Et profilbilde

Professor II
Jan Anders Diesen { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Jan Anders Diesen", "tel": "", "email": "jan.a.diesen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Diesen, Jan Anders (2017). A century of Polar expedition films : From Roald Amundsen to Børge Ousland. I: Small Country, Long Journeys : Norwegian Expedition Films. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-82-7965-345-5. s. 83-115.
 • Diesen, Jan Anders (2017). På leting etter en gammel suksesshistorie. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. Volum 24. Hefte 1. s. 1-17. DOI: 10.18261/issn.0805-9535-2017-01-02.
 • Diesen, Jan Anders (2016). "Den mest uberegnelige forretning som finnes på denne jord". Om Rasmus Breisteins filmproduksjon. I: Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag. ISBN 9788275182478. s. 197-206.
 • Diesen, Jan Anders (2015). The changing polar films from Arctic exploration 1900-30. I: Films on ice : Cinemas of the Arctic. Edinburgh University Press. ISBN 9780748694174. s. 265-278.
 • Diesen, Jan Anders (2013). Kinematografen og børnene : "...til velsignelse og ikke til forbandelse". I: Film til folket : sensur og kinopolitikk i 100 år. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0247-1. s. 43-54.
 • Diesen, Jan Anders (2013). Planting Flags. Naming Land. Claiming the Ice. I: Skandinavien i tid och rum : bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 (CSS acta series; II). CSS Centre for Scandinavian studies. ISBN 9789163398957. s. 240-258.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar (2013). Roald Amundsen and the documentary canon. Journal of Scandinavian Cinema. ISSN 2042-7891. Volum 3. Hefte 2. s. 151-155. DOI: 10.1386/jsca.3.2.151_1.
 • Diesen, Jan Anders (2012). Nordover med filmkamera : fra Wellmann til Nobile. Nordlit. ISSN 0809-1668. Hefte 29. s. 243-278.
 • Diesen, Jan Anders (2011). De polare ekspedisjonsfilmene. I: Den andre norske filmhistorien. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01896-6. s. 14-28.
 • Diesen, Jan Anders; Svoen, Brit Ragnhild (2011). Skolefilmen i Norge : belærende levende bilder?. I: Den andre norske filmhistorien. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01896-6. s. 55-73.
 • Diesen, Jan Anders (2009). "Den uerstattelige kinematograffilm tat paa Sydpolen" : om Roald Amundsens sydpolfilm. I: Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-779-1. s. 60-80.
 • Diesen, Jan Anders; Fulton, Neil (2007). Wellman's 1906 polar expedition: the subject of numerous newspaper stories and one obscure film. Polar Research. ISSN 0800-0395. Volum 26. Hefte 1. s. 76-85.
 • Diesen, Jan Anders (2003). Familiealbum med noko attåt. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. Volum 10. Hefte 2. s. 145-147.
 • Diesen, Jan Anders (2001). Kasser til besvær - en filmhistorikers arbeid. I: Bastiansen & Meland (red.): FRA EIDSVOLL TIL MARIENLYST. Studier i norske mediers historie fra grunnloven til TV-alderen. s. 177-187.
 • Diesen, Jan Anders (2000). Den reisande Breistein - 2. I: Kunne ikke finne tidsskrift Diesen, J. Norsk filminstitutt. s. 139-161.
 • Diesen, Jan Anders (2000). Den reisende Breistein - 1. I: Kunne ikke finne tidsskrift Diesen, J. Norsk filminstitutt. s. 106-129.
 • Diesen, Jan Anders (1999). The changing world of Television Documentary. 30 Years Towards a Professional Television Documentary in the NRK. I: Kunne ikke finne tidsskrift Godzic, W. Jagiellonian University Publishing House, Krakow. s. 165-188.
 • Strøm, Gunnar; Diesen, Jan Anders (1999). Det gjaldt å ha ideer : jo orginalere, jo bedre. I: Filmeventyret begynner : av og om filmpioneren Ottar Gladtvet. Norsk filminstitutt. s. 98-108.
 • Diesen, Jan Anders (1998). Teachers and the documentary films in the thirties. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. ISSN 0807-1896. Hefte 02.mar. s. 90-93.
 • Diesen, Jan Anders; Jonassen, Erlend (1998). Femti år med film som statlig folkeopplyser. ?. Volum 6. Hefte 3. s. 26-27.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar; Solum, Ove (1997). Kontiki og Same Jakki : helaftens dokumentarfilm på kino i 50- åra. I: Nærbilder : artikler om norsk filmhistorie. Universitetsforlaget. s. 88-104.
