Et profilbilde

Prorektor
Dag Husebø { "honorific-suffix": "Prorektor", "fn": "Dag Husebø", "tel": "Telefon: 51833271", "email": "dag.husebo@uis.no" }

Avdeling/enhet Universitetet i Stavanger
Institutt/senter
Rom AR T-301

Forskningsområder


Universitetspedagogikk

Religionsdidaktikk

Grunnleggende ferdigheter i fag

Utvalgte publikasjoner

Skaftun, A., Igland, MA., Husebø, D., Nome, S., Nygard, AO. (2017). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology 2017 s. 1-14

Gjøtterud, S. Hiim, H., Husebø, D., Jensen, L. H., Steen-Olsen, T., Stjernstrøm, E. (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819


Hanssen, B. Husebø, D., Moen, V. (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: DOI: 10.18261/issn.1893-8981.


Hanssen, B., Husebø, D., Moen, V. (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 209-229.


Husebø, D., Johannessen, Ø.,  Skeie, G. (2017). Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet, I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. Kap. 4


Husebø, D., Skeie, G. (2016). Slutt på "Nytt på nytt"? Fra kristendomskunnskap til KRLE i skolefag og KRL til religionsstudier i studiefag. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland. Stavanger: Skolemuseumslaget i Rogaland 2016 s. 31-38


Husebø, D. (2014). Tros- og livssynsfag i skandinavia ? En komparativ analyse, Norsk pedagogisk tidsskrift: Oslo, Nr. 5,  s.364-374


Husebø, D. og Rønneberg, V. (2014). "Lesing i RLE". I O. Solheim, A. Skaftun og P. H. Upstad.  Leseboka, Cappelen: Oslo, s. 106-115 


Husebø, D. (2013). Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk undervisning, (PhD-Avhandling), Universitetet i Stavanger: Humanistisk fakultet??


Husebø, D. (2013). ?Participative trajectories? In G. Skeie, J. Everington and S. Mediema  (eds.) Exploring Context in Religious Research - Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives, Waxmann: Münster, s. 39-55


Husebø, D. (2012). Bridging theory and practice in Norwegian teacher education, Educational action research, Taylor and Francis, Vol.20, Nr. 3, s. 455-471


Husebø, D. (2012). Pedagogisk tilnærming og fagkunnskap i samspill ? En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk, Acta didactica: Oslo, Vol. 6, Nr. 1, Art. 4


Løkensgaard-Hoel, T., Hanssen B., og Husebø, D. (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? ? Spenninger i høgere utdanning. Trondheim: Tapir akademiske forlag, ISBN 978-82-519-2895-3


Hanssen, B., Husebø, D. og Moen, V. (2012) ?Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [?]? I T.Løkensgaard-Hoel, B. Hanssen og D. Husebø (red.) Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? ? Spenninger i høgere utdanning. Trondheim: Tapir akademiske forlag, s.185-204


Husebø, D. og Johannesen, Ø. L.  (2010). "Kunnskapsutvikling i praksisfellesskap", i M. B. Postholm, T. Lund & G. Skeie (red): Forskeren i møte med praksis-  refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling,  Tapir Forlag, s. 33-48??


Husebø, D. (2010). ?Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem? i tidsskrift for religion og livssynsforeningen, årgang 22. Nr. 1, s. 29-36 

Pågående forskning

For øyeblikket deltar jeg i to større forskningsprosjekter som begge pågår frem til 2018. Det ene er et norsk prosjekt finansiert av utdanningsprogrammet FINNUT. Her er jeg medforsker i en kjernegruppe ledet av Prof. Atle Skaftun ved Lesesenteret og der også Prof. Mary Ann Igland deltar. Prosjektet er gitt tittelen REspons i digitaliserte klasserom. Prosjektet er en studie av tekstarbeid og klasseromspraksis (mer presist literacy-praksiser) i ungdomsskoler hvor elevene har hver sin bærbare digitale enhet, med særlig interesse for teknologiens bidrag til rammebetingelsene for myndiggjørende undervisning, aktiv deltakelse og engasjement.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle ny kunnskap om literacy-praksiser som tilrettelegger for å trekke elevene i digitaliserte klasserom inn i læringsprosesser av høy kvalitet. På veien mot dette målet vil prosjektets forskere, skoleledere og lærere samarbeide om å

