Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ingvil Førland Hellstrand { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ingvil Førland Hellstrand", "tel": "Telefon: 51831543", "email": "ingvil.f.hellstrand@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 346
Merknader Ansatt i Nettverk for kjønnsforskning

Forskningssamarbeid

I participate in the COST action New Materialism: Networking European Scholarship on 'How matter comes to matter' and the interdisciplinary research platform The Posthumanities Hub


I am a founding member of The Monster Network

Since 2016, I am a member of the editorial board of 
Fafnir ? Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research  


Forskningsområder

Research interests:

Feminist theory; postcoloniality; cultural theory and media studies; techno-bodies; posthumanities; normativity; Otherness; science-fiction.

Utvalgte publikasjoner

2016: ?Marking the Unmarked; Theorizing Embodied Intersectional Identities through Mammoth and Antichrist?. Med Jenny Björklund og Lisa Folkmarson Käll. I: Bull, Jacob (red): Illdisciplined gender. Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters: New York and Heidelberg: Springer

2015:  Passing as human. Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction. PhD-thesis, University of Stavanger.

2014:  "Politiske monstre. Å passere som menneskelig i science fiction TV-seriene Star Trek og Battlestar Galactica". Tidsskrift for kjønnsforskning 38 (2): 127-148

 

2013: "Are you alive? Kritisk intimitet i Battlestar Galactica". I: Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen red): Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Oslo: Akademika Forlag, s. 177-202

 


Pågående forskning

My recently completed PhD project (2015) Passing as human: Posthuman worldings at stake in contemporary science fiction maps out the shifting boundaries between the human and the non-human in late modern Western popular culture. Asserting that the traditional boundaries between the human and the non-human (machines, animals, objects) have become increasingly difficult to maintain, the project critically explores the ways in which representations of posthuman bodies in contemporary science fiction both sustain, (re)produce and mediate understandings of ?the human? in contemporary science fiction genre.What is at stake when the posthuman challenge the ?human? as a fixed and stable identity category, and how are these challenges made manifest in contemporary popular culture?


Arbeidserfaring

2015:  Faculty member, Network for Gender Research (NFK),
           University of Stavanger, Norway
2013:   Acting Head of NFK

2009:  PhD candidate(defence february 2015)

2008:   Assistant manager of NFK

2007:   Head of NFK (temp.)

Tutor at NOISE summerschool, Bologna, Italia

Research assistant for NFK

2004:   Research assistant with the Diversity Team at The Centre for  Excellence in Leadership, Lancaster University, UK

