Et profilbilde

Førsteamanuensis
Dagrunn Nåden Dyrstad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Dagrunn Nåden Dyrstad", "tel": "Telefon: 51834260 ", "email": "dagrunn.n.dyrstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet
Rom KA A-271

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Artikkel

Dagrunn Nåden Dyrstad, Evy Gundersen, Britt Sætre Hansen (2012). «Factors that influence user satisfaction: tracheotomized home mechanical users? experiences? Journal of Clinical Nursing, (nivå 2)

Artikkel

Dagrunn Nåden Dyrstad, Karina Aase og Marianne Storm (2013). ?A systematic review of the literature on patient participation in transitions of the elderly?. Special Issue in Cognition, Technology and Work (Kat. 1)

Artikkel ? studieprotokoll

Karina Aase, Kristin Laugaland, Dagrunn Nåden Dyrstad & Marianne Storm (2013). ?Quality and safety in transitional care of the elderly. Study Protocol (phase 1)?. Innsendt juni 2013 til BMJ Open.

Artikkel ? oversiktsartikkel

Marianne Storm,  Inger Margrethe Siemsen, Kristin Laugaland, Dagrunn Nåden Dyrstad og Karina Aase. «Observing quality in transitional care of the elderly: An overview of the current situation in two Norwegian regions». Innsendt 19.08.13 til International Journal of Integrated Care

Artikkel

Dagrunn Nåden Dyrstad, Kristin Laugaland % Marianne Storm?Elderly patients? participation in transitional care? Planlegger å sende artikkelen til Journal of Clinical Nursing februar 2014.

Poster

Marianne Storm, Dagrunn Nåden Dyrstad og Karina Aase (2013). 2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 05.-07.03.12: ?A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly?

Poster

Dagrunn Nåden Dyrstad, Kristin Laugaland & Marianne Storm (2013). ?Elderly patients? perspectives on participation in transitional care? The 38th World Hospital Congress Oslo.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

SIR/SUS:

Kirurgisk avd. 4E

- 1/1 st. off. godkj. Sykepleier. Sykepleie til generell- kirurgiske pasienter: hodeskader, cancer mamma (brystcancer), thyreoidea (skjoldbruskkjertel) opererte, appendicitt (blindtarm), cholecystectomi (fjerning av galleblære), hernie (brokk) etc.  ? 4 ½ år

- ½ st. off. godkj. sykepleier ? 7 år.

Intensivavdeling: 1H (overvåkingsavdeling) 1G (postoperativ oppvåkning) 2Øst (poliklinisk postoperativ oppvåkning, øre- nese- halsoperasjoner).

- 1/1 st. off. godkj. sykepleier ? 1 år.

- Spesialstudent intensivutdanning, fulltid  ? 18 mndr.

- Intensivsykepleier ½ st. ? 5 år.

- Intensivsykepleier ? ¾ st. ? 6 mndr.

- Intensivsykepleier ½ st. ? 2 ½ år ? permisjon f.o.m. 01.08.06 ? 31.07.09.

- Intensivsykepleier ½ st. ? 1 ½ år 01.08.10 ? 29.02.11. Jobben ved intensivavdelingen består av intensivsykepleie til akutt kritisk syke pasienter, fagutvikling/oppdatering og med jevne mellomrom funksjon som ansvarshavende intensivsykepleier på vakter (aften- og nattevakter).

 

HIS:

-          Høgskolelærer/praksisveileder. Undervisning i intensivsykepleie ved respirasjonssvikt, nærdrukning, hodeskader, respiratorbehandling. Veiledning i praksis og 1 refleksjonsgruppe ? 60 % st. ? 14 mndr.

 

Nasjonalt Kompetansesenter for Hjemmerespiratorbehandling (NKH) (20 % st. - 9år):

-          Ansvar for å lære opp personell ved SUS innen hjemmerespiratorbehandling for pleie av hjemmerespiratorpasienter og godkjenne dem for opplæring av ansatte fra kommunene. Oppgavene har stort sett bestått av å undervise i trakeostomistell, bagging med lærdalsbag og demonstrasjon av ulike hjemmerespiratorer ? Breas PV 403, Elisèe 150, samt annet medisinsk teknisk utstyr.

-          Registrering av pasientene i egen database ved kompetansesenteret (NKH). Sendt ut brev med forespørsel om tillatelse, gjort registrering og oppdatert opplysninger om pasientene tilhørende Helse Stavanger HF.

-          Tatt initiativ til og ledet en gruppe vedrørende revidering av rutiner ved innleggelse av hjemmerespiratorpasienter i sykehuset (Samarbeidsavtale, egen del for hjemmerespiratorbrukere). Startet sammen med fagsjef SUS, Sissel Hauge, en gruppe bestående av deltakere fra kommunene og SUS: reviderte rutiner og laget flytskjema med prosessen ved oppstart hjemmerespiratorbehandling og overflytting til

kommunen.

-          Tatt initiativ til og ledet en gruppe vedrørende revidering av interne rutiner ved innleggelse av hjemmerespiratorpasienter. Det ble sammen med Sissel Hauge satt ned en gruppe internt på SUS, bestående av avdelingsledere, anestesilege og sykepleiere med kompetanse innen området. Undertegnede ledet gruppen.

-          Veileder for prosjektet: ?Kvalitetssikre tjenester til trakeotomerte hjemmerespiratorbrukere?. Utarbeiding av Kvalitetshåndbok, basert på evidens- og erfaringsbaserte prosedyrer. Hensikten var å lage en håndbok som kan være til nytte for andre team og ved oppstart av nye team. Prosedyrene er godkjent av NKH.

