Et profilbilde

Førsteamanuensis
Margit Garvik { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Margit Garvik", "tel": "Telefon: 51832930", "email": "margit.garvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret - Stavanger
Rom HG Q-350

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara (2014). Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø. Universitet i Stavanger.
 • Garvik, Margit (2015). -Se de snille og stille. Jærbladet. [Avis]; 2015-05-04.
 • Garvik, Margit (2014). Nytt tiltak for deprimert ungdom. P5. [Radio]; 2014-05-06.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2014). Academic motivation and social functioning following a group based CBT course for adolescents with depressive symptoms.. EARA - European Association for Research on Adolescence; 2014-09-03 - 2014-09-06.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2014). Motivation and social relations in school following a CBT course for adoelscents with depressive symptoms: An effectiveness study. European Association for Research on Adolescence (EARA); 2014-09-03 - 2014-09-06.
 • Idsøe, Thormod; Garvik, Margit; Bru, Lars Edvin (2014). Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course to Prevent Dropout in Upper Secondary School. European Association for Behavioural & Cognitive Therapies; 2014-09-10 - 2014-09-13.
 • Garvik, Margit (2013). DU - Tiltak mot depresjon.
 • Garvik, Margit (2013). Depresjon og skoleengasjement. laringsmiljosenteret.uis.no. [Internett]; 2013-09-10.
 • Garvik, Margit (2013). Engasjert på skolen til tross for depresjon. Nrk Rogaland, Lokalen. [Radio]; 2013-12-16.
 • Garvik, Margit (2013). Engasjerte, tross depresjon. Univers. [Fagblad]; 2013-12-06.
 • Garvik, Margit (2013). Trosser depresjon og gjennomfører skolen. http://www.nrk.no/rogaland/gjennomforer-skolen-tross-depresj. [Internett]; 2013-12-16.
 • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin (2012). Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course. European Association for Research on Adolescence - EARA 2012; 2012-08-29 - 2012-09-01.
 • Garvik, Margit (2010). DU - depresjonsmestring for ungdom. 2010-11-10 - 2010-11-11.
 • Garvik, Margit (2010). Mange går alene (TV). [Radio]; 2010-08-17.
 • Garvik, Margit (2010). Mange går alene (radio). [Radio]; 2010-08-17.
 • Garvik, Margit (2009). "Behov for forsterkede tiltak for sårbar ungdom". SAF's jubileumskonferanse; 2009-05-11.