Et profilbilde

Postdoktor
Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim", "tel": "Telefon: 51833764", "email": "marte.solheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Handelshøgskolen ved UiS
Rom EOJ SV-216
Hjemmeside http://lnkd.in/RZ4Ukr (LinkedIn - page)
Tlf priv/mob + 47 970 02 235

Innovation, Space, and Diversity

Solheim defended her PhD thesis: "Innovation, Space, and Diversity" on January 20th 2017. Opponents were Professor Ron Boschma and Ass.Professor Abigail Cooke.

Her main supervisor for the PhD was Professor Rune Dahl Fitjar and co-supervisor was Professor Ragnar Tveterås, both at the Centre for Innovation Research, UiS Business School, University of Stavanger, Norway. 

Forskningsområder

Diversity (Work force composition, Skill structure, Human Capital), Innovation (Innovation outcomes, Innovation Mangement), Internationalization, Organizational Structures and Strategy, Regional Development, Governance.

Utvalgte publikasjoner

Solheim, MCW, Tveterås, R.: "Benefitting from co-location? Evidence from the upstream oil and gas industry", Published online ahead of print 12.09.2017 in the Extractive Industry and Society. https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.09.001

Solheim, M. C.W. and Fitjar, R.D.(2016): "Foreign Workers Are Associated with Innovation, But Why? International Networks as a Mechanism" with Professor Rune Dahl Fitjar. Published online ahead of print 21.01.2016 in International Regional Science Review. http://irx.sagepub.com/content/early/2016/01/19/0160017615626217.abstract

Solheim, M.C.W. (2016): "Foreign workers and international partners as channels to international markets in core, intermediate and peripheral regions". Published online ahead of print 07.12.2016 in Regional Studies, Regional Science. 
http://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/21681376.2016.1258324?scroll=top

In the media:

"Mangfold fremmer innovasjon", Ukeavisen ledelse, May 2017: http://www.uis.no/getfile.php/Forskning/Senter%20for%20Innovasjonsforskning/MarteSolheim_Mangfold.pdf

"Den viktige arbeidskrafta", VG, Januar 2017

"Innvandring bra for distrikta og", Stavanger Aftenblad, Januar 2017

"Innvandrere på arbeidsplassen øker innovasjon og eksport", Aftenposten Viten, Januar 2017

"Innvandring aukar innovasjonsevna", skrive saman med Rune Dahl Fitjar, Aftenposten, April 2016

"Migrant eller flyktning?"  06.09.2015. Dagbladet.
http://www.dagbladet.no/2015/09/06/kultur/meninger/debatt/kronikk/flyktningkrisa/40977438/

"Flyktning, eg?" 10.10.2015. Stavanger Aftenblad.
http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Flyktning_-eg-3787330.html

Pågående forskning


Working on new projects concerned with organisational behaviour, diversity and innovation. 

Arbeidserfaring

Internship Ulstein Group Communication (2008)
Communication Coordinator at ODIM/Rolls-Royce

