Et profilbilde

Overingeniør
Solveig Jonsdottir { "honorific-suffix": "Overingeniør", "fn": "Solveig Jonsdottir", "tel": "", "email": "solveig.jonsdottir@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling konservering
Rom AM A-310

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring