Et profilbilde

Postdoktor
Ingunn Tollisen Ellingsen { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Ingunn Tollisen Ellingsen", "tel": "Telefon: 5183 4237", "email": "ingunn.t.ellingsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-211

Kompetanseområder

 • Social work
 • Child welfare and foster care
 • Family research
 • Child care and early education
 • Q methodology

Forskningsområder

 • Social Work
 • Child welfare
 • Early education
 •  

   

Utvalgte publikasjoner

Fagfellevurderte artikler/Peer reviewed articles (selected):

Sæbjørnsen, S. E.N., Ellingsen, I. T., Ødegård, A. & Good. J. (2017). Combining a naturalistic and theoretical Q sample approach. Operant Subjectivity 38 (2), 15-32.

Studsrød, I., Ellingsen, I. T. & Willumsen, E. (2016). When the Norwegian Child Welfare Services get involved: Parents' making sense of referrals. The European Journal of Social Work 19(6), 946-962.

Ellingsen, I. T. & Øyre. I. (2015). Å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd - erfaringer i et retrospektivt lys. Tidsskriftet Norges Barnevern 1(92), s. 20-35. DOI: 10.18261

Størksen, I., Ellingsen, I. T., Wanless, S. B., & McClelland, M. M. (2014). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5-year-old children in Norway. Early Education and Development. DOI: 10.1080/10409289.2014.932238

Ellingsen, I. T., Thorsen, A.A. & Størksen, I. (2014). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. Child Development Research,Volume 2014,  9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/910529

Studsrød, I, Willumsen, E. & Ellingsen, I. T. (2014). Entering child welfare - Norwegian parent?s perceptions of referrals and contact. Child & Family Social Work (19), p. 312-320. DOI: 10.1111/cfs.12004.

Redalen, K., Ellingsen, I. T., Studsrød, I. & Willumsen, E. (2013). Portvakt eller døråpner - Å rekruttere informanter til barnevernsforskning. Tidsskriftet Norges Barnevern 60 (1), 18-31.

Størksen, I., Ellingsen, I. T., Tvedt, M. S., & Idsøe, E. M. C. (2013). Utvikling av Norsk Vokabular test (NVT) for barn i overgangen mellom barnehage og skole, med nettbrett som testmedium. [Norwegian Vocabulary test for preschoool children, a pc-tablet based test, in Norwegian]. Spesialpedagogikk 4, 40-54.

Shemmings, D. & Ellingsen, I. T (2012). Using Q methodology in Qualitative interviews. In: Gubrium, J., Holstein, J., Marvasti, A. & Marvasti, K. (eds). The Sage Handbook of Interview Research (2. Edition). Thousand Oaks: SAGE.

Ellingsen, I. T., Stephens, P., & Størksen, I. (2011). Congruence and incongruence in the perception of family among fosterparents, biological parents, and their adolescent (foster) children. Child & Family Social Work, 17(4), 427-437. DOI: 10.1111/j.1365-2206.2011.00796.x.

Ellingsen, I. T., Shemmings, D. & Størksen, I. (2011). The concept of 'family' among Norwegian adolescents in long-term foster care. Child & Adolescent Social Work, 28, 301-318,  Doi:10.1007/s10560-011-0234-0.

Ellingsen, I. T., Størksen, I., & Stephens, P. (2010). Q methodology in social work research. International Journal of Social Research Methodology, 13(5), 395-409.

Ellingsen, I. T. (2007). Å miste omsorgen for sitt barn. Nordisk sosialt arbeid, No 4, 263-275.

Bokredaktør/Book Editor:

Ellingsen, I. T., Levin, I., Berg, B, og Kleppe, L. C. (2015)(red). Sosialt arbeid - en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. http://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Vaare-forfattere/Ingunn-T._Ellingsen

Ellingsen, I. T. & Østerhaug, R. S. (Red)(2014). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget.

Doktorgradsavhandling:

Ellingsen, I. T. (2011). Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions. PhD-thesis UiS no 128, June 2011.

Pågående forskning

Research activities

Førsteamanuensis/postdok i prosjektet: Family complexity and social work: A comparative study of family-based welfare work in different welfare regimes (FASCK). Norface/Welfare State Futures.

