Et profilbilde

Professor
Reidar Mosvold { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Reidar Mosvold", "tel": "Telefon: 5183 2342", "email": "reidar.mosvold@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-156
Hjemmeside http://rmosvold.com

Reidar Mosvold er professor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hans har særlig fokus på ulike aspekter ved matematikklærere og matematikkundervisning. Gjennom flere år har Mosvold og kollegaer ved Universitetet i Stavanger utforsker læreres undervisningskunnskap i matematikk i samarbeid med kollegaer fra flere ulike land. I tillegg har Mosvold sine forskningsinteresser vært knyttet til læreres oppfatninger/forestillinger, utvikling av matematikklæreridentitet, klasseromsdiskurs i matematikk og bruk av matematikkens historie i matematikkundervisningen.

Forskningsområder

 • Læreres undervisningskunnskap i matematikk 
 • Førskolelæreres kunnskap/kompetanse i matematikk
 • Matematikkens historie i matematikkundervisningen
 • Læreres oppfatninger i/av/om matematikk
 • Læringsstudier i matematikk (lesson study)
 • Barns læring av matematikk

Utvalgte publikasjoner

Nedenfor følger en liste over mine fagfellevurderte tidsskriftartikler de siste fem årene (2012-2016). For en mer fullstendig oversikt, se min CV eller oversikt i Cristin.

 • Sæbbe, P.-E. & Mosvold, R. (2016). Initiating a conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarten in terms of discourse. Nordic Studies in Mathematics Education, 21(4), 79-93.
 • Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2016). Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. Nordic Studies in Mathematics Education, 21(3), 73-88.
 • Mosvold, R., Hanssen, B., & Fauskanger, J. (2016). På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge, 10(3), Art. 6.
 • Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2016). Why are mathematics teachers "not sure"? Mathematics Teacher Education and Development, 18(2), 107-123.
 • Mosvold, R. & Bjuland, R. (2016). Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice. Teaching and Teacher Education, 58, 90-98. 
 • Fauskanger, J., Mosvold, R., & Kristensen, M. (2016). Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise. Acta Didactica Norge, 10(1), Art. 7.
 • Mosvold, R. & Ohnstad, F. O. (2016). Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 100(1), 26-36.
 • Hoover, M., Mosvold, R., Ball, D. L., & Lai, Y. (2016). Making progress on mathematical knowledge for teaching. The Mathematics Enthusiast, 13(1-2), 3-34. 
 • Bjuland, R. & Mosvold, R. (2015). Lesson study in teacher education: learning from a challenging case. Teaching and Teacher Education, 52, 83-90.
 • Mosvold, R. (2015). Lærerstudenters tingliggjøring av elevers prestasjoner. Tidsskriftet FoU i praksis, 9(1), 51-66.
 • Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2015). En metodisk studie av innholdsanalyse - med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel. Nordic Studies in Mathematics Education, 20(2), 79-96.
 • Mosvold, R. & Fauskanger, J. (2015). Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt. Acta Didactica Norge, 9(1), Art.nr. 7.
 • Mosvold, R. & Bjuland, R. (2015). Lærerstudenters utvikling av matematikklæreridentitet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 99(2), 97-109.
 • Jankvist, U. T., Mosvold, R., Fauskanger, J., & Jakobsen, A. (2015). Analysing the use of history of mathematics through MKT. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 46(4), 495-507.
 • Bjuland, R. & Mosvold, R. (2014). Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap. Uniped - Tidsskrift for Universitets- og Høgskolepedagogikk, 37(4), 46-57.
 • Hoover, M., Mosvold, R. & Fauskanger, J. (2014). Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally. Nordic Studies in Mathematics Education, 19(3-4), 7-20.
 • Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2014). Studying teachers' knowledge by the use of multiple-choice items. The case of "I'm not sure". Nordic Studies in Mathematics Education, 19(3-4), 41-55.
 • Mosvold, R. & Fauskanger, J. (2014, September 25). Teachers' beliefs about mathematical horizon content knowledge. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. Retrieved September 26, 2014, from http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/mosvold2.pdf
 • Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2014). Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 98(2), 127-139.
 • Mosvold, R., Jakobsen, A., & Jankvist, U.T. (2014). How mathematical knowledge for teaching may profit from the study of history of mathematics. Science & Education, 23(1), 47-60.
 • Mosvold, R. & Fauskanger, J. (2013). Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions. International Electronic Journal of Mathematics Education, 8(2-3), 43-61.
 • Sæbbe, P.-E. & Mosvold, R. (2013). "Han går oppover mens han går nedover!" Femåringers refleksjoner om vertikal forflytning i forbindelse med klatring. Nordisk barnehageforskning, 6, art. nr. 18, 1-15.
 • Fauskanger, J., Jakobsen, A., Mosvold, R., & Bjuland, R. (2012). Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries. ZDM - The International Journal of Mathematics Education, 44(3), 387-399.
 • Ng, D., Mosvold, R., & Fauskanger, J. (2012). Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway. The Mathematics Enthusiast, 9(1&2), 149-178.

