Et profilbilde

Professor
Sigrun Karin Ertesvåg { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Sigrun Karin Ertesvåg", "tel": "Telefon: 51832931", "email": "sigrun.ertesvag@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Stavanger
Rom HG Q-354

Forskningsområder

Present research activities and field of interest:

 • Classroom interaction for enhanced student learning- (CIESL)- Implementing research-based knowledge regarding teacher student interaction (2014-2018) Project Director. Funded by The Research Council of Norways' FINNUT-program.
 • The Respect Project 2006-2015. Research Project Director.  So far about 150 schools have participated in the school wide program  aiming to prevent and reduce problem behaviour.  Both effect - and implementation studies are published, see publications.  A special intrest to me is how school can improve their capacity to implemt change that increse pupil learning. Also, teachers' improvement of  classroom management skills is a field of interest.
 • Leader of ?The innovation research group? at Norwegian Center for learning environment and Behavioral Research in Education ? one of three research groups at the centre.

PhD-studentents (name and tiltle/theme of thesis)

Previous:

Elsa Westergård ? Parent disillusionment with School. Prevalence, correlates, development and prevention (2010)

Ingrid Lund ?  ?Listening to Shy Voices?. Shyness as an Emotional and Behavioural Problem in the Context of School (2010)

Constance Oterkkil - Schools' readiness and capacity of change (2014)

Trude Havik - School refucal behavior (2015)

 

Current:

Ksenia Solheim - Teacher's learning activities and learning outcomes in classroom management interventions (2018)

Anne Karin Sunnevåg -  Endringsarbeid i skolen: en teoretisk og empirisk studie av skolers endringsarbeid der læringsutbytte hos elever er forbedret (2017) Hedmark University College

Ingrid Skage - Utvikling og impelemtering av fysisk aktivitet som didaktisk metodevalg i grunnskolen (2019),

Maren Stahl Lerang ? Second carrier teachers and Classroom interaction 

Utvalgte publikasjoner

Journal articles/book chapters with referee:

Chalamandaris, A., Wilmet-Dramaix, M, Robert, A.,Ertesvåg, S.K. Eslea, M., Verhoeven, C, Senterre, C. & Piette, D. (2017) Harmonization of pupils self-reports of been bullied and bullying others from different studies: A case study of project SET-bullying. Submitted

Ertesvåg, S. & Havik, T. (2017) Students? perception of teachers? instructional support. Submitted (Nivå 2)

Ertesvåg, S.K. & Westergård, E. (2017) Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling. (submitted).

Havik, S. & Ertesvåg, T. (2017) Student ratings of classroom  interaction - a validation study. Submitted (Nivå 2)

Ertesvåg, S.K. & Oterkiil,C. (2017) Transformational and

transactional leadership in school improvement. Submitted.

(Nivå 2)   

Ertesvåg, S.K. Midthassel, U.V., & Roland, P. (2017) Strengthening

 authoritative teaching: Experiences from two interventions in

 Norwegian schools. Submitted (Nivå 2)


Solheim, K., Ertesvåg, S.K. & Berg, D.B. (2017) Teachers? reports

 on classroom interaction learning. Resubmitted (Nivå2)


Lerang, M.S., Ertesvåg, S.K. & Havik, T. (2017) Classroom 

 interaction, goal orientation and their association with social and

 academic learning outcomes. Resubmitted (Nivå 2)


Westergård, Ertesvåg & Rafaelsen (2017) A preliminary validity

study of the Classroom Assessment Scoring System in Norwegian 

lower schools. Resubmitted

Chalamandaris, A.G., Wilmet-Dramaix, M., Robert,A. Ertesvåg

S.K., Eslea, ; M., Senterre,C. & Piette, D. (2017) Project SET

Bullying: Exploring the Relationship between the Effectiveness of 

School-Based Anti-Bullying Interventions and Time. Children and 

Youth Services Review. Accepted.

Ertesvåg, S. (2016, Students who bully and their perception of teacher support and monitoring. British Educational Research Journal. 42(5) 826?850 DOI: 10.1002/ber.3240

Chalamandaris, A., Wilmet-Dramaix, M, Eslea, M., Ertesvåg, S.K. & Piette, D. (2016) SET-bullying: presentation of a collaborative project and discussion of its internal and external validity. BMC Research notes.9:211.p1-9.

Ertesvåg, S.K. (2016) Tiltak i barnehage og skule - Val av effektive tiltak sit langt inne I: S.K. Ertesvåg, H. Eng, I.Frønes & J. Kjøbli: Inkludering og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. pp.18-33.

Ertesvåg, S.K. (2016) Andre tiltak for barnehage og skule. I: S.K. Ertesvåg, H. Eng, I.Frønes & J. Kjøbli: Inkludering og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. pp.161-175.

Ertesvåg, S.K., Eng, H., Frønes, I. & Kjøbli, J. (2016) Innleiing. I: S.K. Ertesvåg, H. Eng, I.Frønes & J. Kjøbli: Inkludering og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. pp.11-17.

Ertesvåg, S.K. & Roland, E. (2016) Respekt - eit skuleomfattande tiltak for å redusere problemåtferd og styrke læringsmiljøet. I: S.K. Ertesvåg, H. Eng, I.Frønes & J. Kjøbli: Inkludering og utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. pp.81-101.