 • knytte integrering av ny teknologi til en tekstkultur preget av elevdeltakelse
 • utvikle utforskende literacy-aktiviteter som utnytter teknologiens muligheter på fagenes premisser
 • skape bevissthet om samspillet mellom literacy-aktiviteter i og utenfor skolen
 • utnytte den digitale teknologiens muligheter til å dele og gi respons på elevenes egne tekster
 • fange opp hvordan digitalisering av klasserommet oppleves og forstås av lærere 

Det andre prosjektet jeg deltar i er gitt navnet ReDi (Religion and Dialogue in Modern Societies). Dette prosjektet ledes fra Universitet i Hamburg og er finansiert av det tyske utdanningsministeriet. Prosjektet had to hoveddeler, hvorav den første delen er opptatt av å se på betingelser for å utvikle grunnlag for felles teologi og tekstlesing på tvers av verdensreligioner. Den andre delen av ReDi er opptatt av hvordan interreligiøs dialog foregår i skole og i bymiljø. Denne delen involverer ulike forskere som studerer nærmere hvordan denne type dialog foregår i både London, Hamburg, Rhin-området, Stockholm, Oslo og Stavanger.

Arbeidserfaring

 

 • Prorektor 2016 - dd)
 • Vitenskapelig leder for det universitetspedagogiske arbeidet ved UiS (2014 - 2016)
 • Forsker i FINNUT-prosjektet Respons. Ledet av Lesesenteret (2014 - dd)
 • Forsker i det internasjonale prosjektet Religion and Dialogue in Modern Societies (ReDi) (2014-dd)
 • Prosjektdeltaker for "Ungdomstrinnsatsingen" ved Lesesenteret (2012-2014)
 • Prosjektdeltaker for etableringen av UNIPED (2010 ? 2013)
 • Forsker i PRAKSISFOU-prosjektet Religionsundervisning og mangfold (2006-2010)
 • Praksiskoordinator Institutt for allmennlærerutdanning og idrett (2006 ? 2009)
 • Universitetslektor med undervisning i Etikk, Andre religioner og livssyn og Religion kultur og formidling, fagdidaktikk for årsstudenter, bachelorstudenter og fordypningsstudenter IKS, allmennlærerskolestudenter (IAS) og studenter ved Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) (2001-dd)
 • Studiekoordinator ved institutt for kultur- og språkvitenskap  (2003-2005)

