Et profilbilde

Pensjonert førsteamanuensis
Øyvind Foss { "honorific-suffix": "Pensjonert førsteamanuensis", "fn": "Øyvind Foss", "tel": "Telefon: 5183 1336", "email": "oyvind.foss@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rom P11 107

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Foss, Øyvind (2014). The ethical challenges of preimplantation genetic diagnosis (PGD) A fundamental ethical aspect of the Declaration of Helsinki. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. ISSN 1869-3261. Volum 5. Hefte 1. s. 2-8.
 • Foss, Øyvind (2011). Eugenics and Human Dignity: A Critical Dilemma of the Diaconate 1933–1945. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. ISSN 1869-3261. Volum 2. Hefte 1. s. 2-13.
 • Foss, Øyvind (2010). Max Weber og den nervøse tidsalder mellom Bismarck og Hitler. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Hefte 3. s. 273-278.
 • Foss, Øyvind (2009). Mellom autonomi og lojalitet : en systematisk teologisk diskurs om institusjonsdiakonien i spenningsfeltet mellom kirke og samfunn. I: Kan institusjoner elske? Samtidsessayer om diakonale virksomheter. Akribe Forlag. ISBN 978-82-7950-135-0. s. 67-82.
 • Foss, Øyvind (2005). Da Guds åker skulle renses for ukrutt : en forskers dilemma mellom Auschwitz og den kristne kirke. I: P2-akademiet / Kulturredaksjonen NRK P2. Kulturredaksjonen NRK P2. s. 83-94.
 • Foss, Øyvind (2004). Omsorgens etikk og liknelsen om den barmhjertige samaritan. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. Hefte 3.
 • Foss, Øyvind (2003). Forschungsetik in Deutschland 30-50 Jahre nach Nürnberg. I: Festschrift für Professor Strohm, Heidelberg. Universität heidelberg. s. 78-105.
 • Foss, Øyvind (2003). Forskningsetikk 30-50 år etter Nürnbergprosessene. I: FORSKNINGSETIKK- Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Gyldendal Akademisk. s. 163-185.
 • Foss, Øyvind (2003). Religion in den skandinavischen Ländern zwischen nationaler Tradition und oekumenischen Perspektiven. I: Jahresbuch für Sozialwissenschaften 2003. Unuversität Münster, Institut für Sozialwissenschaften. s. 65-87.
 • Foss, Øyvind (2002). Eugenik und innere mission im "drtitten reich" und die auswirkungen auf norwegen. I: Diakoniewissenschaftliche Perspektiven, Materialen der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg. s. 87-94.
 • Foss, Øyvind (2002). Theodor Strohm - ein Theologe europäischen Formats. I: Diakoniewissenschaftliche Perspektiven. Theologische Fakultät, DWI-Materialen, Universisität Heidelberg. s. 47-48.
 • Foss, Øyvind (2001). Eugenik und Innere Mission `im Dritten Reich´und die Auswirkungen auf Norwegen. ?.
 • Foss, Øyvind (2001). Humangenetikk og menneskeverd i lys av rasebiologiens maktpolitikk i 1933-45. en forskers dilemma mellom auschwitz og den bekjennende kirke. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. Volum 102. Hefte 2. s. 101-115.
 • Foss, Øyvind (2001). Omsorg for "mindreverdige og uverdige" - omsorgsbegrepet i kirkens diakoni....., artikkel av Øyvind Foss i antologi. I: Omsorgens tvetydighet, røtter og praksis. Gyldendal Akademisk.
 • Foss, Øyvind (2001). Sterilisation und Fürsorge. Der Deutsche Einfluss auf die Sterilisatonsfrage in der norwegischen Diakonie. Zeitschrift für evangelische Ethik. ISSN 0044-2674. Volum 45. Hefte 1. s. 57-63.
 • Foss, Øyvind (2000). Diakoni og nazistat.Kirkepolitikk mellom statsmakt og individ. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. Volum 100. Hefte apr.99. s. 203-221.
 • Foss, Øyvind (2000). Eutanasi som rettsstridig fenomen. Nordisk Rettsmedisin. ISSN 0809-1498. Volum 6. Hefte mar.00. s. 60-63.
 • Foss, Øyvind; Jor, Finn (1998). Eksistens og emansipasjon. I: Filosofi og samfunn. Søren Kierkegaard. HøyskoleForlaget. s. 161-167.
 • Foss, Øyvind (1997). De homoseksuelle under nazismen. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volum 3.
 • Foss, Øyvind (1997). Eutanasi i fokus. Nordisk Rettsmedisin. ISSN 0809-1498. Volum 1.
 • Foss, Øyvind; Østnor, Lars (1997). Eutanasi-programmet under nazismen. Forhistorie og politisk konsekvens. I: Bioetikk, eutanasi og omsorg. Det teologiske Menighetsfakultetet, Oslo. s. 30-55.
 • Foss, Øyvind (1996). Peter Singer, en moderne utilitarist. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volum 5.