-          Masteroppgave innen hjemmerespiratorbehandling: ?Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning. Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon?.

-          Artikkel på bakgrunn av data fra masteroppgaven: ?Factors influencing life satisfaction of totally dependent home mechanical ventilator users; a quality study? under revidering (våren 2012).

 

Stavanger kommune:

-          Veileder for nyansatte ved intensivavdelingen, SUS 1 år.

-          Veileder for ansatte hjemmebaserte tjenester, Stavanger kommune; 3 veiledningsgrupper a` 40 t. ? 1 år.

-          Veileder for teamledere hjemmerespirator, Stavanger kommune, 1 år.

 

UIS:

-          Universitetslærer videreutdanning i intensivsykepleie, 50 % st., 01.08.06 ? 31.07.09: teoriundervisning intensivsykepleie, veiledning i praksis, 2 refleksjonsgrupper.

-          100 % st. 01.03.11 ? 20.06.11, derav 80 %: veiledning i praksis, 3 refleksjonsgrupper og 20 % st.: SAFER ? prosjekt: Hvordan tilrettelegge bruken av SAFER ved sykepleierutdanningen i Stavanger?

-          100 % st. 21.06.11 ? 29.02.12: Hvordan tilrettelegge bruken av SAFER ved sykepleierutdanningen i Stavanger?

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2016). Patient participation in transitional care of older patients. University of Stavanger. 82 s.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). PROSJEKTRAPPORT. Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. 50 s.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2009). Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning. Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon. Universitetet i Stavanger. 70 s.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). ABCDE, nøkkelen til systematisk pasientobservasjon. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; 2017-09-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Blir eldre pasientar tatt med i avgjerder knytt til innlegging og utskriving?. Helse Vest; 2017-03-29 - 2017-03-30.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Brukermedvirkning for bedre samhandling og behandlingskvalitet. Extrastiftelsen; 2017-10-17.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå. Folkehelseinstituttet og Kommunenes Sentralforbund (KS); 2017-09-21.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Hjerte- lungeredning for helsepersonell (HHLR). Dagrunn Nåden Dyrstad; 2017-05-15 - 2017-05-19.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Hjerte- lungeredningskurs (DHLR) for ansatte ved institutt for helsefag, UiS, uten helsefagutdanning. Dagrunn Nåden Dyrstad; 2017-06-21.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning i overføring av eldre. Stavanger Universitetssykehus, Samhandlingsseksjonen; 2017-05-12.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning ved inn- og utskrivelse av sykehus. Norsk Sykepleierforbund, Faggruppe for lungesykepleiere; 2017-04-28.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning ved overføring av eldre. Pensjonistforeningen ved SUS; 2017-02-01.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Simulation as a tool for collaboration between the hospital and municipal Healthcare services. University of Stavanger; 2017-06-01 - 2017-06-02.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Bodsberg, Kristin Glenna (2017). Simuleringsaktiviteter ved Institutt for helsefag, UiS. Universitetet i Agder; 2017-06-08.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne (2017). Pasientmedvirkning ved overføring av eldre. Helse- og omsorgsetaten, Finnøy kommune; 2017-03-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2016). Macquarie University, Australia - Patient participation in transitional care of older patients. Macquarie University; 2016-02-02.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2015). Kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre pasienter. Norsk Sykepleierforbund - Faggruppe for sykepleiere ortopedi; 2015-04-19.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2015). Pasientmedvirkning i overføring av gamle pasienter. Helse Vest; 2015-10-29.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Eldre pasienter, en kasteball i helsesystemet. Norges Forskningsråd; 2014-09-18.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Helseprosjekt Etiopia. Distrikstprogram Rogaland. Lokalen: Ettermiddagssending fra. [Radio]; 2014-11-10.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Nursing care for critically ill patients with respiratory failure. Trauma care Ethiopia; 2014-11-03 - 2014-11-05.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Sykepleie ved alvorlig respirasjonssvikt.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Sykepleie ved hjerte- og karsykdom.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Ventilator Assessment. Trauma Care Ethiopia;
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne (2014). Development of healthcare professionals’ competencies in supporting elderly patients’ participation in transitional care. Universitetet i Stavanger, Pasientsikkerhetsgruppen; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2014). "Møteplassen" - en tverrprofesjonell arena for kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre. Stavanger Universitetssjukehus; 2014-11-19.
 • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research. UiS;
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2013). Hvordan skjer pasientinvolveringen?. Prosjekt "Kvalitet og suikkerhet i overføring av eldre"; 2013-11-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne (2013). Elderly patients' participation in transitional care. Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening, NSH; 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2013). Samhandling på tvers av spesialist-og primærhelsetjenesten. 2013-12-05.
 • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2013). Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions. 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie. NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning; 2012-03-19 - 2012-03-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). Samhandling sett fra brukerens perspektiv. SESAM, Helse Stavanger SUS, Stavanger Kommune og Psykopp; 2012-05-31.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet. Ortopedisk avdeling, SUS, Helse Stavanger; 2012-10-25.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre (2012). The importance of competence within technical and non-technical skills. Tracheotomized home mechanical ventilation users' experiences. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-24 - 2012-09-26.
 • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2012). A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly. 2012-03-06 - 2012-03-07.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne; Aase, Karina (2013). Pasientperspektivet i overføring av eldre. Nettop, UiS. Stavanger.