Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Olav Thorsen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Olav Thorsen", "tel": "", "email": "olav.thorsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Thorsen, Olav; Baerheim, Anders (2017). General practitioners’ referrals to specialist health services. Exploring elements and factors in the referral process having an impact om patients’ access to specialty care. University of Bergen. ISBN 978-82-308-3142-7.
  • Thorsen, Olav (2013). Henvisningens kunst. Stavanger Universitetssjukehus; 2013-04-02.
  • Thorsen, Olav (2012). The referral process. WONCA Europe; 2012-07-04 - 2012-07-07.