Ertesvåg, S.K. (2015) Praksis basert på forsking - ein utopi? I : P. Roland & E. Westergård (red) Implementering - Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforalget, p.40-58.

Furenes, M.I. & Ertesvåg, S.K. (2015) Ledelse, samarbeid og lærerstøtte i skolen. I : P. Roland & E. Westergård (red) Implementering - Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforalget, p.119-135.

Havik, T. , Bru, E. & Ertesvåg, S.K. (2015) School factors associated with school refucal- and truancy related reasons foschool non-attendence. School psychology of Education.18(2), 241-240. (Nivå 2)   

Ertesvåg, S.K. & Roland, E. (2015) Professional cultures and rates of bullying. School Effectiveness and School Improvement. 26(2), 195-214. (Nivå 2)

Ertesvåg, S.K. (2014) Teachers collaborative activity in school-wide interventions . Social Psychology of Education. 17(4), 565-588.  DOI:10.1007/s11218-014-9262-x (Nivå 2)

Ertesvåg, S.K. (2014, online) Improving anti-bullying initiatives:  The role of an expanded research agenda. Journal of Edcuational Change.DOI: 10.1007/s10833-014-9232-2. (Nivå 2)

Ertesvåg, S.K. (2014) Profesjonelle kulturar og uro i skulen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Temanummer.(Nivå 1)

Havik, T., Bru, E. & Ertevåg, S.K. (2014) Assessing reasons for school non-attendence. Scandinavian Journal of Educational Research.

Havik, T., Bru, E. & Ertesvåg. S.K. (2014) Parental perspectives of the role of school factors in emotion-based school refusal. Emotional and Behavioural Difficulties. DOI:10.1080/13632752.2013.816199

Oterkiil, C. & Ertesvåg, S.K. (2014) Development of a measurement for transformational and transactional leadership in schools taking on a school-based intervention. Educational Management Administration & Leadership. 42,4 supl, 5-27 DOI: 10.1177/1741143214523011 (Nivå 1)

Ertesvåg, S.K. (2014) Klasseledelse ? teoretiske perspektiv. I: J. H. Stray &  L. Wittek (red.) Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. s. 321-338.

Ertesvåg, S.K. (2014) Kartlegging og utvikling av læreres klasseledelse. I: J. H. Stray &  L. Wittek (red.) Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. s. 339-354.

Oterkiil, C. & Ertesvåg, S.K. (2012) Schools? readiness and capacity to improve matter Education Inquiry.3.1, 71-92. (Nivå 1)

Ertesvåg, S. K. & Roland, P (2011) Leiing i implementering av skuleomfattande tiltak. I Midthassel, Bru, Ertesvåg og Roland, (Red.) Tidlig intervensjon og systemretta arbeid. Universitetsforlaget (Nivå1)

Ertesvåg, S.K. & Havik, T. (2011) Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid ? en illustrasjon. I Midthassel, Bru, Ertesvåg og Roland, (Red.) Tidlig intervensjon og systemretta arbeid. Universitetsforlaget (Nivå1)

Blossing, U. & Ertesvåg, S.K. (2011) An individual learning belief and its impact on schools? improvement work? An individual versus a social learning perspective. Education Inquiry, vol 2(1) p.153-171. (Nivå 1)

Ertesvåg, S.K. (2011) Measuring authoritative teaching. Teaching and Teacher Education, 27,51-61.(Nivå 2).

Ertesvåg, S.K., Roland, P., Vaaland, G.S., Størksen, S.& Veland, J. (2010) The Challenge of Continuation ?Schools? continuation of the Respect programme. Journal of Educational Change, 11, 4. 323-344 (Nivå 2).

Lund, I., Ertesvåg, S.K. & Roland, E. (2010) Listening to Shy Voices - Shy Adolescents' Experiences with Being Bullied in School. Journal of Child and Adolescent Trauma.3,205-223. (Nivå 1)

Fandrem, H., Ertesvåg, S.K., Strohmeier, D. & Roland, E. (2010). Bullying and the Wish for Affiliation. ? A study of Peer Groups in Native Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway European Journal of Developmental Psychology. 7,4, 401-418. (Nivå 1)

Antonsen, T. E. & Ertesvåg, S.K. (2010) Godt læringsmiljø og læring gjennom skolebaserte tiltak? Spesialpedagogikk (forskingsseksjonen). Spesialpedagogikk,3, 31-44. (Nivå 1)

Ertesvåg, S.K. (2009) Classroom leadership. The effect of a school development programme. Educational Psychology, 29,5, 515-539. (Nivå 2).

Midthassel, U.V & Ertesvåg, S.K. (2008) Schools Implementing Zero. The process of implementing an anti-bullying program in six Norwegian compulsory schools. Journal of Educational Change,9, 153-172. (Nivå 2)

Ertesvåg, S.K. & Vaaland, G.S. (2007) Prevention and Reduction of Behavioural Problems in School: A pilot Evaluation of the Respect programme. Educational Psychology, 27,6, 713-736. (Nivå 2).