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 209-229.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 95-112.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav (2017). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. s. 1-14. DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106.
 • Husebø, Dag (2014). Tros- og livssynsfag i skandinavia – en sammenligning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 5. s. 364-374.
 • Husebø, Dag; Rønneberg, Vibeke (2014). Lesing i RLE. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 131-143.
 • Husebø, Dag (2013). Participative Trajectories. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 39-55.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 185-204.
 • Husebø, Dag (2012). Bridging theory and practice in Norwegian teacher education. Educational Action Research. ISSN 0965-0792. Volum 20. Hefte 3. s. 455-471. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09650792.2012.697665.
 • Husebø, Dag (2012). Pedagogisk tilnærming og fagkunnskap i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 6. Hefte 1.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Kunnskapsformer og kunnskapsutvikling i praksisfellesskap. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2598-3. s. 33-48.
 • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. 471 s.
 • Husebø, Dag (2013). Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning. Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og skolefaget RLE. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-536-7. 130 s.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. 294 s.
 • Husebø, Dag (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [TV]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag (2017). Nettbrett gjer gutane betre. NRK. [Internett]; 2017-03-22.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Dialogue in upper secondary school. Nordic Conference of Religious Education (NCRE 2017); 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2017). Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?. Kirkelig dialogsenter; 2017-04-24 - 2017-04-25.
 • Husebø, Dag; Njå, Morten; Holm, Silje Cathin; Håland, Esther (2017). Integrering av digitale verktøy i klasserommet – et spørsmål om tid, sammenheng og hensikt. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2017). Digital hverdag i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2017-09-26 - 2017-09-28.
 • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir (2017). Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway. NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Boyesen, Marit; Husebø, Dag (2016). Å lede læring med kvalitet.
 • Christ, Inge; Husebø, Dag (2016). Innovative teaching experiments in PBL. Universitetet i Aalborg; 2016-11-18.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Fagblad]; 2016-07-26.
 • Husebø, Dag; Bjørnevik, Torunn Helene; Tokheim Allaico, Ann Kristin (2016). Dialog i Religion og etikk-faget. Universitetet i Stavanger; 2016-11-15.
 • Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein (2016). HEF i dialog. Humanetisk forbund; 2016-10-02.
 • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann (2016). Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin (2016). Respons i digitale klasserom. Norges Forskningsråd; 2016-11-08.
 • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel (2016). Critical events challenging human rights and values as part of religious education. York St Johns University; 2016-07-31 - 2016-08-05.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). Digitale kart i RLE. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). Responspraksis med kvalitet og potensial for fagundervisning. Grødem skolen; 2015-09-03.
 • Husebø, Dag; Nome, Sture (2015). The North East School. Internatinal Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2015). Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen. UiS;
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium.. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Husebø, Dag (2014). CARN-Norge gruppesesjon. Collaborative Action Research Network; 2014-10-29 - 2014-11-01.
 • Husebø, Dag (2014). Forholdet mellom undervisning og læring. Individuell og kollektiv praksisutvikling. Sandnes kommune; 2014-10-22.
 • Husebø, Dag (2014). Helhetlig, sammenhengende og eksplisitt lesedidaktisk praksis. Haugesund kommune; 2014-09-22.
 • Husebø, Dag (2014). Universelt utformet didaktikk – læringsprosesser for mangfold i høgere utdanning. UiS; 2014-10-24.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2013). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Universitetet i Stavanger; 2013-01-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid (2013). Skolebasert kompetanseutvikling. Stavanger kommune i samarbeid med UIS; 2013-08-15.
 • Husebø, Dag (2013). Endringer i religionsundervisning i Skandinavia. Humanetisk forbund; 2013-09-27 - 2013-09-29.
 • Husebø, Dag (2013). Intervensjonsstudier i lærerutdanningens- og skolens klasserom - Om makt og motmakt, ansvar og ansvarsfraskrivelser. Skrivesenteret; 2013-10-16 - 2013-10-17.
 • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2013). Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics. Universitetet i Tromsø; 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). " Å forelese er en ensom affære. jeg er sikker på at der fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller to i magen (...) ". Universitetet i Gøteberg i samarbeid med andre svense høgsko; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2012). Utdanningsledelse - utfordringer og muligheter sett fra UiS sitt ståsted. Universitetet i Tromsø sammen med nettverket for uniped; 2012-12-10 - 2012-12-11.
 • Husebø, Dag; Mathisen, Petter (2012). Utprøving og utforming av pedagogisk mentorskap for nyansatte - Betydningen av takt og utakt universitetspedagogisk samarbeid. Gøteborgs Universitet; 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund (2012). Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome. Cantebury Christ Church University; 2012-11-23 - 2012-11-25.
 • Husebø, Dag (2011). Bridging theory and practice in RE teacher education. University of Klagenfurth, Collaborative Action Research Net; 2011-11-04 - 2011-11-06.
 • Husebø, Dag (2011). Makt og motmakt i et religionsdidaktisk aksjonsforskningsprosjekt. NTNU, DronningMaudsMinne, HiNT, HiST; 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag (2010). Det tredje rommet. 2010-05-05 - 2010-08-05.
 • Husebø, Dag (2010). Læring og praksisutvikling i en integrert, prosjesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning.
 • Husebø, Dag (2010). Læring og praksisutvikling i et sosialt virksomhetssystem.
 • Husebø, Dag (2010). Participative trajectories in RE teacher training. 2010-05-29 - 2010-06-03.
 • Husebø, Dag (2010). Praksisutvikling i utdanning av religionslærere. 2010-05-26.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland. 2010-11-08.
 • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund (2010). Solidarisk kunnskap, hva er det?. 2010-11-24.
 • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2008). Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?. 2008-05-21 - 2008-05-24.
 • Skeie, Geir; Husebø, Dag (2007). Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet. 2007-11-28.