Et profilbilde

Professor emeritus
Jan Bjarne Bøe { "honorific-suffix": "Professor emeritus", "fn": "Jan Bjarne Bøe", "tel": "", "email": "jan.b.boe@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-201

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bøe, Jan Bjarne (2011). Hvordan bør historien fortelles?. Heimen. ISSN 0017-9841. Volum 48. Hefte 2. s. 99-105.
 • Bøe, Jan Bjarne (2010). Pirater - fra mord til moro : hvordan bildet av piratene har endret seg. I: Flerstemte minner. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-010-9. s. 97-107.
 • Bøe, Jan Bjarne (2007). Barndomshistorie. Heimen. ISSN 0017-9841. Volum bind 43. Hefte feb.07. s. 174-175.
 • Bøe, Jan Bjarne (2006). Lokalhistorie, historiebruk og historiedidaktikk. Heimen. ISSN 0017-9841. Volum Bind 43. Hefte mar.06. s. 203-214.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Asylets dobbelthet. ?.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Psykiatri og arkitektur. ?.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Synd, sykdom og samfunn- hvordan kan vi forklare psykiske lidelser?. ?.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Å se "den andre". ?.
 • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie (2014). Hå kulturhistorie 3. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0230-3. 517 s.
 • Smith-Solbakken, Marie; Bøe, Jan Bjarne (2014). Hå kulturhistorie band 4 Tida etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0231-0. 383 s.
 • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie (2013). Hå kulturhistorie band 1: frå eldste tider til 1000-talet. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0228-0. 399 s.
 • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie (2013). Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. 453 s.
 • Bøe, Jan Bjarne; Knutsen, Ketil (2012). Innføring i historiebruk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-958-0. 192 s.
 • Bøe, Jan Bjarne (2010). Pirater - fra mord til moro Hvordan bildet av piratene har endret seg. Hertervig Akademisk. 247 s.
 • Bøe, Jan Bjarne (2006). Å fortelle om fortiden Historiebruk og historiedidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346537. 293 s.
 • Bøe, Jan Bjarne (2004). Bildet av meg. Biografisk skisse og sammenstilling. Privat forlag. 174 s.
 • Bøe, Jan Bjarne (2002). Bildene av fortiden. Historiedidaktikk og historiebevissthet. ISBN 8276344623. 326 s.
 • Bøe, Jan Bjarne (1999). Barnet og fortellingen. Fortidsfortellingens innflytelse på barnets historiebevissthet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 208 s.
 • Bøe, Jan Bjarne (1999). Lærerveiledning til Å fortelle om fortiden. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Bøe, Jan Bjarne (1999). Å fortelle om fortiden. Fortellingen i historie- og samfunnsfagundervisningen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-210-8. 152 s.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Fra koloni til sjukeheim. Historien om Svihus' koloni 1936-1966. Engelsvoll psykiatriske senter. ISBN 82-994559-0-1.
 • Bøe, Jan Bjarne (1996). Historie som identitet. To studier i historiebevissthet. Avd. for humanistiske fag, Høgskolen i Stavanger, Norge. 199 s.
 • Bøe, Jan Bjarne (2006). Historiedidaktikk. 2006-12-15.
 • Bøe, Jan Bjarne (2006). Orientering om studiet Master i historiedidaktikk. 2006-11-29.
 • Bøe, Jan Bjarne (2004). Debattenn om Stavangers fortid - et eksempel på historiebruk. 2004-09-22.
 • Bøe, Jan Bjarne (2003). Elevbilder - sosialkonstruktivisme, intertekstualitet og fagdidaktikk. 2003-09-24 - 2003-09-26.
 • Bøe, Jan Bjarne (2003). Historiedidaktikk, historiebevissthet og empati. 2003-10-24 - 2003-10-25.
 • Bøe, Jan Bjarne (2003). Personlig og sosialt selvbilde - formidlingsstrategier hos forpleiere. 2003-05-09.
 • Bøe, Jan Bjarne (2002). Empati og historiebevissthet. 2002-04-10.
 • Bøe, Jan Bjarne (2002). Fortellingen og historiefaget. 2002-11-28.
 • Bøe, Jan Bjarne (2000). Fortellingen i historie og samfunnsfag.
 • Bøe, Jan Bjarne (2000). Fortellingens betydning for barnets historiebevissthet. Eller: En fortelling om de betydningsfulle fortellingene.
 • Bøe, Jan Bjarne (2000). Historiedidaktikkens utfordring til historie og samfunnsfaget.
 • Bøe, Jan Bjarne (1999). Barnet og fortellingen. Spor i et kulturlandskap.
 • Bøe, Jan Bjarne (1999). Barnet, fortellingen og den flytende læreplanen.
 • Bøe, Jan Bjarne (1999). Funksjonshemming - sett innenfra og utenfra.
 • Bøe, Jan Bjarne (1998). De utsatte på Jæren.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Europa i endring: Kompendium for studenter i Samfunnsfag 2.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Helsevesenets utvikling, belist ved sinnsykepleien og velferdsstaten: Kompendium for studenter i Samfunnsfag 3.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Kilder og illustrasjoner: Kompendium for studenter i Samfunnsfag 2.
 • Bøe, Jan Bjarne (1997). Norge i mellomkrigstiden og Norge i etterkrigstiden: Kompendium for studenter i Samfunnsfag 2.
 • Bøe, Jan Bjarne; Simonsen, Asbjørn; Tysdal, Olav (1997). Fagdidaktikk samfunnsfag: For studenter i Praktisk-pedagogisk utdanning.