Et profilbilde

Førsteamanuensis
Elin Kirsti Lie Reikerås { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Elin Kirsti Lie Reikerås", "tel": "Telefon: 51833451 ", "email": "elin.reikeraas@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2489

Forskningsområder

·         Small children?s mathematics

·         Relation between children?s development in arithmetic and reading

·         Difficulties in mathematics

·         Use of log in evaluation of teaching in mathematic

Utvalgte publikasjoner

Articles and books


Davidsen, H. S., et al. (2013). Matematikken-Indvidet-Omgivelserne. Herning,

              Danmark, Special-pædagogisk forlag.

Hoel, T.& Reikerås, E. (2012). ?Fukt, mörker och skrymslen dit solen aldrig når? ? et

               naturfaglig språkstimuleringsprosjekt. Naturfag. 1/2012

Reikerås, E., Løge, I., & Knivsberg, A.-M. (2012). The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens. International Journal of Early Childhood, 44(1), 91-114. doi: 10.1007/s13158-011-0050-x       

Reikerås, E.(2011). Lesevansker og regning: ?Han strever med lesing, men regning går stort sett bra?. http://lesesenteret.uis.no/lese-_og_skrivevansker/article49737-512.html      

Reikerås, E. (2010a). Matematikk er gøy! Gonytt, (4), 10-11. http://en.calameo.com/read/00005806957a2f650701c              

Reikerås, E. (2009a). A comparison of performance in solving arithmetical word problems by children with different levels of achievement in mathematics and reading.  Investigations in Mathematics Learning, 1(3), 49-72.

Reikerås, E. (2009b). Ulike regnere og ulike typer regning [Different arithmeticians and different arithmetic] In J. Fauskanger, R. Mosvold & E. Reikerås (Eds.), Å regne i alle fag [To do arithmetic in every subject].(pp. 21-33). Oslo: Universitetsforlaget.

Reikerås, E. (2009c). Barnehagematematikk - matematikklæring i barnehagekulturen [Kindergarten mathematics - learning mathematics in the kindergarten culture]. Abelske spirer. Sommerkursrapport 2008. In (pp. 21-30): Landslaget for matematikk i skolen.

Reikerås, E. (2009d). Children's early mathematical development and relations to development of language, movement and social skills. Different Learners-Different Math? Proceedings of the 4th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics. In (pp. 101-107). Vasa: Faculty of Education, Åbo Akademi University.

Knivsberg, A.-M., Reikerås, E. K. L., Kverneland, S., & Sjøthun, B. (2009b). Læring i barnehagen. Stavangerprosjektet- det lærende barnet. Paper presented at the Kunnskapsdepartementet, Brennautvalget, Oslo.

Davidsen, H., Lunde, O., Løge, I. K., Reikerås, E. K. L., & Dalvang, T. (2009). Handledning til Matematiken Individen Omgivningen [A manual to the Mathematics, the Individual and the Environment]. Varberg Argument.

Fauskanger, J., Mosvold, R., & Reikerås, E. (Eds.). (2009). Å regne i alle fag [To do arithmetic in every subject]. Oslo: Universitetsforlaget.

Hadland, K. , Lundetræ, K., & Reikerås, E. (2009). Hvordan er læreverk i matematikk for 8. klasse tilpasset lesesvake elever? [How are textbooks in mathematics for grade 8th adjusted to students with reading difficulties?] Spesialpedagogikk. 74(7), 14 - 19.

Fauskanger, J., & Reikerås, E. (2008). "Ti er ikke ti, men fem." Tallbegrepsutvikling som matematikkfaglig fokus. ["Ten is not ten, but five". Development of number concepts as focus for mathematics] In S. Kibsgaard (Ed.), GLSM i barnehagen. God Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen (pp. 128-143). Oslo: Universitetsforlaget.

Reikerås, E. (2008a). Lestur og reikningur [Reading and arithmetic]. Glæður, 18(1), 53-58.

Reikerås, E. (2008b). Temahefte om antall, rom og form i barnehagen [Thematic description of number, space and shape]. (59 p).Oslo: Kunnskapsdepartementet. (A part of the Framework plan for Norwegian  Kindergarten,)

Davidsen, H., Løge, I. K., Lunde, O., Reikerås, E., & Dalvang, T. (2008). MIO, Matematikken, Individet og Omgivelsene. Håndbok. [The Mathematics, the Individual and the Environment. Manual] Oslo: Aschehoug.

Solem, I. H., & Reikerås, E. (2008). Det matematiske barnet [The mathematical child] (2. ed.). (286 p) Landås: Caspar.

Reikerås, E. (2007a). Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels. PhD thesis. Stavanger: University of Stavanger.

Reikerås, E. (2007b). Lesing og regning [Reading and arithmetic]. Spesialpedagogikk, 72(4), 4-10.

Reikerås, E. (2007c). Utvikling av regneferdigheter hos elever på ulike ferdighetsnivå i lesing og matematikk. [Development of arithmetical skills in students at different levels of achievement in reading and arithmetic] In L. Ø. Johansen (Ed.), Mathematics Teaching and Inclusion. Proceedings of the 3rd Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics (pp. 219-226). Ålborg: Department of Admission Courses Aaalborg University, Denmark.

Reikerås, E. (2007d). Lesing og regning. [Reading and arithmetic] Læsepedagogen, 55(1), 4-9.

Cantillon, E., Grieg, E., Reikerås, E., & Oliver, M. (2006-2007). Min første 1-2-3 [My first 1-2-3]. Stavanger: Sandvik AS (Children books with 15 mathematical adventures for 2-6 years old children. Also translated into Swedish, Finnish and German )

Reikerås, E. (2006a). Performance in solving arithmetical problems: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading. European Journal of Special Needs Education, 21(3), 233-250.