 

Førsteamanuensis/forsker i Skoleklarprosjektet ved Senter for Atferdsforskning 2012-2013:

I forskningsprosjektet Skoleklar! studeres selvregulering, oppmerksomhet og ulike typer sosiale ferdigheter blant norske barnehagebarn. Prosjektet er særlig interessert i hvordan disse faktorene kan virke inn på små barns læring og prestasjoner i tidlige skoleår. Det vil bli utarbeidet et tiltak som skal prøves ut i barnehager med sikte på å styrke disse ferdighetene hos barn. Prosjektet støttes av Norges Forskningsråd

 

Arbeidserfaring

Fra 1. mai 2015: Post-dok, institutt for sosialfag, UIS.

2013-2015: Førsteamanuensis ved institutt for sosialfag, UIS

2011-2013: Førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning/Nasjonalt kompetansesenter for læringsmiljø og atferdsforskning (Skoleklarprosjektet)

2011-d.d.: Førsteamanuensis Institutt for sosialfag (pt. postdok)

2007-2011: Stipendiat Institutt for sosialfag (Tema for doktorgradsarbeidet: Familiebetydning for barn i fosterhjem) (PhD-student, Dept of Social Work (Topic: The meaning of family for children in foster care)

2003-2007 : Høgskolelærer/universitetslektor, Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger (Lecturer at bachelor education in social work)


2013-2017:  Instituttstyre, institutt for sosialfag, UIS (vara 2013-2015)

2013-2015: Koordinator for Master i Sosialfag, UIS

2007-2008: Fellow researcher DNB (Det nye barnevernet - A national research project)

2003-2007: Kullansvarlig for 1. studieår sosionomutdanningen, HiS/

1998-2003: Teamleder avdeling Barn- og unge, sola kommune

1997-1998: Seksjonsleder for økonomi- og tiltaksseksjonen, Sola kommune

1994-1996: Sosialkurator, sosialtjenesten, Sola kommune

Sensoroppdrag:

- Høgskolen i Sogn og Fjordane

- Diakonhjemmets høgskole

- Høgskolen i Oslo og Akershus

- Universitetet i Agder


Tonje Constance Oterkiil (2014). PhD Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this. PhD Thesis UiS nr. 234, December 2014.

Camilla Fikse (2013). From self-actualization to co-actualization and co-creating within leadership. PhD Thesis NTNU 2013:167.

Vibeke Samsonsen (2016). Assessment in child protection: A comparative study (Norway-England). PhD Thesis UiS nr. 280, January 2016.

PhD veiledning:

Siv Elin Nord Sæbjørnsen (2017). Adolescents at Risk - Exploring Adolescents' perceptions of interprofessional collaboration and service user involvement. PhD Thesis 2017:1, Høgskolen i Molde. 

Anne T. Steenbakkers. Centre for Special Needs Education & Youth Care Faculty of Behavioural and Social Sciences, University of Groningen. The Netherlands.

Gurli Olsen. "Mulighetsrommet" - En studie av samhandlingsprosesser i Nav med vekt på institusjonell kontekst, profesjonell praksis og brukermedvirkning. Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger.

Ida Bruheim Jensen. Child visibility in families and child protection work: A comparative study of social worker perspectives in Norway and Chile. Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger

Marina Sletten. Sustainability of Knowledge-based Programs in Child Welfare Services. Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Østfold.

Fagkonsulent/fagfelle:

