Et profilbilde

Professor
Ole Andreas Hegland Engen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ole Andreas Hegland Engen", "tel": "Telefon: 51831858", "email": "ole.a.engen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Rom KE D-327
Tlf priv/mob +47 92 46 78 52 eller 51 89 37 15

Teaching, Ongoing projects, Board of directors, National comitees

Supervising:
In 2017 main  supervisor for PhD candidates: Kari Kjestveit & Marie Røyksund.
Supervising approximately 8-10 master candidates per year 

Ongoing projects
Robust Regulation, PETROMAX, NRC
SAFERA STAR- Socio-Technical Assessments in Risk Regulation, NRC & EU
SIVAC - Supplier Industry and Value Creation. With TIK - University of Oslo 

Board of Directors, National Comitees
Leader of HSE Committe appointed by Minstry of Labor and Social affairs 2017, report is expected Oct 1. 
Norwegian Petroleum Museum, Board Member from 2009, Chairman from 2016
SEROS - Center for Risk Management & Societal Safety, Board Member from 2011
Member of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT) from 2014
Member of the Regional Commitee for Research Etichs, FEU (UiS & IRIS) from 2015
Leader of National Expert Comitee: "The HSE Regime and Inspectors Strategies in the Norwegian Petroleum Sector", Report was submitted, August 27, 2013.  

Forskningsområder

Risk Regulation & Risk Governance
Politics of Risk
Vulnerability & Technology

Utvalgte publikasjoner

Se CRISTIN 


Pågående forskning

Se ovenfor

Arbeidserfaring

2011                         Professor, University of Stavanger
2005-2010                Associate professor, University of Stavanger
2002-                        Senior Researcher, From 2005 IRIS 20%
1993-2001                Researcher, RF-Rogaland Research
1990-1992                Research assistant at TIK, University of Oslo