Ertesvåg, S. & Bø, I. (2006) Gjensyn med Urie Bronfenbrenner - etter hans ?arbeidsdag? på 60 år. Nordisk pedagogik 26, 3, 258-274. (Nivå 1)

Ertesvåg, S.K. (2003) Sosial status og sosialt nettverk i ei klasse med ein elev med multihandikap. [Social Status and Social Network in a Classroom containing a multihandicaped pupil] Nordisk tidsskrift for Spesialpedagogikk ,1, 53-65 (Nivå 1?)

Ertesvåg, S. K. (2003) Trening av sosial kompetanse: Trening for alle elevar eller for elevar med vanskar i slik kompetanse.[Development of social competence: for all pupils or pupils with special needs?] Norsk Pedagogisk Tidsskrift 5-6, 282-296. (Nivå 1)

 

Books and Thesis:

Ertesvåg, S.K., Eng, H., Frønes, I. & Kjøbli, J. (red.) (in press) Inkludering og utvikling - Førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Frønes, I., Eng. H., Ertesvåg, S.K. & Kjøbli, J. (red.) (in press)  Risiko, intervensjon og evidens: Utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Eng, H. Kjøbli,J. Ertesvåg, S.K. & Frønes, I. (red.) /in press) Den krevende foreldrerollen ? familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Kjøbli, J., Eng. H., Ertesvåg, S.K. & Frønes, I. (red.) ( in press) Å mestre det vanskelige ? individrettede intervensjoner for barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademiske. 

Ertesvåg, S.K. and Roland, P. (2013) Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.[Leading change in pre.-schools] Gyldendal Akademiske. (Nivå 1) To be published June 2013.

Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skular. Gyldendal Akademiske. [Leading change in school].(Nivå 1)

Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S.K., Roland, E. (Red.) (2011) Tidlig intervensjon og systemretta arbeid. Universitetsforlaget. (Nivå 1)

Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S.K., Roland, E. (Red.) (2011) Sosiale og emosjonelle vansker i barnehage og skole. Universitetsforlaget. (Nivå1)

Ertesvåg, S.K. & Størksen, S. (2011) Implementering av skuleomfattande tiltak. Handbok i Respektprogrammet.[Implementing whole school actions] Stavanger, Senter for atferdsforskning.

Cowie, H., Jennifer, D., Chankova, D., Poshtova, T., Deklerck, J., Deboutte, G., Ertesvåg, S. K., Samuelsen, A. S., O'Moore, M., Minton, S. J., Ortega, R. & Sanchez, V. (2006). School Bullying and Violence Taking Action" (E-bok på http://www.vistop.org/ebook)

Ertesvåg, S.K. (2002) ?Små grupper som sosial læringsarena. -Ein kort longitudinell studie av trening av kommunikative dugleikar hjå elevar i 8.klasse.? Dr.polit avhandling, NTNU

Aasen, Petter; Nordtug, Birgit; Ertesvåg, Sigrun K. & Leirvik, Birgit (2002) Atferdsproblemer. Innføring i pedagogisk analyse. Cappelens Akademiske Forlag.

Ertesvåg, S.K.(2001) Prosjektorgansiering av lokale utviklingsarbeid ? rettleiing for prosjekt i PPT og skule. Levanger,Trøndelag kompetansesenter.

Ertesvåg, S.K. (1994) Å vere lærar ? ei undersøking av stress og utbrenning hjå ungdomsskule lærarar. Hovudfagsoppgåve. Universitetet i Trondheim.

 

Research reports:

Havik, T.. & Ertesvåg, S.K. (2010) ConnectOSLO. Sluttrapport. Stavanger. Senter for atferdsforskning.

Ertesvåg, S.K. (2005) Implementering av ConnectOSLO-pilot. Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet. Stavanger, Senter for atferdsforsking.

Ertesvåg, S.K. (2003) ConnectOSLO- Rapport fra planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet skoleåret 2002-2003. [ConnectOSLO ? report from the pilot project 2002-2003]. Stavanger, Senter for atferdsforsking.

Samuelsen, A.S.S., Ertesvåg, S.K. & Sandberg, J.(2004) Kompetanseheving på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker i videregående skole. Evalueringsrapport. [Development of teachers knowledge of social and emotional problems in high school. Evaluation report.] Trøndelag Kompetansesenter.

Vaaland, G., Ertesvåg, S.K., Størksen, S., Veland, J., Roland, P. og Flack, T. (2005) I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov. Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOslo 2002-2005. [Last year I would have hit him, this year I?m not allowed. Resport from implementation and evaluation of ConnectOslo 2002-2005]Stavanger, Senter for atferdforskning, Universitetet i Stavanger.

 

Research based articles in vocational journals etc.

Midthassel og Ertesvåg (2009) Utfordringer ved implementering av skoleomfattende endringsarbeid. [Challenges in implementing whole school changes] Spesialpedagogikk. 1, 4 - 11

Ertesvåg, S.K. og Roland, P. (2007) Den vanskelege vidareføringa.[The Challenge of Continuation] Spesialpedagogikk. 1, 42-45

Ertesvåg, S.K. (2004) ?Nei, nei gutt, dette må bli slutt?? Samfunnsviteren. 2,18-19

Ertesvåg, S.K. (2003) Utvikling av sosial kompetanse. [Development of Social Competence] Spesialpedagogikk 2/03

Ertesvåg, S.K. (2003) Små grupper som sosial læringsarena.[Small groups as social learning arena ?summary of a Phd-thesis] Sammendrag av dr.gradsavhandling. Barn 01, 91-92.

