Et profilbilde

Universitetslektor
Anita Kaasbøll { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Anita Kaasbøll", "tel": "", "email": "anita.kaasboll@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Fakultet for utøvende kunstfag

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Åse, Tone; Balke, Jon; Skjerve, Heidi; Roggen, Live Maria; Sævik, Torunn; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Bjerck, Snorre; Zack, Ingar; Nordbakken, Helge (2016). On Anodyne.
  • Åse, Tone; Gjære, Siri; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita; Pettersen, Sissel Vera; Lode, Ingrid; Karstad, Asle (2016). Abgesang des posthauses.
  • Åse, Tone; Gjære, Siri; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Lode, Ingrid; Berg, Mia Marlen; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera (2016). Ekkokammer 2.0.
  • Åse, Tone; Gjære, Siri; Skjerve, Heidi; Lode, Ingrid; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera; Kaasbøll, Anita; Karstad, Asle (2016). Space Unfolding v/ Trondheim Voices &Laurent Theinert.
  • Åse, Tone; Ratkje, Maja Solveig Kjelstrup; Gjære, Siri; Skjerve, Heidi; Kaasbøll, Anita; Sævik, Torunn; Pettersen, Sissel Vera; Berg, Mia Marlen; Lode, Ingrid (2016). Ekkokammer 2.0.
  • Åse, Tone; Skjerve, Heidi; Gjære, Siri; Kaasbøll, Anita; Berg, Mia Marlen; Karstad, Asle (2016). Konsert med Trondheim Voices og Asle Karstad.