 • Birkvad, Søren; Diesen, Jan Anders (1996). Var der engang? Dokumentarfilmen i historien. Historien i dokumentarfilm. I: Filmen i historien (Forskningsrapport). HIL. s. 13-22.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Dokumentarfilm [diverse leksikonartikler]. I: Store norske leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Gjesping samordner adferd. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. Volum 3. Hefte 1. s. 106-110.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Newsreels as a source in history teaching. I: Kunne ikke finne tidsskrift Klaue, Wo. Flicks books, England. s. 75-80.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Norske dokumentaristers hang til snø og is. I: Filmen i historien. Historien i filmen. Forskningsrapport. Høgskolen i Lillehammer. s. 7-12.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Om problemstillingen i historisk filmforskning. I: Filmen i historien. Historien i filmen. Høgskolen i Lillehammer. s. 45-54.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Tilgjengelighet og vurdering - om undervisningsfilmens primær- og sekundærkilder. I: Filmen i historien. Historien i filmen. Forskningsrapport. Høgskolen i Lillehammer. s. 55-64.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Kultset, Stig (1996). Det manglende mellomledd i norsk dokumentarfilmhistorie. I: As times go by : festskrift til Bjørn Sørensen. Tapir. s. 57-78.
 • Diesen, Jan Anders; Iversen, Gunnar; Skretting, Kathrine; Kultset, Stig (1996). Det manglende mellomledd i norsk dokumentarfilmhistorie. I: As times go by : festskrift til Bjørn Sørensen. Tapir. s. 57-58.
 • Helseth, Tore; Diesen, Jan Anders (1996). Om formidling av historie med levende bilder. I: Filmen i historien, historien i filmen. Høgskole i Lillehammer. s. 35-44.
 • Knutsen, Paul; Diesen, Jan Anders (1996). Dokumentarfilm og histografi. I: Filmen i historien, historien i filmen. Høgskolen i Lillehammer. s. 23-28.
 • Diesen, Jan Anders (1995). Div. leksikonartikler. I: Kunnskapsforlagets store norske leksikon. Kunnskapsforl..
 • Diesen, Jan Anders (1995). Dokumentarfilm. I: Store norske leksikon. Aschehoug, Gyldendal.
 • Birkvad, Søren; Diesen, Jan Anders (1994). Nina Hedenius - filmaren som tycker om tystnaden. ?. Hefte feb.94. s. 18-25.
 • Diesen, Jan Anders; Helseth, Tore Ulrik; Iversen, Gunnar (2016). Den levende fortiden : Filmhistorie og filmhistoriografi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027548. 200 s.
 • Diesen, Jan Anders (2013). Til Nordpolen med fly og filmkamera By airplane to the North Pole - with a film camera. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-8-279651-16-1. 130 s.
 • Diesen, Jan Anders (2013). Til Nordpolen med fly og filmkamera/By airplane to the North Pole - with a film camera. Nasjonalbiblioteket, Oslo. ISBN 978-8-279651-16-1. 60 s.
 • Diesen, Jan Anders (2012). I luftskip til Nordpolen med filmkamera/ By airship to the North Pole - with a film camera. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-82-7965-107-9. 51 s.
 • Diesen, Jan Anders (2005). Fakta i forandring : fjernsynsdokumentaren i NRK 1960-2000. IJ-forlaget. ISBN 8271472798. 314 s.
 • Diesen, Jan Anders; Hetland, Per; Kulbrandstad, Lise Iversen; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lund, Ole; Nyhus, Lene (2003). Mastergrad i kommunikasjon: Med spesialisering i språk og kultur i nye medier, film og fjernsyn, ergonomi i digitale medier, informasjon og samfunnskontakt: Studieplaner fra Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammmer: September 2003. 54 s.
 • Diesen, Jan Anders; Brodal, Svein Erik; Myrstad, Anne Marit; Solum, Ove; Sassebo, Fred; Vanebo, Camilla (2000). På optagelse i friluft - Om Rasmus Breisteins filmliv. Norsk Filminstitutt.
 • Diesen, Jan Anders (1999). Filmeventyret begynner : av og om filmpioneren Ottar Gladtvet. Norsk filminstitutt. ISBN 82-90463-89-8. 125 s.
 • Diesen, Jan Anders; Jonassen, Erlend (1998). Film som statlig folkeopplyser. Norsk filminstitutt. 120 s.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Den Norske filmskolen : innstilling. Høgskolen i Lillehammer. 67 s.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Den norske filmskolen : innstilling. HIL, Den norske filmskolen. 67 s.
