Et profilbilde

Førsteamanuensis
Eva Rauls { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Eva Rauls", "tel": "Telefon: 51834514", "email": "eva.rauls@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for matematikk og fysikk
Rom KE E-528
Tlf priv/mob +4751834514
Merknader Kontor: KE-528

Forskningsområder

 • Teoretisk faste stoffers fysikk / Theoretical Solid State Physics
 • Numerisk modellering / Computational Materials Science
 • Overflatefysikk og fysikk av punkt defekter / Surface Science and Defect Physics
 • Ab Initio beregninger /  First Principles Calculations
  • Adsorbsjon og selvorganisering av molekyler på  overflater / Adsorption and Self Organisation of Molecules on Surfaces
  • Porøse og amorfe materialer / Porous and Amorphous Materials

Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

 • Adsorbsjon og elektroniske egenskaper av (metall-)corrol- og porfyrin molekyler på metall overflater (som fx sølv, gull) 
 • Vann i Beryllkrystaller


PhD projekt fra 1.des. 2017:  (metall-)phthalocyanin molekyler på metalloverflater, Arne Ravndal


Arbeidserfaring

 • iNano, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Denmark
 • Department Theoretische Physik, Universität Paderborn, Germany

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rauls, Eva; Aldahhak, Hazem (2017). Free-base Corroles on Ag(111): Measuring and Modelling of On-surface Structural Transformations. 2017-08-27 - 2017-09-01.