Reikerås, E. (2006b). Å lese i matematikken. Hva betyr elevenes leseferdighet for tilrettelegging av matematikk? [To read in mathematics. What do the student's reading skills mean for adaption of mathematics? ] Spesial pedagogikk, 71(4), 51-55.

Reikerås, E. (2006c). Moro med tall. Hvordan vekke barnets interesse for tallenes verden [Fun with mathematics. How to arise the child?s interest for the world of numbers]. Stavanger: Sandvik AS.

Reikerås, E., & Fauskanger, J. (2006). Antall, rom og form. [Number, space and shape] In Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver [Framework plan for Norwegian Kindergartens content and tasks] (pp. 42-43): Oslo,  Kunnskapsdepartementet.

Engen, L., & Reikerås, E. (2006). Om barn, blåfjær og skriftspråklig læring. Kartlegging av lese-, skrive og regneferdigheter, hvorfor og hvordan? [About children, blue feather and learning of written languages] In M. Frislid & H. Traavik (Eds.), Boka om GLSM. Grunnleggende lese,-skrive- og matematikkopplæring. (pp. 252-271). Oslo: Universitetsforlaget.

Reikerås, E. (2005a). Sammenhenger mellom matematikkvansker og lesevansker? [Relations between difficulties in mathematics and difficulties in reading?] In H. Davidsen, T. Dalvang, O. Lunde & J. Formo (Eds.), Fra vanske til mestring. Spesialpedagogisk arbeid med matematikkvansker. Landskonferanse for PP tjenesten. (pp. 89-100). Kristiansand.

Reikerås, E. (2005b). Skriftspråkvansker i norsk og matematikk: to sider av samme sak? [Difficulties with written Norwegian and written mathematics: two sides of the same coin?] In S.Skjong (Ed.), GLSM. Grunnleggjande lese, skrive og matematikkopplæring (pp. 202-214). Oslo: Samlaget.

Haaland, I., & Reikerås, E. (2005). Matematikkfaget ved lærerutdanningen i Stavanger [Mathematics in the teacher training in Stavanger] In Jubileumsskrift for lærerutdanningen i Stavanger.Tidvise skrifter, Humaniora,kunst og estetikk Nr 54 (pp. 55-64). Stavanger.

Reikerås, E., & Magne, O. (2005). Matematikk i førskolealder [Mathematics in preschool age]. In H. Davidsen, T. Dalvang, O. Lunde & J. Formo (Eds.), Fra vanske til mestring. Spesialpedagogisk arbeid med matematikkvansker. Landskonferanse for PP tjenesten. (pp. 23-32). Kristiansand.

Solem, I. H., & Reikerås, E. (2004). Det matematiska barnet [The mathematical child]. (344 p) Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Reikerås, E. (2002a). Barns matematikk. Fra ikke-tema til del av førskolelærerutdanningen [Children?s mathematics. From unspoken theme to part of the preschool teacher education]. In M. Lea (Ed.), På vei videre.Jubileumsskrift for førskolelærerutdanningen i Stavanger (Vol. 46, pp. 64-74). Stavanger: Høgskolen i Stavanger.

Reikerås, E. (2002b). Hvilke sammenhenger er det mellom lese-og skrivevansker og matematikkvansker? [What are the relations  between difficulties in reading and writing and difficulties in mathematics?]  In T. Dalvang, J. Formo, O. Lunde & O. Bekken (Eds.), En matematikk for alle i en skole for alle. Rapport fra det 1.nordiske forskerseminar om matematikkvansker. (pp. 207-211). Klepp: Info Vest Forlag

Melberg, J., & Reikerås, E. (1998). Historien om hvordan "Dragene i Ullandhaugskogen" ble skapt. Erfaringer fra et temaarbeid med seksåringer, med vekt på drama og matematikk. [The story about how "The Dragons in the Ullandhaug wood" was created. Experiences from working with a theme together with six years old children, with emphasis on drama and mathematics]. Stavanger: Høgskolen i Stavanger.

Reikerås, E. (1997a). Bruk av logg som metode for evaluering av undervisning [Use of log as a method for evaluation of  teaching].  UNIPED, 3, 31-41.

Reikerås, E. (1997b). Matematikk i "den nye 1.klassen", hvordan kan det være? [Mathematics in "the new first grade", how can it be?] Tangenten, Tidsskrift for matematikkundervisning, 1. Bergen

Reikerås, E. (1997c). Barns eventyrlige matematikkverden. En prosjektrapport fra en feltstudie gjennomført i en 3-7 års avdeling. [Children?s adventures mathematical world. A project report from a field study carried out with 3-7 years olds in a kindergarten]: Høgskolen i Stavanger

Tveitereid, M., Lorentzen, L., Reikerås, E., & Jorde, D. (1997). Tiltak for å styrke matematikk, naturvitenskap og teknologi i norsk utdanning. Sluttrapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. [Steps for strengthen mathematics, science and technology in Norwegian education. Final report from a working group appointed of the Department of Church, Education and Research]. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Reikerås, E. (1996). Eventyr, hva har det med matematikk å gjøre? [Fairytales, what do they have to do with mathematics? have they to do with mathematics?] In M. J. Høines (Ed.), De små teller også. Matematikken i førskolepedagogikken. (pp. 67-80). Bergen: Caspar.

Haga, M. V., & Reikerås, E. (1996). Evalueringslogg i matematikkundervisningen - KLEM. [Evaluation log in the teaching of mathematics] Tangenten, Tisskrift for matematikklærere, 1.

Reikerås, E. (1994). Møtet med den formelle matematikken. [Meeting the formal mathematics] In M. Lea (Ed.), 6-åringen et grunnskolebarn. Stavanger: Høgskolen i Stavanger.