Education

2002 : Ph.D. (Norwegian: Dr. polit.) in Sociology, University of Bergen
1991 : M. Phil. (Norwegian: Cand. polit.) in Economics, University of Oslo
1988 : B.A. (Norwegian: Cand. mag.) including the following subjects: History intermediary subject (mellomfag), Economics intermediary subject (mellomfag) and Mathematics / Statistics term subject (semesteremne), University of OsloVitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Årstad, Ingrid; Engen, Ole Andreas Hegland (2018). Preventing major accidents: Conditions for a functional risk ownership. Safety Science. ISSN 0925-7535. Hefte 106. s. 57-65. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.03006.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel (2017). The Nordic model of offshore oil regulation: managing crises through a proactive regulator. I: Policy Shock. Recalibrating Risk and Regulation after Oil Spills, Nuclear Accidents and Financial Crises.. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-14021-9. s. 181-203.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel; Hansen, Kåre (2017). Power, trust and robustness - the politicization of HSE in the Norwegian petroleum regime. Policy and Practice in Health and Safety. ISSN 1477-3996. Volum 15. Hefte 2. s. 145-159. DOI: 10.1080/14773996.2017.1318485.
 • Røyksund, Marie; Engen, Ole Andreas Hegland; Aven, Terje (2017). Implications of a new perspective of risk in the Norwegian petroleum regulation. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press. ISBN 9781138029972. s. 1284-1290.
 • Ylonen, Marja; Engen, Ole Andreas Hegland (2017). Sociotechnical aspects in safety regulation in high-risk industries. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press. ISBN 9781138029972. s. 1868-1872.
 • Skotnes, Ruth Østgaard; Engen, Ole Andreas (2015). Attitudes toward risk regulation - Prescriptive or functional regulation?. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volum 77. s. 10-18. DOI: 10.1016/j.ssci.2015.03.008.
 • Engen, Ole Andreas (2014). Emergent risk and new technologies. I: Risk governance of offshore oil and gas operations. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-02554-7. s. 340-359.
 • Engen, Ole Andreas (2014). Near major accidents : a challenge for the regulator and the regulated. I: Risk governance of offshore oil and gas operations. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-02554-7. s. 360-381.
 • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas (2013). Offshore Safety Regimes - A contested Terrain. I: The Regulation of Continental Shelf Development. Rethinking International Standards. Brill Nijhoff. ISBN 978-90-04-25683-5. s. 195-212.
 • Engen, Ole Andreas H (2012). Security risk management in Norwegian aviation meets nordic traditions ofrisk management. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1776-1782.
 • Engen, Ole Andreas H; Langhelle, Oluf; Bratvold, Reidar B (2012). Is Norway really Norway?. I: Beyond the Resource Curse. University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-4400-7. s. 259-279.
 • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas H; Moen, Anita (2012). Regulatory response to hazards : case studies from the Norwegian petroleum industry. I: Advances in Safety, Reliability and Risk Management - proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011. CRC Press. ISBN 978-0-415-68379-1. s. 1667-1673.
 • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas H; Olsen, Odd Einar (2011). Responses to accidents in different industrial sectors. Safety Science. ISSN 0925-7535. Volum 49. Hefte 1. s. 90-97. DOI: 10.1016/j.ssci.2009.12.007.
 • Oltedal, Helle Asgjerd; Engen, Ole Andreas H (2011). Safety Management in Shipping: Making Sence of Limited Success. Safety Science Monitor. ISSN 1443-8844. Volum 15. Hefte 3.
 • Engen, Ole Andreas; Engen, Ole Andreas; Mikkelsen, Aslaug; Mikkelsen, Aslaug; Grønhaug, Kjell (2010). Critical incidents and social construction of corporate social responsibility. Social Responsibility Journal. ISSN 1747-1117. Volum 6. Hefte 3. s. 345-361. DOI: 10.1108/17471111011064735.
 • Engen, Ole Andreas; Olsvik, Elise Anonby (2010). Security in civil aviation post 9/11. I: Reliability, risk and safety : back to the future. CRC Press. ISBN 978-0-415-60427-7. s. 2323-2329.
 • Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas (2010). Small steps towards big accidents. I: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-0-415-55509-8. s. 335-340.
