Et profilbilde

Timelønnet professor
Knut Alfsvåg { "honorific-suffix": "Timelønnet professor", "fn": "Knut Alfsvåg", "tel": "", "email": "knut.alfsvag@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Alfsvåg, Knut (2017). Lossky, Vladimir.
 • Alfsvåg, Knut (2017). Møter med Luther. Luther forlag. ISBN 978-82-531-4850-2. 184 s.
 • Alfsvåg, Knut; Hjelde, Sigurd; Haga, Joar (2017). Skrifter om Kristus, frelsen og kirken. Luther forlag. ISBN 978-82-531-4849-6. 315 s.
 • Alfsvåg, Knut (2016). Liturgien som modernitetskritikk. For Bibel og bekjennelse. ISBN 978-82-999629-3-3. 38 s.
 • Alfsvåg, Knut; Strandenæs, Thor (2015). Urban Christian Spirituality: East Asian and Nordic Perspectives. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-631-65786-7. 198 s.
 • Alfsvåg, Knut (2014). "Det vil alltid forbli én hellig kirke": Om forholdet mellom Bibelen og kirkens tradisjon. FBB. ISBN 978-82-999629-1-9. 40 s.
 • Haga, Joar; Alfsvåg, Knut (2013). "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen. IKO forlaget. ISBN 9788282491082. 216 s.
 • Alfsvåg, Knut; Andersen, Morten D. (2011). Samlivsetikk og kristen tro : utredning fra et utvalg oppnevnt av lutherske organisasjoner og frikirker. Lunde Forlag. ISBN 978-82-520-0179-2.
 • Alfsvåg, Knut (2010). What no mind has conceived : on the significance of christological apophaticism. Peeters Publishers. ISBN 978-90-429-2347-8. 358 s.
 • Alfsvåg, Knut; Grün, Joachim; Langeland, Sverre; Østereng, Dag Øivind (2007). Carissimi : for enhetens skyld. Kirkelig Fornyelse. ISBN 8272380269. 22 s.
 • Alfsvåg, Knut (2017). Drømmen om det jordiske paradis.
 • Alfsvåg, Knut (2017). Guds allmakt og korset: Hva betyr Jesu kors for vår forståelse av første trosartikkel?. Menighedsfakultetet; 2017-01-17 - 2017-01-18.
 • Alfsvåg, Knut (2017). Herlighetsteologi og korsteologi. Menighedsfakultetet; 2017-01-17 - 2017-01-18.
 • Alfsvåg, Knut (2017). Hvor katolsk er DELK?. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn; 2017-01-27 - 2017-01-28.
 • Alfsvåg, Knut (2017). ‘Jeg kjenner ingen annen Gud enn han som lå i krybben og som hang på korset’: Gud åpenbart i nådens midler i motsetning til den skjulte Gud.. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn; 2017-01-27 - 2017-01-28.
 • Alfsvåg, Knut (2017). Liturgi for likekjønnet vigsel -- selvmotsigelse eller nødvendig tilpasning?. Forening for Bibel og bekjennelse; 2017-01-16.
 • Alfsvåg, Knut (2017). Nådens mysterium.
 • Alfsvåg, Knut (2017). Selvmotsigelse eller nødvendig tilpasning?.
 • Alfsvåg, Knut; Stærk, Morten Dahle; Kvelland, Anna Birgitta L. (2017). Myte om Luther må avlives.
 • Alfsvåg, Knut (2016). Bibelens samlivsetikk – byrde eller velsignelse?. FBB;
 • Alfsvåg, Knut (2016). Den rene lære i 1530 og 2016: Hva sier den lutherske bekjennelse?. FBB;
 • Alfsvåg, Knut (2016). Gud, verden og vitenskapen.
 • Alfsvåg, Knut (2016). Luther var ikke antisemitt.
 • Alfsvåg, Knut (2016). Noen kommentarer til en samtale om ekteskapet.
 • Alfsvåg, Knut (2016). Når mennesker lager sin egen religion.
