Et profilbilde

Ekstern
Inge Bø { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Inge Bø", "tel": "Telefon: 5183 2942", "email": "inge.bo@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rom HG Q-342

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bø, Inge (2012). Barnehagen og skolen som laboratorium for kjønnede væremåter. Skolehistorisk årbok for Rogaland. ISSN 0801-2520. Volum 29. s. 25-32.
  • Bø, Inge (2015). Tastas barndomshistorie. Et blikk på barns kår, liv og lek fram til 1950-årene. Egni forlag. ISBN 9788299297462. 213 s.
  • Helle, Lars; Bø, Inge (2013). Pedagogisk ordbok. Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02180-5. 339 s.
  • Bø, Inge (2012). Barnet og de andre: Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019253. 336 s.
  • Bø, Inge (2005). Påvirkning og kontroll: om hvordan vi former hverandre. Fagbokforlaget. ISBN 8245000957. 400 s.
  • Bø, Inge (2012). Barn og unges relasjoner i et utviklingsøkologisk perspektiv. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge RKBU Vest;
  • Bø, Inge (2012). Foreldrene må på banen.
  • Bø, Inge (2012). Hva årsaken?.