 • Oltedal, Helle Asgjerd; Engen, Ole Andreas (2010). Tanker versus dry cargo - the use of safety management systems within Norwegian dry cargo shipping. I: Reliability, risk and safety : back to the future. CRC Press. ISBN 978-0-415-60427-7. s. 2118-2125.
 • Pettersen, Kenneth Arne; Aven, Terje; Engen, Ole Andreas (2010). Rethinking sociological perspectives on risk for the possibility to analyse and manage security risks. I: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. CRC Press. ISBN 978-0-415-55509-8. s. 1111-1116.
 • Engen, Ole Andreas (2009). The development of the Norwegian petroleum innovation system : a historical overview. I: Innovation, path dependency and policy. The Norwegian case. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-955155-2. s. 179-207.
 • Oltedal, Helle; Engen, Ole Andreas (2009). Local management and its impact on safety culture and safety within Norwegian shipping. I: Safety, Reliability and Risk Analysis. Theory, Methods and Applications. CRC Press. ISBN 9780415485135. s. 1423-1430.
 • Pettersen, Kenneth Arne; McDonald, Nick; Engen, Ole Andreas (2009). Rethinking the role of social theory in socio-technical analysis: a critical realist approach to aircraft maintenance. Cognition, Technology & Work. ISSN 1435-5558.
 • Engen, Ole Andreas; Lindøe, Preben (2008). Atferdsbasert sikkerhet tilpasset norske forhold. I: Robust arbeidspraksis - Hvorfor skjer det ikke flere ulykker på sokkelen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251922081. s. 199-211.
 • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas (2007). Behaviour Based Safety and the Nordic Model. I: Risk, Reliability and Societal Safety. Taylor & Francis. s. 1705-1712.
 • Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas (2007). Technological change as a trade-off between social construction and technological paradigms. Technology in society. ISSN 0160-791X. Volum 29.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Tone, Kjeldsberg (2017). Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet i Petroleumsvirksomheten. Arbeids og Sosialdepartementet. 113 s.
 • Krøvel, Anne Vatland; Wiik, Ragnhild; Rangnes, Kjell; Bernhoff, Eva; Nataas, Olav; Engen, Ole Andreas Hegland; Nilsen, Ingvild M (2017). Legionella i kommunale dusjanlegg. Undersøkelse av utbredelse, typer og virulens med tanke på risikostyring.. IRIS Biomiljø Rapport - 2017/282. ISBN 978-82-490-0899-5. 75 s.
 • LeCoze, Jean Christophe; Engen, Ole Andreas Hegland; Ylonen, Marja; Morsut, Claudia; Skotnes, Ruth Østgaard; Pettersen, Kenneth Arne; Heikkila, Joukko (2017). Sociotechnical systems theory and regulation of safety in high-risk industries. White paper. VTT Technical Research Centre. ISBN 978-951-38-8523-6. 40 s.
 • Ylonen, Marja; Engen, Ole Andreas Hegland; LeCoze, Jean Christophe; Pettersen, Kenneth Arne; Skotnes, Ruth Østgaard; Morsut, Claudia; Heikkila, Joukko (2017). Sociotechnical safety assessment within three risk regulation regimes. VTT Technical Research Centre. ISBN 978-951-38-8528-1. 60 s.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth Arne (2016). Perspektiver på Samfunnssikkerhet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43494-6. 424 s.
 • Engen, Ole Andreas; Hansen, Kåre; Lindøe, Preben Hempel; Jan Erik, Vinnem; Kaasen, Knut; Teig, Inger Lise; Solberg, Astrid; Kringen, Jacob; Selnes, Per Otto; Hagen, Janne Merete (2013). Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet. Arbeidsdepartementet. 160 s.
 • Austnes-Underhaug, Randi; Cayeux, Eric; Engen, Ole Andreas H; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Iversen, Fionn; Kjestveit, Kari; Mykland, Solfrid; Nesheim, Torstein; Nygaard, Gerhard; Skoland, Kathrine (2011). Læring av Hendelser i Statoil. En studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne. IRIS. 150 s.
 • Sjøberg, Britt Marie Drottz; Richardson, Phil; Engen, Ole Andreas; Pritrsky, Jozef (2008). Assumptions and Considerations underlying Current Approaches in Nuclear Waste Management. Argona- Arenas for Risk Governance Support Action (Contract Number: FP6 - 036413). European Commission under the Euratom Research and Training Programme on Nuclear Energy within Sixth Framework Progra. 73 s.
 • Engen, Ole Andreas (2007). The development of the Norwegian Petroleum Innovation System: A historical Overview. Centre of Technology, Innovation & Culture. TIK Working Paper on Innovation Studies No. 20070605.
 • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas (2005). Den Skjulte Dagsorden - Rammer for en Alternativ Oljepolitikk. SAFE- SAmmenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. 58 s.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2018). Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - erfaringene fra partssamarbeidsgruppe 2017. Universitetet i Stavanger m.fl; 2018-01-04.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). Fremtidens risikoregulering – er den Nordiske modellen under press?. SAFE; 2017-03-15 - 2017-03-16.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). Fremtidens risikoregulering – er den Nordiske modellen under press?. ESRA Norge.;
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). HMS på norsk sokkel. Handlingrommet, fleksibilitet og tillit. Norsk Olje og Gass; 2017-11-16.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). HSE in the Norwegian Petroleum sector. Report to the Norwegian government. Shell; 2017-11-26.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet. Arbeids og Sosialdepartementet; 2017-11-14.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet på Norsk Sokkel. LO - Norsk Industri; 2017-11-01.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). Regulatory Dilemmas in Socio-technical Systems. Working on Safety Net; 2017-10-03 - 2017-10-06.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). Sikkerhet i en usikker verden. Statsviterforeningen, Rogaland; 2017-02-20.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). The Nordic Model under Pressure. Risk Regulation for the Future. RISKOP, Western Norway University College; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Engen, Ole Andreas Hegland (2017). The Nordic Model under Pressure. Risk Regulation for the Future. Norsk Petroleums Forening; 2017-01-31 - 2017-02-01.
 • Løvås, Jostein; Ånestad, Morten; Engen, Ole Andreas Hegland (2017). Vil granske sikkerhet etter kostnadskutt. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2017-01-15.
 • Røyksund, Marie; Engen, Ole Andreas Hegland; Rosness, Ragnar (2017). From Scientific Knowledge to Practice.Implementation of an uncertainty based Risk Perspective in HSE.. Working on Safety Net; 2017-10-03 - 2017-10-06.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Odd Einar Falnes (2016). Beredskap på helsa løs.
 • Engen, Ole Andreas Hegland; Skotnes, Ruth Østgaard; Pettersen, Kenneth Arne; Morsut, Claudia (2015). A sociotechnical perspective on risk regulation and tripartite system in the Norwegian petroleum industry. Working on Safety Net; 2015-09-23 - 2015-09-25.
 • Hansen, Kåre; Engen, Ole Andreas Hegland (2015). Er Statoils makt en fare for sikkerheten?.
 • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas Hegland (2015). Challenges Transferring Regulatory Regimes. The Norwegian - Brazilian case. Working on Safety Net; 2015-09-23 - 2015-09-25.
 • Ryggvik, Helge; Engen, Ole Andreas Hegland (2015). Den største trusselen er fra Houston.
 • Engen, Ole Andreas (2013). Et skvettent Norge.
 • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar (2013). Dilemmaer i Samfunnssikkerheten. Organisatoriske og politiske utfordringer. Norsk Statsviterforening; 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Engen, Ole Andreas H; Lindøe, Preben Hempel (2012). Trues offshore sikkerheten av EU?.
 • Engen, Ole Andreas H (2011). En kommisjon ikke tilstrekkelig.
 • Engen, Ole Andreas H; Matre, Jostein (2011). Slik ble flyreisen forandret etter 11. september. Verdens Gang. [Avis]; 2011-09-10.
 • Kalstad, Lise Marit; Engen, Ole Andreas H (2011). Ekspert: Overvåking Truer Sikkerhet. Vårt Land. [Avis]; 2011-11-09.
 • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas H (2011). Complex roles and mixed norms - a dilemma for safety inspections?A case study from the Norwegian offshore oil and gas industry. 2011-06-06 - 2011-06-08.
 • Skotnes, Ruth Østgaard; Engen, Ole Andreas H (2011). Internal Control as Risk Management. 2011-06-06 - 2011-06-09.
 • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas (2010). Derfor vil USA lære av Norge.
 • Lindøe, Preben; Engen, Ole Andreas (2010). Robust regulering av oljå.
 • Pettersen, Kenneth Arne; Aven, Terje; Engen, Ole Andreas (2009). Realist perspectives on risk - the possibility to analyse and manage security risks. 2009-06-08 - 2009-06-10.
 • Engen, Ole Andreas; Lindøe, Preben; Njå, Ove (2008). Samfunnssikkerhet - interessenter og spilleregler.
 • Engen, Ole Andreas; Pettersen, Kenneth Arne; Olsvik, Elise Anonby; Nikolaissen, Trond (2008). The impact of Norwegian Social and Cultural Determinants in Risk Regulating Agencies. 2008-11-01 - 2008-11-02.
 • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar; Rosenlund, Lennart (2005). Stability and Change. Technology & Knowledge Networks in the Norwegian Supplier Industry. 2005-06-09 - 2005-06-11.