Et profilbilde

Universitetslektor
Kirsti Tveitereid { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Kirsti Tveitereid", "tel": "Telefon: 51832974 ", "email": "kirsti.tveitereid@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret - Porsgrunn
Tlf priv/mob 41 60 22 44

ARBEIDSFELT

Kirsti Tveitereids arbeid ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Læringsmiljøsenteret, er knyttet til tematikken inkludering og fag- og forskningsformidling.

Fagbakgrunn som kulturviter, hovedfag i kulturstudier, cand. philol. (cultural studies, Høgskolen i Telemark), master i Faglitterær skriving (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og fagutdannet bibliotekar.

 

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Tveitereid,K. (2016): Pedagogikk som skriftlig formidling. Hvordan nå den praktiserende læreren. Bedre skole, nr. 3, side 84 - 91.

Tveitereid,K. (2014): Pedagogikkbokas møte med den praktiserende lærer. En sjangerstudie. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. ( Master i Faglitterær skriving)

Tveitereid, K. (2014): Usynlig pedagogikk?  Tekstualitet.no.

Tveitereid, K. (2013): Tror pedagogikkbokas forfatter at den skal leses av lærere? Innspill. Utdanning nr.6, 2013. s. 36-37

Tveitereid, K. (2013): Formidling fryder - om å la seg inspirere av kunnskapskilder. I: Vold, Elin Kragset (red.): Rom for læring; Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Bergen, Fagbokforlaget.

Tveitereid, K.(2012): På tide å lese. Om å holde seg faglig oppdatert som lærer. I: Bedre Skole , nr.1, 2012, s. 80-85.

Støen.J., Tinnesand,T. og Tveitereid, K.(2011): Frafall eller frastøting - hvorfor slutter elevene? I: Tinnesand,T.(red.) : Ja, visst gjør det vondt. LP-modellen i videregående skole - erfaringer og refleksjoner.  Lillegården kompetansesenter.

Tveitereid, K. (2008): Har Emil fra Lønneberget blitt ordfører? Barnelitteratur kan støtte selvfølelsen. I: Spesialpedagogikk nr. 8, 2008.

Plischewski, H. og K. Tveitereid (2008): Policy overview of school bullying and violence amon 8 memebers of the SBV network. International network on school bullying and violence. Lillegården kompetansesenter

Rørnes,K., Overland, T., Roland, E. og Tveitereid,K. (2006): Læreren som leder. I: Nordahl, T. (red.): Forebyggende innsatser. Utdanningsdirektoratet og Sosial-og Helsedirektoratet.

 

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Har arbeidet med utdanning ved ulike utdanningsinstitusjoner siden 1974. I grunnskole og videregående skole til lærerutdanning. Fra 1994 til 2013 ansatt ved Lillegården kompetansesenter som seniorrådgiver med ansvar for fagbibliotek og formidling av litteratur til PPT og samarbeidende skoler. Fra 2013 universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, UiS.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine (2017). Flyktningkompetent skole. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720051. 70 s.
 • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn (2017). Flyktningkompetent barnehage. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720198. 71 s.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2015). Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer. Læringsmiljøsenteret. 13 s.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Læringsmiljøprosjektet 2013-2014. Rapport til Utdanningsdirektoratet fra veilederteamene i deltakende kommuner.. Læringsmiljøsenteret. 33 s.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Pedagogikkbokas møte med den praktiserende lærer. En sjangerstudie. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Master i Faglitterær skriving.. 119 s.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever - en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer.. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-17.
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-10.
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-15.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). C from Norwegian research. University of Northampton; 2016-11-24.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Flyktningbarn og ungdom - hvem er de?. Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen; 2016-11-17.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Flyktningbarn og ungdom - hvem er de?. Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen; 2016-11-15.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Foreldrene kan involveres. Faglige ressurser i Læringsmiljøprosjektet..
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Hva er forskjellen på integrering og inkludering?. Den Norske Turistforening; 2016-11-27.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). The concept of inclusion in Norway today. Northampton University; 2016-11-24.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Hva er god forskningsformidling? Om å skrive fagbøker om temaet mobbing – en samtale med Erling Roland.. Læringsmiljøsenterets nettside. [Internett]; 2015-01-10.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Kapittel 9A i Opplæringsloven foreslås endret..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Likestilling i barnehage og skole - er det et viktig tema idag?.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Lytter du for å forstå elevene? Bloggpost på LP-bloggen..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Mobbing - ikke aktuelt i barnehagen? Gjennomgang av relevant litteratur..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Teori og praksis på ungdomstrinnet..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Universitetet i Bergsbygda.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Well-being - et begrep med mange betydninger. Om to rapporter fra Helsedirektoratet..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Å lese for å dele - Klasseledelse og fagene.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Bruk av faglitteratur i satsingen. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-03.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Fire om mobbing, læringsmiljø og fellesskap.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Fjær i hatten for LP-modellen.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Hvordan kan vi støtte PPT?. STATPED; 2014-10-15 - 2014-10-16.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Motivasjon for bruk av litteratur oi Læringsmiljøprosjektet. Læringsmiljøsenteret/Utdanningsdirektoratet; 2014-01-21 - 2014-01-22.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Muligheter i samarbeidet mellom PP-tjenesten og rektor.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Pedagogikk som relasjon. Om Gert Biestas bok Utdanningens vidunderlige risiko.
 • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne (2014). Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?.
 • Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti; Fredriksen, Torunn Helene (2014). Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger. Brosjyre.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Tveitereid, Kirsti (2013). Læringsmiljø i skole og barnehageLæringsmiljøsenteret skriver om ny forskning og pedagogiske problemstillinger. En fagblogg.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti (2013). LP-modellen – læringsmiljø og pedagogisk analyse.et nettsted fra Læringsmiljøsenteret for alle som arbeider med LP-modellen.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2013). Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark. Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Telemark;
 • Tinnesand, Torunn; Tveitereid, Kirsti (2013). Skolekultur. Fagdag. LP-modellen. Læringsmiljøsenteret i samarbeid m. Sigdal og Modum kommuner; 2013-08-14.
 • Tveitereid, Kirsti; Vold, Elin Kragset; Fredriksen, Torunn Helene (2013). Rollup: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret- UiS, SePu- Høgskolen i Hedmark,; 2013-05-27 - 2013-05-28.
 • Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti; Haugestad, Anne Kristine (2013). Rom for læring. Tekstualitet. Faglitterært tidsskrift. [Internett]; 2013-08-07.