 

 

Selected recent presentations on conferences and seminars

Reikerås, E.(2012). 2 år og allerede godt på vei inn i matematikkens spennende verden. Barnehagekonferanse om matematikk. Dronning Mauds minne, Trondheim. 24.okt.12 (gjentagelsekonferanse Oslo 14.mars 2013)

Reikerås, E. & Løge, I.K. (2012). Hvor står vi og hvor går vi, en oppsummering av hva som har skjedd i Stavangerprosjektet til nå og om veien videre. Markering av avslutning barnehagefasen i Stavangerprosjektet-det lærende barnet. Stavanger 4.okt.12

Reikerås, E. K. L. (2011a). Matematikk hos 2 åringene. Paper presented at the Nettverk for matematikkvansker. 25.02.2011. University of Stavanger.

Reikerås, E. K. L. (2011b). Lese og skrive i matematikkfaget. Paper presented at the Nettverksamling NOLES. 04.10.11. Oslo. http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/noles/article56502-4141.html

Reikerås, E. K. L., & Kaltvedt, E. H. (2011). Kompetanse på hverdagsaktiviteter, hva kan vi si noe om ut fra de data vi har i Stavangerprosjektet? Paper presented at the Seminar for programområdet Lesing, skriving og regning i et livsløpsperspektiv. 09.06.2011. Sola.

Reikerås, E. K. L., Løge, I. K., Fauskanger, J., & Kaltvedt, E. H. (2011). Det helhetlige barnet. Fordypningskurs i Stavangerprosjektet. 19.05.2011. University of Stavanger.

Reikerås, E. K. L., & Løge, I. K. (2011). Metode for datainnsamling i Stavangerprosjektet. Paper presented for research collaborators in Vasa, Finland. 03.05.2011.

Reikerås, E. (2010a). Aspects of children's knowledge and competences in preschool age. Session overview. Paper presented at the Knowledge and voice in early childhood: Who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA conference

Reikerås, E. (2010b). Språkets rolle i matematikkutviklingen [The language' part of the development of mathematics]. Paper presented at the conference: Tidlig intervensjon. Norsk logopedlags etterutdanningskurs og landsmøte 2010. Bergen.

Reikerås, E. (2010c). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet [The Stavanger Project- The Learning Child]. Paper presented at the Barns språklige, følelsesmessige og sosiale utvikling. Forskningsseminar for Kunnskapsdepartementet. Oslo.

Reikerås, E. K. L. (2010d). Språk og matematikk. Paper presented at the Språkløftet.Stavanger kommune 26.10.2010. Stavanger

Reikerås, E. , & Fløysvik, V. S. (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode og praktiske erfaringer [The Stavanger Project- The Learning Child. Method and practical experiences]. Paper presented at the Jeg forstår ikke...om språk, lesing og skriving. Nasjonal konferanse i lesing. Stavanger. 

Reikerås, E., & Løge, I. K. (2010). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hvor vi er i prosjektet og litt om hva vi finner ut fra de første analysene [The Stavanger Project- The Learning Child. Where are we in the project and what we find from our first analyses]. Fagmøte for styrerne i de kommunale barnehagene i Stavanger kommune.

Knivsberg, A.-M., Løge, I. K., & Reikerås, E. (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Teori, metode og resultater [The Stavanger Project- The Learning Child. Theory, method and results]. Paper presented at the Stavangerprosjektetet. Dialoglunsj. Styrere, virksomhetsledere, daglige ledere og plangruppemedlemmer. Stavanger.

Knivsberg, A.-M., & Reikerås, E. (2010). Stavangerprosjektet - Det lærende barnet [The Stavanger Project- The Learning Child]. Paper presented at the Landsmøte for Mensa Norge. Stavanger.

Salomonsen, T., Reikerås, E. , & Knivsberg, A.-M. (2009). Assessing toddlers and pre-school children's mathematics. Paper presented at the NORSMA 5, The fifth Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics. Reykjavik, Island.

Knivsberg, A.-M., Reikerås, E. , Kverneland, S., & Sjøthun, B. (2009). Læring i barnehagen. Stavangerprosjektet- det lærende barnet [Learning in kindergarten. The Stavanger Project- The Learning Child]. Paper presented at the Kunnskapsdepartementet, Brennautvalget. Oslo

Reikerås, E. (2008a). Barnehagematematikk - matematikklæring i barnehagekulturen [Kindergarten mathematics - learning mathematics in the kindergarten culture]. Paper presented at the Abelske spirer, matematikkdidaktikk fra universitet til barnehage. LAMIS Konferanse. Sandnes.

Reikerås, E. (2008b). Matematikk og språk, hånd i hånd. [Mathematics and language, hand in hand.] Paper presented at the Nasjonal barnehagekonferanse, Språk-kommunikasjon-identitet. Arrangert av Kunnskapsdepartementet. Oslo.

Reikerås, E. (2008c). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet-matematikkdelen [The Stavanger Project- The Learning Child- the mathematical part]. Paper presented at the Den 3. landskonferansen om matematikkvansker for PP-tjenesten, Fra vanske til mestring.

Reikerås, E. (2008d). Tre-to-ett fag! Erfaringer fra arbeid med GLSM ved UiS. [Three-two-one subject! Experiences from working with GLSM at UiS] Paper presented at the GLSM-nettverksseminar 2008. Trondheim.

Reikerås, E. (2008e). Aspects of arithmetical performance related to reading performance. Paper presented at the The 7th BDA International Conference. Harrogate, England.

Reikerås, E., & Kopperstad, M. (2008). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune [The Stavanger Project- The Learning Child. A cooperation between the University of Stavanger and the municipality of Stavanger]. Paper presented at the Nasjonal barnehagekonferanse. Språk-kommunikasjon-identitet. Arrangert av Kunnskapsdepartementet. Oslo

Reikerås, E. (2007a). Betydningen av telleramse og tallsymboler i barns tidlige matematikkutvikling. Kommentar til Bo Johanssons funn [The importance of number sequence and number symbols in children?s early mathematical development]. Paper presented at the Forskerseminar: Early literacy.University of Stavanger, Stavanger.

