Et profilbilde

Timelønnet universitetslektor
Christina Finne { "honorific-suffix": "Timelønnet universitetslektor", "fn": "Christina Finne", "tel": "Telefon: 51833117", "email": "christina.finne@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Nevøy, Anne; Finne, Christina; Ohna, Stein Erik Solbø (2016). Innovasjoner i Jærskulen -lærerprofesjon i reformtid. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-681-4. 42 s.
  • Finne, Christina (2017). Blandet læring og studentaktiv undervisning. Universitetet i Stavanger; 2017-02-08.
  • Finne, Christina (2017). Blandet læring og studentaktive undervisningsformer. Senter for IKT i utdanning; 2017-03-14 - 2017-03-15.
  • Finne, Christina (2017). Studentaktive undervisningsformer og bruk av app i undervisningen.. Uni Ped; 2017-03-15 - 2017-03-16.
  • Finne, Christina (2016). Flipped classroom i høyereutdanning. Its learning konferanse; 2016-09-26 - 2016-09-28.
  • Finne, Christina (2016). Inclusive Education - A Norwegian Perspective. Arteveldehogeschool; 2016-11-04 - 2016-11-07.
  • Finne, Christina (2016). Inclusive Education - A Norwegian Perspective. UC SYD; 2016-11-07 - 2016-11-08.
  • Finne, Christina; Helle, Lars (2016). Rapportering fra: Innovasjon i Jærskulen - lærerprofesjon i reformtid.. Hå Kommune; 2016-12-06.
  • Finne, Christina; Gram, Helene; Larsen, Mari Linn A (2016). Case - samarbeidsmøte. Universitetet i Stavanger. Stavanger.
  • Finne, Christina; Gram, Helene; Nilsen, Arne Thomas Lund (2016). Utfordring - app. Universitetet i Stavanger. Stavanger.