MENY

Prøveforelesninger for Dr. Philos Leik Woie

Tidligere overlege ved Stavanger Universitetssjukehus, Cand.med. Leik Woie, har to prøveforelesninger før sin disputas ved Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesninger skjer ved Universitetssjukehuset 10. mars kl. 14:00 og kl 15:00. 

Oppgitt emne for den første prøveforelesningen er «Hjertefrekvens-variabilitet - definisjon. Klinisk anvendbarhet og bruk ved prognose.» 

Kandidatens selvvalgte emne er «Ventrikkeltakykardi».

Woies avhandling har tittelen “Myocardial infarction: Scar size, fibrosity, transmurality, myocardium at risk and location”. Selve disputasen skjer på SUS den 11. mars klokken 10. 

UiS logo
Portrettfoto av Leik Woie, dr. philos ved UiS 2016

Leik Woie