Et profilbilde

Timelønnet professor
Ella Maria Cosmovici Idsøe { "honorific-suffix": "Timelønnet professor", "fn": "Ella Maria Cosmovici Idsøe", "tel": "Telefon: 51832937", "email": "ella.m.idsoe@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rom HG Q-359

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål (2017). Mobbeatferd i barnehagen : temaforståelse - forebygging - tiltak. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202556129. 108 s.
 • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara (2016). Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. 304 s.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41932-5. 184 s.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Kinnari, Deanna (2014). The teacher's role in identifying and supporting children with attachement problems in daycare centers. Universitetet i Stavanger.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Linn, Folgerø Helgesen (2014). Gjelder trivsel på skolen også for de evnerike? En retrospektiv studie om trivsel på skolen blant evnerike elever. Universitetet i Stavanger.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Nesse, Christine; Rye, Ellen Margrethe (2014). Å være lærer for evnerike elever. Institutt for Pedagogikk.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Røgenes, Grete (2014). Evnerike elever og atferdsvansker-et foreldrepesrpektiv på hvorfor konflikter oppstår i møtet med skolehverdagen. Universitetet i Stavanger.
 • Amundsen, Camilla; Idsøe, Ella Maria C. (2013). Sosiale og emosjonelle vansker blant evnerike barn. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Idsøe, Thormod (2012). Emosjonelle vansker: Hva kan voksne i skolen gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser?. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7578-053-7. 42 s.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Ribesen, Wibecke Bore (2012). Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Sola, Grethe; Idsøe, Ella Maria C. (2012). Lærerens rolle i forhold til barn med manglende sosial kompetanse. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Skogen, Kjell (2011). Våre evnerike barn : en utfordring for skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-895-8. 162 s.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Brevik, Lisbeth M.; Munkebye, Rune (2017). Kan du være så smart at det er et problem på skolen?. NRK P2 - EKKO. [Radio]; 2017-10-27.
 • Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Which school related consequences are associated with peer victimization?. ABC National Anti-Bullying Research and Resource Centre; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Akademisk talentutvikling. Akademiet for Talentfulde Unge; 2016-09-07.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Barn med psykososiale vansker i barnehagen. Læringsmiljøsenteret; 2016-05-02.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). How teachers can turn around/ avoid underachivement among gifted students.. Åbo Akademi; 2016-09-22 - 2016-09-23.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Hva kan vi gjøre for elever med stort læringspotensial i matte?. Matematikksenteret; 2016-09-29 - 2016-09-30.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Hvem er eleven med stort læringspotensial?. Lykkelige barn foregning; 2016-09-16.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). Talent development in an egalitarian system. The case of Norway.. European Union; 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2016). What about gifted education in Norway? A study on Norwegian teachers’ beliefs about gifted children and their education.. European Council for High Ability Children; 2016-04-02 - 2016-04-05.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). De evnerike elevene i skolen. Sandnes kommune; 2015-02-26.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Elever med høyt akademisk potensiale. Senter for Atferdsforskning; 2015-09-11.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Nettwerk for arbeid med talentfulle elever. Del III-Sosiale og emosjonelle vansker blant talentfulle elever.. Stavanger kommune; 2015-01-19.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpaset opplæring for evnerike elever. Fryal skole; 2015-02-16.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpasning for elever med akademisk talent i skolen. Pedagogisk-psykologisk tjeneste; 2015-01-13.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2015). Tillpasset undervisning og handlingsplan for evnerike elever. Asker kommune; 2015-01-16.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Barn med høy potensial. 2014-02-04 - 2014-02-05.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). De evnerike elevene i skolen. Kunnskapsdepartementet; 2014-11-12.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen-boklansering. Stavanger Universitetsbibliotekets; 2014-10-17.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med akademsik talent. Nyhetskanalen. [TV]; 2014-10-28.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Elever med språktalent i skolen. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæring; 2014-09-26.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). For smarte for norsk skole. Aftenposten. [Avis]; 2014-02-07.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Har vi råd til å miste de evnerike?.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Hva kan skolen gjor for elever som underpresterer/underyter og mister lærelysten? Et motivasjonsperspektiv med spesielt fokus på evnerike elever.. RSK Vest-Finnmark; 2014-10-05 - 2014-10-06.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Nettewerk om talentfulle elever.Del I- Hvem er disse elevene?. Stavanger kommune; 2014-10-02.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Nettwerk for arbeid med talentfulle elever. Del II-Hvordan kan vi identifisere talentfulle elever?. Stavanger kommune; 2014-11-11.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2014). Sterke lesere i risiko. Kan vi redde de?. 2014-02-18.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Størksen, Ingunn (2014). Evnerike barn og dropout.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Dyregrov, Atle; Jonassen, Kjell Reidar; Salmivalli, Christina (2014). Do some children that report PTSD symptoms have a bullying history?. 2014-05-22 - 2014-05-25.