 • Diesen, Jan Anders (1996). Filmen i historien : historien i filmen. ISBN 8271841696. 77 s.
 • Diesen, Jan Anders (1995). Eit hugtakande læremiddel. Iniversitetet i Trondheim. ISBN 8290896964. 341 s.
 • Diesen, Jan Anders (1995). Eit hugtakande læremiddel. UiTr, Tapir. ISBN 8290896964. 341 s.
 • Birkvad, Søren; Diesen, Jan Anders (1994). Autentiske inntrykk. Møte med skandinaviske dokumentarfilmskaparar. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-4106-4. 258 s.
 • Diesen, Jan Anders; Moren, Gudmund (1993). Fascisme - film - propaganda : rapport fra et seminar om fascismens estetikk og propaganda, Lillehammer februar 1993. Institutt for kultur og mediefag, Oppland distriktshøgskole. ISBN 8271841513. 110 s.
 • Diesen, Jan Anders (2013). REALITY OR ILLUTION: A False Dichotpy?.
 • Diesen, Jan Anders; Krogh, Halldor (2012). Luftskipet Norges flukt over Polhavet.
 • Diesen, Jan Anders; Myrstad, Anne Marit (2012). Fante-Anne og det nasjonale gjennombruddet i norsk film. (med engelsk oversettelse i samme hefte).
 • Diesen, Jan Anders (2010). Roald Amundsens sydpolsferd (1910-1912) [kombidokument] = Roald Amundsen's South Pole expedition (1910-1912).
 • Vanebo, Camilla; Diesen, Jan Anders; Krogh, Halldor (2000). Rasmus Breistein - ein reisande i film.
 • Diesen, Jan Anders; Hovland, Morten; Pedersen, Arne (1999). Ottar Gladtvet - en norsk filmpioner [videogram]. - 28 min.
 • Diesen, Jan Anders; Helseth, Tore (1998). Norsk filmhistorie 1-8 1.Pionertida (fram til 1920), 2.Det nasjonale gjennombruddet (20-tallet), 3.Lydfilmen kommer (30-tallet), 4.Okkupasjon og gjenreising (40-tallet), 5.Den dramatiske virkligheten (1945-64), 6.Den nye hverdagen (1950-1970), 7.Nye bølger (1970-1980), 8.Det populære mangfold (1975 til i dag).
 • Helseth, Tore; Diesen, Jan Anders (1997). Norsk filmhistorie.
 • Diesen, Jan Anders; Hovland, Morten; Pedersen, Arne (1996). Ottar Gudtvet - en norsk filmpioner.
 • Diesen, Jan Anders; Ralle, Hilde (1996). Film i undervisningen. Studiehefte nr 4 pedagogikk grunnfag.
 • Diesen, Jan Anders (2017). Amundsen og Scott sine Sydpolfilmer. Cinematecet,;
 • Diesen, Jan Anders (2017). Filmen Markens grøde (1921). Diktardagane i Lom; 2017-08-31 - 2017-09-01.
 • Diesen, Jan Anders (2015). Deltakelse i panelet «Film versus virkelighet» med innledning hvor han sammenlignet Tungtvann-filmatiseringene.
 • Diesen, Jan Anders (2015). Rasmus Breistein and the National Turn in Norwegian Film. Andrew Spicer og Steve Presence fra University of the West o; 2015-04-14 - 2015-04-15.
 • Diesen, Jan Anders (2014). Filmen "Luftskipet Norges flukt over Polhavet".
 • Diesen, Jan Anders (2014). Flypioneren Roald Amundsen.
 • Diesen, Jan Anders (2014). Intervju i forbindelse med at det var 75 år siden Douglas Fairbanks døde. NRK P2. [Radio]; 2014-12-12.
 • Diesen, Jan Anders (2014). Om Amundsens flytur Kjeller-Lillehammer 1914. NRK. [TV]; 2014-04-04.
 • Diesen, Jan Anders (2014). Paneldebatt om "Animert dokumentar".
 • Diesen, Jan Anders (2014). Planting Flag - Claiming the Ice 2. Skandinavisk polarimperialisme (?) på film. Scandinavian Media Culture;
 • Diesen, Jan Anders (2013). Amundsens bonusmateriale fra erobringen av Nordpolen. Introduksjon til visningen av filmen Med Maud over Polhavet. Nasjonalbiblioteket og IMK, Universitetet i Oslo;
 • Diesen, Jan Anders (2013). Films from the Exploration of the North Pole. Film and Media Studies, UCSB;
 • Diesen, Jan Anders (2013). Films on Ice - Research Symposium. EU Center Illinois;
 • Diesen, Jan Anders (2013). Om stumfilmvisningen av Roald Amundsens film fra luftskipet "Norge" sin ferd over Nordpolen. NRK 1 Oppland/Hedmark. [Radio]; 2013-09-19.