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit; Dockweiler, Maria (2017). Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse på TN-fakultetet ved Uiniversitetet i Stavanger. En forskningsrapport. Universitetet i Stavanger. 45 s.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Tranberg, Anders; Paulsen, Elisabeth Stornes; Grønli, John Charles; Puttkamer, Norbert (2016). Balansert Rekruttering. Rapport fra arbeidsgruppa "Rekruttering av kvinner til faste stillinger på TN". Universitetet i Stavanger. 28 s.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Passing as human. Posthuman worlings at stake in contemporary science fiction. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-592-3. 125 s.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Kjønnsperspektiver på Dark Side of the moon - intervju.
 • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin; Pleym, Marit (2011). Moving Lines and knots.
 • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin; Pleym, Marit (2011). Moving lines and knots. Installasjon i utstilingen "Sammen om det?". Intimitet - et møte mellom kunst og forskning.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit (2018). Kommer kjønnsbalansen av seg selv?.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein (2018). Monstrenes kulturhistorie. Verdibørsen NRK P2. [Radio]; 2018-01-31.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Alternative virkeligheter. SF, kunnskapsproduksjon og verdensgjøring. IMS; 2017-09-12.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse - lansering av rapport. UiS; 2017-03-08.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse på TN-fakultetet, UiS: veien videre. UiS; 2017-05-09.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Det fascinerende ved frykt. NRK P1. [Radio]; 2017-10-29.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Feministisk og queer science fiction: science fiction som metode. Nordland kunst- og filmfagskole; 2017-08-31 - 2017-09-01.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). "Jeg kunne tenkt meg å være litt flere personer". Kjønn, tid og prioriteringer på TN-fakultetet ved Universitetet i Stavanger. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og FRONT; 2017-05-03.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Julenissebesøket. NRK Mellom himmer og jord. [Radio]; 2017-12-10.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Kjønn, sex og makt i Game of Thrones. Nettverk for kjønnsforskning; 2017-01-25.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Kjønnsforsker om karrierekvinner. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-10-25.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Kjønnsperspektiver på kunstutstillingen Dark side of the moon. Stavanger Kunstmuseum. [Internett]; 2017-11-17.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Kvinner til Topps?. Norges Forskningsråd; 2017-06-09.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Kvinners banebrytende prevensjon. Utsnitt.net. [TV]; 2017-03-08.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Nå skal UiS diskutere makten, politikken og sexen i Game of Thrones. Stavanger Aftenblad BYAS. [Internett]; 2017-01-08.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Radikal kunnskapsproduksjon: kyborger, feministisk vitenskapskritikk og science fiction. Høgskolen i Østfold; 2017-03-20.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Science fiction som tenkeverktøy. Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2017-06-15.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Tar et oppgjør med kjønnsrollemønster. NRK Rogaland. [TV]; 2017-10-25.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Trør sakte men sikkert inn på facebook. Smis - studentmediene i Stavanger. [Tidsskrift]; 2017-10-01.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Utstillingsåpning «Instructions to make use of an already present itch» ved Liv Bugge. Hå gamle Prestegard og Liv Bugge; 2017-09-02.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Å gjøre kjønnsperspektiv i forskning. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger; 2017-03-21.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit (2017). Fem utfordringer for likestilling i akademia.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit (2017). Fem utfordringer for likestilling i akademia.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit (2017). HVorfor blir kvinnene ikke professorer?.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit (2017). Kommer kjønnsbalansen av seg selv?.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit (2017). Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Berg, Siv Frøydis; Slotnes, Oda Sagebakken; Holm, Kim (2017). Monstermania. Studentersamfunnet i Bergen og KODE; 2017-11-22.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen; Saleem, Namra (2017). Forfattersamtale på kvinnedagen 8. mars. Sølvberget kuulturhus og Nettverk for kjønnsforskning; 2017-03-08.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Endsjø, Dag Øistein (2017). Udødelighetens historie - en samtale mellom Dag Øistein Endsjø og Ingvil Hellstrand. Norsk Faglitterær forfatter - og oversetterforening; 2017-11-25.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein (2017). Styreformer in space. NRK Verdibørsen. [Radio]; 2017-09-13.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Koistinen, Aino-Kaisa; McCormack, Donna; Henriksen, Line (2017). Strange blood? Contemporary Nordic debates on Belonging and Otherness. The Monster Network; 2017-10-21.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Landsverk, Johanne (2017). Foreslår undervisningsfritak etter fødselspermisjon. Forskerforum.no. [Internett]; 2017-10-29.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene; Jacobsen, Christine M.; Berg, Anne-Jorunn; Dietrichson, Susanne (2017). Flere vil studere kjønn. KILDEN kjønnsforskning.no. [Internett]; 2017-01-06.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2017). We are the same these days. For the most part." Kjønn, menneskelighet og maskiner i TV-serien Westworld (2016). Senter for Tverrfaglig kjønnsforskning, UiO; 2017-06-08 - 2017-06-09.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Paszkiewicz, Zofia (2017). Skjønnhet og diskriminering. NRK Verdibørsen. [Radio]; 2017-09-28.