 • Alfsvåg, Knut (2016). Teologi på naturvitenskapens premisser?.
 • Alfsvåg, Knut (2016). Uenighet og vranglære i samlivsetikken.
 • Alfsvåg, Knut (2016). Utfordringer og egen fortreffelighet.
 • Alfsvåg, Knut (2015). Kan kirken endre sin samlivsetikk?.
 • Alfsvåg, Knut (2015). Nåde byttet ut med suksess. Om Masahide Kanayama og International Marketplace Ministry.
 • Alfsvåg, Knut (2015). Omsorg for muslimer - og saklig kritikk.
 • Alfsvåg, Knut (2015). Terror og teologi.
 • Alfsvåg, Knut (2014). ‘Duae res sunt Deus et Scriptura Dei’: On the relation between unknowability and clarity in the thought of Martin Luther. Nordic Luther Network; 2014-04-24 - 2014-04-26.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Etter kirkemøtet.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Kaj Mogensen, Frelse og fortabelse. Aros forlag, 2012.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Kristen skapertro og sekulær naturvitenskap.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Kristologisk hermeneutikk – om Luthers lesning av Bibelen. Församlingsfakulteten; 2014-11-07 - 2014-11-08.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Luthersk spiritualitet. Nord-europeisk Luther-akademi; 2014-08-04 - 2014-08-06.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Mellom gnostisisme og materialisme: Om kroppens betydning i kristen etikk.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Paul R. Hinlickey, Before Auschwitz. What Christian Theology Must Learn from the Rise of Nazism.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Preken ved festvesper på Gran.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Teologifaget og forskningens frihet.
 • Alfsvåg, Knut (2014). Theosis og eucharisti: Om tonatur-kristologien som fundament for menneskesyn og sakramentforståelse. 2014-10-31 - 2014-11-01.
 • Alfsvåg, Knut (2013). Aristotle Papanikolaou: The Mystical as Political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy.
 • Alfsvåg, Knut (2013). Biskopene og ekteskapet.
 • Alfsvåg, Knut (2013). Sekularisme som statlig livssynspolitikk.
 • Alfsvåg, Knut (2012). Conor Cunningham: Darwin's pious idea : why the ultra-darwinists and creationist both get it wrong. - Grand Rapids, Mich., 2010.
 • Alfsvåg, Knut (2012). Ingen annen Gud : en visjon for de lutherske kirker.
 • Alfsvåg, Knut (2012). Kommentarer til valgmulighetene i "Ordning for hovedgudstjenesten for Den norske kirke".
 • Alfsvåg, Knut (2012). Rolf Ekenes, Tormod Engelsviken, Knud Jørgensen og Rolf Kjøde (red.): Misjon til forandring : refleksjoner og visjoner fra Lausanne III. - Skjetten : Hermon forl., 2011.
 • Alfsvåg, Knut (2012). Skal kvinner tie? : en vurderding av kvinneprestdebattens klassiske argumenter.
 • Alfsvåg, Knut (2012). Stephanie Dietrich, Trond Skard Dokka og Harald Hegstad (red.): Kirke nå : Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. - Trondheim, 2010.
 • Alfsvåg, Knut (2012). Trenger mot på livssynsmarkedet.
 • Alfsvåg, Knut (2012). Unni Langås og Paul Leer-Salvesen (red.): "Til rette ektefolk" : holdninger til homofili og ekteskap. - Kristiansand, cop. 2011.
 • Alfsvåg, Knut (2011). Hvordan forholde oss til islam? : spekulative, dårlig dokumenterte konspirasjonsteorier er ikke et godt utgangspunkt for dialog.
 • Alfsvåg, Knut (2011). Kirken og ondskapen.
 • Alfsvåg, Knut (2011). Mann og misjonær.
 • Alfsvåg, Knut (2011). Notae ecclesiae in Luther's Von den Konziliis und Kirchen.
 • Alfsvåg, Knut (2011). Under motpartens lov.
