Et profilbilde

Sjefingeniør
Tuan Williams { "honorific-suffix": "Sjefingeniør", "fn": "Tuan Williams", "tel": "Telefon: 51832030", "email": "tuan.williams@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for data- og elektroteknikk
Laboratorium IDE
Rom KE E-444

Annet

Informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

  • 2017 - d.d.   Hovedtillitsvalgt Akademikerne UiS
  • 2017 - d.d.   Nestleder NITO Rogaland
  • 2017 - d.d.   Næringsforeningen i Stavanger-regionen (Ressursgruppen innen Teknologi)
  • 2016 - d.d.   2. varamedlem for teknisk-administrativt ansatte Universitetsstyret
  • 2016 - d.d.   Styremedlem NITO Universiteter og Høgskoler

  • 2013 - 2017 Nestleder NITO UiS Bedriftsgruppe
  • 2015 - 2017 Styremedlem NITO Rogaland
  • 2011 - 2017 Medlem av Instituttstyret ved Institutt for data- og elektroteknikk