 • Mathiesen, Espen; Hellstrand, Ingvil Førland (2017). Auditorium UIS Kjønnsbalanse på univesitetet. Auditorium UIS. [Radio]; 2017-10-26.
 • Gjertsen, Jostein; Habegger-Conti, Jena; Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Ut i kulturen: Monsterkonferansen. NRK P2. [Radio]; 2016-06-05.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Balansert rekruttering. Framlegg av rapport. Kvinner Til Topps-prosjektet; 2016-12-09.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Barrierer og muligheter for kjønnsbalanse ved TN-fakultetet på UiS. Norges forskningsråd; 2016-01-15.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Et akademisk kvarter: Hva kan vi lære av science fiction?. NRK radio. Ut i kulturen. [Radio]; 2016-04-24.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Feministisk vitenskapskritikk og science fiction. Høgskolen i Østfold; 2016-03-18.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Feministiske forskningsfronter: moderator for paneldebatt. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), UiO; 2016-04-15 - 2016-05-15.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Flest kvinner på mulighetsterminalen. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-02-23.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). For få kvinnelige professorer. NRK Rogaland. [Internett]; 2016-03-08.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Holder seg tett på folk fra andre galakser. Forskning.no. [Internett]; 2016-05-27.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Kjønn, olje og arbeidsledighet. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-03-17.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Monsterkonferanse på UiS. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-04-28.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Monsterprat før Halloween. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-10-28.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Muligheten av en superhelt. NRK Ut i Kulturen. [Radio]; 2016-11-27.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Når man er hverken mann eller kvinne. VG+. [Internett]; 2016-02-23.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Paneldebatt: kjønn og makt i musikkbransjen. AKKS Stavanger; 2016-12-10.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Reinspikka science fiction. Sykepleien. [Internett]; 2016-10-21.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Selvopptatt - forfattersamtale med Ellisiv Lindkvist. Sølvberget og Nettverk for kjønnsforskning; 2016-03-08.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Skrekkfilm på fremmarsj. NRK Kultunytt. [Radio]; 2016-10-26.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Skrekksesong. Vårt Land. [Avis]; 2016-10-28.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Startet på null, nå er hun på topp. Rogalands avis. [Internett]; 2016-10-15.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Ti oppfinnelser fra Star Trek som er vanlige i dag. Forskning.no. [Internett]; 2016-09-08.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2016). Trump og kvinner: Nei, alle menn snakker ikke slik i herregarderoben. kk.no. [Internett]; 2016-10-14.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2016). Kjønn og seksualitet i forhandlingen mellom menneske og maskin.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Koistinen, Aino-Kaisa (2016). Panel on Äkta Människor. The Monster Network, UiS og UiO; 2016-04-28 - 2016-04-29.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Koistinen, Aino-Kaisa; Henriksen, Line (2016). Closing panel: the future of monster studies. The Monster Network, UiS og UiO; 2016-04-28 - 2016-04-29.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Tanche-Larsen Knudsen, Håvard (2016). Nå skal UiS diskuteremakten, politikken og sexen i Game of Thrones. Stavanger Aftenblad BYAS. [Internett]; 2016-01-08.
 • Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Hellstrand, Ingvil Førland; McCormack, Donna; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa (2016). Why Monster Studies Now? A Halloween Symposium.. 2016-10-31.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Bør roboter få barn i fremtiden?. Norgesglasset. [Radio]; 2015-04-07.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Discuss genealogies of the concept of worlding with a point of departure in how this has been used by e.g. Donna Haraway, Gayatri Spivak and Martin Heidegger, and reflect on its relevance for the analysis of feminist science fiction. Universitetet i Stavanger; 2015-02-27.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Dystopia. Ut i kulturen - NRK. [Radio]; 2015-10-04.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Framtidsbilder. Forskerforum. [Fagblad]; 2015-10-13.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). From metaphor to metamorph: on passing as human in science fiction. SKOK, UiB; 2015-11-24 - 2015-11-25.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Hva kan vi lære av science fiction?. Kulturhuset. [Radio]; 2015-04-14.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Kan en robot være en god mor?. Kilden - informasjonssenter for kjønnsforskning. [Internett]; 2015-03-24.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Should androids have the right to have children?. ScienceNordic. [Internett]; 2015-07-30.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2015). Skal roboter ha rett til å få barn?. Forskning.no. [Internett]; 2015-03-26.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Hausken, Liv; Haagensen, Trine; Papenburg, Bettina; Mehrabi, Tara; Radomska, Marietta; Schmitz, Sigrid (2015). The Processes of Imaging / The Imaging of Processes.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2014). "Kjære": Bokprat med forfatter Linnéa Myhre. Sølvberget Stavanger Bibliotek og Kulturhus; 2014-11-27.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2014). Political monsters. genealogies of passing as human in science fiction. Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB; 2014-05-07.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2014). "You haven't been yourself lately". On shapeshifters and doppelgangers in the science fiction TV series Fringe. 2014-11-05 - 2014-11-07.
