Et profilbilde

Timelønnet pensjonist
Reidar Scott Østerhaug { "honorific-suffix": "Timelønnet pensjonist", "fn": "Reidar Scott Østerhaug", "tel": "Telefon: 51834253", "email": "reidar.osterhaug@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-215

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Østerhaug, Reidar S. (2009). En utdanning i pietismens ånd. Skolen i Opdragelses-Anstalten Josephines Stiftelse. I: Årbok for nors utdanningshistorie 2009: Skolen på sør- og sørvestlandet. ISBN 8290289960. s. 26-40.
 • Østerhaug, Reidar S. (2009). Twenty Years in the Service of European Socio-Educational Care Work Education - the 20th Anniversary of FESET - a brief Historical Retrospect. European Journal of Social Education. ISSN 1810-4789. Hefte 16/17. s. 9-23.
 • Østerhaug, Reidar S. (2009). Vingt ans au service de la formation au travail socio-educatif en europe - le 20ème anniversaire de FESET une brève rétrospective historique. European Journal of Social Education. ISSN 1810-4789. Hefte 16/17. s. 25-40.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Josephines Stiftelse - en "Opdragelses-Anstalt for fattige Pigebørn". I: Sunniva Roumimper (red.): Breiavatnet - hjertet i Stavanger. Hertervig Forlag. s. 41-47.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv; Østerhaug, Reidar S. (2006). Innledning: Sosialfaglige fasetter. I: Fasetter av sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag. s. 7-9.
 • Østerhaug, Reidar S. (2006). Barnehjem - et moderne omsorgstiltak i historisk lys. I: Fasetter i sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag. s. 23-46.
 • Østerhaug, Reidar S. (2006). Fra skole til universitet: 40 år med sosialarbeiderutdanning i Stavanger. I: Fasetter av sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag. s. 10-22.
 • Østerhaug, Reidar S.; Kirkebæk, Birgit (1999). Barnehjem - til barnets beste?. Nyhedsbrev, Center for handicaphistorisk forskning, Danmarks Lærerhøjskole. Hefte 15. s. 25-42.
 • Østerhaug, Reidar S. (1998). Barnehjemsetablering i Stavanger i 1830-årene. ?. Hefte 2. s. 73-86.
 • Østerhaug, Reidar S.; Yrvin, Ingrid (1995). Med isødet som studium. I: Schola. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. s. 20-23.
 • Ellingsen, Ingunn T; Østerhaug, Reidar (2014). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. 197 s.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Hillevåg arbeidsgård.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Josephines Stiftelse barnehjem.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Pleiestiftelsen for Smaabørn.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Redningsselskabet i Stavanger.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Sosialhøgskolen Stavanger.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Stavanger Byselskap.
 • Omre, Cecilie; Schjelderup, Liv; Østerhaug, Reidar S. (2006). Fasetter av sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 8251921635. 204 s.
 • Østerhaug, Reidar (2011). Social Pedagogy and the Normative Challenge. ENSACT (European Network for Social Action); 2011-04-10 - 2011-04-13.
 • Østerhaug, Reidar S. (2010). Masterstudium i sosialpedagogikk. 2010-10-11 - 2010-10-12.
 • Østerhaug, Reidar S. (2010). Social Pedagogy in Norway: Historical and Theoretical Developement. Erasmus-IP: Multi-diciplinary perspectives on working with young people in Europe: University of Wales, University of Vilnius and University of Stavanger; 2010-06-21 - 2010-07-03.
 • Østerhaug, Reidar S.; Søndenå, Kari (2010). Social Pedagogy - a core subject through Bachelor, Master and PhD studies at the University of Stavanger, Norway. 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Østerhaug, Reidar S.; Søndenå, Kari (2010). Social Pedagogy - a core subject through bachelor, master and PhD studies at the University of Stavanger, Norway. 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Østerhaug, Reidar S. (2009). Social Pedagogy in Residential Childcare: A Norwegian Approach. 2009-10-12.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Da veldedigheten kom til byen. Om forløperne til det moderne velferdssystemet slik dette kom til uttrykk i Stavanger. Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Jenteliv ved Breiavatnet - om oppvekst i Josephines Stiftelse. Kirkens Bymisjon; 2008-04-15.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Oppdragelse og omsorg i barnehjem. Et historisk perspektiv 1830 - 1920. 2008-05-13 - 2008-05-14.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Å bo på barnehjem - går det an?. 2008-03-04.
