Et profilbilde

Timelønnet universitetslektor
Gry Cecilie Høiland { "honorific-suffix": "Timelønnet universitetslektor", "fn": "Gry Cecilie Høiland", "tel": "Telefon: 51833734", "email": "gry.c.hoiland@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Handelshøgskolen ved UiS
Rom EOJ 347
Tlf priv/mob 40213370

 

Sosiolog og doktorgradsstipendiat i ledelse ved Senter for Innovasjonsforsking ved Handshøgskolen, Universitetet i Stavanger. Bakgrunn i organisasjonssosiologi med fokus på arbeid og velferd, og erfaring som rådgiver i NAV.


Forskningsinteresse rettet mot innovasjons- og implementeringsprosesser i komplekse organisasjoner.


---


Sociologist and Ph.D. research fellow at the Center for Innovation Research at the University of Stavanger Business School. Educational background is in organizational sociology of work and welfare. Previously employed at the Norwegian Labour and Welfare Agency before starting PhD.


Research interests are innovation and implementation processes in complex organizations.Undervisning

Forskningsområder

Working title of PhD project: 


Innovation in public service organizations: coping with implementation demands at the frontlinesInnovasjon i arbeidsinkluderingstjenester:
top-down implementering i NAVs frontlinje 

Utvalgte publikasjoner

 • Høiland & Willumsen (2016). Understanding implementation in complex public organizations ? implication for practice. Journal of Comparative Social Work, 11(2).

  • Høiland & Willumsen (2015). Innovasjon for mer integrerte tjenester: samarbeid på tvers i arbeidsinkludering. Kapittel 12 i Elisabeth Willumsen og Atle Ødegård (red.) Sosial innovasjon ? fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. Bergen.
  • Høiland (2008). Der arbeidslivet møter familielivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet. Masteroppgave i sosiologi. UiB.

Pågående forskning

Ph D Project on implementation processes in the public sector of work inclusion. 

Arbeidserfaring

1.12.2009 - 31.12.2012

Rådgiver 
NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland.

1.6.2009-30.12.2009
Førstekonsulent
NAV Forvaltning Rogaland


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2016). Understanding implementation in complex public service organizations – implication for practice. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Volum 11. Hefte 2. s. 1-29.
 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2015). Innovasjon for mer integrerte tjenester : samarbeid på tvers i arbeidsinkludering. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1587-4. s. 213-232.
 • Høiland, Gry Cecilie (2017). Applying critical realism in public service implementation research. ESWRA; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2017). Frontline public welfare employees’ resistance practices as value-driven, employee-based innovation?. Inland Norway University of Applied Sciences; 2017-11-15 - 2017-11-18.
 • Høiland, Gry Cecilie (2016). Innovasjon i arbeidsinkluderingstjenester.Top-down implementering i NAVs frontlinje. UiS; 2016-10-25.
 • Høiland, Gry Cecilie (2016). Researching a specific innovation process in NAV. Center of Innovation Research, UiS, IRIS; 2016-11-22.
 • Høiland, Gry Cecilie (2016). Street-level bureaucrats and the paradox of embedded agency in a public policy implementation study. EGOS; 2016-07-06 - 2016-07-09.
 • Høiland, Gry Cecilie (2016). Street-level bureaucrats and the paradox of embedded agency through the lens of critical realism.. International Association of Critical Realism; 2016-07-20 - 2016-07-22.
 • Høiland, Gry Cecilie (2015). Implementeringsprosesser i NAV. Fra ledelsesnivå til frontlinje. UiS; 2015-08-13 - 2015-08-14.
 • Høiland, Gry Cecilie (2015). Understanding and researching work inclusion policy implementation in NAV. Constructing an analytical and methodological framework. Center for Innovation Research, UiS, IRIS; 2015-05-13.
 • Høiland, Gry Cecilie (2014). The need for interorganisational and interprofessional collaborations for service innovation in work inclusion for young people with asperger syndrom.. UiS; 2014-10-17.