 • Hellstrand, Ingvil (2013). Hva betyr 8. mars i dag?. NRK Rogaland- Morgenlokalen. [Radio]; 2013-03-06.
 • Hellstrand, Ingvil (2013). kurs i filmanalyse.
 • Hellstrand, Ingvil (2013). markering av stemmerettsjubileum 2013. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-01-02.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2013). "Almost the same, but not quite": passing and recognition in contemporary science fiction. Tema Genus, Linköpings Universitet; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2013). Are you alive? kritisk intimitet i Battlestar Galactica. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), UiO; 2013-12-06.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2013). Populærkultur som etisk-politisk arena. 2013-10-17.
 • Hellstrand, Ingvil; Simonhjell, Nora (2013). Det tredje kjønn - vitenskapelig teater. FolkenOrd; 2013-03-20.
 • Hellstrand, Ingvil (2012). "Are you alive?" New materialities and shifting power relations in "Battlestar Galactica". Tema Genus, Linköpings Universitet; 2012-05-25 - 2012-05-26.
 • Hellstrand, Ingvil (2012). Ping! Glitch! Life!: Om det posthumane og nye materialitetar i science fiction filmen "Prometheus" (Scott 2012). 2012-10-24.
 • Hellstrand, Ingvil (2012). kurs i filmanalyse.
 • Hellstrand, Ingvil (2011). 8. mars. Nrk Rogaland. [Radio]; 2011-03-08.
 • Hellstrand, Ingvil (2011). Det muliges kunst? Om feminisme og science fiction. Museet for samtidskunst; 2011-01-20.
 • Hellstrand, Ingvil (2011). Genealogical legacies: Michel Foucault’s notion of genealogy and the analytical framework of the posthuman. Universitetet i Stavanger;
 • Hellstrand, Ingvil (2011). "More human than human" aestethics/ethics of authenticity in Battlestar Galactica. Interdisiplinarity.net; 2011-09-27 - 2011-09-30.
 • Hellstrand, Ingvil (2011). More human than human. Ethics of authenticity in "Battlestar Galactica". Nettverk for kjønnsforskning; 2011-10-27.
 • Hellstrand, Ingvil (2011). More human than human: affect as a marker of authenticity in "Battlestar Galactica". Intergender research school; 2011-04-01 - 2011-04-03.
 • Hellstrand, Ingvil (2011). More human than human: questions of passing. Intergender International Research School; 2011-04-01 - 2011-04-03.
 • Hellstrand, Ingvil (2011). Passing as human: foundation narratives in Star Trek and contemporary Norwegian media debate. The Posthumanities Hub;
 • Hellstrand, Ingvil (2011). Reproduction in the posthuman family. Nasjonal Forskerskole ”Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR)” avd. Berg; 2011-01-27 - 2011-01-30.
 • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise (2011). Tallenes tale eller tåketale?.
 • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise (2011). Teller kjønn i kulturlivet?.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Bra debatt for Stavanger. [Avis]; 2010-01-13.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Den posthumane kroppen. Norsk Forfattersentrum og Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger; 2010-04-15.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Det kompliserte kjønnet. [Avis]; 2010-09-29.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Glitterfitter. [Radio]; 2010-03-04.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Kjønn og kropp i "Battlestar Galactica". Akademiet Videregående skole og Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger; 2010-01-15.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Kjønn og samfunn. Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag; 2010-10-01.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Radikale perspektiver på nåtiden. [Radio]; 2010-04-15.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Reproduction in the posthuman family. Star Trek and Norwegian biopolitics. 2010-09-16 - 2010-09-17.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Reproduction in the posthuman family: Star Trek and Norwegian debate on biopolitics. 2010-12-09 - 2010-12-10.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Stål i ben og armer: om den posthumane kroppen. Forskningsdagene Rogaland; 2010-09-29.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2010). Vi er vant til å gå motstrøms. [Avis]; 2010-06-02.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2009). Jeg vil se kule kvinner på film.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2009). Kjønn, roboter og Science Fiction. Feministisk forskningskafé; 2009-02-10.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2009). Menn som hater kvinner?.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2009). Normative body identity in Science Fiction. 2009-02-04 - 2009-02-06.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2009). Nytt fra FOKK.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2009). Replication and reproduction - on normative gender identity in Science Fiction. 2009-06-04 - 2009-06-07.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2009). The Body as a Locus for Intersectionality. A Scandinavian perspective on "Battlestar Galactica". 2009-11-12 - 2009-11-15.
 • Hellstrand, Ingvil Førland (2008). Normativ kroppsidentitet i Science Fiction. 2008-11-27 - 2008-11-28.