Et profilbilde

Universitetslektor
Arne Olav Nygard { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Arne Olav Nygard", "tel": "Telefon: 5183 3139", "email": "arne.o.nygard@uis.no" }

Avdeling/enhet
Institutt/senter
Rom OD B-24104

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Nygard, Arne Olav (2010). Design i digitale medium.
 • Nygard, Arne Olav (2016). Student Writing vs Out of School Literacy Pratcices. 2016-05-04 - 2016-05-05.
 • Nygard, Arne Olav (2015). Blues for blyanten. Tastaturet vinner terreng i skolen. Er håndskriften på vei ut?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-06-06.
 • Nygard, Arne Olav (2015). RESPONS: Presentasjon av Sentrumsskolen. Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Nygard, Arne Olav (2015). RESPONSE: Presentation of The City Center School. University of Southern Denmark; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Den digitale læringsarenaen. Universitetet i Stavanger; 2013-11-13.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Digital kunnskapsorganisering. Lesing og skriving i Googles' tidsalder. Litteratursymposiet i Odda; 2013-10-09.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Digitale reiskaper i leseopplæringa. Lesesenteret; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Nasjonal digital læringsarena; 2013-03-04.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Universitetet i Stavanger; 2013-10-03 - 2013-10-04.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Literacy i 2013. Lesesenteret; 2013-04-09.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Literacy i 2013. Lesesenteret; 2013-10-21 - 2013-10-22.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Literacy i 2013. Lesesenteret; 2013-09-23 - 2013-09-24.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Literacy i 2013. Lesesenteret; 2013-04-16.
 • Nygard, Arne Olav (2013). Organization of Knowledge in Digital Media. Sandnes videregående skole; 2013-03-05 - 2013-03-08.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering. Nasjonal digital læringsarena; 2011-02-24.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering. Frå Gutenberg til Facebook. Den norske skolen på Gran Canaria; 2011-10-12 - 2011-10-13.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Digitale medium, barn og unge. Stavanger kommune; 2011-03-21.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Intervju om Facebook i undervisinga. NRK, Førkveld. [TV]; 2011-03-30.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Juks, klipp og lim og surfing på Facebook. Ungdommar og digital tekstkultur. Dataforeningen Rogaland; 2011-03-03.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kontroll på kontinentet. Kunnskapsorganisering i digitale medium. Olsvikåsen videregående skole; 2011-08-15.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kontroll på kontinentet. Kunnskapsorganisering i digitale medium. Fyllingsdalen videregående skole; 2011-08-15.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Nettverk for skolebibliotek og læremider; 2011-02-01.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Rogaland fylkeskommune; 2011-03-22.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Skien videregående skole; 2011-10-28.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Skogmo videregående skole; 2011-12-21.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. NTNU; 2011-11-10.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Sogn og fjordande fylkeskommune; 2011-10-20.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Bergeland videregående skole; 2011-08-17.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Akershus fylkeskommune, Nannestad vgs.; 2011-08-16.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Utdanningsetaten i Oslo; 2011-02-02.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Nettverk for skolebibliotek og læremider; 2011-02-15.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Nettverk for skolebibliotek og læremider; 2011-02-09.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Læringsprosessar, lesing og skriving. Vestfold fylkesbibliotek; 2011-03-31.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Kurs i bruk av digitale medium i undervisinga. St. Olav videregående skole; 2011-01-03.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Myta om dei digitale innfødde.
 • Nygard, Arne Olav (2011). PC-en i bruk i klasseormmet. Eit studium av literacies hos skuleelevar i den vidaregåande skulen. Lesesenteret, UiS og Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Pedagogisk fallitt.
