Et profilbilde

Professor II
Leif Larsen { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Leif Larsen", "tel": "Telefon: 51831881", "email": "leif.larsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for petroleumsteknologi

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Senger, Kim; Tveranger, Jan; Braathen, Alvar; Olaussen, Snorre; Ogata, Kei; Larsen, Leif (2015). CO2 storage resource estimates in unconventional reservoirs: insights from a pilot-sized storage site in Svalbard, Arctic Norway. Environmental Earth Sciences. ISSN 1866-6280. DOI: 10.1007/s12665-014-3684-9.
 • Braathen, Alvar; Bælum, Karoline; Christiansen, Hanne H; Dahl, Trygve; Eiken, Ola; Elvebakk, Harald Kristian; Hansen, Fred Skancke; Hanssen, Tor Harald; Jochmann, Malte; Johansen, Tor Arne; Johnsen, Helge; Lie, Tove; Mertes, Jordan Robert; Larsen, Leif; Mørk, Atle; Mørk, Mai Britt Engeness; Nemec, Wojciech; Olaussen, Snorre; Oye, Volker; Rød, Karstein; Titlestad, Geir Ove; Tveranger, Jan; Vagle, Kaare (2012). The Longyearbyen CO2 Lab of Svalbard, Norway — initial assessment of the geological conditions for CO2 sequestration. Norsk Geologisk Tidsskrift. ISSN 0029-196X. Volum 92. Hefte 4. s. 353-376.
 • Larsen, Leif (2008). Analyzing Buildup Data Following a Highly Unstable Rate History. I: http://www.spe.org/. Society of Petroleum Engineers.
 • Austvik, Vidar; Vestly, Håkon; Hagen, Odin; farr, paul; Larsen, Leif Værum (2005). Konsert/Masterclass/Presentasjon av UIS IMD.
 • Olaussen, Snorre; Braathen, Alvar; Anell, Ingrid Margareta; Johansen, Harald; Johansen, I; Larsen, Leif; Mørk, Atle; Mørk, Mai Britt Engeness; Nemec, Wojciech; Ogata, Kei; Oye, Volker; Planke, Sverre; Senger, Kim (2013). You learn so long as you drill: some unexpected results from the UNIS CO2Lab drilling and testing venture in Adventdalen, Svalbard. Geological Society of Norway; 2013-01-08 - 2013-01-10.
 • Senger, Kim; Tveranger, Jan; Braathen, Alvar; Ogata, Kei; Olaussen, Snorre; Pettersen, Øystein; Larsen, Leif (2013). Theoretical storage capacity of an unconventional CO2 storage site in the high Arctic, Svalbard, Norway. AAPG; 2013-10-15 - 2013-10-18.
 • Anell, Ingrid Margareta; Braathen, Alvar; Husteli, Berit; Larsen, Leif; Ogata, Kei; Olaussen, Snorre; Senger, Kim (2012). State of the art fluid flow tests of tight fractured and under-pressured sandstone unit – De-risking of the potential CO2 storage unit in Adventdalen, Svalbard. FME SUCCESS; 2012-10-22 - 2012-10-23.
 • Olaussen, Snorre; Anell, Ingrid Margareta; Braathen, Alvar; Larsen, Leif; Mørk, Mai Britt Engeness; Ogata, Kei; Senger, Kim (2012). Fluid flow test of a tight fractured and under-pressured reservoir unit, a case study from Longyearbyen CO2 drilling and test site, Adventdalen, Svalbard. 2012-11-06 - 2012-11-07.
 • Olaussen, Snorre; Anell, Ingrid; Braathen, Alvar; Larsen, Leif; Mørk, Mai Britt Engeness; Ogata, Kei; Senger, Kim (2012). Fluid flow test of a tight fractured and under-pressured reservoir unit, a case study from Longyearbyen CO2 drilling and test site, Adventdalen, Svalbard.
 • Larsen, Leif (2004). Uncertainties in Standard Analyses of Boundary Effects in Buildup Data. 2004-09-26.
 • Hegre, T.M.; Larsen, L. (1998). Productivity of Multifractured Horizontal Wells.
 • Larsen, L. (1998). Determination of Pressure-Transient and Productivity Data for Deviated Wells in Layered Reservoirs.
 • Larsen, L. (1998). Experiences With Combined Analyses of PLT and Pressure-Transient Data From Layered Reservoirs.
 • Larsen, L. (1998). Pressure-Transient Behavior of Multibranched Wells in Layered Reservoirs.
 • Larsen, L. (1998). Pressure-Transient Behavior of Wells Producing From a Complex Pattern of Interconnected Linear Segments.
 • Larsen, L. (1998). Productivities of Fractured and Nonfractured Deviated Wells in Commingled Layered Reservoirs.
 • Larsen, L. (1998). Productivity Computations for Multilateral Branched and Other Generalized and Extended Well Concepts.
 • Larsen, L.; Bratvold, R.B. (1998). Effects of Propagating Fractures on Pressure- Transient Injection and Falloff Data.
 • Larsen, L.; Hegre, T.M. (1998). Pressure Transient Analysis of Multifractured Horizontal Wells.
 • Unneland, T.; Larsen, L. (1998). Limitations of the Skin Concept and Its Impact on Success Criteria Used in Sand Control.
 • Larsen, Leif; Haugland, T.; Skjæveland, Svein Magne (1984). SPE paper 13079 Analyzing Pressure Buildup Data by the Rectangular Hyperbola Approach. SPE; 1984-09-16 - 1984-09-19.
 • Larsen, Leif Værum (1998). Deltakelse med Stavanger Trombonekvartett i konkurranse og andre aktiviteter under ITA's kongress.