Et profilbilde

Førsteamanuensis
Anne Margrethe Fiskvik { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Anne Margrethe Fiskvik", "tel": "Telefon: 51834023", "email": "anne.m.fiskvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Rom IMD BLOKK 6

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fiskvik, Anne Margrete (2016). Where highbrow taste meets itinerant dance in eighteenth-century scandinavia: the dance entrepreneur Martin Nürenbach. Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. Volum 13. s. 83-107. DOI: 10.7557/4.3874.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2015). Information uti Dands i Christiania 1769-1773. I: Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0458-1. s. 287-314.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2015). Itinerant challenges and newspaper support: The Johannesénske Balletselskab’s Norwegian tour 1878-1879. På Spissen. ISSN 0800-2452. Volum 3. s. 1-28. DOI: 10.18862/ps.2015.301.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2015). La Famille Dansant. Investigating the Family Structure and Repertory of the Johannesénske Balletselskab. Nordic Theatre Journal. ISSN 0904-6380. Volum 27. Hefte 2. s. 104-118. DOI: 10.7146/nts.v27i2.24254.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2014). "At danse musikken" Musikkvisualisering i Kristiania anno 1909. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. Volum vol1. s. 121-138.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2014). "Shaping the image of a “soulful barefoot dancer". I: (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Fagbokforlaget. ISBN 9788232103713. s. 343-359.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2014). Tracing the Achivements of Augusta Johannesén 1880-1895. Nordic Journal of Dance. ISSN 1891-6708. Volum 5. Hefte 2. s. 4-21.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2014). Working in Nordic Dance Venues. I: Nordic Dance Spaces. Practicing and Imagining a Region. Ashgate. ISBN 978-1-4094-7001-4. s. 183-205.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2013). Halling as a Tool for Nationalist Strategies. I: Bodies of Sound. Studies Across Popular Music and Dance. Ashgate. ISBN 978-1-4094-4517-3. s. 85-102.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2012). Halling Meets Freier Tanz and Creates a Hybrid Dance in Oslo,Norway, 1948. I: Dancing Mosaic. Issues on Dance Hybridity. Cultural Centre University of Malaya & National Department for Culture and Arts Ministry of Information Communication and Culture Malaysia. ISBN 978-967-0380-17-9. s. 256-261.
 • Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete (2011). Tracing Dance Fields. I: Dance and the Formation of Norden. Emergences and Struggles. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2648-5. s. 57-103.
 • Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete; Damsholt, Inger; Hammergren, Lena; Hoppu, Petri; Nilsson, Mats; Vedel, Karen (2011). Reflexsive Notes: A Conclusion. I: Dance and the Formation of Norden. Emergences and Struggles. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2648-5. s. 197-205.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2010). Forskning på forholdet mellom dans og musikk: metoder og innfallsvinkler. I: Norsk danseforskning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251925556. s. 185-195.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2010). Kreativ dans. I: Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40014-6. s. 249-263.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Dance migration and Norwegian early 'fri' dans". I: Dance and Migration: 40th proceedings for CORD. University of Illinois.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Genreblanding i norsk teaterdans – eksemplet ”Veslefrikk med fela”. Norsk folkemusikklags skrifter. ISSN 0800-3734. Hefte 22.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). Ildfuglen i et koreomusikalsk lys. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. Hefte 34. s. 143-168.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). Koreomusikalsk praksis i et kildehistorisk lys. I: Dans og didaktikk. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2297-5. s. 187-211.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Bakka, Egil (2008). Vincenzo galeotti's Norwegian Springdance - Stereotype or Fantasy?. I: Vom Schäferidyll zur Revoltuion. Europäische Tanzkultur im 18. Jahrhundert. 2. Rothenfelser Tanzsymposium. Tagungsband. Fa-gisis. Musik und Tanzeditionen. ISBN 978-3-931344-06-1. s. 53-70.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2002). ”Towards a Norwegian National Dance”. Musikklidenskapelig årbok. ISSN 1502-4768. Hefte 1. s. 117-125.
 • Toussaint, Gerthory; Pedersen, Atle; Oterhals, Geir; Fiskvik, Anne Margrete; Ettema, Gerardus Johannes C; Bongaardt, Robert; Bakka, Egil; Audsen, Kjetil; Vereijken, Beatrix; Hokland, Jørn; Waadeland, Carl Haakon (2002). La det swinge! Om kropp og bevegelse. I: Forskning på tvers: tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 82-519-1808-1. s. 99-114.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Vereijken, Beatrix (2000). ”Kroppen i bevegelse: Jakten på rytmen”. Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508. s. 42-45.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2015). Graham, Martha.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Stranden, Marit (2014). (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Fagbokforlaget. ISBN 9788232103713. 472 s.
 • Okstad, Kari Margrete; Stranden, Marit; Fiskvik, Anne Margrete (2014). Egil Bakka - educator and researcher.
 • Berg, Thoralf; Fiskvik, Anne Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein; Selvik, Randi Margrete; Skagen, Annabella (2012). Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport. NTNU. 56 s.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Kvam, Hilde (2012). Chopin i Dansebilleder. – En analyse av Gyda Christiensens “danseeksperiment” våren 1909. Institutt for kunst- og medievitenskap. 80 s.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Mæland, Siri; Torvik, Eli; Eeg-Tverbakk, Camilla; Haraldsen, Heidi M. (2010). Dans,estetikk og samfunn. Tell Forlag. ISBN 9788275223515. 316 s.