 • Alfsvåg, Knut; Andersen, Morten D. (2011). Samliv og nestekjærlighet.
 • Alfsvåg, Knut; Holbek, Jan Arild (2011). Tviler på rådhusvigsel. Vårt Land. [Avis]; 2011-11-08.
 • Alfsvåg, Knut; Lorentzen, Ludvig G. (2011). Finnes det tilgivelse for massedrap?. Pluss : ukemagasin fra Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-07-29.
 • Alfsvåg, Knut; Svenning, Knut; Syvertsen, Stig J.; Østereng, Dag Øivind (2011). Carissimi og biskopen.
 • Alfsvåg, Knut; Topdahl, Rolv Christian (2011). Protestpresten. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-04-27.
 • Alfsvåg, Knut (2010). Dagens utfordringer, framtidens kirke : hvor går veien videre?.
 • Alfsvåg, Knut (2010). "Formet av jord" : om skapelse, inkarnasjon og nygnostisisme.
 • Alfsvåg, Knut (2009). Hva vitenskapen handler om.
 • Alfsvåg, Knut (2009). Negativ teologi hos Martin Luther.
 • Alfsvåg, Knut (2008). Helliggjørelsen som kirkens kjennetegn.
 • Alfsvåg, Knut (2008). Nygren, Tomas: Lag och evangelium som tal om Gud : en analys av synen på lag och evangelium hos några nutida lutherska teologer: Pannenberg, Wingren och Scaer. - Skellefteå, 2007 [Avhandling (dr.theol.) - Det teologiske menighetsfakultet, Oslo, 2007].
 • Alfsvåg, Knut (2008). Sannheten og sannhetene - i Skriften og kirkens historie.
 • Alfsvåg, Knut (2007). Das Fundament des Glaubens : die Christologie als Grund und Grenze christlicher Theologie. FATEV - Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba; 2007-07-31.
 • Alfsvåg, Knut (2007). Kann man die Autorität der Bibel begründen?. FATEV - Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba; 2007-07-31.
 • Alfsvåg, Knut (2007). Luther and the apophatic tradition. 2007-07-22 - 2007-07-27.
 • Alfsvåg, Knut (2007). The spirituality of sin. 2007-06-05 - 2007-06-09.
 • Alfsvåg, Knut (2006). Enhet og sannhet etter Lærenemnda. 2006-02-15.
 • Alfsvåg, Knut (2006). Fornedring og herlighet i Luthers Heidelberg-disputas. 2006-08-17 - 2006-08-20.
 • Alfsvåg, Knut (2006). Kurt Christensen: Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhed : refleksioner over den kristne apologetiks mulighed i en postmoderne kultur. - København, 2005.
 • Alfsvåg, Knut (2005). Christians in society : Luther's teaching on the two kingdoms and the three estates. 2005-02-02 - 2005-02-04.
 • Alfsvåg, Knut (2005). Emi Mase-Hasegawa: Spirit of Christ inculturated : a theological theme implicit in Shusaku Endo's literary works. - Lund, 2004.
 • Alfsvåg, Knut (2005). Kirken, kremasjonen og det døde legeme. 2005-10-18.
 • Alfsvåg, Knut (2005). Troens fundament : om inkarnasjonen som teologiens innhold og forutsetning. 2005-06-21.
 • Alfsvåg, Knut (2004). Dyd, tradisjon og fornuft : MacIntyre og Luther om moralens grunnlag. 2004-01-30.
 • Alfsvåg, Knut (2004). Homofilispørsmålet og formaningsforkynnelsen : noen synspunkter på debatten i Den Norske kirke.
 • Alfsvåg, Knut (2004). Ingemar Öberg: Bibelsyn och bibeltolkning hos Martin Luther. - [Skellefteå], 2002.
 • Alfsvåg, Knut (2004). Martin Luther i dag.
 • Alfsvåg, Knut (2004). Så er da loven hellig : om forholdet mellom lov og evangelium som teologisk fundamentalproblem. 2004-08-14.