Et profilbilde

Førsteamanuensis
Vegard Moen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Vegard Moen", "tel": "Telefon: 51833462", "email": "vegard.moen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Rom HL K-122
Tlf priv/mob 98691529
Merknader Kontor 2016 KK S-336


Forskningsområder

Universitetspedagogikk

Spesialpedagogikk
Skole- og organisasjonsutvikling

Utvalgte publikasjoner

?   Hanssen, B., Husebø, D. og Moen, V. (2016). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. (Antatt for publisering i antologi om aksjonsforskning i Norge), Teoretiske og empiriske perspektiver på aksjonsforskning i Norge: Universitetsforlaget

?   Hanssen, B., Husebø, D. og Moen, V. (2016). Universitetslærerarbeidet i høyere utdanning. (Antatt for publisering), Uniped-tidsskriftet: Universitetsforlaget

?   Helgevold, N & V. Moen (2015). The use of flipped classrooms to stimulate students? participation in an academic course in Initial Teacher Education. Nordic Journal of Digital Literacy, volume 10, No 1-2015 s. 29 ?42

?   Moen, V & M, Mjøs (2015). Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar. Forskningsrapport. Bergen: Statped.

?   Hanssen, B., D. Husebø & V. Moen (2012). Å forelese er en ensom afære. I Løkensgard Hoel, T. , B. Hanssen og D. Husebø (red.) (2012). Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Spenninger i høgere utdanning. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

?   Moen, V. (2009). PhD-avhandling. «Omstrukturering av spesialundervisning gjennom lokalstyrt forsknings- og utviklingsarbeid.» Danmarks Pædagogisk Universitetsskole, Aarhus universitet 2009.

?   Ohna, S.E., Moen, V. og Nevøy, A. (2007). Kollektivt inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm? Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 4. s 329-343.

Pågående forskning

 • Omvendt klasserom i mastergradsutdanningen i spesialpedagogikk. Teste ut og gjøre erfaringer med dette undervisningsopplegget i en gruppe studenter i mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk våren 2016.
 • Digital støtte for læreprosesser i fleksibel grunnskolelærerdeltidsutdanning.
 • Vilkår for veiledning av nytilsatte universitetslærere.
 • Etablering av "undervisningsgrupper" som praksisfelleskap i kvalifisering av nytilsatte lærere ved UiS.  

Arbeidserfaring

 • Høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger, 01.08.1995 ? dd
 • Prosjektleder ved Prosjekt for Universitetspedagogikk, Universitetet i Stavanger, 01.01.2008. - 31.12.2010.
 • Faglig ansvarlig for 100-timers obligatorisk skolering i universitetspedagogikk for  nye vitenskaplige tilsatte ved Universitetet i stavanger 31.12.2007-2010.
 • Prosjektleder for prosjektet: ?Kartlegging av undervisning for barn, unge og voksne med særskilte behov i grunnskolen og i den videregående skolen?. Møreforsking Volda 01.08.1993 ? 31.07.1994. Prosjektet hadde KUF som oppdragsgiver og ble finansiert av Norges forskningsråd.
 • Prosjektmedarbeider ved prosjektet ?Evaluering av prosjektet Omstrukturering av spesialundervisning? Møreforsking, Volda 01.08.1994- 31.07.1996. Prosjektet hadde KUF og Program for spesialpedagogisk kunnskaps og tiltaksutvikling under Norges forskningsråd som oppdragsgiver.
 • Prosjektmedarbeider, Rogalandsforsking Stavanger, Miljø og næringsutvikling, 01.01.98 ? 31.12.98. Engasjement knyttet til evaluering av ?Strategi for miljø og utvikling i utdanningssektoren. Prosjektet hadde KUF som oppdragsgiver.
 • Stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 01.06.96 ? 31.07.98
 • Timelærer Pedagogisk forskningsinstitutt. Undervisningsoppgaver på grunnfaget i pedagogikk, 01.06.96 ? 31.07.98.
 •  Høgskolelektor i pedagogikk, Volda lærarhøgskule/Høgskulen i Volda, 01.08.1992 - 31.07.1995.
 • Forsker III  Møreforsking i Volda. 01.08.93 ? 31.07.95
 • Faglig ansvarlig for skolelederopplæringsprogrammet LUIS-junior i Møre og Romsdal. 01.08.1993 - 31.07.1995.
 • Adjunkt, Hetland videregående skole, Stavanger 01.08.1989 - 31.07.1990.
 • Adjunkt, timelærer Stavanger Private Gymnas, Stavanger 01.08.1989 - 31.07.1990.
 • Resepsjonist og nattevakt Gran hotell Bolkes, Bolkesjø Notodden. 01.08.1986 - 31.07. 1989.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 40. Hefte 1. s. 7-17. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2017). Utvikling av nytilsatte universitetslæreres profesjonskompetanse. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202529819. s. 209-229.
 • Helgevold, Nina; Moen, Vegard (2015). The use of flipped classrooms to stimulate students' participation in an academic course in initial teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. Volum 2015. Hefte 1. s. 29-42.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2012). "Å forelese er en ensom affære. Jeg er sikker på at de fleste går inn i klasserommet med en sommerfugl eller tusen i magen [...]" .... I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 185-204.
 • Ohna, Stein Erik; Moen, Vegard; Nevøy, Anne (2007). Kollektiv inkluderende og individuelt tilpasset opplæring, en gyldig mulighet eller en foreldet drøm?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 91. Hefte 4. s. 329-343.
 • Moen, Vegard (2008). Omstrukturering av spesialundervisning gjennom lokalt utviklingsarbeid. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 9788776842802. 237 s.
 • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). En studie av nytilsatte universitetslæreres læring og utvikling av profesjonskompetanse gjennom deltakelse i formelle undervisningsgrupper. UiS; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2016). Slik kan studentene lære mer.. Forskning.no. [Fagblad]; 2016-07-26.
 • Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Moen, Vegard (2014). Professionalizing newly employed scientific staff as teachers in higher education. The University of Porto; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Moen, Vegard (2006). Hjem - skole samarbeid i Suldal kommune. 2006-11-28 - 2006-11-29.
 • Ohna, Stein Erik; Nevøy, Anne; Moen, Vegard (2005). The public school - its activity and legitimacy. 2005-09-07 - 2005-09-10.