Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kjersti Lundetræ { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kjersti Lundetræ", "tel": "Telefon: 5183 3260", "email": "kjersti.lundetre@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24136

Forskningsområder

Tidlig intervensjon og forebygging av lese- og skrivevansker.
Internasjonale leseundersøkelser.
Voksnes leseferdigheter.
Begynneropplæring.Utvalgte publikasjoner

Lundetræ, K., & Gabrielsen, E. (2016). Relationship between literacy skills and self-reported health in the Nordic countries. Scandinavian Journal Of Public Health. doi:10.1177/1403494816668082

Gabrielsen, E., Lundetræ, K., Gustafsson, J.-E. & Myrberg, M. (2014). Gabrielsen, E. & Lundetræ, K. (2014). Distributions of skills in the Nordic countries ? a comparison. I A. Malin (red.), Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries - a closer look at the data (s. 25-48). Jyväskylä: The Finnish Institute for Educational Research.

Lundetræ, K., & Walgermo, B. R. (2014). Leseopplæring ? å komme på sporet [Reading instruction ? to come on track]. In K. Lundetræ & F. E. Tønnessen (eds.), Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.Lundetræ, K., & Uppstad, P. H. (2014). Leseopplæring ? bevisstgjøring fram mot leseflyt [Reading instruction ? Reading fluency by means of stronger awareness fluency]. In K. Lundetræ & F. E. Tønnessen (eds.), Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. (p. 151-160). Oslo: Gyldendal akademisk.

Gabrielsen, E. & Lundetræ, K. (2013). Hva gjør skolen i møte med svake lesere? [What does the school when faced with poor readers?] In E. Gabrielsen & R. G. Solheim (eds.), Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv (p. 129-150). Oslo/Trondheim: Akademika forlag.

Lundetræ, K. & Solheim, O. J. (2013). Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? [Still cause for concern about Norwegian boys? reading?] In E. Gabrielsen & R. G. Solheim (eds.), Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv (p. 45-60). Oslo/Trondheim: Akademika forlag.

Lundetræ, K., Gabrielsen, E., & Stokke, R. (2012). Helse i hvert ord? - Sammenhenger mellom voksnes leseferdighet og opplevelse av egen helse. I S. Matre & A. Skaftun (red.), Skriv!Les! nr. 1: Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy (s. 271-283). Trondheim: Akademika forlag.

A Cross Country Comparison. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(6), 625-637.

Lundetræ, K., Gabrielsen, E. & Mykletun, R. (2010). Do basic skills predict youth unemployment (16- to 24-year-olds) also when controlled for accomplished upper-secondary school? A cross-country comparison. Journal of Education and Work, 23(3), 233?254.

Lundetræ, K. (2009). De voksne regnerne. I J. Fauskanger, R. Mosvold & E. K. L. Reikerås (red.), Å regne i alle fag (s. 130-143). Oslo: Universitetsforlaget.

Lundetræ, K. (2008). Adults' mathematical self-concept - dependent on gender? In T. Maguire, N. Colleran, O. Gill & J. O?Donoghue (Eds.), The Changing Face of Adults Mathematics Education: Learning from the Past, Planning for the Future (pp. 213-232). Ireland: Adults Learning Mathematics (ALM) - A Research Forum.

Lundetræ, K. (2007). Numeralitet - matematikken hverdagen krever. [Numeracy ? the mathematics needed in daily life.] Tangenten (1/2007), 41-45.

Pågående forskning

På sporet - forebygging av lese- og skrivevansker: http://lesesenteret.uis.no/paa-sporet/

Skills Acquisition, Skills loss, and age (SASLA): https://ktl.jyu.fi/sasla

Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity (BRAIN): http://www.nifu.no/projects/brain/

Two Teachers: http://lesesenteret.uis.no/two_teachers/

Arbeidserfaring

2010 ?                        Associate Professor, Reading Centre, UiS

Coordinator of the committee for teaching activities at the Reading Centre regarding teacher education (GLU), master in special education and master in literacy. Lessons in early literacy instruction, prevention, screening and interventions of reading- and writing difficulties for teacher students; school drop-out and SPSS-course for master students. Assessment and remedial reading interventions in children with severe dyslexia in the Reading Centre?s national dyslexia clinic. Examiner and sensor in early literacy instruction and masters in special education and literacy.

