Et profilbilde

Universitetslektor
Venche Hvidsten { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Venche Hvidsten", "tel": "Telefon: 51834269", "email": "venche.hvidsten@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet
Rom KA A-245

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Wharrad, Heather; Latif, Asam; Hvidsten, Venche; Løkken, Atle; Windle, Richard (2017). Exploring student perceptions of a New Learning Resource to support the delivery of an online nursing programme: lessons for future implementation. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917.
  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Urstad, Kristin Hjorthaug; Hvidsten, Venche; Foss, Brynjar (2015). Blended vs On-Campus Learning: A Study of Exam Results in the Bachelor Degree in Nursing. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. ISSN 1694-2116. Volum 11. Hefte 3. s. 59-68.
  • Rosenberg, Adriana; Ziakova, Katarina; Aase, Ingunn; Hvidsten, Venche (2010). Contemporary issues of nursing education and practice. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-415-5. 244 s.
  • Hvidsten, Venche (1997). Ekspertsykepleierens kunnskaper i mottagelsessituasjonen. En beskrivelse av sykepleierens møte med en ny pasient på korttidsopphold i sykehjem. Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.
  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Urstad, Kristin Hjorthaug; Foss, Brynjar (2015). Blended versus Traditional on-campus learning; Differences in learning outcomes?. Univesrsity of Nordland; 2015-10-12 - 2015-10-14.
  • Hvidsten, Venche (2010). E-Compendium as a Learning Method in a Bachelor of Nursing Program. 2010-10-20 - 2010-10-21.
  • Hvidsten, Venche (2009). Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget. Gerontologi.