Ertesvåg, S.K. (2000) Prosjekt som arbeidsmetode i Samtak.[Project management in Samtak] Spesialpedagogikk 6, 17-21

Ertesvåg, S. K. (1999) Folkeskikkdebatten - ei avsporing [The question of how to behave is a derail]. Norsk Skoleblad 6, 26-29

Ertesvåg, S.K. (1999) Sosiometrisk kartlegging i skulen. [Sociometric ratings in Schools] Spesialpedagogikk. 1, 3-9

Ertesvåg, S.K. (1998) Trening av sosial dugleikar- Kvar går vegen vidare? [Development of social skills ? Where are we heading?] Skolepsykologi.

 

Research based web-publications:

Nordahl, T., Ertesvåg, S.K.,Gustavsen, A., Nergaard,. S., Sunnevåg, A.K., Tveit, A.(2009) Matriell for helhetlig arbeid med læringsmiljø.[Handbook for development of a positive learning environment]. Utarbeid av forskargruppa for Utdanningsdirektoratet.

http://www.udir.no/Artikler/_Satsingsomrader/Materiell-for-helhetlig-arbeid-med-laringsmiljoet/

Ertesvåg, S.K. & Samuelsen, A.S.S. (2007) Unit A3: What We Know About School Violence:  Findings From Research and Practice.

Samuelsen, A.S.S. & Ertesvåg, S.K. (2007) Unit B2: How to embed a Whole School Approach ? The challenge of implementation.

Ertesvåg, S.K. (2007) Unit E5: Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence.

            Alle tre publikasjonane over er publisert på www.vista-europe.org på engelsk, spansk, bulgarsk, hollandsk og tysk som del av ?The VISTA-training package?.

Jahnsen, H., Ertesvåg, S.K. & Westrheim, K. (2007) Utvikling av sosial kompetanse ?  veileder for skolen. [Development of social competence ? handbook for schools]Oslo, Utdanningsdirektoratet http://udir.no/upload/Satsningsomraader/LOM/Veil_Sos_kompetanse.pdf

(Utgitt i papirutgåve i 2008)

Ertesvåg, S.K. (2000) Sosiometrisk kartlegging steg for steg. Praktisk rettleiing i planlegging og gjennomføring av sosiometrisk kartlegging. [Sociometric mapping step by step]   http://www.sv.ntnu.no/ped/sigrun.ertesvag/sos1.htm

 

Selected paper presentation

* with referee and published abstract/paper

* Ertesvåg, S.K. (2013) Professional Cultures in schools and levelof bullying. Paper presented at the 26th International Congress on Congress on School Effectiveness and School Improvement (ICSEI). Santiago, Chile, January 3rd-6th.

Ertesvåg, S.K. & Oterkiil, C. (2013) Measuring transformational and transactional leadership in school-wide interventions. Paper presented at the 26th International Congress on Congress on School Effectiveness and School Improvement (ICSEI). Santiago, Chile, January 3rd-6th.

* Ertesvåg, S.K. (2012) Bridging the gap between dream and reality in school wide interventions. Paper presented at the 25th International Congress on School Effectiveness and School Improvement (ICSEI). Malmø, Sweden, January 5th-8th.

* Ertesvåg, S.K. (2011) Improving Authoritative Teaching ? Paper presented as part of a MORE-symposium at the 24th International Congress on School effectiveness and school improvement (ICSEI). Limassol, Cyprus, January 4th-7th

*Ertesvåg, S.K. (2011) Improving Teacher Collaboration ? Paper presented at the 24th International Congress on School effectiveness and school improvement. Limassol, Cyprus, January 4th-7th

* Ertesvåg, S.K & Blossing, U. (2010) The spirit is willing, but the flesh is weak. A Scandinavian view of the challenges of sustainable change. Paper presented at the 23rd International Congress on School effectiveness and school improvement. Kuala Lumpur, Jan 5th-8th 2010.

Ertesvåg, S.K. (2009) Vekstkurveanalyser i Mplus i prosjektet ?Organisational factors affecting development of classroom leadership skills in teachers?. Nasjonalt Nettverk for skolebaserte tiltak. Oslo, June 22nd.

Beck, C. & Ertesvåg, S.K. (2008) Schools readiness and capacity for improvement. Nasjonalt Nettverk for skolebaserte tiltak. Stavanger, June 6th.

Ertesvåg, S. K. (2007) Skalautvikling for ?readiness? kartlegging. Nasjonalt Nettverk for skolebaserte tiltak. Oslo, December 2nd.

*Ertesvåg, S.K. (2007) The Relation Between Social Competence, Aggression and Being Bullied in Different Classroom Contexts. Paper presented at the 13th European Conference on developmental psychology. Jena, August 21-25th.

*Fandrem, H.,Strohmeier, D., Roland, E. & Ertesvåg, S.K. (2007) Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations - Integration or Separation? IV Latin American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology. Mexico City, Mexico. July 6th-9th.

