Et profilbilde

Førstelektor
Leif Arne Helgesen { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Leif Arne Helgesen", "tel": "Telefon: 5183 4231", "email": "leif.helgesen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Kontor/romnr KA A-270
Tlf priv/mob 938 86 459

Førstelektorutdanning

Doktorgradskurs i vitenskapsfilosofi. Universitetet i Stavanger, 2006

Førstelektorprogram. Universitetet i Stavanger, 2006-09

Søknad om opprykk ble sendt sommeren 2012, og kvalifikasjonsopprykket til førstelektor ble gitt senhøstes.

Forskningsområder

Pedagogisk evalueringsforskning:

Evaluering av databasert undervisningsopplegg på allmennfag, Dalane videregående skole, 2002-2003
Evaluering av Vibemyr skoleverksted, tilrettelagt videregående skoletilbud i Sandnes, 2003-05

Utvalgte publikasjoner

"Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi". 2008. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Revidert 2.utgave er under arbeid.

"Sosiologi og psykologi. Helsefagskolen". 2010. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 

Pågående forskning

Prosjekt i psykologiundervisningen i sosialt arbeid og barnevern. Bruk av kreativ oppgaveløsning i gruppeseminar.

Arbeidserfaring

Psykologisk embetseksamen, Universitetet i Oslo. 1982

Sosialhøgskolen i Stavanger. 1983
PPT Årdal kommune. 1983-85
Nærlandheimen sentralinstitusjon HVPU. 1985-87
Østerlide habiliteringssenter, Stavanger. 1987-92
PPT videregående skoler i Rogaland. 1992-98, 1999-2000
Høgskolen i Stavanger. 1998-99, 2000-2004
Universitetet i Stavanger. 2005-

Undervisning ved Folkeuniversitetet, årsstudiet i psykologi. 2003-
Veilednings- og utredningsoppdrag for barnevernet, 1994-2003

Tilfredsstiller samtlige obligatoriske krav til spesialiteten i klinisk psykologi mht. kurs og veiledning, men mangler skriftlig oppgave.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Helgesen, Leif Arne (2011). Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. 2.utgave. Høgskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-944-3. 423 s.
  • Helgesen, Leif A. (2007). Menneskets dimensjoner: Lærebok i psykologi. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347449. 328 s.
  • Helgesen, Leif A. (2004). Utfordringer i det å være foreldre til et funksjonshemmet barn Challenges for parents having a disabled child. utenTitteltekst. 2004-01-31.
  • Gundersen, Marianne; Helgesen, Leif A.; Roland, Pål; Dahle, Else Åstein; Lind, Wencke Aamodt (2002). Studentaktive metoder - bruk av 3.års studenter i undervisningen av 1. års studenter : Alene er vi intet - sammen er vi alt. Høgskolen i Stavanger. 9 s.