Et profilbilde

Ekstern
Ole-Erik Vestøl Endrerud { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Ole-Erik Vestøl Endrerud", "tel": "Telefon: 51832178 ", "email": "ole-erik.v.endrerud@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi
Kontor/romnr KE E-202
Tlf priv/mob 473 78 157

Forskningsområder

Maintenance management

Reliability
Offshore wind
Marine logistics

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Maintenance strategies and -organizations for large scale offshore wind parks - A project within the Norwegian Centre for Offshore Wind (NORCOWE) 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dinwoodie, Iain; Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Hofmann, Matthias; Martin, Rebecca; Sperstad, Iver Bakken (2015). Reference cases for verification of operation and maintenance simulation models for offshore wind farms. ISSN 0309-524X. Volum 39. Hefte 1. s. 1-14.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Austreng, Knut Ragnar; Keseric, Nenad; Liyanage, Jayantha Prasanna (2015). New vessel concepts for operations and maintenance of offshore wind farms. ISSN 1098-6189. Volum 2015-January. s. 637-643.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna (2015). Collaborative operating environments in the offshore petroleum sector: Performance solutions for added value in B2B partnerships.. I: Proceedings of the 7th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2012). Springer. ISBN 978-3-319-02461-5. s. 253-264.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna (2015). Decision support for operations and maintenance of offshore wind parks. ISSN 2195-4356. Volum 19. s. 1125-1139.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna (2015). Value creation through Collaboration in complex operating environments: A case on performance gaps from the offshore petroleum sector.. I: Proceedings of the 7th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2012). Springer. ISBN 978-3-319-02461-5. s. 241-252.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna (2015). Decision Support for O&M of Offshore Wind Parks. I: Engineering Asset Management - Systems, Professional Practices and Certification. Springer. ISBN 978-3-319-09506-6. s. 1125-1139.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna; Keseric, Nenad (2015). Marine logistics decision support for operation and maintenance of offshore wind parks with a multi method simulation model. ISSN 0891-7736. Volum 2015-January. s. 1712-1722.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna; Keseric, Nenad (2014). Marine logistics decision support for operation and maintenance of offshore wind parks with a multi method simulation model. I: Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference. IEEE Press. ISBN 978-1-4799-7486-3. s. 1712-1722.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna; Keseric, Nenad; Austreng, Knut Ragnar (2015). New Vessel Concepts for Operations and Maintenance of Offshore Wind Farms. The Twenty-fifth International Offshore and Polar Engineering Conference. 2015-06-21 - 2015-06-26.
 • Martin, Rebecca; Sperstad, Iver Bakken; Dinwoodie, Iain; Endrerud, Ole-Erik Vestøl (2015). Reference Cases for Benchmarking Operations and Maintenance Models for Offshore Wind Farms. EERA DeepWind 2015.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna; Keseric, Nenad (2014). Marine Logistics Decision Support for Operation And Maintenance of Offshore Wind Parks With a Multi Method Simulation Model. Winter Simulation Conference 2014. 2014-12-07 - 2014-12-10.
 • NRK, Dagsrevyen; Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Kalvig, Siri M. (2014). Sterk medvind for energiparken på Jæren. [TV] 2014-02-17.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl (2013). Making offshore wind more affordable.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl (2013). Simulation Model for O&M of Offshore Wind Parks. EWEA Offshore 2013. 2013-11-19 - 2013-11-21.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna (2013). Decision Support for O&M of Offshore Wind Parks. World Congress on Engineering Asset Management 2013. 2013-10-30 - 2013-11-01.
 • Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Liyanage, Jayantha Prasanna (2012). Value Creation Through Collaborative Operating Environments. World Congress on Engineering Asset Management 2012. 2012-10-08 - 2012-10-09.