 • Diesen, Jan Anders (2013). Roald Amundsen and his polar films. Frammuseet;
 • Diesen, Jan Anders (2013). Roald Amundsen og filmene hans. Into til stumfilmkonsert. ASV og TVF, HiL;
 • Diesen, Jan Anders (2013). Roald Amundsen `s expedition films. Fram museum + Nasjonalbiblioteket;
 • Diesen, Jan Anders (2013). Silent Films from Expeditions to the North Pole. Society for the Advancement of Scandinavian Stydies;
 • Diesen, Jan Anders (2013). Silent Films from Expeditions to the North and the South Pole. Department of Germanic Language and Litterature;
 • Diesen, Jan Anders (2013). The Changing Polar Expedition Film. EU Center Illinois;
 • Diesen, Jan Anders (2013). The Explorer´s film. Scandinavian Cinema Class;
 • Diesen, Jan Anders (2013). The greatest show in the arctic - om journalisten som skulle skape sine egne polarnyheter. Nasjonalbiblioteket og IKM, Universitetet i Oslo;
 • Diesen, Jan Anders (2012). Films from the Exploration of the North Pole. Nasjonalbiblioteket; 2012-09-06 - 2012-09-07.
 • Diesen, Jan Anders (2012). Planting Flags. Claiming the Ice. Center for Scandinavian Studies, Copenhagen - Lund; 2012-06-07 - 2012-06-09.
 • Diesen, Jan Anders (2012). The Cinematic Race for the South Pole.
 • Diesen, Jan Anders (2011). Filmer fra ekspedisjonene fra Svalbard mot Nordpolen ( - fra Wellman til Nobile). 2011-09-06 - 2011-09-09.
 • Diesen, Jan Anders (2011). Foredrag i forbindelse med visning av filmen Amundsen-Ellsworths flyveekspedition, 1925. Nasjonalbiblioteket; 2011-11-20.
 • Diesen, Jan Anders (2011). Innledningspresentasjon. Høgkolen i Lillehammer;
 • Diesen, Jan Anders (2011). Om Fante-Anne og stumfilmkonsertens urfremføring. NRK Opplands distriktsending. [Radio]; 2011-05-16.
 • Diesen, Jan Anders (2011). The Cinematic Race to the Pole. Athy Heritage Centre-Museum; 2011-10-28 - 2011-10-31.
 • Diesen, Jan Anders (2011). The Cinematic Race to the Poles: Roald Amundsen's South Pole Expedition (1910-12)and Other Polar Films in the Heroic Era. The School of Art History, University of St Andrews; 2011-06-17 - 2011-06-18.
 • Diesen, Jan Anders; Krogh, Halldor (2011). Om Fante-Anne og stumfilmkonsertens urfremføring. Kulturnytt P2. [Radio]; 2011-05-27.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Amundsens sydpolfilm. Longyearbyen; 2010-04-13.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Intervju: Danser med pingviner. [Avis]; 2010-05-07.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Intervju: Rare films of polar explorers are restored. [Avis]; 2010-04-11.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Intervju: Roald Amundsens film fra sydpolferden. [Avis]; 2010-05-13.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Intervju: Roald Amundsens film fra sydpolferden. [Avis]; 2010-09-24.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Intervju: Roald Amundsens film fra sydpolferden. [Avis]; 2010-09-24.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Intervju: Unik norsk filmhistorie på DVD. [Avis]; 2010-05-06.
 • Diesen, Jan Anders (2010). John Fords klassiske western The Searchers (1956). De digitale cinematekene; 2010-02-25.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Kanonbegrepet og tidlig norsk film. 2010-04-08 - 2010-04-09.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Roald Amundsens sydpolfilm. 2010-09-28.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Silent Films from Expeditions to the North and the South Pole. 2010-06-08.
 • Diesen, Jan Anders (2010). Silent Films from Expeditions to the North and the South Pole. 2010-06-15.
 • Diesen, Jan Anders (2010). The Cinematographic Race to the South Pole. 2010-05-06.
 • Diesen, Jan Anders (2010). The Race to the Pole: Britain and Norway. 2010-04-13.
 • Diesen, Jan Anders (2009). Silent films from expeditions to the north and south poles. 2009-02-07.
 • Diesen, Jan Anders (2009). Silent films from expeditions to the north and south poles. 2009-03-25.