 • Hatløy, Kristin; Joa, Inge; Idsøe, Ella Maria C.; Idsøe, Thormod; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Johannes H. (2013). High school students’ mental health literacy and attitudes to treatment; possible effects of an Norwegian early detection campaign and a psychoeducative curriculum. ISPS; 2013-08-22 - 2013-08-25.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). De evnerike barna-en utfordring for skolen. Eigersund kommune; 2013-03-11.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). Dei særleg begava barna. Time Kommune; 2013-08-14.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). For smart for norsk skole. NRK radio. [Radio]; 2013-11-02.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). Hva skolen og foreldrene bør gjøre for å stimulere og støtte de evnerike barna?. Kommunalt Foreldreutvalg; 2013-04-15.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). Hvad kan man gøre for at fremme forskning i talentudvikling i de nordiske uddannelsessystemer?. Aarhus Universitet, Stavanger Universitet, ScienceTalenter; 2013-09-28 - 2013-09-30.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2013). Hvem er disse barna?.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Idsøe, Thormod (2013). Creating positive climates to support the individual. How can educators promote healing relationships to help children exposed to family violence or bullying. Networks of Centres of Excellence of Canada;
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C. (2013). Relations can traumatize, Relations can heal. How can educators promote healing relationships to help children exposed to family violence and/or bullying. Networks of Centres of Excellence of Canada;
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Bru, Lars Edvin; Jonassen, Kjell Reidar (2013). Feeling Included/Excluded/Bullied in School: Associations with Positive and Negative Affect. 2013-05-23 - 2013-05-26.
 • Hatloey, K.; Joa, Inge; Larsen, Tor Ketil; Idsøe, Ella Maria C.; Johannessen, Jan Olav; langeveld, Johannes (2012). Students' awareness for psychotic symptoms in secondary school; The effects of an early detection program and information campaign.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2012). De evnerike barna. 2012-10-23 - 2012-10-24.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2012). The challenges of gifted children. ScienceTalenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter; 2012-10-24 - 2012-10-25.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Hagenes, T (2012). Hva med de evnerike barna våre?. 2012-11-02 - 2012-11-03.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2012). Discovering potentially gifted Norwegian preschoolers by using computer Tabs as an innovative identification procedure. European Council for High Ability Children; 2012-09-12 - 2012-09-15.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2012). Hvordan er det mulig?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-05-10.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2012). Hvordan kan norsk skole motivere elever med realfaglig potensial?. NTNU; 2012-05-21 - 2012-05-22.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Cosmovici, Niculae (2012). Trauma in children-neurobiological and psycho-pedagogical implications. Socola Universitary Hospital; 2012-10-04 - 2012-10-07.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C. (2012). Tiltak og tilpasning for mobbeofre. 2012-10-25.
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Jonassen, Kjell Reidar (2012). Associations between Being Bullied, Conduct Problems, Mental Health and PTSD Symptoms. 2012-11-02 - 2012-11-05.
 • Idsøe, Thormod; Jonassen, Kjell Reidar; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2012). Conduct Problems, Psychological Distress, and PTSD Symptoms Among Victims of Bullying. 2012-05-24 - 2012-05-27.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2011). Takk, så blir du glad.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2011). Er det lov å være flink?. Universitet i Stavanger. [Avis]; 2011-06-14.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Størksen, Ingunn (2011). Begavete barn - en utfordring for læreren. Senter for Atferdsforskning;
 • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Jonassen, Kjell Reidar (2011). Teacher and Parent Monitoring: Associations With Bullying Exposure and PTSD Symptoms. Association for Psychological Science; 2011-05-26 - 2011-05-29.
 • Idsøe, Ella Maria C. (2010). Dete gjør de fleste foreldre feil.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2008). Gutten som så gjerne ville lære. A-Magasinet. [Avis]; 2008-05-02.