 • Nygard, Arne Olav (2011). Skulen og fryktbransjen sine nyttige idiotar.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Bruk av digitale medium for lærarar. Kurs i bruk av digitale medium i undervisinga. 2010-10-28.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Can Anything Be Done About Cyber-Bullying? Experts think parents and teachers can help put an end to the problem by getting involved early. [Avis]; 2010-12-30.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digital classroom. [Avis]; 2010-07-29.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digital kunnskapsorganisering. 2010-04-22 - 2010-04-23.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digital kunnskapsorganisering. Universitetet i Stavanger, humanistisk fakultet; 2010-08-19.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digital kunnskapsorganisering. 2010-08-12.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digital kunnskapsorganisering Generelle perspektiv på digital lesing. 2010-02-17.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digital tekstkultur og digital kunnskapsorganisering. 2010-12-13.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digitale medium og ungdom. 2010-04-23.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium. Jåtten skole, FAU; 2010-03-22.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium. Jåtten skole, FAU; 2010-03-24.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk i digitale medium. Jåtten skole, FAU; 2010-03-23.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digitale medium, barn og unge Nettvett, kjeldekritikk og etikk på weben. Eiganes skole, Stavanger; 2010-03-10.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Digitalt kaos i klassen?. [Avis]; 2010-03-11.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Easy to Bully Digitally. [Avis]; 2010-12-29.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Easy to Bully Digitally. [Avis]; 2010-12-31.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Easy to Bully Digitally. [Avis]; 2010-12-29.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Easy to bully digitally. [Avis]; 2010-12-29.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Frå trykk til web. Lesing, skriving og nye tekstkulturar i digitale medium. 2010-03-19 - 2010-03-20.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Gamal vin på nye skjermar.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Google, Youtube og spanskrøyret. Digital kultur og kontroll i klasserommet. 2010-04-08 - 2010-04-09.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Hukommelse og digital tekstkultur. 2010-09-22 - 2010-09-26.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Kunnskapsorganisering. 2010-09-22 - 2010-09-23.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Kunnskapsorganisering i digitale medium. 2010-02-24.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Kunnskapsorganisering i digitale medium. Universitetet i Tromsø; 2010-11-19.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Kunnskapsorganisering i digitale medium. 2010-11-18.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Lesing av digitale tekstar. 2010-11-11.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Lesing i digitale medium Føredrag om digital lesing for skuleleiarar. 2010-02-04.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Lett å mobbe digitalt. [Avis]; 2010-04-01.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Lett å mobbe digitalt. [Avis]; 2010-10-05.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Norskstil bør fjernes fra eksamen på videregående skole. [Radio]; 2010-05-19.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Ny teknologi - flere uttrykksformer - andre oppgaver. Reflekterer dagens eksamensform elevens framtidige utfordringer?. 2010-11-11 - 2010-11-12.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Rethinking the digital classroom. [Avis]; 2010-07-30.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Skulen og digital kunnskapsorganisering. 2010-02-23.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Skulen og digital kunnskapsorganisering. 2010-03-18.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Skulen og digital kunnskapsorganisering. Bjørkelangen vidaregåande skule, Akershus fylkeskommune; 2010-03-09.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Skulen og digital tekstkultur Perspektiv på digital lesing i skulen. 2010-02-17.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Skulen og digital tekstkultur Perspektiv på digital lesing i skulen. 2010-02-17.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Ungdommar og digitale medium Føredrag for lærarar i grunnskulen. 2010-02-09.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Vidareutdanning med bruk av it's learning. 2010-04-12 - 2010-04-14.
 • Nygard, Arne Olav (2010). What's Facebook got to to with it? Digital literacy and the classroom. 2010-04-12 - 2010-04-14.
 • Nygard, Arne Olav; Rogne, Magne (2010). Digital undervisning. [Avis]; 2010-01-01.
 • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Introduksjon til digitale ferdigheter. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe (2016). Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Google Dokumenter i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2015). Introduksjon til digital teknologi i skolen. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Paneldebatt om IKT i skolen, på konferansen Dei gode døma 2010.
 • Nygard, Arne Olav (2010). Paneldebatt om NDLAs stilling i skulen, NDLAs landskonferanse i Bergen.