2006 ? 2010               PhD-Student, Reading Centre, UiS

Coordination, teaching, supervision and examination on GLSM (early literacy and numeracy instruction) for teacher students.

2000 ? 2006                Teacher, Madlavoll primary school, Stavanger. Teaching children with learning disabilities, class teacher.

1996 ? 1999                Teacher, Ny Krohnborg primary and secondary school, Bergen. Adaptive teaching of a blind student, class teacher.

1994 ? 1996               Teacher, Voksenopplæringen Sentrum (Remedial adult education), Bergen.

                                   Special education, adults with e.g. reading difficulties.

1990 ? 1991                Assistant in Lasseliten Barnehage (Kindergarten), Stavanger.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Tønnessen, Finn Egil; Lundetræ, Kjersti (2014). Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. 280 s.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). 16-24-åringers basisferdigheter: En studie av basisferdigheter relatert til selvoppfatning, frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444360.
 • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil (2006). På lik linje? Om voksnes mestring av matematikk i dagliglivet. Lesesenteret/UiS. ISBN 9788276490442. 64 s.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona (2016). Children at Family-Risk of Reading Difficulties: Modeling the Early Path of Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE) at School Start.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona (2016). MODELING THE EARLY PATH OF WORD READING: EFFECT OF EMERGENT LITERACY, HOME LITERACY ENVIRONMENT AND FAMILY BACKGROUND. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-17.
 • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2016). Health-related skill differences. NordForsk and SFI; 2016-11-17.
 • Lundetræ, Kjersti (2016). Anbefaler to bokstaver i uka. Adresseavisen. [Avis]; 2016-08-12.
 • Lundetræ, Kjersti (2016). De raske bokstavene. Nasjonal senter for leseopplæring og leseforskning; 2016-04-14 - 2016-04-15.
 • Lundetræ, Kjersti (2016). Hjernens utvikling hos barn: La barna avbryte høytlesningen. www.foreldre.no. [Internett]; 2016-05-07.
 • Lundetræ, Kjersti (2016). Is the PISA test more female friendly than PIAAC measurement of skills? New evidence on gender differences. NordForsk and SFI; 2016-11-17.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2016). Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti (2016). Children’s risk of reading and writing difficulties can be identified early. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-08-26.
 • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2016). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Forskningsrådet; 2016-11-08.
 • Bergersen, Vibeke; Lundetræ, Kjersti (2015). Sammenhengen mellom leseaktiviteter i hjemmet og leseferdighet. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2015). Emergent Literacy Skills of Children by Reading Onset: First-Language, Bilingual, and Second-Language Learners of Norwegian. Høgskolen i Hedmark og MultiLing (Senter for flerspråklighet; 2015-06-11 - 2015-06-13.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Feil å øve til kartleggingsprøvene. Utdanning. [Fagblad]; 2015-10-16.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Fordeler ved å lese bøker. Kvinneguiden. [Internett]; 2015-10-11.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Hva kartleggingsprøvene kan brukes til. Rogalands avis. [Avis]; 2015-09-02.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Lærer å lese på feil måte. Dagsavisen. [Avis]; 2015-08-10.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Prøvene brukes feil i Oslo. Klassekampen. [Avis]; 2015-10-01.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). På tide med raske bokstaver?. Språkløyper. [Internett]; 2015-11-04.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Springbrett til rask læring. Budstikka. [Avis]; 2015-04-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2015). Suksess for lese- og skriveprosjektet På sporet. www.nrk.no. [TV]; 2015-06-16.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart. På sporet; 2015-09-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children. Norges Forskningsråd, Academy of Finland; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Identification of at-risk children in the On Track project. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2015). Misbruk av hjerneforskning. Aftenposten. [Avis]; 2015-10-20.
