Et profilbilde

Førsteamanuensis
Eva Rauls { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Eva Rauls", "tel": "Telefon: 51834514", "email": "eva.rauls@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for matematikk og naturvitenskap
Rom KE E-528
Tlf priv/mob +4751834514
Merknader Kontor: KE-528

Forskningsområder

 • Teoretisk faste stoffers fysikk / Theoretical Solid State Physics
 • Numerisk modellering / Computational Materials Science
 • Overflatefysikk og fysikk av punkt defekter / Surface Science and Defect Physics
 • Ab Initio beregninger /  First Principles Calculations
  • Adsorbsjon og selvorganisering av molekyler på  overflater / Adsorption and Self Organisation of Molecules on Surfaces
  • Porøse og amorfe materialer / Porous and Amorphous Materials

Utvalgte publikasjoner

 • S. Tebi, E. Rauls, et al., "On-Surface Site-Selective Cyclization of Corrole Radicals", ACS Nano, ACS Nano 2017, 11, 3383-3391.
 • S. Müllegger, E. Rauls, et al., "Mechanism for nuclear and electron spin excitation by radio frequency current", Phys. Rev. B 92, 220418(R) (2015). 
 • A. Paulheim,  H. Aldahhak, E. Rauls, et al.,"Surface induced vibrational modes in the fluorescence spectra of PTCDA on the KCl and NaCl(100) surfaces", J. Phys. Chem. C 120, 11926 (2016). 
 • H. Aldahhak,  E. Rauls, et al., "Structure Formation in Diindenoperylene thin Films on Copper (111)", Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 8776, (2015). 
 • M. Landmann, T. Köhler, E. Rauls, et al., "The atomic structure of ternary amorphous TixSi1-xO2 hybrid oxides", J. Phys. Condens. Matter 26, 253201 (2014). 
 • H.J. von Bardeleben, U. Gerstmann, E. Rauls, et al., "Identification of the Nitrogen Split Interstitial (N-N)N in GaN", Phys. Rev. Lett. 109, 206402, (2012). 

  Pågående forskning

  • Adsorbsjon og elektroniske egenskaper av (metall-)corrol- og porfyrin molekyler på metall overflater (som fx sølv, gull) 
  • Vann i Beryllkrystaller


  PhD projekt fra 1.des. 2017:  (metall-)phthalocyanin molekyler på metalloverflater, Arne Ravndal


  Arbeidserfaring

  • iNano, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Denmark
  • Department Theoretische Physik, Universität Paderborn, Germany

  Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rauls, Eva; Aldahhak, Hazem (2017). Free-base Corroles on Ag(111): Measuring and Modelling of On-surface Structural Transformations. 2017-08-27 - 2017-09-01.