Et profilbilde

Timelønnet universitetslektor
Kristin Engh { "honorific-suffix": "Timelønnet universitetslektor", "fn": "Kristin Engh", "tel": "", "email": "kristin.engh@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Heiskel, Bengt A.; Grande, Øyvind. M.; Engh, Kristin; Boe, Ole (2015). Måling av Karakter: En studie av Krigsskolens valgte metode for måling av karakterstyrker. Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. 95 s.