Et profilbilde

Stipendiat
Oyeniyi Samuel Olaniyan { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Oyeniyi Samuel Olaniyan", "tel": "Telefon: 51832464", "email": "samuel.olaniyan@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Norsk hotellhøgskole
Rom EAL H-204A
Hjemmeside https://www.researchgate.net/profile/Oyeniyi_Olaniyan2
Tlf priv/mob 47447476

Oyeniyi Samuel Olaniyan joined the Norwegian School of Hotel Management, University of Stavanger in September 2016 as a PhD candidate. Prior to this, Samuel was a research assistant in work and organizational psychology at the university of Bergen, where he also completed his second masters degree in Psychological Science. He received his first masters degree in work and organizational psychology from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). He is a member of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) and the European Congress of Psychology (ECP).

Undervisning

Forskningsområder

Authentic Leadership

Health promoting leadership

Psychological capital

Psychosocial risks

Job Satisfaction

Job Insecurity

Intervention Evaluation

Utvalgte publikasjoner

Sagoe, D., et al. (2017). "Perceived source of anabolic-androgenic steroids and the construal of users? personality." Journal of Substance Use: 1-5.


Pågående forskning

PhD Project: Psychosocial Risks, Leadership Support, and Employees Well-being in the Hospitality Sector.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Anderssen, Norman; Olaniyan, Oyeniyi Samuel; Malterud, Kirsti (2016). Kartlegging av levekår blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Et indikatorsett for ti års oppfølging.. Universitet i Bergen. 95 s.