Pågående forskning

Teachers as Students (TasS)
Dette er et NFR-støttet prosjekt under ledelse av Professor Raymond Bjuland (IGIS). Prosjektet er organisert som et "time-lagged experimental design" hvor vi implementerer et lesson-study design for lærerstudenter i forbindelse med praksis. 
Jeg har hovedansvar for web- og datalagringsløsninger i prosjektet samtidig som jeg aktiv både i datainnsamling, bearbeidelse, analyse og publisering av resultater. 


Førskolelæreres undervisningskunnskap i matematikk

Dette var mitt vikarstipendprosjekt for studieåret 2011-2012. 
Problemstillingen var: Hva slags matematisk kunnskap trenger førskolelærere for å "undervise" (legge til rette for læring) i matematikk i barnehagen? Nå har stipendiat Per-Einar Sæbbe "tatt over stafettpinnen" og fortsetter å jobbe videre med tematikken ?med meg som hovedveileder.Læreres kunnskaper i matematikk 
Dette prosjektet ble 2008-2012 finansiert av Oljeindustriens landsforening (nå: Norsk Olje og Gass) og var knyttet til programområdet for Læreres Undervisningskunnskap (ved IGIS). Jeg ledet forskergruppen (og prosjektet) i disse årene. Vi gjennomførte en pre-pilotstudie høsten 2008 og en pilotstudie våren 2009. Målet med prosjektet var å finne ut mer om hva slags kunnskaper i matematikk som er nødvendig for å bli en god matematikklærer. Etter en omfattende fase med oversettelse og tilpasning av måleredskaper, pre-pilotstudie og en større pilotstudie (alt i 2008-2009) gikk prosjektet over i en ny fase. Vi jobbet videre med å utvikle et internasjonalt samarbeidet i prosjektet, i første rekke med forskermiljøer ved University of Michigan, USA, Utah State University, USA, og Marino Institute of Education i Dublin, Irland. Selv om prosjektstøtten nå er utløpt, så fortsetter vi å utforske ulike aspekter ved læreres undervisningskunnskap i matematikk.
(Mer info om prosjektet finner du på den interne og eksterne websiden for prosjektet!)Matematikklærerutdanning i Malawi
I 2013 fikk matematikkdidaktikk-gruppa på IGIS støtte fra NORHED til et femårig forsknings-, utviklings- og bistandsprosjekt. Tittelen på prosjektet er: "Improving quality and capacity of mathematics teacher education in Malawi", og prosjektet ledes av min gode kollega Arne Jakobsen. Jeg er med i dette prosjektet, og jeg kommer til å være involvert i utviklingen av master- og PhD-kurs, veiledning og forskning.  

