Et profilbilde

Førsteamanuensis
Roger Flage { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Roger Flage", "tel": "Telefon: 51831908", "email": "roger.flage@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Rom KE D-323

Education

 • 2007 ? 2010   PhD in Risk Management and Societal Safety, University of Stavanger, Norway
 • 2005 ? 2007   Master of Offshore Technology ? Safety, University of Stavanger, Norway
 • 2002 ? 2005   Bachelor of Health, Safety and Environmental Engineering, Stord/Haugesund University College, Norway

Research stays

 • Politecnico di Milano, Italy. March ? June 2009.
 • Rutgers, The State University of New Jersey, USA. August ? December 2008.

Teaching experience

 • RIS610 Selected topics in risk management, University of Stavanger, Norway

         - Autumn 2015 (full course, in English)

         - Autumn 2014 (full course, in English)

         - Autumn 2013 (full course, in Norwegian)

 • SVF 3204 Risikoanalyse og risikostyring [Risk analysis and risk management], University of Tromsø, Norway

         - Spring 2015 (full course, in Norwegian)

         - Spring 2014 (full course, in Norwegian)

         - Spring 2013 (full course, in Norwegian)

 • RIS500 / MOS210 Risk analysis and risk management, University of Stavanger, Norway

         - Autumn 2014 (2 lectures, in English)

         - Autumn 2013 (2 lectures, in English)

         - Autumn 2012 (2 lectures, in English)

         - Autumn 2011 (full course, in English)

         - Autumn 2010 (3 lectures, in English)

 • Currently main supervisor of 2 PhD students (Christine Louise Berner and Tore Askeland) and co-supervisor of 4 PhD students (Torbjørn Bjerga, Øystein Amundrud, Anders Jensen and Kjartan Bjørnsen)
 • Currently supervisor of 1 master thesis student and previously supervisor of 19 master thesis students

Reviewer work

Have performed reviewer assignments for the following journals:

 • Risk Analysis
 • Reliability Engineering and System Safety
 • Journal of Applied Probability
 • IEEE Transactions on Reliability
 • Journal of the Operational Research Society
 • Journal of Risk and Reliability

And the for papers in the proceedings of the following conferences:

 • Joint PSAM/ESREL
 • ESREL
 • COMADEM

Award

 • Process and safety engineering award 2005 for best engineering bachelor thesis at Stord/Haugesund University College (together with Hilde Kallevik).

Forskningsområder

 • Risk and uncertainty analysis
 • Integrated risk management and risk-informed decision making
 • Maintenance modelling and optimization

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

 

Arbeidserfaring

2013 - present   Assistant/associate professor (Førsteamanuensis), University of Stavanger

2010 - 2013      Consultant, Proactima

2010 - 2013      Adjunct assistant/associate professor (Førsteamanuensis II), University of Stavanger