- Universitetsforlaget

- Tidsskriftet Norges Barnevern

- International Journal of Social Research Methodology

- Journal of Human Subjectivity

- Child & Family Social Work


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit (2016). Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01929-1. 343 s.
 • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (2015). Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019291. 344 s.
 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (2015). Introduksjon: Sosialt arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01929-1. 4 s.
 • Ellingsen, Ingunn T; Østerhaug, Reidar (2014). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. 197 s.
 • Ellingsen, Ingunn T (2011). Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-451-3. 210 s.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2006). Mor uten barn - oppfølging etter omsorgsovertakelse. Bodø: I.T.Ellingsen.
 • Ellingsen, Ingunn T (2017). Utdanningen i dag: I et spenningsfelt mellom praksis og forskning?. Kull 1982 Sosialhögskolen i Stavanger; 2017-06-09.
 • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites. European Social Work Research Association; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2017). RETHOS - Nasjonale retningslinjer for sosialarbeiderutdanningene. FO; 2017-11-27 - 2017-11-28.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Nygren, Karina; Walsh, Julie (2017). Voices of child welfare workers in eight countries. NORFACE; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn T; Glemmestad, Hanne; Zachariassen, Cecilie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene (2017). Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!.
 • Steenbakkers, Anne; Ellingsen, Ingunn Tollisen; van der Steen, Steffie; Grietens, Hans (2017). The psychosocial needs of children in foster care witha history of sexual abuse: Are they recognized?. ISPCAN; 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2017). Parent’s sense making in child welfare. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn T (2016). Q methodology - grasping children's perspective. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-02-02.
 • Ellingsen, Ingunn T (2016). Q methodology - grasping children's perspectives. Universidad Catolica; 2016-01-26.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2016). Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina (2016). Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared. IASSW, ICSW, IFSW; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2016). Child visibility in families and child protection work across welfare contexts. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn T; Grietens, Hans (2016). The needs of foster children: A Q sort study on the differences between the psychosocial needs of foster children with and without a history of sexual abuse. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grietens, Hans (2016). The needs of children in foster care: A Q methodological study. Developmental and behavioural disorders in education and car;
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2016). Foster care in Norway. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-01-16.
 • Ellingsen, Ingunn T (2015). Fra idè til grunnbok i sosialt arbeid. Universitetsforlaget; 2015-10-28.
 • Ellingsen, Ingunn T (2015). Q methodology - a comparative approach. Program for velferdstjenesteforskning; 2015-09-21.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2015). Child welfare and foster care in Norway. UiS og NTNU; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Barnevernfaglig utdanninger ved Institutt for sosialfag. KS-Rogaland; 2014-05-23.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Oppfølging etter omsorgsovertakelse: teoretiske perspektiver og empiriske holdepunkter. UIS - EVU; 2014-04-02.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Oppfølging og kontakt etter omsorgsovertakelse: Perspektiver fra ungdom. PsykOpp; 2014-04-03 - 2014-04-04.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Q metode workshop. Høgskolen i Molde; 2014-06-16 - 2014-06-17.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. forskning.no. [Internett]; 2014-09-28.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. Forskning.no. [Internett]; 2014-09-28.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Bruk av observasjonsverktøyet inCLASS i norske barnehager. Norges forskningsråd; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Understanding the link between children’s engagement with adults, peers, and tasks and early learning in a Norwegian context. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2013). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T (2013). Å lykkes i første klasse?. Norges forskningsråd; 2013-03-18.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Steele, Misty; Montgomery, Diane; Ellingsen, Ingunn T (2013). Second order analysis to capture cross national differences: A study of teacher expectations for children transitioning to first grade. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Ellingsen, Ingunn T (2012). Q methodology and social work research - a fit like a hand in glove?. 2012-05-30 - 2012-05-31.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Steele, Misty; Montgomery, Diane (2012). Contextual challenges using Q methodology in comparative research. ISSSS; 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Orientering om Skoleklar prosjektet og Q-studien i Farsund. Farsund kommune; 2012-11-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Kipperberg, Elise; Ellingsen, Ingunn T (2011). E-learning potentials in social studies, UIS. Vir Camp; 2011-11-11.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2010). Familiebetydning for ungdom i fosterhjem. 2010-10-29.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Erfaringer fra ungdommers deltakelse i Q studie Utarbeidelse av utsagn og gjennomføring av Q sortering med ungdom under barnevernets omsorg. 2009-11-19 - 2009-11-20.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten i Trondheim kommune; 2009-05-07.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten i Bodø kommune; 2009-06-15.
 • Lichtwarck, Willy; Ellingsen, Ingunn T. (2007). User participation - increasing the distance to the client?. 2007-03-15 - 2007-03-17.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2006). Mor uten barn - Barnevernets oppfølgingsansvar. Stavanger Barnevern; 2006-12-12.