 • Rasmussen, Ann Elin; Lundetræ, Kjersti (2015). Bokstavinnlæring og metodevalg i norske skoler. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Birkedal, Inga Kjerstin; Lundetræ, Kjersti (2015). Identification of at-risk children: Teacher based judgements versus On Track assessment. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing. B.LOG, UiB; 2015-11-11 - 2015-11-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). On Track; Why early reading intervention?. Child in safe educational system, EEA funded project; 2015-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet. På sporet; 2015-06-16.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2015). Oppdager ikke dysleksi hos minoritetsspråklige. http://www.utdanningsnytt.no. [Fagblad]; 2015-06-12.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2014). Emergent literacy skills and Vocabulary: First- and Second-language children. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring. På sporet; 2014-05-13.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude (2014). Reading skills and work life participation among adults aged 41 years or more?. FALF; 2014-06-11 - 2014-06-13.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet. NettOp, UiS; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Presentasjon av På sporet prosjektet. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavange; 2014-12-18.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). -Bli ferdig før jul!. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-08-26.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Bokstaver er ikke til besvær.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Gode lesere føler seg friskere. Journalen. [Avis]; 2013-10-09.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Leseferdighet og egenopplevd helse. NRK Alltid nyheter. [Radio]; 2013-11-01.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Leseferdighet viktig for å kunne ta vare på helsa. Forskning.no. [Internett]; 2013-10-08.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Reading Is Good for Your Health. ScienceDaily.com. [Internett]; 2013-10-08.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Rødt lys dersom barnet ditt bare leser det han/hun må. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-08.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Nybø, Lene (2013). Må leksa lese fem ganger?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-08-23.
 • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H. (2013). Kamp om å få bli med. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-08.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?. Utdanningsdirektoratet; 2013-10-14 - 2013-10-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). Hvor store er egentlig kjønnsforskjellene? En sammenligning av PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). On track. Brock University; 2013-11-05.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). They will catch up, right? gender differnces in toddlers language. EECERA; 2013-08-28 - 2013-09-01.
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Lundetræ, Kjersti (2012). Lese- og skrivevansker – Hva gir grunn til bekymring på mellomtrinnet?. Lesesenteret; 2012-03-26 - 2012-03-27.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2012). Hva vet vi om den norske befolknings lesing nå?. Norsk Bibliotekforening og BIBSYS; 2012-03-21 - 2012-03-23.
 • Lundetræ, Kjersti (2011). Skills and employment. Nordisk PIAAC nettverk (finansiert av Nordisk Ministerråd); 2011-10-27 - 2011-10-28.
 • Lundetræ, Kjersti (2011). Ungdom og basisferdigheter. Attføringsbedriftene i NHO Service; 2011-03-22 - 2011-03-24.
 • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Stokke, Reidar (2011). Leseferdigheter og egenopplevd helse. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Matematikkutvikling hos premature barn, hva vet vi?. Lesesenteret;
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2011). Fanges opp, men følges ikke opp. Dagsavisen. [Avis]; 2011-10-06.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). 20 000 bergensere sliter med å lese: -Redde for å dumme seg ut. -Slik kan du bli bedre. [Avis]; 2010-05-22.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). Bekymret for lesesvake. [Avis]; 2010-12-08.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). Hva er lesing i internasjonale leseundersøkelser?. 2010-11-24.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). Regnevansker og tiltak. UiS Pluss; 2010-09-15.
 • Lundetræ, Kjersti (2009). Ha papira i orden. [Avis]; 2009-12-07.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude; Mykletun, Arnstein (2008). DOCUMENT READING SKILLS AND PARTICIPATION IN WORKING LIFE FOR WORKFORCE AGED 26-65 YEARS. 2008-10-09 - 2008-10-10.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Assessment of own mathematical skills - dependent on gender?. 2007-06-26 - 2007-06-29.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Hvordan står det egentlig til med voksnes lesing i Norge?. 2007-09-13.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Om lesing, lese- og skrivevansker og tilrettelegging av teoriprøven. 2007-10-16.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Øvelse gjør mester - også for leseferdighetene. [Avis]; 2007-04-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). Bokstaver!. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). "Leseevne skaper klasseskille" Bok-Norge møter Anniken Huitfeldt og LO.