Et profilbilde

Ekstern
Ragne Kristin Farmen { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Ragne Kristin Farmen", "tel": "", "email": "ragne.k.farmen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for kjemi og biovitenskap
Hjemmeside www.gena.no

Utdannelse

Dr. philos Molekylær biologi og toksikologi fra Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo

MSc i Forensic Science fra Strathclyde University, UK

BSc Honours degree i molekylærbiologi fra East Anglia University, England

ForskningsområderUtvalgte publikasjoner

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Fra 2016 Prosjektleder for næringspolitikk ved Næringsforeningen i Stavangerregionen. Oppgavene inkluderer arbeid med omstilling og nye næringer, blant andre innen helse, og bioøkonomi. 1. amanuensis II ved UiS.

Fra 2011 ansatt som 1. amanuensis II ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger, ved siden av GENA. Etablert og undervist i faget rettsgenetikk ved UiS siden 2008.

Fra 2005-2015 etablert og drevet eget DNA laboratorium i Ipark innen rettsgenetiske analyser og fortolkninger til strafferettspleien, domstolene, og private oppdragsgivere. 

Har arbeidet med molekylærbiologisk kreftforskning fra 1994 til 2005, først ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Oslo, deretter ved Stavanger Universitetssjukehus. I 1989/1990 ansatt som avdelingsingeniør på DNA laboratoriet på Rettsmedisinsk institutt. 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Farmen, Ragne Kristin; Nordgård, Oddmund; Gilje, Bjørnar; Shammas, Fuad Victor; Oltedal, Satu; Heikkilä, Reino (2007). Bone marrow cytokeratin 19 mRNA level is an independent predictor of relapse-free survival in operable breast cancer patients. 2004-04-18.