Et profilbilde

Universitetslektor
Ingeborg Margrete Berge { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Ingeborg Margrete Berge", "tel": "Telefon: 51831157", "email": "ingeborg.m.berge@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Avdeling for nasjonale oppdrag
Rom OD B-2486

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
 • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete (2017). Lesestrategi­enes mål.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "God leseopplæring". Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-04-27 - 2016-05-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet". Utdanningsdirektoratet; 2016-11-21 - 2016-11-23.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Å være lese- og skrivelærer" - Oppstartsamlinger for Språkløyper. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-04-25 - 2016-05-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Lønnum, Marthe (2016). "Å arbeide med språk" - Språkkommuner,ungdomstrinn og videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-09-20 - 2016-09-21.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje (2016). "Lesing som grunnleggende ferdighet i design og håndverk". Utdanningsdirektoratet; 2016-10-17 - 2016-10-19.
 • Fuglestad, Unni; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore (2016). Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt. Språkløyper.no. [Internett]; 2016-11-10.
 • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete (2016). Helhetlig undervisningsplanlegging, Mål - vurdering - undervisning. Lesesenteret; 2016-08-25 - 2016-08-26.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Dybdestrategier i møte med samtidstekster". Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Lesing av sammensatte tekster" - Program for bedre gjennomføring.. Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Lesing i yrkesfag" - tre ulike presentasjoner for 3 ulike programområder.. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-12 - 2015-11-30.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2015). FYR for lærerutdannere. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-22 - 2015-10-23.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2015). Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3. Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2014). "Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfag". Utdanningsdirektoratet; 2014-10-13 - 2014-12-01.
 • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete (2014). Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis.. Utdanningsdirektoratet; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2013). Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen. Kunnskapsdepartementet; 2013-01-15 - 2013-01-17.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Lesing i elektro". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Lesing i service og samferdsel". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje (2016). "Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag" - Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe (2016). "Å være leselærer i teknikk og industriell produksjon". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.