 • Østerhaug, Reidar S.; Delås, Grethe Marit (2008). "Only among human beings do we become human beings" (Paul Natorp). How can the teaching arenas of educational institutions be used to promote pro-social attitudes and democratic dispositions?. 2008-04-24 - 2008-04-26.
 • Østerhaug, Reidar S. (2007). Institutions for children and young people in Norway - A breif historical view. 2007-11-29 - 2007-11-30.
 • Østerhaug, Reidar S. (2007). Master i sosialpedagogikk, - erfaringer fra arbeidet ved UiS. 2007-11-27 - 2007-11-28.
 • Østerhaug, Reidar S. (2006). Et avskrekkende sosialvesen.
 • Østerhaug, Reidar S. (2006). Tilbakeblikk Fra skole til universitet - 40 år med sosialt arbeid. Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger; 2006-11-23.
 • Østerhaug, Reidar S. (2005). Filantropi og barneredning i Stavanger på 1800-tallet. Eksemplet Josephines Stiftelse. 2005-02-23.
 • Østerhaug, Reidar S. (2005). Filantropi og barneredning på 1800-tallet - eksemplet Josephines Stiftelse. 2005-10-26.
 • Østerhaug, Reidar S. (2005). Josephines Stiftelse -byens eldste barnehjem. Et barneomsorgstiltak i haugiansk ånd. 2005-10-19.
 • Østerhaug, Reidar S. (2005). "Opdragelse til Tjenestepige". Om jenteliv i barnehjemmet Josephines Stiftelse på 1800-tallet. 2005-04-26.
 • Østerhaug, Reidar S. (2005). Pietister og filantropi i Stavanger på 1800-tallet - eksemplet Josephines Stiftelse. 2005-05-10.
 • Østerhaug, Reidar S. (2004). Omsorgssvikt i barnehjem.
 • Østerhaug, Reidar S. (2004). Waisenhusets historie.
 • Østerhaug, Reidar S. (2003). Barnehjemsoppdragelse i historisk lys. Eksemplet Josephines Stiftelse. 2003-11-26.
 • Østerhaug, Reidar S. (2003). Da barmhjertigheten slo rot i Stavanger. Josephines Stiftelse; 2003-09-12.
 • Østerhaug, Reidar S. (2003). Stavangers første filantropiske tiltak - Opdragelsesanstalten Josephines Stiftelse. Stavanger historielag; 2003-12-10.
 • Østerhaug, Reidar S. (2002). Barnehjemsbyen Stavanger. "Den kombinerede Indretning." Sykepleiemuseum. Medisinsk museum. Syke; 2002-03-11.
 • Østerhaug, Reidar S. (2002). Barnehjemsbyen Stavanger. Madlamark Kirke - Formiddagstreff; 2002-11-20.
 • Østerhaug, Reidar S. (2002). Barnehjemsbyen Stavanger. Hinnasenterets pensjonistforening; 2002-10-09.
 • Østerhaug, Reidar S. (2002). Barnehjemsoppdragelse i historisk lys. 2002-11-21 - 2002-11-22.
 • Østerhaug, Reidar S. (2002). “Josephine Foundation” - A Children's Home in the Nineteenth Century. 2002-11-07 - 2002-11-09.
 • Østerhaug, Reidar S. (2002). The Children's Home "Josephine Foundation" in Stavanger 1830 - 1920. From Progessive Ideas to Frozen Ideology. 2002-09-11 - 2002-09-14.
 • Østerhaug, Reidar S. (2001). Barnehjem - en historisk restkategori - uten framtid?. 2001-09-19 - 2001-09-21.
 • Østerhaug, Reidar S. (2001). Children's home - do they have a future?. 2001-10-18 - 2001-10-20.
 • Østerhaug, Reidar S. (2001). Children's homes - do they have a future?. 2001-10-18 - 2001-10-20.
 • Østerhaug, Reidar S. (2000). Har barnehjemmene helt utspilt sin rolle?.
 • Østerhaug, Reidar S. (1999). Orphanages: For the past or for the furure?.
 • Østerhaug, Reidar S. (1998). Barnehjemsetablering i Stavanger i første halvdel av det nittende århundre.
 • Østerhaug, Reidar S. (1998). Kontantstøtten - til barnets beste?.
 • Østerhaug, Reidar S. (1998). Svartmaling av voksne - og forebyggende ungdomsarbeid.
 • Østerhaug, Reidar S. (1996). Barn trenger vern.
 • Østerhaug, Reidar S. (1996). Kompendium i pedagogikk.
 • Østerhaug, Reidar S. (2008). Barnevernets barn.