Et profilbilde

Professor
Nils Rune Langeland { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Nils Rune Langeland", "tel": "Telefon: 51833678", "email": "nils.r.langeland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-207

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Langeland, Nils Rune (2015). Den illitterære borgaren. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. s. 32-60.
 • Langeland, Nils Rune (2015). Striden om Høgsterett som Grunnlovas ankedomstol. I: Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. ISBN 9788245018097. s. 19-47.
 • Langeland, Nils Rune (2014). Grunnovas politiske borgar. I: Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3635-9. s. 11-23.
 • Langeland, Nils Rune (2014). Røysteretten som mål på politisk kompetanse. I: Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3635-9. s. 27-58.
 • Langeland, Nils Rune (2013). Forfatningsuverenitet. Den norske forfatningsutviklinga sett i lys av Carl Schmitts teori om unnatakstilstanden. I: Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3634-2. s. 239-259.
 • Langeland, Nils Rune (2009). "Sagens natur" : Schweigaards autoritære liberalisme. I: Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISBN 978-82-8152-029-5. s. 301-333.
 • Langeland, Nils Rune (2014). Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3635-9. 416 s.
 • Langeland, Nils Rune (2008). Noreg. Aschohoug forlag. ISBN 9788203193224. 188 s.
 • Langeland, Nils Rune (2014). melding av Frode Ulvund: Fridomens grenser 1814-1851. handhevinga av den norske "jødeparagrafen". oslo. Scandinavian Academic Press 2014.
 • Langeland, Nils Rune (2012). Holocaust og multikulturalismen - Holocaust-senteret på Bygdøy og menneskerettsrevolusjonen.
 • Langeland, Nils Rune (2009). Intervju i Klassekampen. [Avis]; 2009-02-21.
 • Langeland, Nils Rune (2009). Trygdekontoret på NRK3. [Radio]; 2009-03-04.
 • Langeland, Nils Rune (2008). Den norske eliten.
 • Langeland, Nils Rune (2008). I Vinjes fotefar Samtalevert Arnhild Skre, leiar for pressehistorisk Forening, journalist og mediehistorikar, i samtale med Hermann Willis og Nils Rune Langeland. Dei nynorske mediedagane; 2008-10-10 - 2008-10-11.
 • Langeland, Nils Rune (2008). Mandbart Fruentimmer Frå Høgsteretts historie. Universitetet i Stavanger; 2008-09-23.
 • Langeland, Nils Rune (2008). Samtale om boka Noreg Nils Rune Langeland blir intervjua av Harald Eia. Litteraturhuset i Oslo i samarbeid med Aschehoug forlag; 2008-05-08.
 • Langeland, Nils Rune (2008). Schweigaards autoritære liberalisme - sett gjennom strafferetten Universitet og politikk. Forskergruppe i rett, samfunn og historisk endring inviterer til tverrfaglig seminar til Schweigaards 200-års dag 10.-11. april 2008 i Det Norske Vitenskapsakademi. 2008-04-10 - 2008-04-11.
 • Langeland, Nils Rune (2008). Skrifta og dei intellektuelle. Mastergrad i nynorsk skriftkultur; 2008-10-28 - 2008-10-29.