Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Njål Foldnes { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Njål Foldnes", "tel": "", "email": "njal.foldnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Foldnes, Njål; Mørken, Knut Martin; Vistnes, Arnt Inge (2005). En ny verden: Datamaskinen, beregninger og realfagsundervisning.
  • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
  • Foldnes, Njål; Hagtvet, Knut Arne (2014). The Choice of Product indicators in latent variable interaction models. Norwegian Business School; 2014-05-05 - 2014-05-06.
  • Foldnes, Njål (2010). The effect of kurtosis on the power of two test statistics. Structural Equation Modeling Working Group; 2010-02-25 - 2010-02-26.
  • Foldnes, Njål (2008). Testing Structural Equation Models: The effect of Kurtosis. Universita di Napoli "Frederico II"; 2008-09-01 - 2008-09-05.
  • Dahl, Geir; Flatberg, Truls; Foldnes, Njål; Gouveia, Luis (2006). The Jump Formulation for the Hop-Constrained Minimum Spanning Tree Problem. INFORMS; 2006-03-30 - 2006-04-02.
  • Dahl, Geir; Foldnes, Njål (2003). A randomized algorithm for the multiple knapsack problem with assignment restrictions. 2003-10-27 - 2003-10-29.
  • Dahl, Geir; Foldnes, Njål (2003). On hop-constrained walk polytopes. 2003-08-18 - 2003-08-22.
  • Dahl, Geir; Foldnes, Njål (2002). Complexity of certain multiple knapsack problems.
  • Dahl, Geir; Foldnes, Njål (2002). Polyhedral Properties of certain 0/1 Knapsack Polytopes.