Arbeidserfaring

1.7.2016-d.d.: Professor i matematikkdidaktikk, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger
1.8.2013-31.6.2016: Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger
1.1.2006-31.7.2013: Førsteammanuensis i matematikkdidaktikk, Institutt for førskolelærerutdanning, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger 

2005: Forsker ved Telemarksforsking Notodden

2002-2004: Doktorgradsstipendiat ved Telemarksforsking Notodden

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematics discourse in student teachers' instruction: The case of a Norwegian student teacher.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. ISSN 1104-2176. Volum 21. Hefte 3. s. 73-88.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Why are mathematics teachers “not sure”?. ISSN 1442-3901. Volum 18. Hefte 2. s. 107-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Kristensen, Morten Søyland (2016). Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise.. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 1.
 • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Ball, Deborah; Lai, Yvonne (2016). Making Progress on Mathematical Knowledge for Teaching. ISSN 1551-3440. Volum 13. Hefte 1-2. s. 3-34.
 • Kajander, Ann; Millsaps, Gayle; Mosvold, Reidar; Underwood-Gregg, Diana; Holm, Jennifer (2016). Three international examples of mathematics content courses for elementary teachers.
 • Mosvold, Reidar (2016). The work of teaching mathematics from a commognitive perspective.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Aktivitetsteoretiske perspektiver på Lesson Study og praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice. ISSN 0742-051X. Volum 58. s. 90-98. DOI: 10.1016/j.tate.2016.05.005.
 • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne (2016). På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 3.
 • Mosvold, Reidar; Ohnstad, Frøydis Oma (2016). Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. ISSN 0029-2052. Volum 100. Hefte 1. s. 26-36. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2016-01-04.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2016). Initiating a conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarten in terms of discourse. ISSN 1104-2176. Volum 21. Hefte 4. s. 79-93.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2015). Lesson study in teacher education: Learning from a challenging case. ISSN 0742-051X. Volum 52. s. 83-90. DOI: 10.1016/j.tate.2015.09.005.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Pre-service teachers developing lesson plans in field practice.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel. ISSN 1104-2176. Volum 20. Hefte 2. s. 79-96.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). The difficulty of measuring types of mathematics teachers' knowledge..
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Why are Laura and Jane «not sure»?.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar (2015). Mathematical Knowledge for Teaching in Africa –A Review of Empirical Research.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Analysing the use of history of mathematics through MKT. ISSN 0020-739X. Volum 46. Hefte 4. s. 495-507. DOI: 10.1080/0020739X.2014.990528.
 • Mosvold, Reidar (2015). Interdiscursivity and developing mathematical discourse for teaching.
 • Mosvold, Reidar (2015). Lærerstudenters tingliggjøring av elevers prestasjoner. ISSN 1504-6893. Volum 9. Hefte 1. s. 51-66.
 • Mosvold, Reidar (2015). Potential uses of social media in and for mathematics education research.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2015). Lærerstudenters utvikling av matematikklæreridentitet. ISSN 0029-2052. Volum 99. Hefte 2. s. 97-109.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt. ISSN 1504-9922. Volum 9. Hefte 1.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging.
 • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar (2015). Tasks of teaching mathematics in kindergarten.
 • Potari, Despina; Figueiras, Lourdes; Mosvold, Reidar; Sakonidis, Charalampos; Skott, Jeppe (2015). Introduction to the papers and posters of TWG 19: Mathematics teacher and classroom practices.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2015). Asking productive mathematical questions in kindergarten.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2014). Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap. ISSN 1893-8981. Volum 37. Hefte 4. s. 46-57. DOI: 10.3402/uniped.v37.23242.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning. ISSN 0029-2052. Volum 98. Hefte 2. s. 127-139.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Studying teachers’ knowledge by the use of multiple-choice items. The case of “I’m not sure”. ISSN 1104-2176. Volum 19. Hefte 3–4. s. 41-55.
 • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally. ISSN 1104-2176. Volum 19. Hefte 3–4. s. 7-21.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Teachers’ Beliefs about Mathematical Horizon Content Knowledge. ISSN 1473-0111.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2014). Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.