Reikerås, E. (2007b). Children's early mathematical development and relations to development of language, movement and social skills. Paper presented at the The 4th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Vaasa, Finland.

Reikerås, E. (2007c). Relasjoner mellom regning og lesing-hva vet vi og hva vet vi ikke? [Relations between arithmetic and reading-what do we know and what do we not know?] Paper presented at the Regional GLSM samling. Bergen.

Reikerås, E. (2006a). Antall, rom og form. Nytt fagområde i rammeplanen [Number, space and shape. A new subject area in the framework plan]. Paper presented at the Ny rammeplan og kompetanseplan for barnehagen. Seminar for fylkesmennene, Holmekollen hotel, Oslo.

Reikerås, E. (2006b). Bilder og matematikktekster. Lesing av bilder og tekst i matematikken - fra læreplan til elevens læring [Pictures and mathematical texts. Reading of pictures in mathematics- from curriculum to the student's learning]. Paper presented at the Lesing-fra læreplan til elevens læring. Nasjonal lesekonferanse 2006. Stavanger.

Reikerås, E. (2006c). Forebygging av matematikkvansker i barnehagen [Preventing difficulties in mathematics in kindergarten]. Paper presented at the Etterutdanningssamling for norske lærerutdannere i matematikk. Grimstad.

 Reikerås, E. (2005a). Lese, skrive og matematikkvansker, med fokus på forebygging [Difficulties in reading, writing and mathematics, with focus on preventing difficulties]. Paper presented at the GLSM i lærerutdanningen., Trondheim.

Reikerås, E. (2005b). Matematikk i barnehagen [Mathematics in kindergarten]. Paper presented at Bryne konferansen. Pedagogisk kraft. Bryne

Reikerås, E. (2005c). Sammenhæng mellom læsevankeligheder og matematikvanskeligheder [Relations between difficulties in reading and difficulties in mathematics]. Paper presented at the Matematikundervisning og rummelighedens paradoks, Ålborg.

Reikerås, E. (2005d). Utvikling av regneferdigheter hos elever på ulike ferdighetsnivå i lesing og matematikk [Development of arithmetical skills in students at different levels in reading and mathematics ]. Paper presented at the Den 3. nordiske forskerkonferansen om matematikkvansker, Rebild. Denmark.

Reikerås, E. (2004). Connections between skills in mathematics and ability in reading. Paper presented at the The 28th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Bergen.

Reikerås, E. (2003a). Developmental differences in mathematics: a comparison of children with and without learning difficulties in mathematics and/or reading. Paper presented at the Nordic Preconference to ICME 10, Växjö university, Sweden.

Reikerås, E. (2003b). Sammenhenger mellom matematikkvansker og lesevansker sett i et longitudinelt perspektiv [Relation between difficulties in mathematics and difficulties in reading in a longitudinal perspectiv]. Paper presented at the The 2.nd Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Örebro, Sweden.

Pågående forskning

Arbeider nå med Stavangerprosjektet- det lærende barnet, der vi følger over 1000 barns utvikling fra de er to og et halvt år til de er ti år innenfor og mellom områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, og lesing, staving og regning i skolealder.

For mer info:

http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=5321

Arbeidserfaring

Job Experience

2006-              Associate professor in spesial needs education, National Centre for Reading Education and Research, University of Stavanger

2005-2006      Assistant professor in mathematics, Department of Early Childhood Education, University of Stavanger

1994-2004      Assistant professor in mathematics, Department of Education, Stavanger University College    

1990?1994      Assistant professor in mathematics, Department of Mathematics, Stavanger College of Education

1990               Teacher, upper secondary school, Bergen

1986-1989      Lecturer assistant, University of Bergen

1986-1988      Activity leader, Bergen municipality?s holiday club, Bergen

1983-1984      Children and youth leader, Gloppen

 

 

Teaching and supervising

·         Taught in and developed courses for teacher training at all levels (pre-school, primary teachers, special needs teachers etc)

·         Supervised 8 master students on their theses through 2005-2010

·         Supervised a Ph.D.- student since 2009

 

Scientific international responsibilities

·         Member of the Nordic Scientific Committee of Special

       Needs Education in Mathematics

·         Member of the Editorial committee of NOMAD (Nordic Studies in Mathematics Education)

·         Scientific responsibility for the Topic Study Group on mathematics in pre-school age on ICME (International Conference of Mathematics Education) 2012 in Soul, Korea.