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Tveterås, Ragnar (2017). Innovation, Space, and Diversity. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-692-0. 249 s.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2011). På Nebo Bjerg? Ein studie av høgkompetent utanlandsk arbeidskraft og den maritime klynga på møre.. Høgskulen i Volda/ Møreforsking. 147 s.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2018). Diversity and innovation in relation to strategic management innovation and organizational learning. UiS; 2018-02-09.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2018). Farmor-effekten- om utanlandsk arbeidskraft og eksport.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2018). NORSI- the alumni perspective. Nasjonale forskerskolen i innovasjon; 2018-01-10 - 2018-01-12.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Boschma, Ronald Adalbert; Herstad, Sverre Johan (2018). Workforce Diversity and Innovation Novelty Across Geography. University of Barcelona; 2018-01-31 - 2018-02-02.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan (2018). Mangfold fremmer innovasjon. Rogaland Venstre; 2018-02-04.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan (2018). Om innvandrere og innovasjon. Forskerforbundet;
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Tveterås, Ragnar; Fitjar, Rune Dahl (2018). Innspelskonferansen 2018 (Innovasjon Norge): Erfaringer frå forsking og forvaltning. Innovasjon Norge; 2018-02-20.
 • Andersson, Bård; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2017). Mer innovasjon og eksport med innvandrere på jobben.
 • Calignano, Giuseppe; De Siena, Luca; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Marshall, Jacobs and the others: a taxonomy of the Italian provinces. University of Santiago De Compostela; 2017-10-25 - 2017-10-27.
 • Calignano, Giuseppe; De Siena, Luca; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). “Marshall, Jacobs and the others: a taxonomy of the Italian provinces". RSA; 2017-06-05 - 2017-06-07.
 • Kristensen, Tore; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Innvandrere gir mer innovasjon.
 • Pentz, Benedicte; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Immigrants help Norwegian companies to think differently. uis.no. [Internett]; 2017-02-01.
 • Pentz, Benedicte; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Immigrants help Norwegian companies to think differently.Companies that hire immigrants have more international partnerships and are more innovative, according to researcher.. ScienceNordic. [Internett]; 2017-02-28.
 • Pentz, Benedicte; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Innvandrere får norske bedrifter til å tenke nytt. forskning.no. [Internett]; 2017-01-21.
 • Simpson, Julia; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Immigrants help Norwegian companies to think differently. Political Lore. [Internett]; 2017-02-28.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Om Spice girls og ulveflokk-syndromet: korleis kan ulike former for mangfald auke innovasjonsevna?. Samfunnsøkonomene/Samfunnsviterne; 2017-04-25.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Den viktige arbeidskrafta.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Foreign workers, innovation and gender. Centre for Innovation Research; 2017-11-22.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Hvordan påvirker ulike former for mangfold forskjellige former for innovasjon?. Oxford Research Group; 2017-04-24.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Innovation across sectors. UiS Business School; 2017-11-07.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Innvandrere på arbeidsplassen øker innovasjon og eksport.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Innvandring og internasjonale koplingar opnar for eksport i distrikta.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Knowledge-based entreprenurship: from the bird in the hand to developing your own business.. UiS Business School; 2017-11-10.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Kva kjenneteikner verksemder som får til radikale innovasjonar? Korleis få i gang innovasjonsprosessar i verksemder?. Valide; 2017-05-30.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Mangfald og Innovasjon: Utanlandsk arbeidskraft som ressurs i innovative prosessar?. Universitetet i Stavanger; 2017-03-07.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Om mangfald og innovasjon: ein presentasjon av forskningsfunn og doktorgradsavhandling.. Nofima; 2017-02-08.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). On different types of diversity and different types of innovation, and how this might be linked to Tidd and Bessant`s view on the innovation process. Universitetet i Stavanger; 2017-03-22.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). On the link between organizational practices and innovation in core, intermediate and peripheral regions. AAG; 2017-04-02 - 2017-04-09.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Organisation of Innovation. UiS Business School; 2017-10-02.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). The role of migrants for regional innovation in Norway - trial lecture for the PhD defense.. University of Stavanger;
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2017). Ulike barn innoverer best?.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Boschma, Ronald Adalbert; Herstad, Sverre Johan (2017). Workforce Diversity and Innovation Novelty. University of Santiago De Compostela; 2017-10-25 - 2017-10-27.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan (2017). Forsker Stand Up: Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?. Forskningsdagene; 2017-09-26.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan (2017). Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?. Rogaland Fylkeskommune; 2017-09-28.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan (2017). Innvandring og innovasjon. Forskerforbundet; 2017-12-12.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan (2017). Det unike i det ulike: Ulik erfaring gir nye patent.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan (2017). Ulik erfaring gir nye patent: Kan menneske sine erfaringar ha ulik påverknad på ­innovasjon?.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan; Fitjar, Rune Dahl (2017). UWC dag: Ti alumni om ti ting. Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, UWC Atlantic College: Ulike barn leikar best? Når og korleis kan mangfald påverke innovasjon?. UWC (United World Colleges); 2017-09-21.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Steinkopf, S.; Herstad, Sverre Johan; Fitjar, Rune Dahl (2017). Mangfold fremmer innovasjon. Ukeavisen Ledelse (trykt utg. og nettavis Dagens Perspektiv). [Avis]; 2017-05-19.
 • Solheim, Sara C.W.; Solheim, Rebekka, W.; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Solheim, Rakel, C.W. (2017). Kreften krev kjærleik.
 • Vissgren, Julie; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2017). Innvandrere gjør norske bedrifter mer innovative. Innomag. [Fagblad]; 2017-02-16.
 • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram; Østergaard, Christian R.; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Workplace segregation, diversity, and performance. Science Po Toulouse; 2016-01-28 - 2016-01-30.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Diverse Foreign Workers and International Markets. AAG; 2016-03-29 - 2016-04-02.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Foreign workers and international partners as channels to international markets in core, intermediate and peripheral regions - med ein Stavanger vri. Forus næringspark; 2016-12-02.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). "How to Assure Quality in Doctoral Work When Focussing on Time to Degree". The Central PhD administration at UiS;
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Innovasjon og silo-mentalitet. Senter for yrkesveiledning – retning realfag;
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Innovating internationally? The effects of international ties and regional size. Cardiff University; 2016-11-03 - 2016-11-05.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Innovating internationally? The effects of international ties and regional size.. Cardiff University; 2016-11-03 - 2016-11-05.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Innovation, Space, and Diversity: 90% seminar at IMKS. IMKS;
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Innovation, Space, and Diversity: 90% seminar at UiS Business School. UiS Business School; 2016-06-09.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Mangfaldig innovasjon.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Månedens alumn Marte er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger, hvor hun forsker på hvordan ulik grad av diversitet påvirker innovasjon.. UWC Norge. [Internett]; 2016-04-27.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). På kva måtar kan utanlandsk arbeidskraft vere ein ressurs i innovative prosessar?. Senter for Innovasjonsforsking;
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Utanlandsk arbeidskraft som ressurs i innovasjonsprosessar. Forskningsrådet og Aftenposten; 2016-04-19.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2016). Innvandring aukar innovasjonsevna.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan (2016). Diversity and innovation: Is there a relationship between workers experience portfolio and innovation?. Sciences Po Toulouse; 2016-01-28 - 2016-01-30.
 • Østergaard, Christian R.; Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2016). Workplace segregation, ethnic diversity, and innovation. American Association of Geographers; 2016-03-29 - 2016-04-02.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2015). Debattinnlegg: "De navnløse". Stavanger Aftenblad (trykt utgave). [Avis]; 2015-09-02.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2015). Flyktning, eg?. Stavanger Aftenblad (Kronikk) i papiravis + nett. [Avis]; 2015-10-10.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2015). Homo migrans: migrant eller flyktning?. Dagbladet. [Avis]; 2015-09-06.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2015). Inspirasjonsforedrag for nye deltakarar til forskar grand prix - om forsking og førebuing. Forskningsrådet/Forskningsdagene UiS; 2015-06-11.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2015). FOREIGN WORKERS ARE ASSOCIATED WITH INNOVATION, BUT WHY? INTERNATIONAL NETWORKS AS A MECHANISM. DRUID; 2015-01-21 - 2015-01-23.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan (2015). Diversity and Innovation. Oxford University; 2015-08-19 - 2015-08-23.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan (2015). Diversity and Innovation: Human Capital, R&D and innovation.. Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (BETA); 2015-10-14.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan (2015). Is there a relationship between workers experience portfolio and innovation?. The Karlsruhe Institute of Technology (KIT); 2015-10-15 - 2015-10-16.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2014). Doktorgradsprofilen. Magma. [Fagblad]; 2014-03-15.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2014). Erfaringer fra veilederrelasjonen – innlegg & paneldebatt med erfarne veiledere og kandidater. Universitetet i Nordland - Universitetet i Agder - UiS; 2014-06-10.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2014). «Utanlandsk arbeidskraft – ein ressurs i innovasjonsprosessar?». Forsker Grand Prix NRK. [TV]; 2014-12-27.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2014). «Utanlandsk arbeidskraft – ein ressurs i innovasjonsprosessar?». Forskningsdagane;
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2014). Do firms with foreign workers go about the innovative process differently?. NEON; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Tveterås, Ragnar (2014). Does the Norwegian oil and gas industry benefit from co-location?. RIP; 2014-10-16 - 2015-10-17.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Tveterås, Ragner (2014). Does the Norwegian oil and gas industry benefit from co-location?. The Norwegian Research School of Innovation; 2014-09-02.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2013). Diversity in the Workforce – an Enabler for Innovation?. UiS Business School, IRIS, University of Stavanger; 2013-09-05 - 2013-09-06.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2013). The Tower of Babel: Experiences from the supervisory relationship Then a panel discussion with supervisors and candidates from different disciplines,.. Universitetet i Nordland - Universitetet i Agder - UiS; 2013-12-04.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl (2013). Does Internationalization Enable Innovation? The Link between Foreign Skilled Workers, International Partners and Innovation in Norwegian Regions. Universidad de Deusto; 2013-10-10 - 2013-10-11.
 • Johansen, Benny Andre; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2012). Skolerer framtidens innovasjonsforskere En helt ny forskerskole i innovasjon starter opp. Den er resultat av et unikt samarbeid mellom de beste fagmiljøene innenfor innovasjon.. Forskningsrådet. [Internett]; 2012-09-18.
 • Bolseth, Sunniva Selena; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2011). Volda-student med masteroppgåve om arbeidsinnvandring i den maritime klynga. Høgskulen i Volda. www.hivolda.no. [Internett]; 2011-08-24.
 • Haanes, Kjetil; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2011). Utlendingar føler seg ikkje verdsette. Sunnmørsposten. [Avis]; 2011-08-16.
 • Måseide, Ingvild A; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2011). – Ei kjensle av å ikkje sleppe til. Vikebladet Vestposten. [Avis]; 2011-08-17.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2011). På Nebo Bjerg?. Sunnmørsposten. [Avis]; 2011-08-17.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2011). På Nebo Bjerg? Eit foredrag om funn frå studien omkring utanlandsk arbeidskraft og den maritime klynga på møre.. MAFOSS, Møreforsking, Maritimt forum nordvest; 2011-08-17.
 • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2011). Rekruttering av utanlandsk kvalifisert arbeidskraft – ei utfordring for Sunnmøre?. Forskingsdagane; 2011-09-28 - 2011-09-29.