Et profilbilde

Førstelektor
Else-Beth Roalsø { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Else-Beth Roalsø", "tel": "Telefon: 51831655", "email": "else-beth.roalsoe@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag
Rom EOJ 326

Forskningsområder

Journalistikk

Kjønn og journalistikk

Pressehistorie

Avisdokumentaren

Utvalgte publikasjoner

Roalsø, Else-Beth (2014): Ruth Thomsen (1913-2003) og Gerd Benneche (1913-2003). I: Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem s. 253-263. Universitetsforlaget Oslo

Eide, Elisabeth; Roalsø, Else-Beth (2013): Kriminelle, kulturelle, kapable kvinner. Pressens kvinneversjoner i stemmerettsåret. Pressehistorisk tidsskrift  (20) s. 8-31       Untitled   

Kvinnepionerer i pressen (s.295-302) Rune Ottosen (red.) (2010) Norsk presses historie, bind 2, Universitetsforlaget, Oslo.

Kvinnenes langsomme inntog (s.339-344) Guri Hjeltnes (red.) (2010): Norsk presses historie, bind 3, Universitetsforlaget, Oslo.

Norges Kvinner (s.250) Idar Flo (red.) (2010) Norsk presses historie, bind 4, Universitetsforlaget, Oslo

Kvinnesak eller kvinnesaker? En analyse av Vi og våre-sidene i Stavanger Aftenblad i 1951 og 1959 - I Erika Jahr (red.): Kjønn og journalistikk i mediene, 2004


Pågående forskning

Å dokumentere avisdokumentaren.

En undersøkelse med sikte på å definere, avgrense og utvikle sjangeren avisdokumentar.

Arbeidserfaring

Førstelektor ved Universitetet i Stavanger 2011? d.d.