 • Haraldsen, Heidi Marian; Fiskvik, Anne (2010). Dans, estetikk og samfunn : 1 og 2. Tell forlag. ISBN 9788275223515. 317 s.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Bakka, Egil (2006). Koreomusikalsk idealisering og praksis. En komparativ koreomusikalsk analyse av 13 versjoner av balletten Ildfuglen. NTNU. ISBN 82-471-8035-9. 350 s.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Bakka, Egil (2002). Dance Knowledge. Danskunnskap. International Conference on Cognitive Aspects of Dance. Proceedings from 6th NOFOD Conference, Trondheim January 10-13 2002. I. Rådet for folkemusikk og folkedans og Nordisk forum for danseforskning. ISBN 82-91419-20-5. 261 s.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2016). Doubly marginalized? Scrutinizing the endeavours of two itinerant, female and “world famous” artists.. PArts; 2016-01-16 - 2016-01-18.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2014). Danseundervisning i Trondheim rundt 1790. forskningsdagene NTNU/Kunnskapsbyen/Trøndelag teater; 2014-09-20.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2013). Globalizing Norway’s national dance: Halling far away from ’home’. NTNU, program for dansevitenskap/Nofod/SDHS; 2013-06-08 - 2013-06-11.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2013). Itinerant Dance Artists in Christiania, 1769-1773. pARTS, NTNU; 2013-11-04 - 2013-11-06.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2013). Menuetten i Norsk Kildemateriale 1750-1800. Nordisk förening för folkdansforskning (Nff); 2013-09-20 - 2013-09-22.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2013). Social Dance Practice(s) in Christiania 1769-1773. Norsk Selskap for 1700-tallsstudier; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2012). Dansemestre i Norge 1770-1800: lidenskap kanskje, men knapt levebrød.... pARTS, NTNU; 2012-11-26 - 2012-11-28.
 • Karoblis, Gediminas; Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete (2010). "Triangulation of dance analysis" (a part of panel "Field Works: Towards Collaborative Research Practices in Dance Work in Progress"). De Montfort University; 2010-01-30.
 • Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete (2009). Vincenzo Galeotti and the Norwegian Springdance. Dance Department, UC Riverside og Dansevitskap, NTNU; 2009-11-22 - 2009-11-23.
 • Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Dance in Nordic Spaces. Tracing dance fields: a pilot study". Nordisk forum for danseforskning; 2008-10-23 - 2008-10-26.
 • Bakka, Egil; Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Vincezo Galeotti's Norwegian Springdance - Stereotype or Fantasy". Rothenfelser 2. Tanzsymposium, 2008; 2008-05-21 - 2008-05-25.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). Advocates of Norwegian Theatre Dance. NOFOD; 2008-10-23 - 2008-10-26.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Continuity and Change: Performance Practices of the Norwegian Halling in the Twentieth Century". Dance Ethnography Forum 2008; 2008-01-26.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Dance and Cultural Politics in Norway: a 'national' rather than 'royal' dance. I: Dunin, Elise I (Red: Transmitting Dance as Cultural Heritage. Proceedings 25th Symphosium Kuala Lumpur: IcTM Study Group on Ethnochoreology. Malaysia, Kuala Lumpur, 2009. ICTM Study Group on Ethnochoreology; 2008-08-10 - 2008-08-18.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Dance as nationbuilding strategy: Firebird and Halling". Universitetet i Stockholm/NOMADS; 2008-04-07 - 2008-04-11.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Der Tanz der Grete Wiesenthal. Bewegung in Zeit und Ort -Zusammenfassung der Tagung aus skandinavischer Sicht". Universität Salzburg. Instiut für Musik und Tanz; 2008-05-02 - 2008-05-04.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "From ‘Folkloristic Icon’ to High Culture: Norwegian Folkdance as Theatre Art". University of Cape Town / Confluences 5; 2008-07-16 - 2008-07-20.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). Genreblanding i norsk teaterdans – eksemplet ”Veslefrikk med fela”. Norsk Folkemusikklag; 2008-02-08 - 2008-02-10.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Halling as Popular Dance". University of Surrey, Department of Dance Studies; 2008-11-21.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Lillebil Ibsen in Berlin". Society of Dance History Scholars - Annual Conference 2008; 2008-06-12 - 2008-06-15.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Source material for Dance History – problems and perspectives". NOMADS; 2008-09-30 - 2008-10-03.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Tracing Dance History through Source Material". University of Surrey, Department of Dance Studies; 2008-11-21.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2008). "Transmitting Dance as a Cultural heritage: Embodying Identities in Movement". ICTM; 2008-08-11 - 2008-08-17.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Bakka, Egil (2008). Vincenzo Galoeotti’s Springdance – Stereotype or Fantasy. 2.Rotenfelzer Tanzsymphosion; 2008-05-21 - 2008-05-25.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2007). "Dance migration and Norwegian early 'fri' dans". Congress on Research in Dance (CORD) 40th annual conference; 2007-11-08 - 2007-11-11.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2007). "From Traditional to Popular Dance: Contemporary Norwegian Halling". University of Oregon; 2007-11-06.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2007). "From traditional to popular.: A choreomusical analysis of Hallingdans in the Norwegian TV Version of 'So you think you can dance". CPD – Popular dance and Music Conference 2008; 2007-10-20.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2007). Norwegian Dance Film: “Veslefrikk” (1953). Manchester Metropolitan Univerity UK; 2007-06-12 - 2007-06-14.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2006). "Dans som nasjonsbyggende strategi – to eksempler". Stockholms universitet; 2006-09-12.
 • Fiskvik, Anne Margrete (2006). "Dansehistorisk kildemateriale – problemer og innfallsvinkler". Københavns universitet;
 • Fiskvik, A.; Vereijken, Beatrix; Ettema, Gerardus Johannes C; Pedersen, Arve Vorland; Bongaardt, Robert (2002). The body in motion as a scientific phenomenon. 2002-01-01 - 2002-01-15.