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie (2016). Motor-life-skills of toddlers – a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist. ISSN 1350-293X. Volum 24. Hefte 1. s. 115-135. DOI: 10.1080/1350293X.2014.895560.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Central skills in toddlers’ and pre-schoolers’ mathematical development, observed in play and everyday activities. ISSN 1104-2176. Volum 21. Hefte 4. s. 57-78.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective. ISSN 1082-3301. Volum 44. Hefte 4. s. 349-358. DOI: 10.1007/s10643-015-0718-1.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2015). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?. ISSN 1350-293X. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1062664.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Are weak mathematical skills in early age a sign of later difficulties in mathematics? What do we know and what are we seeking?.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Knivsberg, Ann-Mari (2012). The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens. ISSN 0020-7187. Volum 44. s. 91-114. DOI: 10.1007/s13158-011-0050-x.
 • Hadland, Kari K.; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Hvordan er læreverk i matematikk for 8. klasse tilpasset lesesvake elever?. ISSN 0332-8457. Volum 74. Hefte 7. s. 14-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). A comparison of performance in solving arithmetical word problems by children with different levels of achievement in mathematics and reading. ISSN 1947-7503. Volum 1. Hefte 3. s. 49-72.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Barnehagematematikk - matematikklæring i barnehagekulturen.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Children's early mathematical development and relations to development of language, movement and social skills.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Inledning.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Observationsmomenten.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Ulike regnere og ulike typer regning.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Lunde, Olav (2009). Individen.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). "Ti er ikke ti, men fem" - Tallbegrepsutvikling som matematikkfaglig fokus.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Innledning.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Observasjonspunktene.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Lunde, Olav (2008). Individet.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Lesing og regning. ISSN 0332-8457. Hefte 4. s. 4-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Utvikling av regneferdigheter hos elever på ulike ferdighetsnivå i lesing og matematikk.
 • Engen, Liv; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Om barn, blåfjær og skriftspråklig læring. Kartlegging av lese-skrive-og regneferdigheter: hvorfor og hvordan.
 • Engen, Liv; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Om barn, blåfjær og skriftspråklige ferdigheter Kartlegging av lese-, skrive og regneferdigheter.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Performance in solving arithmetic problems: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading. ISSN 0885-6257. Volum 21. Hefte 3. s. 233-250.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Å lese i matematikken hva betyr elevenes leseferdighet for tilrettelegging av matematikk?. ISSN 0332-8457. Volum 71. Hefte 4. s. 51-55.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fauskanger, Janne (2006). Antall, rom og form.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Skriftspråkvansker i norsk og matematikk:to sider av samme sak?.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Haaland, Ivar (2005). Matematikkfaget ved lærerutdanningen i Stavanger.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2002). Barns matematikk. Fra ikke-tema til del av førskolelærerutdanningen.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2002). Hvilke sammenhenger er det mellom lese-og skrivevansker og matematikkvansker? Et nylig igangsatt prosjekt i Hå kommune.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1997). Bruk av logg som metode for evaluering av undervisning. ISSN 1500-4538. Volum 3.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Johnsen-Høines, Marit; Johnsen-Høines, Marit (1996). Eventyr, hva har det med matematikk å gjøre?.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1994). Møtet med den formelle matematikken.
 • Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Svingen, Olaug Ellen Lona (2016). Anbefalinger for arbeid med barn og unge som presterer lavt i matematikk. Utdanningsdirektoratet. 16 s.
 • Klausen, Tove Grønning; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Regnefaktaprøven. Lesesenteret. ISBN 82-7649-084-0. 58 s.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Svag motorik hos små børn kan føre til svag matematisk udvikling.
 • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Kunnskapsdepartementet. 102 s.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Authentic assessment.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2013). Matematikken-Indvidet-Omgivelserne. Special-pædagogisk forlag. ISBN 9788776077433. 59 s.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Lesevansker og regning: ”Han strever med lesing, men regning går stort sett bra”.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Matematikk er gøy!.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Lunde, Olav; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2009). Handledning til MIO, Matematiken Individen Omgivningen. Argument. ISBN 9789173152624.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Å regne i alle fag. Universitetsforlaget.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2008). MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Håndbok. Aschehoug & Co. ISBN 9788203315985. 50 s.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 60 s.
 • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2008). Det matematiske barnet. 2.utgave. Caspar Forlag. ISBN 978-8290898-46-0. 286 s.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 10-boken min. En bok om ti og tiervenner. Sandvik AS. ISBN 9788230502549. 34 s.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 11-boken min. En bok om elleve og sammenligningsord. Sandvik AS. ISBN 9788230502556. 34 s.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 12-boken min. En bok om tolv og klokka. Sandvik AS. ISBN 9788230502563.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 13-boken min. En bok om tretten og penger. Sandvik AS. ISBN 9788230502570.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 14-boken min. En bok om fjorten, vekt og volum. Sandvik AS. ISBN 8230502587.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). 15-boken min. En bok om 15 og pluss og minus. Sandvik AS. ISBN 9788230502594.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443110.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 3-boken min. En bok om tre og liten, større og størst. Sandvik AS. ISBN 8230502455.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 4-boken min. En bok om fire og former. Sandvik AS. ISBN 8230502463.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 5-boken min. En bok om fem og fingertelling. Sandvik AS. ISBN 8230502471.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 6-boken min. En bok om seks og tallbilder. Sandvik AS.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 7-boken min. En bok om sju og ukedagene. Sandvik AS. ISBN 8230502501.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 8-boken min. En bok om åtte og alder. Sandvik AS. ISBN 9788230502525.
 • Cantillon, Eli; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 9-boken min. En bok om ni og plasseringsord. Sandvik AS. ISBN 9788230502532.
 • Greig, Elna; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 1-boken min. En bok om en og mange. Sandvik AS. ISBN 8230502439.
 • Greig, Elna; Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). 2-boken min. En bok om to og par. Sandvik AS. ISBN 8230502447.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Matematikk og små barn.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Moro med tall. Sandvik AS. ISBN 8230502609.
 • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kristi Lie (2004). Det matematiska barnet. Natur och kultur. ISBN 9127722945. 344 s.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie (2003). Tangenten; Tema: begynneropplæring. Caspar Forlag.