Amanuensis i journalistikk, Universitetet i Stavanger 1991-2011


Journalist i NRK-Rogaland 1997-1998


Informasjonsleder, Rogaland Teater, 1988-1991


Utredningssekretær/prosjektleder, Nordiska nämnden för

handikappfrågor, Nordisk ministerråd 1984-1988


Journalist i ukebladet Vi Menn 1980-1984


Researcher/programmedarbeider NRK-fjernsynet 1979


Journalist i Dagbladet 1975-1980


Journalist i Dagbladet Rogaland 1974

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Roalsø, Else-Beth (2014). Ruth Thomsen (1913-2003) og Gerd Benneche (1913-2003). I: Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02376-2. s. 253-263.
 • Eide, Elisabeth; Roalsø, Else-Beth (2013). Kriminelle, kulturelle, kapable kvinner. Pressens kvinneversjoner i stemmerettsåret. Pressehistorisk tidsskrift. ISSN 1891-9472. Hefte 20. s. 8-31.
 • Roalsø, Else-Beth (2010). Norges Kvinner. I: Norske aviser fra A til Å. Bind 4 Norsk presses historie 1-4 (1660-2010). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01604-7.
 • Roalsø, Else-Beth (2010). Norges Kvinner. I: Norsk Presses historie 1-4 (1660-2010). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01613-9.
 • Roalsø, Else-Beth; Hjeltnes, Guri; Eide, Elisabeth (2010). Kvinnenes langsomme inntog. I: Norsk Presses historie 1-4 (1660-2010). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01613-9. s. 339-353.
 • Roalsø, Else-Beth; Ottosen, Rune (2010). Kvinnelige pionerer i pressen. I: Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01565-1. s. 291-301.
 • Roalsø, Else-Beth (2007). Kvinnelige journalister i norske kystaviser 1920-1970. Pressehistoriske skrifter. ISSN 1503-9161.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Kvinnesak eller kvinnesaker? En analyse av Vi og Våre-sidene i Stavanger Aftenblad i 1951 og 1959. I: Erika Jahr (red.): Kjønn og journalistikk i mediene. IJ-forlaget.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Å skrive i motvind. Ruth Thomsen og Stavanger Aftenblad. Norsk pressehistorisk forening.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Å skrive i motvind. Ruth Thomsen og Stavanger Aftenblad. Pressehistorisk forening.
 • Roalsø, Else-Beth (2013). Den nære sosialreporteren. Klassekampen. [Avis]; 2013-07-23.
 • Roalsø, Else-Beth (2013). Inn i den offentlige samtalen - og ut igjen?.
 • Roalsø, Else-Beth (2013). Journalisten som skapte endring. Klassekampen. [Avis]; 2013-07-30.
 • Roalsø, Else-Beth (2013). Journalistikk er å ville: Ruth Thomsen og Gerd Benneche. Fritt ord; 2013-04-16.
 • Roalsø, Else-Beth (2013). Journalistikk er å ville: Ruth Thomsen og Gerd Benneche. Universitetet i Stavanger; 2013-09-21.
 • Roalsø, Else-Beth (2013). Kriminelle kvinner i medienes søkelys i stemmerettsåret 1913. Kilden. [Tidsskrift]; 2013-12-06.
 • Roalsø, Else-Beth (2013). Kriminelle, kulturelle, kapable kvinner. Pressens dekning av kvinner i 1913. Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Nettver; 2013-11-04 - 2013-11-05.
 • Roalsø, Else-Beth; Eide, Elisabeth (2013). Criminal, Capable, Cultural Women. Press Coverage of Women in Norway 1913 - the Year of Universal Suffrage. Universitetet i Bergen; 2013-10-14 - 2013-10-15.
 • Roalsø, Else-Beth (2012). 2013 - hundre år siden stemmeretten. Nettverket Kvinner i media;
 • Roalsø, Else-Beth (2012). Kvinnelige journalister. Pressehisotrisk forening; 2012-03-08.
 • Roalsø, Else-Beth (2012). Leger og media. 2012-12-05.
 • Roalsø, Else-Beth (2012). Minoriteter i media. Sølvberget og Litteraturhuset i Stavanger; 2012-03-15.
 • Roalsø, Else-Beth (2012). Seminaropplegg for veiledning av bacheloroppgaver. Universitetet i Stavanger; 2012-10-22.
 • Roalsø, Else-Beth (2010). Legers forhold til media. 2010-12-08.
 • Roalsø, Else-Beth (2010). Norsk presses historie og bidraget Opp fra fotnotene? Kvinnelige journalister i distriktsavisene 1920-1970. 2010-04-29.
 • Roalsø, Else-Beth (2010). Opp fra fotnotene? Kvinnelige journalister i distriktsavisene 1920-1970. 2010-12-01.
 • Roalsø, Else-Beth (2008). Featuren i en flermedial hverdag. 2008-08-22 - 2008-08-24.
 • Roalsø, Else-Beth (2008). Opp fra fotnotene. 2008-11-27.
 • Roalsø, Else-Beth (2007). Fotnoter eller fullbefarne fagfolk? Kvinnelige journalister i distriktsavisene 1920-1970. 2007-09-17.
 • Roalsø, Else-Beth (2007). Leger og media. 2007-12-03.
 • Roalsø, Else-Beth (2006). Opp fra fotnotene. Kvinnelige journalister i norske kystaviser 1920-1970. 2006-11-01.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Kulturbeite. [Radio]; 2004-10-19.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Kvinnesak og kvinnesaker i journalistikken gjennom 50 år. Ruth Thomsen i Stavanger Aftenblad. Høgskolen i Oslo/Universitetet i Oslo; 2004-10-09.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Kvinneside med kvinnesak. [Avis]; 2004-10-01.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Om prosjektet "Ruth Thomsen og Vi og Våre-sidene i Stavanger Aftenblad 1934-1980". 2004-04-19.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Ruth Thomsen og Vi og Våre-sidene i Stavanger Aftenblad. Høgskolen i Oslo/Universitetet i Oslo; 2004-03-12.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Å skrive i motvind. [Avis]; 2004-11-01.
 • Roalsø, Else-Beth (2004). Å skrive i motvind. [Avis]; 2004-11-01.
 • Roalsø, Else-Beth; Eide, Elisabeth (2003). Kriminelle, kapable, kulturelle kvinner. Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder; 2003-11-04 - 2003-11-05.
 • Roalsø, Else-Beth; Mathiesen, Espen; Gram, Helene (2015). Journalist? Jeg? App der potensielle journaliststudenter kan teste om de egner seg som journalister.. Nettop. Stavanger.
 • Roalsø, Else-Beth (2010). Den multimediale fortellingen.
 • Roalsø, Else-Beth (2010). Pressehistorisk utstilling.
 • Roalsø, Else-Beth; Trageton, Sigmund; Grude, Siril (2007). Utvidet opplæringsprogram for intervju med digitalt videokamera og filmredigering, med vekt på journalistiske metoder og intervju. Extended teaching program for interviews done with digital videocamera and video editing.
 • Roalsø, Else-Beth (2006). Nordisk konferanse for journalistlærere.