 • Mosvold, Reidar; Jakobsen, Arne; Jankvist, Uffe Thomas (2014). How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. ISSN 0926-7220. Volum 23. Hefte 1. s. 47-60. DOI: 10.1007/s11191-013-9612-7.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Analyzing focused discussions based on MKT items to learn about teachers’ beliefs.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). «Det ligger jo i bunn for alt» – om læreres oppfatning av undervisningskunnskap knyttet til posisjonssystemet.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Teachers’ mathematical knowledge for teaching equality.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions. ISSN 1306-3030. Volum 8. Hefte 2-3. s. 43-61.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2013). "Han går oppover mens han går nedover!" Femåringers refleksjoner om vertikal forflytning i klatrevegg. ISSN 1890-9167. Volum 6. Hefte 18.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries. ISSN 1863-9690. Volum 44. Hefte 3. s. 387-399. DOI: 10.1007/s11858-012-0403-4.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Correlations between teachers' MKT in different content areas.
 • Mosvold, Reidar (2012). Førskolelærerens utfordringer knyttet til arbeidet med antall, rom og form i barnehagen.
 • Ng, Dicky; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway. ISSN 1551-3440. Volum 9. Hefte 1&2. s. 149-178.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2011). Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items. ISSN 1104-2176. Volum 16. Hefte 4.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Comparison of item performance in a Norwegian study using U.S. developed mathematical knowledge for the teaching measures.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). What can be learned from comparing performanceof mathematical knowledge for teaching iteam found in Norway and in the U.S.?.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). An activity theory view on learning studies. ISSN 0020-7187. Volum 43. Hefte 3. s. 261-275. DOI: 10.1007/s13158-011-0048-4.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2010). Undervisningskunnskap i matematikk tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelse av undersøkelsen. ISSN 0029-2052. Volum 94. Hefte 2. s. 112-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk.
 • Mosvold, Reidar (2010). Teachers' use of projects and textbook tasks to connect mathematics with everyday life.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Å regne - en introduksjon.
 • Mosvold, Reidar (2009). Å regne - med utgangspunkt i dagligdagse situasjoner.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Melhus, Kjersti (2009). Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation?. ISSN 1104-2176. Volum 14. Hefte 4. s. 101-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2008). Kunnskaper og oppfatninger - implikasjoner for etterutdanning. ISSN 0029-2052. Volum 92. Hefte 3. s. 187-197.
 • Mosvold, Reidar (2008). Real life connections in Japan and the Netherlands: National teaching patterns and cultural beliefs. ISSN 1473-0111. s. 1-18.
 • Mosvold, Reidar (2007). Teaching "Mathematics in Everyday Life".
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). Hva må læreren kunne?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Å regne i alle fag. Universitetsforlaget.
 • Mosvold, Reidar (2008). Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk.
 • Mosvold, Reidar (2006). Mathematics in everyday life: A study of beliefs and actions. University of Bergen. ISBN 8230801355. 287 s.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematics discourse in student teachers' instruction. 2017-01-17 - 2017-01-20.
 • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark (2017). Reviewing influence of mathematical knowledge for teaching on mathematics teaching. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Dette skiller en god og en dårlig mattelærer. forskning.no. [Internett]; 2016-04-18.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching. University of Hamburg; 2016-07-24 - 2016-07-31.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Clark, Kathy (2016). Mathematical knowledge for teaching teachers: The case of history in mathematics education. 2016-07-18 - 2016-07-22.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. University of Exeter; 2016-09-03 - 2016-09-05.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). A Malawian preservice secondary school teacher’s mathematical knowledge for teaching equations. 2016-10-05 - 2016-10-07.
 • Mosvold, Reidar (2016). Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole?. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-26 - 2016-09-27.
 • Mosvold, Reidar (2016). Quo vadis, UKM?. Universitetet i Bergen;
 • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark (2016). Guest Editorial: Mathematical Knowledge for Teaching: Developing Measures and Measuring Development.
 • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher. 2016-10-05 - 2016-10-07.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2015). Lesson study in teacher education: Learning from a negative case. 2015-04-16 - 2015-04-20.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet. Matemaitkksenteret; 2015-05-27.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Why are Laura and Jane "not sure"?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar (2015). Mathematical knowledge for teaching in Africa – a review of empirical research. SAARMSTE; 2015-01-13 - 2015-01-16.
 • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger. 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Mosvold, Reidar (2015). Developing mathematical discourse for teaching in teacher education: a case of the equal sign. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Mosvold, Reidar; Dyrstad, Sindre Mikal (2015). The publishing game. 2015-04-21.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning. Matematikksenteret; 2015-05-27.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. SAARMSTE; 2015-01-13 - 2015-01-16.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2015). Asking productive mathematical questions in kindergarten. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Editorial.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Mosvold, Reidar (2014). Potential uses of social media in and for mathematics education research. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar (2014). Tasks of teaching as a foundation for investigating kindergarten teachers’ mathematical competence. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics. University of Gothenburg; 2013-09-06 - 2013-09-09.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?. Høgskolen i Østfold; 2013-09-16 - 2013-09-19.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS. European Society for Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Teachers' mathematical knowledge for teaching equality. 2013-07-28 - 2013-08-02.
 • Mosvold, Reidar (2013). Teorier og rammeverk for lærerkunnskap – eksempler fra matematikkdidaktik. Høgskolen i Volda; 2013-11-08.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2013). Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Nord-Trøndelag; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Østfold; 2013-09-16 - 2013-09-19.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Who are “they”? Student teachers’ beliefs. European Society of Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Størksen, Ingunn; Mosvold, Reidar (2013). Assessing early math skills with tablet computers: Development of the Ani Banani Math Test (ABMT) for young children. Norges forskningsråd; 2013-03-18.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM. 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. Western Michigan University; 2012-11-01 - 2012-11-04.
 • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2012). MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION. International Congress on Mathematics Education; 2012-07-07 - 2012-07-14.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know. 2012-04-13 - 2012-04-17.
 • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill (2011). Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC). Institutt for førskolelærerutdanning,Programområdet LiB; 2011-12-06.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Correlations between teachers’ MKT in different content areas. 2011-05-09 - 2011-05-14.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway. 2011-06-13 - 2011-06-16.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?. 2011-09-11 - 2011-09-17.
 • Mosvold, Reidar (2011). Førskolelæreres profesjonskunnskap i matematikk. Høgskulen i Volda; 2011-09-19 - 2011-09-22.
 • Mosvold, Reidar (2011). MKT – from U.S. schools to Norwegian kindergartens. Utah State University; 2011-10-19.
 • Mosvold, Reidar; Alvestad, Marit (2011). The Guest Editors’ Introduction to the Special Issue: Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Ng, Dicky; Kwon, Minsung; Mosvold, Reidar (2011). Sequence and Strategies for Comparing and Ordering Fractions in Indonesian, Korean, Norwegian, and U.S. Mathematics Textbooks. 2011-04-08 - 2011-04-12.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?. 2010-05-05 - 2010-05-08.
 • Mosvold, Reidar (2010). UKM - Et kritisk aspekt ved læreres kompetanse. 2010-09-20 - 2010-09-23.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen. [Avis]; 2009-01-28.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). OLF sponser matematikkforskning. [Avis]; 2009-01-29.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2009). Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway. 2009-04-13 - 2009-04-17.
 • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar (2008). Barnehageforskning på offensiven Intervju om forskerskole for førskolefeltet (journalist: Arne Solli). [Avis]; 2008-09-10.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2008). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. 2008-04-21 - 2008-04-25.
 • Mosvold, Reidar (2008). "Snipp, snapp, snute - Er gutta ute?" Presentasjon av et likestillingsprosjekt ved UiS. Vatnekrossen barnehage; 2008-04-11.
 • Mosvold, Reidar (2007). Matematikk i barnehagen. Kornberget barnehage; 2007-01-23.
 • Mosvold, Reidar (2007). Matematikk i barnehagen - barn er matematiske!. Dronningåsen barnehage; 2007-03-28.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar (2006). Matematikk for små og store. [Avis]; 2006-09-26.