Et profilbilde

Universitetslektor
Cecilie Evertsen Stanghelle { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Cecilie Evertsen Stanghelle", "tel": "Telefon: 51832828", "email": "cecilie.evertsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Stavanger
Rom HG Q-363
Tlf priv/mob 51832828

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Evertsen, Cecilie; Jakobsen Hjelmen, Leni Vibeke (2017). Barnehagelærernes erfaringer med stimulering av selvregulering i førskolegruppen.. Universitet i Stavanger. 129 s.
 • Evertsen, Cecilie; Jamour, Laneh (2017). Utryg tilknytning hos børn i børnehagen.. Masteroppgave ved Universitet i Stavanger. 70 s.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Evertsen, Cecilie (2013). Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). De voksnes ansvar med begynnende mobbeatferd.. Sola kommune og Universitetet i Stavanger; 2018-01-10.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Spedbarnets interpersonlige verden.. 2018-01-30.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknynting. Når barnet begynner i barnehagen.. Universitetet i Stavanger; 2018-01-17.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytning. Det nære samspillet.. Universitetet i Stavanger; 2018-01-16.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedagogikk. Å begynne i barnehagen.. 2018-01-24.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Aggresjonsteori- og krenkende atferd i barnehagen.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-01-11.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Begynnende mobbeatferd- Forebygging og Tiltak.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-09-12.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Begynnende mobbeatferd.. Fylkesmannen i Rogaland; 2017-05-19.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Den Tilknytningsbaserte Barnehage. Det nære samspillet-læringsmiljøets grunnleggende fundament.. Fylkesmannen i Østfold; 2017-04-21.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Relasjoner- grunnleggende for gode læringsmiljø i barnehagen.. Utdanningsforbundet; 2017-10-10.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Relasjoners betydninng for barns utvikling og læring.. Fylkesmannen i Vestfold; 2017-09-29.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Tidlig identifisering av mobbeatferd.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-08-17.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Barnehager er ikke så bra som du tror.. Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2017-11-10.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Barns sosiale utvikling- Barnehagelærerens rolle.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-09-28.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Debatt:Stressede små. Tidlig barnehagestart.Schizofrenidagene 2017 på KÅKÅ.. Schizofrenidagene 2017, Stavanger.. [TV]; 2017-11-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Fra teori til praksis - den inkluderende barnehage og skole.. Fylkesmannen i Nordland; 2017-11-14.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Fra teori til praksis. Forebygging av mobbeatferd i barnehagen.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-11-08.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). "Før i tiden var hvile en viktig del av barnehagehverdagen, nå er det blitt borte". Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-12.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Gammeldags omsorg er neppe et stavanger problem alene.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Kritisk til spedbarn i barnehagen.. P5. [Radio]; 2017-03-18.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Kritisk til spedbarn i barnehagen.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-03-15.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Livsmestring i barnehagen. Fylkesmannen i Rogaland; 2017-11-20.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Mobbeatferd i barnehagen.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-04-15.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Samspillsutfordringer i de første leveår.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-08-31.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Slik kan foreldre vite at barnehagen er god.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Småbarnspedagogikk- Tidlig innsats.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-01-27.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Småbarnspedagogikk- barn i risiko.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-02-21.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Småbarnspedagogikk. Etablering av Trygg base.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-02-22.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Småbarnspedagogikk. Sampillets betydning.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2017-02-23.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Tilvenning i barnehagen.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-08-01.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn (2017). Slik kan foreldre vite at barnehagen er god. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-10.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Aggresjons utvikling og begynnende mobbeatferd i barnehagen. Tiltak og forebyggende arbeid.. Time Kommune (Siri Kverneland); 2016-11-09.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Aggresjonsutvikling i barnehagealder.. Gudrun Skancke Eriksen (Fagansvalig i Sandnes kommune); 2016-06-07.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Begynnende mobbeatferd. Tidlig intervensjon og tiltak i barnehagen.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2016-11-07.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Læringsmiljøet i Barnehagen. 2016-05-23.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Læringsmiljøet i Barnehagen. 2016-04-14.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Relasjoners betydning for barns emosjonelle utvikling. Høgskolen Stord/Haugesund (Else Karen Vikanes Bjelland); 2016-10-09.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Samspillsvanker i de første leveår.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-08-28.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Småbarn i risiko.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-04-10.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Småbarn- utrygg tilknynting fortsetter.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-04-12.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Småbarn- utrygg tilknyntingsstil.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-04-11.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2016). Utrygg tilknytning- tiltak.. Barnehagelærerutdanningen ved UiS; 2016-04-17.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Aggresjon i barnehagealder. Begynnende mobbeatfed- forebyggende arbeid og tiltak.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2015-11-17.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Begynnende mobbeatferd i barnehagen- De voksnes ansvar.. Vi I Sola /Universitetet i Stavanger; 2015-11-30.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Læringsmiljøet i barnehagen- Nyere forskning.. Statped; 2015-09-23.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Småbarns behov for trygge og gode samspill i barnehagen.. Alta kommune; 2015-10-21.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). De yngste i barnehagen.. Læringsmiljø og atferdsforskningsenteret.. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Samspill og tilknynting i barnehage og skole.. Læringsmiljø og atferdsforskningsenteret.. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2015). Rellasjoners betydning for barns utvikling og vekst.. Læringsmiljø og atferdsforskningsenteret.. Universitetet i Stavanger.