Ertesvåg, S. K. (2003) ConnectOSLO ? Et skoleomfattende program innen holdningsskapende arbeid. Underlag til innlegg på Utdanningsdirektoratets dagskonferanse om forebygging og mestring av problemåtferd 26.08.04.

*Ertesvåg, S.K. (1999) Observing adolescent social skills in small groups. Workshopinnlegg på Nasjonalt forskarkurs i videoproduksjon og analyse, NTNU 5-8. mai 

*Ertesvåg, S. K. (1998) Nettverk i skulen - Kartlegging av strukturar i skuleklasser. Paper presentert på Nordisk Konferens i nätverksarbete och terapi. Helsingfors 14-15.8. 

(Arbeidet er utført i samarbeid med Erik Aune, Rogneby Kompetansesenter. Eg har skrive heile paperet, Erik Aune medverka i administrering av spørjeskjema og som samtalepart undervegs i gjennomføringa)

*Ertesvåg, S.K. & Antonsen, T.E.(1998) Trening av sosiale dugleikar integrert i prosjektarbeidsmetodikk. Innlegg på seminar i høve Professor Nils Søvik si fråtreding frå stillinga si, 23-24.10.1998 (Arbeidet er utført i fullt samarbeid med Turi E. Antonsen, Hjelpetjenesten, Strinda distrikt,Trondheim).

*Ertesvåg, S. K. (1997) Ethical and sociocultural aspects of social skills interventions for students with emotional and behavioral disorders. Paper presented at the 16th International Human Science Research Conference. August 16-20, Trondheim.

Ertesvåg, S. K. (1996) Skulen og samspelsvanskar- nyare internasjonal forsking. Paper presentert på konferansen ?Våre umulige barn? Trondheim 28.11.1996.

 

Interviews, Feature articles (kronikkar) m.m. (selection)

Ertesvåg.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2002:     Dr.polit. in Education (PhD)   Norwegian University of Science and Techonolgy (NTNU), Trondheim

1994:     Cand.polit. in Education         University of Trondheim

1991:     Cand.mag                               Volda University College

 

2012 -                    Professor, Norwegian Centre for Learning  Environment and Behavioural Research in Education, Univerity of Stavanger

2004-2004 :         Associate Professor, Department of education, NTNU (20%)

2003-2012 :         Associate Professor, Center for Behavioural Research, University OFf

Stavanger

2000-2003:          Advisor,Trøndelag Kompetansesenter, National Resource Center for Special Education

1999-2000:          Research Fellow, NTNU

1994-1999:          Advisor, Rogneby Kompetansesenter, Special Education on Behavioural and Emotional Problems

1993-1994:          Secretary for ?Scandinavian Journal of Educational Research?, University of Trondheim