 • Solem, Ida Heiberg; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2001). Det matematiske barnet. Caspar Forlag. ISBN 82-90898-26-6. 282 s.
 • Melberg, Jorunn; Reikerås, Elin Kristi Lie (1998). Historien om hvordan "Dragene i Ullandhaugskogen" ble skapt. Erfaringer fra et temaarbeid med seksåringer, med vekt på drama og matematikk. Høgskolen i Stavanger. 30 s.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1997). Barns eventyrlige matematikkverden. En prosjektrapport fra feltstudie gjennomført i en 3-7 års avdeling høsten 96. Høgskolen i Stavanger.
 • Tveitereid, Morten; Lorentzen, Lisa; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jorde, Doris (1997). Tiltak for å styrke matematikk, naturvitenskap og teknologi i norsk utdanning. Sluttrapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings-og forskningsdepartementet. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 45 s.
 • Henjum, Jon; Jahr, Einar; Lindén, Nora; Munter, Jacob Linde; Reikerås, Elin Kristi Lie; Høines, Marit Johnsen; Fosse, Trude; Fosse, Trude (1996). De små teller også. Matematikken i førskolepedagogikken. Caspar forlag. ISBN 8290898088. 170 s.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1996). Matematikkommunikasjon med små barn. Universitetet i Stavanger.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2017). Vi skal ikke la barna få telle på fingrene ukritisk år etter år.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. 2016-06-29 - 2017-07-01.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Knøttsmå forskere skal lære seg realfag. Bergens Tidende. [Avis]; 2016-11-19.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude (2016). Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. 2016-06-28 - 2016-07-01.
 • Gunnerud, Hilde Lowell; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gunnerud, Hilde; Dahle, Anne Elisabeth; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Stavangerprosjektet, Universitetet i Stavanger; 2015-11-24.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa. Helsingin Sanomat. [Avis]; 2015-08-25.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy. Polska Agencja Prasowa. [Fagblad]; 2015-08-20.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable. Phys Org. [Internett]; 2015-08-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests. Science Daily. [Internett]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys. Daily Mail. [Avis]; 2015-08-21.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer. Forskning.no. [Internett]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten. Medizin Aktuell. [Internett]; 2015-08-14.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus. Der Spiegel. [Tidsskrift]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio. La Jornada (Mexico). [Internett]; 2015-08-18.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio. Giornale di Sicilia. [Avis]; 2015-08-12.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus. Stern. [Tidsskrift]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mädchen sind den Jungs schon früh voraus. Hannoversche Allgemeine. [Avis]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige. Augsburger Allgemeine. [Avis]; 2015-08-17.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus. Die Presse. [Avis]; 2015-08-18.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat. http://www.evz.ro/. [Internett]; 2015-08-26.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi. Iltalehti.fi. [Internett]; 2015-08-28.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil (2015). Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Betydningen av årets forskningsresultater i Stavangerprosjektet for arbeidet I PPT-Fysio/ergoterapitjenesten. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Forskningsfunn 2014-2015 i Stavangerprosjektet.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kunnskapsdepartementets realfagssatsing i Stavangerbarnehagene. Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, barnehagedelen. Utdanningsdirektoratet; 2015-12-03.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet: Et ekte samarbeidsprosjekt. Forskningsrådet; 2015-02-26.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn. Forskning.no. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. Financial Express. [Internett]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. The Free Press Journal. [Internett]; 2015-09-14.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Medical XPress. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Småbørn med god motorik er bedre til matematik. videnskap.dk. [Internett]; 2015-09-11.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter. barnehage.no. [Internett]; 2015-09-18.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals. International Business Times (Australian Edition). [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills. News Medical. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud. Berlingske. [Avis]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth (2015). An insight into children’s early development. Pan European Networks. [Internett]; 2015-10-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). Tracks of Mathematical Development in Kindergarten. Toddlers mathematical competences observed in play and daily life. Universitetet i Göteborg;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Science Daily. [Internett]; 2015-09-09.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). 2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구). http://www.insight.co.kr/. [Internett]; 2015-08-24.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka. novilist.hr. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki. www.siol.net. [Internett]; 2015-08-28.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''. http://www.descopera.ro. [Internett]; 2015-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka. Dalje.com. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności. http://kobieta.onet.pl/. [Internett]; 2015-09-07.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños. http://www.almomento.mx/. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable. http://www.alphagalileo.org. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii. http://www.altorizont.com. [Internett]; 2015-08-26.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi. Helloworld.it. [Internett]; 2015-08-27.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között. http://www.csaladhalo.hu/. [Internett]; 2015-10-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között. http://www.happyfamily.hu/. [Internett]; 2015-10-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys. http://www.newsusauk.com/. [Internett]; 2015-08-21.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Independente desde criança. http://www.nota10.com.br. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus. http://www.ov-online.de/. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Kleine Mädchen sind selbstständiger!. Woman.at. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans. Parents.fr. [Internett]; 2015-08-27.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens. http://www.vakbladvroeg.nl/. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Meisjes zijn beter dan jongens. http://www.faqt.nl/. [Internett]; 2015-08-18.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys. http://savvyauntie.com/. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens. http://circuitomt.com.br/. [Internett]; 2015-08-24.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo. http://saudeefoco.com.br. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus. http://www.braunschweiger-zeitung.de. [Internett]; 2015-08-20.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven. Videnskap.dk. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa. Tiede. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños. http://www.latercera.com. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții. http://www.digi24.ro/. [Internett]; 2015-08-25.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus. www.vol.at. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes. http://www.kleineontwikkelingspsychologie.nl. [Internett]; 2015-09-21.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. http://www.t-online.de. [Internett]; 2015-08-17.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;. http://www.pathfinder.gr/. [Internett]; 2015-09-04.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Двухлетние девочки опережают мальчиков. Rusverlag.de. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет. http://medbe.ru. [Internett]; 2015-08-19.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). - Språksvake barn faller utenfor i lek. Barnehage.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt. VG.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake barn faller utenom leken. NRK.no. [TV]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer faller utenfor i lek. Aftenposten. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer faller utenfor leken. Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer henger ikke med i leken. Forskning.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play. Neuroscience News. [Internett]; 2015-11-12.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2015-11-05.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Medical Xpress. [Internett]; 2015-11-12.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Science Daily. [Internett]; 2015-11-10.