 • Diesen, Jan Anders (2008). Er engangsregissøren en myte?. 2008-03-27.
 • Diesen, Jan Anders (2008). Godtfolk (introduction to silent film concert). China National Center for the Performing Arts; 2008-10-29.
 • Diesen, Jan Anders (2008). Hva er det egentlig med The Wire?. 2008-05-28.
 • Diesen, Jan Anders (2008). Roald Amundsens sydpolfilm fra 1911 og verdens hukommelse. Beijing Foreign Studies University; 2008-10-27.
 • Diesen, Jan Anders (2008). The Bridal Party in Hardanger and early silent Norwegian films. Beijing Film Academy; 2008-10-27.
 • Diesen, Jan Anders (2008). UN World Audio Visual Heritage and Roald Amundsen´s film to the South Pole 1911. Beijing Film Academy; 2008-10-27.
 • Diesen, Jan Anders (2007). De stumme ekspedisjonsfilmene i polare strøk. 2007-09-06 - 2007-09-09.
 • Diesen, Jan Anders (2007). Roald Amundsen og polarfilmene hans. 2007-08-16 - 2007-08-19.
 • Skallerud, Morten; Diesen, Jan Anders (2007). Polarmaterialet : utfordringer for filmforskere : hvordan bør et slikt materiale presenteres?. 2007-04-26 - 2007-04-27.
 • Diesen, Jan Anders (2006). Engelske aktualitetsfilmer fra Norge for men enn hundre år siden. 2006-10-19 - 2006-10-20.
 • Diesen, Jan Anders; Fulton, Neil (2006). English Pioneer Filmmakers in Norway. 2006-04-06 - 2006-04-09.
 • Diesen, Jan Anders; Fulton, Neil (2005). Stereotypes of the English tourist in early Norwegian cinema. 2005-04-07 - 2005-04-10.
 • Diesen, Jan Anders (2004). Censored British films in Norway during WW1. 2004-04-15 - 2004-04-19.
 • Diesen, Jan Anders (2004). Erfaringer med å skrive fjernsynshistorie. 2004-10-21 - 2004-10-22.
 • Diesen, Jan Anders (2004). Om Havråfilmen og norsk dokumentarfilm. Norsk filminstitutt, Institutt for kulturstudier, UiO og Norsk folkemuseum inviterer til Oslo-premiere på dokumentarfilmen Havråtunet (1952); 2004-03-05.
 • Diesen, Jan Anders (2002). Kilder til filmhistorisk forskning i bok og på video. 2002-02-23 - 2002-02-24.
 • Diesen, Jan Anders (2002). Samtaleprogram om dokumentarisme i kunsten. [Radio]; 2002-11-28.
 • Diesen, Jan Anders (2001). Den besværlige teksten. 2001-08-10 - 2001-08-14.
 • Diesen, Jan Anders (2001). Silent Films from Expeditions to the North and the South Pole. 2001-06-08.
 • Diesen, Jan Anders (2001). Silent films from expeditions to the north and south poles. 2001-06-08.
 • Diesen, Jan Anders (2001). Waste not, want not - The priceless value of historical film material. 2001-06-08.
 • Diesen, Jan Anders (2000). Filmeventyret begynner : av og om filmpioneren Ottar Gladtvet.
 • Diesen, Jan Anders (2000). Fjernsynsdokumentar i forandring.
 • Diesen, Jan Anders (2000). Johannes Selliaas - en filmskuespiller fra Snåsa?.
 • Diesen, Jan Anders (2000). Kasser til besvær?.
 • Diesen, Jan Anders (2000). Kvinnens plass : foredrag om kvinnesyn i norske komedier på femtitallet i forbindelse med ODAs markering av kvinnedagen 1999.
 • Diesen, Jan Anders (1999). Norske dokumentaristers hang til is og snø : kronikk.
 • Diesen, Jan Anders (1999). SFS - femti år.
 • Diesen, Jan Anders; Helseth, Tore (1998). Norsk filmhistorie, presentasjon av fjernsynsserie.
 • Diesen, Jan Anders; Helseth, Tore (1998). Probelmer med å få kokt ned 100 års filproduksjon til 4 timer fjernsyn.
 • Diesen, Jan Anders (1997). Med Petter Nome på Erik Bye-veien.
 • Diesen, Jan Anders; Sørensen, Bjørn (1997). "It is shameful that Grierson should be allowed to produce at his own sweet will without counting anybody from the school end".
 • Diesen, Jan Anders (2010). The race to the south pole. Early explorer's films.