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John (2017). Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-50088-4. 234 s.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205500891. 224 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John (2016). Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491854. 179 s.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John (2016). Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49022-2. 129 s.
 • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. 27 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44680-9. 219 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42155-4. 210 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein Bjørn (2011). Implementering av skuleomfattande arbeid. Senter for atferdsforskning. ISBN 978-82-7578-049-0. 46 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. 184 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. 165 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Respekt - rettleiing til tolking av resultat frå elevundersøkinga. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2010). Implementering av skuleomfattande tiltak. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009. Senter for atferdsforskning.
 • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (2009). Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Utdanningsdirektoratet. 55 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim). Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling (2007). Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Jahnsen, Hanne; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Utvikling av sosial kompetanse Veileder for skolen. Utdanningsdirektoratet.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence. VISTA.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Samuelsen, Anne Sofie (2006). What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice. VISTA.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K. (2006). How to embed the whole school approach: challenges of implementation. VISTA.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2005). Implementering av ConnectOSLO-pilot. - Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet. Senter for atferdsforskning. 51 s.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780292. 39 s.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Kompetanseheving på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker i videregående skole.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). 1+1 =3? The integration challenge in mixed methods. Kvantitativt forum, Universitetet i Stavanger; 2017-05-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). A validation of the Classroom Assessment Scoring System –Secondary version (CLASS-S) in lower Secondary Schools.. Depteatment of Education; 2017-03-01.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Classroom interaction for enhanced student learning. University of Jyväskylä; 2017-12-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - forskingsdesign og førebels resultat. Høgskulen i Volda; 2017-11-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Classroom interaction in lower secondary school: A Mixed Methods approach. Oxford University Centre for Educational Assessment; 2017-03-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Er lærarnormen ein skivebom?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Klasseromet minutt for minutt.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Korleis lese forskningslitteratur - ein guide for deg som ikkje er forskar.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet. skolvarlden.se. [Internett]; 2017-09-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”. svt.se. [Internett]; 2017-09-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det!. Utdanningsforbundet Ulstein lokal lag; 2017-09-21.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2017). Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support. International Congress for School Effectiveness and School I; 2017-01-07 - 2017-01-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Ur, Åse Lill Byrkjedal (2017). Klasrumslendning. Svensk Television (STV). [TV]; 2017-09-04.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring. UiS; 2017-11-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank (2017). Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms. Universitetet i Stavanger og Høgskulen i Volda; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Classroom Interaction for Enhanced Student Learning. Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger; 2016-06-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Design - and methodological challenges in research on implementation processes. PROFRED; 2016-03-09.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Does 1 + 1 = 3? An illustration and some reflections on integration of data in Mixed Methods Research. Johannes Gutenberg Universität m,fl.; 2016-11-14 - 2016-11-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Klasseledelse som teamarbeid i et skoleutviklingsperspektiv- Resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis. PLU, NTNU; 2016-03-31.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Kva er klasseleiing?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Measuring change (growth) in students’ perceived instructional support. Kvantitativt forum, Universitetet i Stavanger; 2016-05-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Mobbaren treng hjelp.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Mobbaren treng støtte.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Rettleiing i lærande organisasjonar. Høgskolen Stord Haugesund; 2016-03-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Status i CIESL- prosjektet.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Students’ perception of teacher support and monitoring. ICSEI; 2016-01-06 - 2016-01-09.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2016). Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis.. Humanistisk Fakultet, Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2016). Student perception of teacher support. Earli Sig 18 & 23; 2016-07-28 - 2016-07-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth (2016). Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction.. ICSEI; 2016-01-06 - 2016-01-09.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2016). CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis. Utdanningsdirektoratet; 2016-05-25.
 • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2016). CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo.. Atferdssenteret, UiO; 2016-11-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). CIESL-prosjektet - presentasjon og målsetting. Læringsmiljøsenteret; 2015-09-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). CIESL-prosjektet- forskingsdesign. Norges forskningsråd; 2015-09-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Classroom interaction – Similarities and differences in teacher perceptions, student perceptions and classroom observations. ICSEI; 2015-01-03 - 2015-01-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Dei første CIESL-resultata.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Dei profesjonelle har ansvaret.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Foreldreutvalet for grunnskolen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Førebels resultat frå CIESL-prosjektet. Lurahammaren ungdomsskole; 2015-11-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Intervju om forskinng i samband med tildeling av Lyses-forskningspris. TV Vest. [TV]; 2015-10-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Klasseleiing- eit kollektivt ansvar Utvikling av klasseleiing og faktorar i organisasjonen som kan hemme eller fremme lærarane si utøving av effektiv  klasseleiing. Lenden; 2015-08-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Kva tiltak har effek mot mobbing?. TV2. [TV]; 2015-01-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Læreres læring i en lærende organisasjon. Lerum Kommune; 2015-04-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Om å stille opne spørsmål.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). På det fjerden kan det skje.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). REktor er viktig for å forebygge mobbing. Stavange Aftenblad. [Avis]; 2015-05-21.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Rettleiing i lærande organisasjonar. Høgskulen Stord Haugesund; 2015-03-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Systematisk og langsiktig arbeid er viktigst. Spor Informasjon og fagformidling fra KoRus_Nord. [Fagblad]; 2015-06-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Teori om god klasseleiing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Tiltak som virkar i kampen mot mobbing. Den norske regjeringa; 2015-01-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). sammarbeid mellom skule og heim.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). sosiometrisk kartlegging.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). systemretta arbeid i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance (2015). The development of a measure for transformational and transactional leadership. ICSEI; 2015-01-03 - 2015-01-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2015). CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat. Høgskolen i Telemark; 2015-11-27.
 • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø. Djupedalsutvalget; 2014-09-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Dårligere ledelse på mobbeskoler. NRK. [Radio]; 2014-08-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Endringsarbeid i skulen. Nynorskopplæring. [Fagblad]; 2014-05-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Endringsarbeid i skulen - gleder, utfordringar og fallgruver. Universiteta i Agder og Stavanger; 2014-05-21.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Evnerike barn.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Forankringsarbeid i skuleutviklingsprosjekt. Læringsmiljøsenteret; 2014-05-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Fråfall i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Implementering av intervensjonar i skulen. Høgskulen i Volda; 2014-04-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Kampen mot mobbing - ei tapt sak?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Kan rektor stoppe mobbing?. Skolelederen. [Fagblad]; 2014-10-01.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Klasseleiing - ingen vidunderkur.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Lærere skal bli flinkere til å lede klasser. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-06-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Læringsmiljø og klasseleiing. Høgskulen i Volda; 2014-04-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Mobbeskoler har dårligere ledelse. Kommunal Rapport. [Avis]; 2014-11-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Nivådelt undervisning.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Publishing research results in international high quality scientific journals - a challenge for inexperienced researchers?. CIESL prosjektet; 2014-09-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Rektor kan stoppe mobbing. Forskning.no. [Internett]; 2014-05-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Rørt til tårer etter et liv med mobbing. NRK Nordnytt. [Internett]; 2014-02-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Sosial kompetanse.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Sosiale ferdigheiter.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Tidleg intervensjon.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Den sårbare mobberen.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Hjelp mobberen. Rogaland avis. [Avis]; 2014-03-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte. NSLA; 2014-04-02.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing. Utdanningsdirektoratet;
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-04 - 2014-02-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte. NSLA; 2014-12-11 - 2014-12-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2014). Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation. CIESL prosjektet; 2014-09-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Klasseleiing- læringsstøtte. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). ..men mobilen min får du aldri.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Bra med mobbefri uke. [Avis]; 2013-01-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). De skal aldri få vinne over meg. Drammens Tidende. [Avis]; 2013-12-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Dei som ikkje er frampå.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Dei stille lidande.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Digital mobbing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Dømt til å mislykkast?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). EKKO - Har lekser effekt?. NRK P2. [Radio]; 2013-01-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Effektive tiltak er ikkje nok.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Ein nyttig app.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Endringsarbeid i skulen - systematisk arbeid med barn og unge. Høgskulen Stord/Haugesund; 2013-04-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Endringsarbeid i skulen -med vekt på læringsmiljøutvikling. Troms Fylkeskommune; 2013-04-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Formidling og læring. Læringsmiljøsenteret; 2013-10-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Godfotteorien i praksis.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Hasund-kvinne vart professor. Vikebladet-Vestposten. [Avis]; 2013-05-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Implementeringskvalitet i læringsmiljøarbeid. Høgskulen i Volda; 2013-03-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Innovasjonsarbeid i skulen - med blikk på ungdomstrinnssatsinga. Læringsmiljøsenteretet; 2013-06-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske tilnærmingar. NOLES; 2013-10-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseledelse - i klasseromet og i kollegiet. Høgskulen i Volda; 2013-03-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseleiing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseleiing – ei særleg utfordring for nyutdanna lærarar?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Leiing av utvikling i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Læringsmiljø.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Læringsmiljø og elevar som viser aggressivitet.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Mobbeombodet har sove i timen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Mobbing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Mobilbruk i skulen. NRK Sogn og Fjordane. [Radio]; 2013-09-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Mor til Julie Brodtkorb.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Motivasjon for læring.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Nivådeling på ville vegar.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Not a belieber - never forever.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Professional Culturs in schools and level of bullying. ICSEI; 2013-01-03 - 2013-01-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Rampegutar og snille jenter.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Sidemålsblues i sommarbris.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Slik takler du klespresset. VG. [Avis]; 2013-08-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Släpp fångarne loss....
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Spill levande.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Sviket frå læraren.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Utfordringar i Stavanger skulen- korleis løyse lærarmangelen?. NRK- Rogaland. [Radio]; 2013-11-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Utfordringar i implementering av god klasseleiing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule. Nesodden Kommune og Fylkesmannen i Akershus; 2013-03-11.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Vener for livet...eller for ei stund.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance (2013). Measuring Transformational and Transactional Leaderships in Schools. ICSEI; 2013-01-03 - 2013-01-06.
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Parental perspectives of the role of school factors in school refusal. 16th European Conference on Development Psychology; 2013-09-03 - 2013-09-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). KLasseledelse på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-12 - 2013-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseledelse. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseledelse- tema 2. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Leading or losing? -Lost in the classroom.
 • Chalamandaris, Alexandros; Wilmet-Dramaix, F.; Ertesvåg, Sigrun K.; Andreou, D. Piette (2012). Statistical methodology for modelling the relation between effectiveness of anti-bullying interventions and time. 2012-09-12 - 2012-09-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Agurknytt om tomatar.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Antimobbeprogram i skulen. NRK P2 Nyhetsmorgen. [Radio]; 2012-03-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Betre med lekser?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Bridging the gap between the Dream and Reality in Improving Students’ Learning Environment. ICSEI; 2012-01-05 - 2012-01-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Characteristics of schools with low level of bullying, discrimination and other types of degrading treatment. Nordic National Agencies for Education and Training; 2012-05-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Da klokka klang....
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). De bør jobbe for pengene. Rogalands Avis. [Avis]; 2012-11-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Den eine.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Den vanskelege vidareføringa.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Endringsarbeid for eit betre læringsmiljø. Gyldendal Kompetanse; 2012-09-17 - 2012-09-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Endringskapasitet er avgjerande for resultatet av Respekt.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Forsking i Respekt bidrar til utvikling av skular.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Gapen mellom forskingsbasert kunnskap om læringsmiljø og praksis i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Har vi dårlig køkultur?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-02-22.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Hjelp i den krevjande lærarrolla.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Hva er fordelen ved å ha en partner som ikke også forsker. Forskerforum. [Avis]; 2012-09-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Hvor lenge skal du sitte på bussen før noen sier "hei"?. `NRK. [Internett]; 2012-09-09.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Implementering av støttande læringsmiljø. Høskulen i Volda; 2012-04-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Implementeringskvalitet i Respekt-programmet.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Implementeringskvalitet i tiltak for barn og unge med atferdsproblem. RKBU Nord; 2012-10-04.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). In-valid?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Kapasitet til å stoppe mobbearbidet?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klapp igjen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klart vi kan!.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klasseledelse. Høgskulen i Volda; 2012-04-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klasseledelse kan lærast.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klasseleiing og læringsmiljø i eit stress og mestringspersepktiv. Høgskulen Stord/Haugesund; 2012-04-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Korleis kan Hødd slå Brann i semifinalen i fotballcupen, men stå i fare for å rykke ned i 2.divisjon ?. Senter for atferdsforsking;