 • Halsan, Alexandra; Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Jenter har bedre motorikk enn gutter. forskning.no. [Internett]; 2014-06-21.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil (2014). Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions. European Associationfor Research on Learning and Instruction; 2014-08-25 - 2014-08-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Amalie raser forbi Mathias Ny studie: Jentene går fra guttene allerede i barnehagen. VG. [Avis]; 2014-06-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Stavangerprosjektet- Forskningsfunn det siste året. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. En mikropresentasjon. Kunnskapsdepartementet;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2014). Tidlig start, tidlig innsats – matematikk og naturfag i barnehagen. Kunnskapsdepartementet;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth (2014). Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag. Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers. European Early Childhood Education Research Association; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Dynamics and stability in the development of motor competency from toddler- to preschool age. European Early Childhood Education Research Association; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). 2 år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden. Matematikksenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Barn lærer for lite i barnehagen. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-09.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Norske barn må lære mer. Klassekampen. [Avis]; 2013-07-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Store skilnader mellom barn i norske barnehagar. Univers. [Fagblad]; 2013-02-01.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Store skilnader mellom barn i norske barnehager. forskning.no. [Internett]; 2013-07-09.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Ti mattetips til foreldre. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-08-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area. European Early Childhood Education Research Association; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Toddlers with weak results in mathematics and their development through kindergarten age. Aarhus universitet; 2013-11-13 - 2013-11-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Dahle, Anne Elisabeth; Bjørg, Jølbo (2013). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude (2013). Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age. Lions; 2013-04-06.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). They will catch up, right? gender differnces in toddlers language. EECERA; 2013-08-28 - 2013-09-01.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret, Skrivesenteret, HisT; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Mål og teoretisk forankring. Vasa kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Barn som lærer matte tidlig blir ofte flinkere på skolen.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Barn trenger matematikk.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Hva har vi gjort, hvor står vi nå og hvor går vi?. Lesesenteret og Stavanger kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Kan mer om former enn om tall.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Norske barn teller dårligere.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Når tallene går i surr. Stavanger Aftenblad, Pluss. [Avis]; 2012-01-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Taking the measure of toddlers.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). To år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden!. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen; 2012-10-24 - 2012-10-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). Toddler's mathematical competencies expressed through play and daily life. With examples from the numerical area. European Early Childhood Education Research Association; 2012-12-28 - 2013-08-31.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fløysvik, Vibeke Seppola (2012). Stavangerprosjektet, hva har dere funnet?. Stavanger. [Radio]; 2012-10-05.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari (2012). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode, deltakere, prosedyrer og organisering. Vasa kommune;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil (2012). Trenger vi kunnskap om barns utvikling?.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Toft, Trond Egil; Wagner, Åse Kari H. (2012). Barn leker og teller.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Nåværende status, noen resultater og plan for det videre arbeidet. Stavanger kommune, Avdeling levekår og oppvekst;
 • Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Matematikkutvikling hos premature barn, hva vet vi?. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2011). Bevegelse binder all læring sammen. Fysioterapeuten. [Fagblad]; 2011-06-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Lese og skrive i matematikkfaget. NOLES; 2011-10-04 - 2011-10-05.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Matematikk hos 2 åringene. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Kompetanse på hverdagsaktiviteter, hva kan vi si noe om ut fra de data vi har i Stavangerprosjektet?.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine (2011). Metode for datainnsamling i Stavangerprosjektet. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Det helhetlige barnet. Stavangerprosjektet;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa Helen (2011). Stavangerprosjektet, hvor er vi nå og hvordan er veien videre?.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Teori, metode og resultater. 2010-10-07.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Mensa Norge; 2010-10-23.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Aspects of children's knowledge and competences in preschool age. Session overview. 2010-09-05 - 2010-09-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Språk og matematikk. Stavanger kommune, Språkløftet.; 2010-10-26.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Språkets rolle i matematikkutviklingen. 2010-06-17 - 2010-06-20.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2010). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. 2010-06-02.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fløysvik, Vibeke Seppola (2010). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Metode og praktiske erfaringer. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kverneland, Siri (2010). Et trenet blikk. [Avis]; 2010-12-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine (2010). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hvor vi er i prosjektet og litt om hva vi finner ut fra de første analysene. 2010-11-16.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Kverneland, Siri; Sjøthun, Bente (2009). Læring i barnehagen. Stavangerprosjektet- det lærende barnet. Kunnskapsdepartementet, Brennautvalget; 2009-12-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Matematikk for de små. [Avis]; 2009-04-14.
