Et profilbilde

Førsteamanuensis
Berit Tofteland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Berit Tofteland", "tel": "Telefon: 5183 3534", "email": "berit.tofteland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Kontor/romnr HL K-206

Forskningsområder

Livet på småbarnsavdelinger i barnehagen m særlig blikk for  måltidet.

Verdier i barnehagen

Utvalgte publikasjoner

Forskningsrettet publisering:

 

Fagfellevurderte artikler:

Grindland, B. 2012. På kanten av kaos. Om orden og uorden i måltidsfellesskap på

småbarnsavdelinger. I B. Bae, 2012. Medvirkning i barnehagen. Potensialer i det uforutsette.  s 57-78. Bergen: Fagbokforlaget

Grindland, B. 2011. Uenighet som demokratisk praksis. Nordisk barnehageforskning 4 (2) s 75-90.

Nyberg, M. & Grindland, B. 2008: The influence of the room context in the meal experience: examples from a hospital and a nursery. Journal of Foodservice, vol.19, iss.1 pg 35-43, ISSN 1748-0140

Internasjonale forskerkonferanser, paper presentasjon:

2011, 15.sept: At the edge of chaos: Order and disorder in the meal community in nursery. EECERA 2011, Geneve.

2009, 25.-29.aug: Adult?s constructions of children as participants in meals. EECERA, Strasbourgh.

2008, 03.-06.sept: Adults? different awareness of children?s participation - upbringing for different democracies? EECERA, Stavanger.

 

Nasjonale forskerkonferanser, invitert hovedinnlegg:

2010, 4.og 5. nov. Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demokratisk praksis Avslutningskonferanse NFR: Barnehagebarns medvirkning: Utfordringer i teori, praksis og politikk.  Lysebu, Oslo

2010, 19.mai. Demokrati? Kort kommentar ut fra forskerperspektiv. Nettverk for Demokrati i barnehagen, Grimstad.

2008, 09. mai. Demokratisk samtale ? hva ellers? Opponent på innlegg i forskernettverket Demokrati i barnehagen, Grimstad.

2008, 17.-18. april: Å forske på eller forske med? Hvordan kan tegning som metode være med å fremme deltakermedvirkning i forskningssamtalen? Presentasjon på konferansen ?FOU i praksis?, DMMH/NTNU, Trondheim.

 

Lokale forskerforum, presentasjon:

2011, 30.aug. Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Forum for barnehagevitenskap, UiS.

2011; 04. mai. UIS Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna. Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Hur forska tillsammans? Forum for Barnehagevitenskap;

2010, 09. mars. Barn som deltaker i måltidsfellesskapet ? demokratisk praksis? Diskursanalyse av samtaler med ansatte på småbarnsavdeling i barnehagen. Forum for barnehagevitenskap, UiS.

2008, 03.nov. The start of the meal- Adults? different awareness of participation and democracy? Forskerskolen,HUM, UiS.

2008, 04. febr: Måltidet ? demokratiets vugge?  Forum for barnehagevitenskap, IFU, UiS,

 

Forskernettverk, deltaker:

2008 ?: Nasjonal skrivegruppe. Leder: Professor Sissel Lie, NTNU.

2007-10: Norges forskningsråd: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv ? med fokus på de yngste i barnehagen. Leder: førsteamanuensis Berit Bae, HiO

2007- : Demokrati i barnehagen. Leder: førstelektor Kirsten E Jansen, UiA.

 

Konsulent for utgivelse av lærebøker:      

2010 Nordli, W. & Thormodsæter, B.M. S.  Tilstedeværende voksne ? medvirkende barn Endringsledelse i barnehagen, Kristiansand: Høyskoleforlaget.

2008: Johannesen, N. og Sandvik, N: Små barn og medvirkning. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

 

Barnehagerettet publisering:

Invitert hovedinnlegg på konferanser for barnehageansatte:

2011, 18. november: Likeverd og ansvar mellom barn og voksne. Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager i Sandnes og Gjesdal, UiS. Sammen med Monika Röthle

2011, 11.mars. Jo flere vi er sammen ? dess lenger må jeg vente for å få mat. Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager i Sandnes og Gjesdal. Uis.

2010, 19. nov. ?Måltidet er en situasjon som lett blir kaos? ? og hva kan da skje med måltids- fellesskapet? Inspirasjonsdag for barnehageansatte i Gjesdal og Sandnes. Friheim arena, Sandnes.

