Et profilbilde

Universitetslektor
Cecilie Evertsen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Cecilie Evertsen", "tel": "Telefon: 51832828", "email": "cecilie.evertsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret - Stavanger
Rom HG Q-363
Tlf priv/mob 51832828

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Evertsen, Cecilie; Jakobsen Hjelmen, Leni Vibeke (2017). Barnehagelærernes erfaringer med stimulering av selvregulering i førskolegruppen.. Leni Vibeke Jakobsen Hjelmen. 129 s.
 • Evertsen, Cecilie; Jamour, Laneh (2017). Utryg tilknytning hos børn i børnehagen.. Masteroppgave ved Universitet i Stavanger. 70 s.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Evertsen, Cecilie (2013). Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Aggresjonsteori- og krenkende atferd i barnehagen.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-01-11.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Begynnende mobbeatferd- Forebygging og Tiltak.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-09-12.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Begynnende mobbeatferd.. Fylkesmannen i Rogaland; 2017-05-19.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Den Tilknytningsbaserte Barnehage. Det nære samspillet-læringsmiljøets grunnleggende fundament.. Fylkesmannen i Østfold; 2017-04-21.
 • Evertsen, Cecilie (2017). Tidlig identifisering av mobbeatferd.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2017-08-17.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Aggresjons utvikling og begynnende mobbeatferd i barnehagen. Tiltak og forebyggende arbeid.. Time Kommune (Siri Kverneland); 2016-11-09.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Aggresjonsutvikling i barnehagealder.. Gudrun Skancke Eriksen (Fagansvalig i Sandnes kommune); 2016-06-07.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Begynnende mobbeatferd. Tidlig intervensjon og tiltak i barnehagen.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2016-11-07.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Læringsmiljøet i Barnehagen. 2016-05-23.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Læringsmiljøet i Barnehagen. 2016-04-14.
 • Evertsen, Cecilie (2016). Relasjoners betydning for barns emosjonelle utvikling. Høgskolen Stord/Haugesund (Else Karen Vikanes Bjelland); 2016-10-09.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Aggresjon i barnehagealder. Begynnende mobbeatfed- forebyggende arbeid og tiltak.. Sola kommune/Universitetet i Stavanger; 2015-11-17.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Begynnende mobbeatferd i barnehagen- De voksnes ansvar.. Vi I Sola /Universitetet i Stavanger; 2015-11-30.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Læringsmiljøet i barnehagen- Nyere forskning.. Statped; 2015-09-23.
 • Evertsen, Cecilie (2015). Småbarns behov for trygge og gode samspill i barnehagen.. Alta kommune; 2015-10-21.