 • Salomonsen, Tone; Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari (2009). Assessing toddlers and pre-school children's mathematics. 2009-10-14 - 2009-10-16.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Kaltvedt, Elsa; Larsen, Else Mari (2008). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene. 2008-10-29.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona (2008). Omfattende studie av barns utvikling. [Avis]; 2008-03-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Aspects of arithmetical performance related to reading performance. 2008-03-26 - 2008-03-29.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Barnehagematematikk - matematikklæring i barnehagekulturen. 2008-08-08 - 2008-08-11.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Følger Mattis og Martine i åtte år. [Avis]; 2008-01-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Følger Stavangerbarns utvikling. [Radio]; 2008-02-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Lek med tall. [Avis]; 2008-04-11.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Matematikk og språk, hånd i hånd. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Om forskergruppen "Lesevansker og komorbiditet". 2008-06-12.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Sammenhenger mellom regning og lesing + Stavangerprosjektet. 2008-04-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Små ingeniørspirer. [Avis]; 2008-07-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet-matematikkdelen. 2008-11-04 - 2008-11-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2008). Tre-to-ett fag! Erfaringer fra arbeid med GLSM ved UiS. 2008-05-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve (2008). Inter-connective aspects of the development of language, mathematics, movement and social skills. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve (2008). Observing children during play and daily life activities. Methodological issues. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona (2008). Hva kan Martine, Mattis og Eirik Martin lære oss?. [Avis]; 2008-04-03.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Kopperstad, Mona (2008). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Tjomsland, Sigve; Davidsen, Hilde Skaar (2008). Bruk av MIO i barnehage og skole. 2008-11-04 - 2008-11-06.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Iversen, Synnøve; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Thorsen, Arlene Arstad (2007). Stavangerprosjektet. Det lærende barnet. 2007-03-08.
 • Løge, Inger Kristine; Iversen, Synnøve; Reikerås, Elin Kristi Lie; Knivsberg, Ann-Mari (2007). Stavangerprosjektet Det lærende barnet. Introduksjonskurs for assistenter i barnehagene. 2007-11-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Barns matematiske utvikling. 2007-10-12.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Betydningen av telleramse og tallsymboler i barns tidlige matematikkutvinkling. Kommentar til Bo Johanssons funn. 2007-05-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Children's early mathematical development and relations to development of language, movement and social skills. 2007-11-07 - 2007-11-09.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Dårlige læsere kan godt regne-de skal bare have en blyant. [Avis]; 2007-02-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Forsker på læring av tall og tekst. [Avis]; 2007-03-16.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Forskning på lesing og regning. 2007-05-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Forskning på sammenhenger mellom lesing og regning, betydning for GLSM?. 2007-08-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Lesesvake kan vera reknesterke. [Avis]; 2007-06-07.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Lesesvake kan vera reknesterke. [Avis]; 2007-06-11.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Lesesvake kan være regnesterke. [Avis]; 2007-06-12.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Læsning og regning. [Avis]; 2007-04-19.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Matematikk i tidlig alder hjelper!.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Matematikk og lesing. 2007-04-26.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Matematikkmestring og matematikkvansker. 2007-05-07.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Perspektiver på det å lære seg å regne og det å lære seg å lese. 2007-02-02.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Relasjoner mellom regning og lesing-hva vet vi og hva vet vi ikke?. 2007-05-29.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2007). Tekst og tall blir bare tull. [Avis]; 2007-03-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Engen, Liv (2007). Skriftspråklig leik og læring. 2007-03-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Føsker, Line I. R.; Føsker, Line I. R. (2007). Regn med de minste. [Avis]; 2007-09-07.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar (2006). Matematikk for små og store. [Avis]; 2006-09-26.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Antall, rom og form. Nytt fagområde i rammeplanen. 2006-04-05 - 2006-04-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Bilder og matematikktekster. Lesing av bilder og tekst i matematikken-fra læreplan til elevens læring. 2006-09-12 - 2006-09-13.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Forebygging av matematikkvansker i barnehagen. 2006-09-18 - 2006-09-20.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Hvorfor arbeide med matematikk i barnehagen? Barnehagens oppgaver i et forebyggende perspektiv. 2006-03-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Matematikkmestring og matematikkvansker. 2006-09-04 - 2006-09-05.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Matematikkmestring og matematikkvansker. 2006-09-06.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Matematikkvansker og sammenhengen med lesevansker - fra et spesialpedagogisk perspektiv. 2006-09-29.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Om Oles matematikkvansker. 2006-03-09.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Vi undervurderer barna. [Avis]; 2006-04-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2006). Å lese og skrive i matematikken. Bruk av tekster i matematikkopplæringen. 2006-03-14.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Iversen, Synnøve (2006). Mestring av ferdigheter i et utviklingsperspektiv - med særlig fokus på de sårbare barna. 2006-10-26.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Hva kan forskning på skriftspråkvansker lære oss om forebygging?. 2005-04-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Lese, skrive og matematikkvansker, med fokus på forebygging. 2005-11-07 - 2005-11-08.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Matematikk i barnehagen. 2005-06-03.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Matematikk i førskolealder. 2005-05-23 - 2005-05-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Rummelighed i matematikundervisningen-med vægt på indskoling. 2005-09-14 - 2005-09-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Sammenhenger mellom matematikkvansker og lesevansker?. 2005-05-23 - 2005-05-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Sammenhæng mellom læsevankeligheder og matematikvanskeligheder. 2005-11-22.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2005). Utvikling av regneferdigheter hos elever på ulike ferdighetsnivå i lesing og matematikk. 2005-11-23 - 2005-11-25.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2004). Connections between skills in mathematics and ability in reading. 2004-07-14 - 2004-07-18.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2004). Lesing og matematikk. [Radio]; 2004-12-15.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2003). Developmental differences in mathematics:a comparison of children with and without learning difficulties in mathematics and/or reading. 2003-05-09 - 2003-05-11.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (2003). Sammenhenger mellom matematikkvansker og lesevansker setti et longitudinelt perspektiv. En sammenligning av elever med og uten matematikkvansker og/eller lesevansker. 2003-10-07.
 • Reikerås, Elin (1997). Intervju i NRK. Tema: Matematikk i barnehagen?. [Radio]; 1997-09-10.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie (1996). Matematikkommunikasjon med små barn. 1996-08-21 - 1996-08-25.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen (2013). Språkstimulering, 2-åringer. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen (2013). Å ha blikk for 2-åringers språk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.
 • Bones, Gerd Åsta; Reikerås, Elin Kristi Lie; Salomonsen, Tone (2010). Kompetanse, undring og kreativitet- å arbeide med ulike fagområder i barnehagen. De 8 nasjonale kompetansesentrene.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2009). MIO. Observationsblad.
 • Davidsen, Hilde Skaar; Løge, Inger Kristine; Lunde, Olav; Reikerås, Elin Kristi Lie; Dalvang, Tone (2008). MIO-Matematikken-Individet-Omgivelsene. Observasjonsark.