Et profilbilde

Stipendiat
Marianne Larsen Undheim { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Marianne Larsen Undheim", "tel": "Telefon: 51832906", "email": "marianne.undheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL U-219
Hjemmeside https://www.digitalkreativitet.no

Undervisning

Undervisning på BULL heltid, høsten 2017: "Digital kompetanse i barnehagen og animasjon". 

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

  • Undheim, M. (2015). Del gleder - digital kompetanse i barnehagen (2. utg.). Oslo: Gan Aschehoug.
  • Undheim, M. (2015). Hvorfor har vi blå striper på armen?: Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn. Bryne: Info Vest Forlag.
  • Undheim, M. (2012). Digitale fortellinger i barnehagen. I K. H. Haug, G. Jamissen, & C. Ohlmann (Red.), Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring (s. 171-184). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Pågående forskning

Deltar i forsknings- og innovasjonsprosjektet VEBB.
PhD-forskningen er knyttet til digitale kreative produksjonsaktiviteter i barnehagen. 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Undheim, Marianne (2017). Digital Production Activities (poster presentation). Det humanistiske fakultet; 2017-06-01.
  • Undheim, Marianne (2017). Med blikk på teknologi, pedagogikk og fag som en integrert enhet i barnehagen (prosjektpresentasjon). Det humanistiske fakultet; 2017-03-27.
  • Undheim, Marianne (2017). Medskapende og utforskende barn (kurs). Askøy kommune; 2017-11-16.
  • Undheim, Marianne (2017). Preschool children's multimodal stories. Universitetet i Stavanger; 2017-09-07.
  • Undheim, Marianne; Vangsnes, Vigdis (2017). Digital stories and preschool teachers' competence. EECERA; 2017-08-31.