2007 - 2010      Research fellow (Stipendiat), University of Stavanger

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aven, Terje; Baraldi, Piero; Flage, Roger; Zio, Enrico (2014). Uncertainty in Risk Assessment - The Representation and Treatment of Uncertainties by Probabilistic and Non-Probabilistic Methods. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-48958-1. 186 s.
 • Storstein, Birgitte; Hagen, Bjarne Chr; Flage, Roger (2014). Usikkerhet knyttet til prediksjon av brannforløp og tilgjengelig rømningstid. Universitetet i Stavanger. 81 s.
 • Walaker, Siri Herlin; Hagen, Bjarne Chr; Flage, Roger (2014). Usikkerhet knyttet til predikering av nødvendig rømningstid ved brann. Universitetet i Stavanger. 65 s.
 • Flage, Roger (2018). Explicit and tacit assumptions in risk assessments. Avd. Riskhantering och Samhällssäkerhet, Lunds Universitet; 2018-01-24.
 • Flage, Roger (2018). Hvordan evaluere en risikovurdering?. Brannvesenet Sør IKS; 2018-02-02.
 • Flage, Roger (2018). Systemising and treating uncertain assumptions in quantitative risk assessments. Laboratoire Génie Industriel (LGI), CentraleSupélec; 2018-02-22.
 • Flage, Roger (2017). Nye metoder for å håndtere usikkerhet og beskrive kunnskapsgrunnlaget i risikoanalyser. Petroleumstilsynet; 2017-05-30.
 • Flage, Roger (2017). Risk analysis: Foundations and Arctic applications. Research Centre for Arctic Petroleum Exploration/UiT; 2017-05-10 - 2017-05-11.
 • Flage, Roger (2017). Risk assessment assumptions - Uncertainty and bias. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Flage, Roger (2017). The uncertainty and knowledge dimensions in risk assessment and management. Univ. of Ljubljana; Eur. Safety and Reliability Association; 2017-08-18 - 2017-08-22.
 • Flage, Roger (2017). The uncertainty and knowledge dimensions in risk assessment. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2017). Comments to the article by Goerlandt & Reniers titled “On the assessment of uncertainty in risk diagrams” [Safety Sci. 84 (2016) 67–77].
 • Guikema, Seth; Flage, Roger (2017). Data Analytics, Risk Analysis, and Uncertainty. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Johnson, Caroline Amy; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2017). Review of Network-Theoretic Approaches to Characterise Interdependencies in Critical Infrastructure. University of Ljubljana; 2017-06-18 - 2017-06-22.
 • Johnson, Caroline Amy; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2017). The effects of hurricanes on power and water infrastructure of St Kitts. Society for Risk Analysis; 2017-12-10 - 2017-12-14.
 • Flage, Roger; Guikema, Seth David (2016). Conceptualizing and handling uncertainty in predictive data models for risk analysis. Society for Risk Analysis (SRA); 2016-12-11 - 2016-12-15.
 • Berner, Christine Louise; Flage, Roger (2015). The NUSAP notational scheme and semi-quantitative risk assessments. Society of Risk Analysis; 2015-12-06 - 2015-12-09.
 • Flage, Roger (2015). Litt om risiko- og sårbarhetsanalyser. Universitetet i Stavanger; 2015-02-02.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2015). Assumptions in quantitative risk assessments: when explicit and when tacit?. Society for Risk Analysis (SRA); 2015-12-06 - 2015-12-10.
 • Berner, Christine Louise; Flage, Roger (2014). Quantitative vs. qualitative treatment of uncertain assumptions in risk assessment. European Safety and Reliability Association; 2014-09-14 - 2014-09-20.
 • Berner, Christine Louise; Staid, Andrea; Flage, Roger; Guikema, Seth David (2014). Reducing the Domain of Black Swans using Model Simulations. Society of Risk Analysis; 2014-12-07 - 2014-12-11.
 • Flage, Roger (2014). Noen refleksjoner om risiko- og sårbarhetsanalyser. 2014-11-25.
 • Flage, Roger (2014). Risiko og usikkerhet – Konsepavklaringer og refleksjoner i lys av Ptils forslag til ny risikodefinisjon. GDF SUEZ E&P Norge AS; 2014-01-21.
 • Flage, Roger (2014). Risiko: Sorte svaner og perfekte stormer. Universitetet i Stavanger; 2014-09-28.
 • Flage, Roger; Amundrud, Øystein; Wiencke, Hermann Steen (2014). Overall regional risk and vulnerability analysis of four Norwegian municipalities. Wrocław University of Technology; 2014-09-14 - 2014-09-18.
 • Flage, Roger; Aven, Terje (2014). Defining emerging risk. Society for Risk Analysis (SRA); 2014-12-07 - 2014-12-10.
 • Flage, Roger; Aven, Terje; Zio, Enrico; Baraldi, Piero (2013). Concerns, challenges and directions of development for the issue of representing uncertainty in risk assessment. Society for Risk Analysis (SRA); 2013-12-08 - 2013-12-11.
 • Flage, Roger (2011). ISO 31000:2009 og ISO Guide 73 - noen refleksjoner rundt terminologi og anvendelse innen helhetlig risikostyring. TEKNA; 2011-03-08 - 2011-03-09.
 • Flage, Roger; Aven, Terje; Baraldi, Piero; Zio, Enrico (2011). On imprecision in relation to uncertainty importance measures. 2011-09-18 - 2011-09-22.