 • Foss, Øyvind (1996). Rasehygiene i Norden i mellomkrigstida. Syn og Segn. ISSN 0039-7717. Volum 2.
 • Foss, Øyvind (1995). Omstreifermisjonen - offer for rasehygiene?. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Hefte 5. s. 403-416.
 • Foss, Øyvind (2017). Nazibaronen bak dr. Mengele og menneskeverdets undergang. Kolofon forlaget. ISBN 978-82-300-1619-0. 91 s.
 • Foss, Øyvind (2013). Forskning og folkemord : tysk vitenskaps mørke fortid. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0102-6. 158 s.
 • Foss, Øyvind (2011). Henrik Wergelands gate 14 i krig og fred. Stiftelsen Arkivet. ISBN 978-82-92306-19-2. 97 s.
 • Foss, Øyvind (2009). Krystallnatten. Spartacus. ISBN 9788243004689. 160 s.
 • Foss, Øyvind (2006). Kampen mod de mindreværdige. Auschwitz, videnskabens og kirkens forræderi. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 8779342795.
 • Foss, Øyvind (2005). Omsorgsetikk -søkelys på omsorgens motivasjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8202245915. 116 s.
 • Foss, Øyvind (1998). Arv og gener. Bioetikk mellom manipulasjon og menneskeverd. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276440614. 103 s.
 • Foss, Øyvind (1997). Rapport til Nordisk Forskerutdanningsakademi om månedsopphold ved Center for Bioetikk, Aarhus Universitet.
 • Foss, Øyvind (1997). Rapport til Norsk faglig forfatter- og oversetterforening.
 • Foss, Øyvind (1996). Livsuverdig liv? Medisinsk etikk i historisk og aktuell belysning. Høyskoleforlaget, Kristiansand. 68 s.
 • Foss, Øyvind (1996). Med livet i hendene. Om passiv og aktiv dødshjelp. Høgskolen i Stavanger.
 • Høibraaten, Helge; Foss, Øyvind; Myrtveit, Aase Cathrine (2015). Program on Tyskland ved avslutningen av annen verdenskrig, io anledning 8.5.45. Oslo. [Radio]; 2015-05-08.
 • Foss, Øyvind (2011). Die ethische Herausforderung der Präimplantationsdiagnostik. den europeiske Etikk organisasjonen;
 • Foss, Øyvind (2011). EUGENIK UND MENSCHENWÜRDE ALS DILEMMA DER DIAKONIE 1933-1945.
 • Foss, Øyvind (2002). Eutanasi som rettstridig fenomen.
 • Foss, Øyvind (2001). Forskningsetikk i Tyskland 30 år etter Nürnbergprosessene. 2001-11-20.
 • Foss, Øyvind; Botnen, Jarle (1999). Tvangsterapi i historisk lys av rasehygienens syn på arv og miljø.
 • Foss, Øyvind (1998). Aktiv og passiv dødshjelp.
 • Foss, Øyvind (1998). Deltager i rundebordssamtale.
 • Foss, Øyvind (1998). Eutanasi-programmet under nazismen. Forhistorie og politisk konsekvens.
 • Foss, Øyvind (1998). Faglig innføring i det nye felles religionfaget for lærere i Strand kommune.
 • Foss, Øyvind (1998). Foredrag for medarbeidere og studenter om genteknologisk prosjekt.
 • Foss, Øyvind (1998). Foredrag sammen med Inge Lønning fra Universitetet i Oslo.
 • Foss, Øyvind (1998). Opprøret som etisk nødvendighet mellom konvensjonalitet og frigjøring.
 • Foss, Øyvind; Bore, Tor Bjarne (1998). Bispevalg i Norge.
 • Foss, Øyvind; Bore, Tor Bjarne (1998). De intellektuelle i et åpent Europa.
 • Foss, Øyvind; Bore, Tor Bjarne (1998). Knut Hamsun, Tyskland og Norge.
 • Foss, Øyvind; Bore, Tor Bjarne (1998). Påskeattentatet i Berlin 1968.
 • Foss, Øyvind; Bore, Tor Bjarne (1998). Rett lære og kjetterske meninger.
 • Foss, Øyvind; Bore, Tor Bjarne (1998). Universitet i Stavanger.
 • Foss, Øyvind; Stanghelle, Harald (1998). Berlin 1968.
 • Foss, Øyvind; Stanghelle, Harald (1998). Kirkens synder.
 • Foss, Øyvind (1997). Det genetiske menneske.
 • Foss, Øyvind (1997). En politisk kirke.
 • Foss, Øyvind (1997). Kirkens homofobi.
 • Foss, Øyvind (1997). Lysfest for utstøtte.
 • Foss, Øyvind (1997). Norge og jødene.
 • Foss, Øyvind (1997). Ordets makt og rasisme.
 • Foss, Øyvind (1997). Skal Danmark betale for norske studenter?.
 • Foss, Øyvind (1997). Skuddet som utløste studentopprøret.