Et profilbilde

Stipendiat
Kari Kjestveit { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Kari Kjestveit", "tel": "Telefon: 51831514", "email": "kari.kjestveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom KE C-382

Undervisning

Forskningsområder

Organisatorisk sikkerhet, sikkerhetskultur, arbeidsskader, risikoforståelse

Utvalgte publikasjoner

Kjestveit, K., Tharaldsen, J.E. & Holte, K.A. (2010). Young and strong: What influences injury rates within building and construction? Safety Science Monitor 15 (2).

Holte, K.A. & Kjestveit, K. (2012). Young workers in the construction industry and initial OHS training when entering work life. Work 41: 4137-4141.

Pågående forskning

Safety culture, occupational health and accidents in Norwegian agriculture - analysis of state and future challenges.

Finansiert av Norges forskningsråd, 2011-2015. Samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, Arbeidsmedisinsk avdeling på St.Olavs hospital og IRIS.

 

Arbeidserfaring

2013 - d.d: Universitetet i Stavanger (stipendiat)

2005 - d.d: IRIS Samfunn (forsker)

2004-2005: Fylkesmannen i Vest-Agder (førstekonsulent)

2002-2004: Rogalandsforskning (forsker)

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aas, Oddfrid; Almås, Reidar; Holte, Kari Anne; Kjestveit, Kari; Logstein, Brit; Storstad, Oddveig; Follo, Gro Irene (2016). Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket. Norsk senter for bygdeforskning. ISBN 978-82-991199-3-1. 48 s.
 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 s.
 • Holte, Kari Anne; Kjestveit, Kari (2013). Greit med overvåking av veiene?. International Research Institute of Stavanger. 62 s.
 • Ellingsen, Kjersti Lunde; Kjestveit, Kari; Holte, Kari Anne (2012). Unge arbeidstakere i bygg- og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere. International Research Institute of Stavanger. 40 s.
 • Kjestveit, Kari (2012). RNNP-2011- Risikonivå i Norsk Petroleums sektor. Utviklingstrekk landanlegg. International Research Institute of Stavanger. 86 s.
 • Kjestveit, Kari (2012). RNNP-2011Hovedrapport, Risikonivå i Norsk Petroleums sektor.. International Research Institute of Stavanger. 160 s.
 • Kjestveit, Kari (2010). Forebygging av vold i det offentlige rom. International Research Institute of Stavanger. 41 s.
 • Kjestveit, Kari; Ellingsen, Kjersti Lunde; Holte, Kari Anne (2010). Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv. Tredje trinn: en kvantitativ vurdering av sikkerhetskultur og arbeidsmiljø. International Research Institute of Stavanger. 75 s.
 • Kjestveit, Kari; Skaugen, Britt Hege; Holte, Kari Anne (2008). Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Andre trinn: En kvalitativ studie.. International Research Institute of Stavanger. 75 s.
 • Høydal, Roar; Kjestveit, Kari; Holte, Kari Anne (2007). Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Første trinn.. International Research Institute of Stavanger. 51 s.
 • Kjestveit, Kari; Berg, Christin; Langeland, Anders; Normark, Eva (2007). Evaluering av midtmarkering på veg: E39 i Vest-Agder. International Research Institute of Stavanger. 46 s.
 • Kjestveit, Kari; Junge, Amund (2007). Samfunnssikkerhet og risiko - SAMRISK. Kunnskapsstatus - Oversikt over forskningsmiljøer. International Research Institute of Stavanger. 87 s.
 • Kjestveit, Kari; Junge, Amund; Lunde-Hanssen, Linda Sofie (2007). Samfunnsikkerhet og risiko - SAMRISK. Kunnskapsstatus - oversikt over forskningsmiljøer. Fellesrapport. International Research Institute of Stavanger. 211 s.
 • Lie, Terje; Tikkanen, Tarja Irene; Kjestveit, Kari (2007). Aldring og helse på sokkelen - et brukerstyrt innovasjonsprosjekt. International Research Institute of Stavanger. 76 s.
 • Wienche, Herman Steen; Tunes, T.E.; Kjestveit, Kari (2007). ROS-analyse for Stavangerregionen. International Research Institute of Stavanger. 46 s.
 • Kjestveit, Kari (2017). Systemtankegang i landbruket?. Landbruk 21 Trøndelag;
 • Kjestveit, Kari (2015). Har landbruket noe å lære av andre bransjer?. IRIS, Bygdeforskning, St.Olavs hospital, NRF, interesseorg.;
 • Kjestveit, Kari (2015). Når dagene blir lange... Arbeidstidens betydning for skader. IRIS, Bygdeforskning, St.Olavs hospital, NFR, interesseorg.;
 • Kjestveit, Kari; Holte, Kari Anne (2015). Farming in transition: How do Norwegian farmers interpret and approach new workplace risks?. 2015-10-21 - 2015-10-23.
 • Kjestveit, Kari (2014). Bonde - ikke arbeidstaker.
 • Kjestveit, Kari (2014). Bønders arbeidstid og skaderisiko.
 • Kjestveit, Kari; Holte, Kari Anne (2014). Risk factors for occupational injuries among Norwegian farmers - does organizational safety matter?. 2014-09-30 - 2014-10-03.