2010, 20.mai. Måltidsfellesskap og kaos ? eller - kaos som måltidsfellesskap? Barnehagekonferansen i Rogaland 2010.

2009. 23. okt. Måltidet på småbarnsavdeling som demokratisk praksis: Kaos som medvirkning? Barnehagekonferansen 2009. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Molde.

2009, 24. sept. Medvirkning - hva ellers? Medvirkning som etisk praksis. Konferansebidrag øvingslærermøte, UiS.

2009, 07. sept. Barns medvirkning ? hva ellers? Østfoldkonferansen, 2009: «Medvirkning som etisk praksis», Fredrikstad. 

2008, 21. mai: Venting som medvirkning? Kursdag for barnehageansatte, Fylkesmannen i Troms.

2008, 16. april: Måltidet på småbarnsavdeling ? demokratiets vugge? Fagdag for pedagogisk og administrativ personale, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/NFR.

 

Presentasjoner i enkelte barnehager:

2012, 28. februar. Hvordan legge til rette for foreldremedvirkning i en flerkulturell barnehage? Personalseminar, prosjektbarnehage, Sandnes

 2012, 27. februar. Anerkjennelse av barns lek. Er en god relasjon nok? Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 24.nov. Anerkjennende væremåte. Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 27 sept. Respekt som verdi i leken i barnehagen. Personalseminar, prosjektbarnehage, Gjesdal

2011, 11. mai. Verdier i barnehagen. Presentasjon for personale i prosjektbarnehage 2, Gjesdal

2011. 10. mai. ?Å snakke med rompene? analyse av praksisfortelling sammen med ansatte i barnehage 1, Sandnes.

2011, 17. mars. ?Når 2 åringer mater hverandre? Analyse av denne og andre praksisfortellinger sammen med personale på prosjektbarnehage 2, Gjesdal.

2011, 08.febr. Hva når foreldrene ikke kommer lenger enn til døra? Veiledning av personale i prosjektbarnehage, Sandnes

2008, 07. nov: Praksisfortelling som pedagogisk dokumentasjon. Personalkurs Åmøy barnehage, Rennesøy.

2008, 29.febr: Måltidet - arena for læring av demokratiske verdier? Personalsamling, Maurtuå og Trollongane Barnehage i barnehage, Bryne.

2007, 16 nov: ?Hva er et barn ? og hvem er du?? Planleggingsdag for assistentene i barnehagene i Rennesøy kommune.

 

Mentor i barnehageprosjekter:

2005- 2008: Mentor for barnehageprosjekt ved Marutuå og Trollongane barnehage, Bryne: Det gode møtet

2010-12: Verdier i barnehagen. Et samarbeidsprosjekt mellom UiS,  Sandnes og Gjesdal kommune

 

Populærvitenskapelige publikasjoner:

2012 nr 2. Univers. Intervju. Barnas parlament. Tekst: Ragnhild Nordahl Næss

2009, 20. nov. Aviskronikk. Stavanger Aftenblad. Gode barnehager er bra ? også for de små. Forfattere: Abrahamsen, G., Alvestad, M., Berge, A., Grindland, B., Johansson, E., Röthle, M., og Sageide, B.

 Populærvitenskapelige presentasjoner:

2011, 09. mai. Måltidet ? mer enn maten? Y?s men. Ynglingen, Stavanger

2007, sept: Hva er læring? Frivillige leksehjelpere, Stavanger Røde Kors.

 

Pågående forskning

Forskningsprosjekt, deltaker:

2010- 2012: UiS i samarbeid med Gjesdal og Sandnes kommune: Verdier i barnehagen. Leder: Professor Eva Johansson.

2007 ? 2010: Norges Forskningsråd, Praksisrettet FOU: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv. Med fokus på de yngste i barnehagen.  Leder: Førsteamanuensis Berit Bae, UiO. 2007-  : PhD prosjekt: Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagen ?demokratiets vugge? Veileder: Professor EvaJohansson, UiS.

