Et profilbilde

Universitetslektor
Lene Vestad { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Lene Vestad", "tel": "Telefon: 51834568", "email": "lene.vestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret - Stavanger

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Egeland, Wenche; Vestad, Lene (2017). Barnehagelærernes erfaring med lekbaserte læringsaktiviteter innen sosial kompetanse i Agderprosjektet. Universitet i Stavanger. 93 s.
  • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn (2017). Flyktningkompetent barnehage. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720198. 71 s.
  • Vestad, Lene (2017). Forebygging av mobbeatferd i barnehagen. Sola kommune; 2017-11-09.
  • Vestad, Lene (2017). Foreldrenes ansvar ved begynnende mobbeatferd. Sola kommune/ UIS; 2017-04-27.
  • Vestad, Lene (2017). Ledelse av barn og unge med flerkulturell bakgrunn. PPT Stavanger kommune; 2017-10-23.
  • Vestad, Lene (2017). Læringsmiljøet i barnehagen. Flykesmannen i Østfold; 2017-11-14.
  • Vestad, Lene (2017). Sosial kompetanse hos barn og betydningen av den voksnes relasjonskompetanse. Tromø kommune; 2017-10-05.
  • Vestad, Lene (2017). Tidlig identifisering av begynnende mobbeatferd i barnehagen. Sola kommune/ UIS; 2017-08-14.
  • Vestad, Lene (2017). Tilrettelegging av læringsmiljøet for barn med flerkulturell bakgrunn. Tromsøysundet barehager; 2017-10-04.
  • Vestad, Lene (2017). Voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd - i et flerkulturelt perspektiv. Sola kommune/ UIS; 2017-01-11.