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Korleis kartleggje autoritativ undervisning.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Kunnskap er medisin mot mobbing i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Kyssrforbod til besvært.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen. Trondheim kommune; 2012-11-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Leksedebatten er uinteressant.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Lekser. NRK p1, Her og nå. [Radio]; 2012-11-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Lille speil på veggen der.....
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Luksussmellen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Mobbaren - ein sårbar elev.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). O, jul med din glede?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Ode til førskulelæraren.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Respektprogrammet reduserar problemåtferd.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Stillaste jenta i klassa.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Sårbare jenter. Norges Forskningsråd; 2012-03-22.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Tolvte mann på laget.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Umyndiggjorte foreldre.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere (2012). Mobbedebatt på farlig sidespor.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere (2012). Mobbedebatten på farlig sidespor.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Developing a Supportive Learning Environment. 2011-06-20.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Improving Teacher Collaboration - A growth modell approach. 2011-01-04 - 2011-01-07.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Improving authoritative teaching - MORE Symposium 2. 2011-01-04 - 2011-01-07.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Long-term results of School-Based Preventive Programs- Just a sweet dream?. The Prevention Research Center, Penn State University; 2011-09-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Meir enn ein liten kar i Star Wars.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Pupil-pupil Relationships. 2011-06-22.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Sosial kompetanse. Psykisk helse i skolen; 2011-04-02.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Systematic Systemic work. 2011-06-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Teaching styles. 2011-06-21.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Improving Authoritative Teaching. ICSEI; 2011-01-04 - 2011-01-07.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Improving Teacher Collaboration. ICSEI; 2011-07-04.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Klasseleiing. 2011-03-15.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Læringsmiljø. Høgskulen i Volda; 2011-03-14.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Mobbearbeidet på ville vegar?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Foreldre får skylden for skoleuroen. [Avis]; 2010-04-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Klasseleiing. Seljestad ungdomsskole; 2010-11-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Klasseleiing- med blikk for den enkelte elev. Pedagogisk Senter Midt-Troms; 2010-11-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Kvifor verkar ikkje anti-mobbe program?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Læringsmiljø. Sjustjerna; 2010-10-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Rektorer på ville veier.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Sosial kompetanse. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2010-04-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Systematisk arbeid mot mobbing over tid. 2010-09-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). The Respect programme - a whole school approach to prevent and reduce problem behaviour. Universitetet i Stavanger; 2010-03-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). The spirit is willing, but the flesh is weak. A scandinavian view of the of the challenges of sustainable improvement. 2010-01-04 - 2010-01-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Å kome i posisjon. [Avis]; 2010-12-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2010). Godt læringmiljø- haldning og handling. Volda kommune; 2010-08-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Flere lærere ingen kvalitetsgaranti. [Avis]; 2009-10-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Først må vi få bedre lærere.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Ikke behov for flere lærere. [Avis]; 2009-09-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Klasseleiing. Grannes skole; 2009-08-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Læringsmiljø og endringsarbeid - eit naturleg tospann. 2009-11-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Den vanskelege vidareføringa. 2008-01-24 - 2008-01-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Der elevene lærer respekt og håndhilsing. [Avis]; 2008-02-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Sosial kompetanse. Lillegården kompetansesenter; 2008-02-08.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Rana i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-02-04 - 2008-02-05.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Sandnes i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-01-31 - 2008-02-01.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Trondheim i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-02-26 - 2008-02-27.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt - forankringsseminar. 2008-01-31 - 2008-02-01.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt- forankringsseminar. 2008-02-04 - 2008-02-05.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt- forankringsseminar. 2008-02-26 - 2008-02-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Respekt-programmet er et effektivt redskap for skoleutvikling. [Radio]; 2007-12-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Skalautvikling. 2007-11-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2007). The relation between social competence, aggression and being bullied in different classroom contexts. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa (2007). Veiledning i Respekt - introduksjon. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2007). The Respect programme. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2007). Respekt Vidareføringsseminar. 2007-09-11.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-04-24 - 2007-04-25.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-05-10 - 2007-05-11.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-04-26 - 2007-04-27.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Respekt - Videreføringsseminar. 2007-09-11.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Respekt - Videreføringsseminar. 2007-09-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). Mobbing - oppfriskingskurs. Jåtten skole; 2006-08-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). Prevention and reduction of Problem Behaviour in Norway- The Connect Programme and the Zero Anti- Bullying Program. Facultad de Ciencias de la educasion, Universidad de Cordoba; 2006-02-22 - 2006-02-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). Respekt-programmet i Senter for atferdsforskning si verksemd. 2006-08-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). what the University of Stavanger can offer international students. 2006-02-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2006). The Connect-program. Universitetet i Stavanger; 2006-06-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2005). Debattprogram om disiplinproblem NRK Rogaland 11.01.05. [Radio]; 2005-01-11.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2005). Læraren som leiar.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K. (2005). Kunnskapsløftet - et faglig lederløft for lærere?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Elevene ønsker mer disiplin. [Avis]; 2004-03-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Lærerne må ta kontroll i skolen. [Avis]; 2004-03-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Lærerne må ta kontrollen. [Avis]; 2004-03-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Tydelige lærere svekker mobbingen. [Avis]; 2004-03-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2002). Trening gir god kommunikasjon. [Avis]; 2002-12-10.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Rapporter på elev-og lærerundersøkelse til skoler i ConnectOslo -12 skoler.