2007 - 12 PhD prosjekt. Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagen - demokratiets vugge? Diskursanalyse av forskningssamtaler med ansatte om måltidsfellesskap og om å være måltidsdeltaker på fire småbarnsavdelinger.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Tofteland, Berit (2016). Teorien om det radikale demokrati - relevant for barnehagefeltet?. ISSN 0904-2393. Volum #. Hefte 3. s. 58-65.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna (2015). Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. I: Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1652-9. s. 131-149.
 • Tofteland, Berit (2015). Med følelser som drivkraft : Måltidsfellesskap i småbarnsavdelinger som demokratisk praksis?. I: Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1652-9. s. 101-130.
 • Grindland, Berit (2012). På kanten av kaos. I: Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1107-4. s. 57-78.
 • Grindland, Berit (2011). Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. ISSN 1890-9167. Volum 4. Hefte 2. s. 75-90.
 • Grindland, Berit; Nyberg, Maria (2008). The influence of the room context in the meal experience: examples from a hospital and a nursery. ISSN 1748-0140. Volum 19. Hefte 1. s. 35-43.
 • Grindland, Berit (2007). Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskap på småbarnsavdeling. ISSN 1890-9167. Volum 2. s. 75-90.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02451-6. 263 s.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1. Barhehagekonferense. 2016-01-25.
 • Tofteland, Berit (2016). Den verdifulle pekefingeren. konferansedag. 2016-01-25.
 • Tofteland, Berit (2016). Med verdier i ryggsekken. Den verdifulle pekefingeren. Rogalandsmøtet. 2016-11-18.
 • Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Values education in Norwegian Preschool.. Values & Education International conference. 2016-09-06 - 2016-09-07.
 • Tofteland, Berit (2015). Belys "identitetsbegrepet" ut fra barns perspektiver og drøft hvordan man kan undersøke barns identitetskonstruksjoner som del av barns hverdagliv i barnehagen. Prøveforelesning. 2015-10-02.
 • Tofteland, Berit (2015). Måltidsfellesskap i barnehagen - demokratiets vugge? En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger. Universitetet i Stavanger. 228 s.
 • Tofteland, Berit (2015). Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. Praksislærersamling. 2015-11-11.
 • Tofteland, Berit (2015). Rettferdihet og fordelingsprinsipper i barnehagen. Nettverk for demokrati i barnehagen. 2015-05-19 - 2015-05-20.
 • Tofteland, Berit; Grindheim, Liv Torunn (2015). Motstand – konflikt (når er konflikter demokratisk og når er de ødeleggende?). Nettverksamling for Demokrati i barnehagen. 2015-05-19 - 2015-05-20.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt. Universitetet i Stavanger. 255 s.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter. Seminar. 2014-03-11.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin (2014). Garderoben; En arena for kommunikasjon av demokratiske verdier i barnehagen.. Forum for barnehagevitenskap, UiS. 2014-03-11.
 • Tofteland, Berit (2014). Måltidsfellesskapets demokratiske spilleregler - med følelser som drivkraft. Nettverk for demokratii barnehagen. 2014-05-21 - 2014-05-22.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Deltakende aksjonsforskning som metode i barnehagens verdipedagogiske arbeid. Arbeid med bokprosjekt. 2014-11-18.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Kunsten å jobbe i barnehage. Størst av alt er vennskap. 2014-05-13.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Participatory Action Research in values Education. Values of Childhood and Childhood Studies. 2014-05-07 - 2014-05-09.
 • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Universitetet i Stavanger. 255 s.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Norwegian Study: VAlues Education in Nordic ECEC Valued. Oweview. Values education in Nordic preschools: Basis for tomorrow. 2013-09-30 - 2013-10-02.
 • Tofteland, Berit (2013). Måltidsfellesskap i barnehagen - demokratiets vugge? En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger. forsker og skriveseminar. 2013-11-28 - 2013-12-28.
 • Tofteland, Berit (2013). Teorien om det radikale demokrati. Forskersamling. 2013-05-22.
 • Tofteland, Berit (2013). Workshop for nordiske forskere. Stavanger: presentasjon: Stories from everyday life. A way to construct meaning in “barnehagen” and in research. Experiences from the Norwegian project “Verdier i barnehagen. nettverk for nordiske forskre. 2013-01-14 - 2013-01-16.
 • Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Oppsummerende samtale om verdier. Avslutningskonferanse, prosjektdag. 2013-04-02.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Det er litt for mange i gangen om gangen. Sluttseminar for prosjektet Verdier i Barnehagen. 2013-04-02.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Values in Norwegian ECEC-Setting. The Locker Room as a Place for Values. 23RD EECERA Conference: Values, Culture and Contexts. 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Næss, Ragnhild Nordahl; Grindland, Berit (2012). Barnas Parlament. Univers [Avis] 2012-06-05.
 • Tofteland, Berit (2012). Analyse av praksisfortellinger. Personalseminar i prosjektbarnehage. 2012-03-29.
 • Tofteland, Berit (2012). Analyse av praksisfortellinger. Personalseminar i prosjektbarnehage. 2012-03-28.
 • Tofteland, Berit (2012). Anerkjennelse av barns lek. Er en god relasjon nok?. Personalseminar i prosjektbarnehage. 2012-02-27.
 • Tofteland, Berit (2012). Hvordan legge til rette for foreldremedvirkning i en flerkulturell barnehage?. Personalseminar i prosjektbarnehage. 2012-02-28.
 • Grindland, Berit (2011). Anerkjennende væremåter i barnehagen. Personalseminar i barnehage. 2011-11-24.
 • Grindland, Berit (2011). At the edge of chaos. order and disorder in the meal community in nursery. Internasjonal forskerkonferanse. 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Grindland, Berit (2011). Jo flere vi er sammen – dess lenger må jeg vente for å få mat. Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager. 2011-03-11.
 • Grindland, Berit (2011). Måltidet -mer enn maten?. Y'smen klubb. 2011-05-09.
 • Grindland, Berit (2011). "Når foreldrene ikke kommer lenger enn til døra". Analyse av praksisfortellinger sammen med personale i prosjektbarnehage 1, Sandnes. personalseminar. 2011-02-08.
 • Grindland, Berit (2011). Når to-åringer mater hverandre. Personalseminar. 2011-03-17.
 • Grindland, Berit (2011). Respekt som verdi i leken i barnehagen. Personalseminar. 2011-09-27.
 • Grindland, Berit (2011). Respekt som verdi i relasjon mellom voksne og barn. Personalseminar i barnehage.
 • Grindland, Berit (2011). Uenighet som demorkatisk praksis i måltidsfellesskap på småbarnsavdelinger. Forskerforum for barnehagevitenskap. 2011-08-30.
 • Grindland, Berit (2011). "Å snakke med rompene". Om humor som kontaktpunkt mellom foreldre og personale i garderoben. analyse av praksisfortellinger. Personalseminar. 2011-05-10.
 • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og ansvar mellom barn og voksne. Inspirasjonsdag for forskningsbarnehager. 2011-11-18.
 • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og ansvar mellom voksne og barn. foredrag og samtale. 2011-11-18.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2011). Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt.Hur forska tillsammans?. Forum for Barnehagevitenskap. 2011-04-05.
 • Grindland, Berit (2010). ?Måltidet er en situasjon som lett blir kaos? ? og hva kan da skje med måltidsfellesskapet?. Inspirasjonsdag for Prosjektet:" Verdier i barnehagen". 2010-11-19.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidet på småbarnsavdeling- demorkatiets vugge? Måltidsfellesskap og kaos ? eller - kaos som måltidsfellesskap?. Barnehagekonferansen i Rogaland. 2010-05-21.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demokratisk praksis. Barnehagebarns medvirkning: Utfordringer i teori, praksis og politikk. Avslutningskonferanse for NFR prosjektet. Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv.. 2010-11-04.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demorkatisk praksis. Barnehagebarns medvirkning: utfordringer i teori, praksis og politikk. 2010-11-05.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria (2009). Gode barnehager er bra - også for de yngste. ISSN 0804-8991.
 • Grindland, Berit (2009). Adult?s constructions of children as participants in meals. Diversity in early childhood education. 2009-09-26 - 2009-09-29.
 • Grindland, Berit (2009). Medvirkning - hva ellers?. Østfoldkonferansen 2009. 2009-09-27.
 • Grindland, Berit (2009). Måltidet på småbarnsavdeling som demokratisk praksis: Kaos som medvirkning?. Barnehagekonferansen 2009. "Innkluderande og likeverdige". 2009-10-22 - 2009-10-23.
 • Grindland, Berit (2008). Adults¿ different awareness of children¿s participation - upbringing for different democracies?. Early childhood education. 2008-03-09 - 2008-06-09.
 • Grindland, Berit (2008). Demokratisk samtale ¿ hva ellers?. nettverk for demokrati i barnehagen. 2008-05-09.
 • Grindland, Berit (2008). Måltidet på småbarnsavdeling ¿ demokratiets vugge?. Barns medvirkning. 2008-04-16.
 • Grindland, Berit (2008). Praksisfortelling som pedagogisk dokumentasjon. Personalmøte. 2008-07-11.
 • Grindland, Berit (2008). The start of the meal- Adults¿ different awareness of participation and democracy?. Forskerskolen: Literacy. 2008-11-03.
 • Grindland, Berit (2008). Å forske på eller forske med? Hvordan kan tegning som metode være med å fremme deltakermedvirkning i forskningssamtalen?. FOU i praksis. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Grindland, Berit (2007). Hva er et barn - og hvem er du?. utenTitteltekst. 2007-11-16.
 • Grindland, Berit (2007). Hva er læring?. utenTitteltekst. 2007-09-22.
 • Grindland, Berit (2007). Hvilke barnesyn har de voksne og hvordan kommer de til uttykk under måltidet på småbarnsavdelinger?. FOU i praksis. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Grindland, Berit (2007). Hvilke måltidsfellesskap verdsetter voksne på småbarnsavdelinger?. Nettverk for Demokrati i barnehagen. 2007-05-23 - 2007-05-24.
 • Grindland, Berit (2007). Når jeg skal medvirke, skal mine foreldre slutte å virke da?. utenTitteltekst. 2007-03-29.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie; von Krogh, Fie (2006). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. HiST, NTNU, HiNT,DMMH, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. 6 s.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika (2006). The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects. The 16th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association (EECERA). 2006-08-30 - 2006-09-02.
 • Grindland, Berit (2006). Blikk og etikk -om voksnes rolle under måltider på småbarnsavedlinger i barnehagen Blikk og etikk. Ulike konstruksjoner av barn og refleksjoner omkring menneskesyn, ut fra de voksnes blikk under måltidet på en småbarnsavdeling i barnehagen. FOU i PRAKSIS 2006. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Grindland, Berit (2006). Det var en gang en liten landsby - om forventninger en mentor kan møte. utenTitteltekst. 2006-11-06 - 2006-11-07.
 • Grindland, Berit (2006). Måltidet på småbarnsavdeling - demokratiets vugge? Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagen - rom for barns medvirkning?. Doktor -og doktorandforeningen ved Institutionen för restaurang- och måltidskunskap. 2006-12-05 - 2006-12-07.
 • Grindland, Berit (2006). Å forske på andre - en etisk (ut)fordring?. Vitenskapsteori med etikk, eksamen dr grads kurs. 2006-05-29.
 • Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit (2005). The Norwegian educational system. Professionals in day-care provisions for children outside school, students following a "postgraduate" course.. 2005-04-19.
 • Grindland, Berit (2005). Blikk og etikk. Ulike konstruksjoner av barn og refleksjoner omkring menneskesyn ut fra de voksnes blikk under måltidet på en småbarnsavdeling i barnehagen. Forskerseminar for ansatte ved Institutt for Førskolelærerutdanning ved UiS. 2005-10-28.
 • Grindland, Berit (2005). Block play - an area for experiencing joy and learning social competence for toddlers?. utenTitteltekst. 2005-04-17 - 2005-04-22.
 • Grindland, Berit (2005). Dersom lek er "på lissom", hva da med klosseleken?. ISSN 1501-9667. Volum mar.05.
 • Grindland, Berit (2005). Hva ser vi når vi ser et barn?. Forum for didaktisk refleksjon. Presentasjon av forskningsprosjekt for øvingslærere og studenter.. 2005-11-24.
 • Grindland, Berit; Fugelsnes, Kristin (2005). Children under the age of 6 years. A presentation of some key aspects in the Framework Plan for Day Care Institutions and of some parents rights in Norway. utenTitteltekst. 2005-04-18.
 • Grindland, Berit (2004). Fenomenografi og Ferrence Marton. Metodekurs i videografi. 2004-10-26.
 • Grindland, Berit (2004). Hvis lek er "å late som om"- hva da med klosseleken? En analyser av ett-åringers lek med klosser. På vei mot en ny barndom? Barneomsorg og barns liv i barnehagen i et foranderlig samfunn. Seminar arrangert av Norsk senter or barneforskning, NTNU. 2004-08-09 - 2004-09-09.
 • Grindland, Berit (2002). Studentaktiv læring og mappedokumentasjon. Høgskolen i Stavanger, avd. lærerutdanning. 17 s.
 • Grindland, Berit (1998). Det komme'bare dettane øve'meg.. Humorskaping i pedagogisk ledelse av barnekor. B.Grindland. 174 s.