Et profilbilde

Professor II
Thomas Moser { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "Thomas Moser", "tel": "", "email": "thomas.moser@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Baksjøberget, Per Enok; Nyquist, Astrid; Moser, Thomas; Jahnsen, Reidun (2017). Having Fun and Staying Active! Children with Disabilities and Participation in Physical Activity: A Follow-Up Study. ISSN 0194-2638. DOI: doi: 10.1080/01942638.2017.1281369.
 • Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas (2017). Barnehagelæreren - en (ut-)forskende tilnærming til praksis.
 • Haugen, Tommy; Moser, Thomas (2016). Hva er motorikk?.
 • Moser, Thomas; Ommundsen, Yngvar (2016). Motorikk og kognitiv læring.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie (2016). Motor-life-skills of toddlers – a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist. ISSN 1350-293X. Volum 24. Hefte 1. s. 115-135. DOI: 10.1080/1350293X.2014.895560.
 • Nyquist, Astrid; Moser, Thomas; Jahnsen, Reidun (2016). Fitness, Fun and Friends through Participation in Preferred Physical Activities: Achievable for Children with Disabilities?. ISSN 1034-912X. Volum 63. Hefte 3. s. 334-356. DOI: 10.1080/1034912X.2015.1122176.
 • Moser, Thomas; Thoresen, Trine (2015). Norwegen: Kinderrechte des Sports.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2015). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?. ISSN 1350-293X. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1062664.
 • Fevang, Marthe Bottolfs; Moser, Thomas (2014). Kosthold.
 • Fevang, Marthe Bottolfs; Moser, Thomas (2014). Kosthold.
 • Hogsnes, Hilde Dehnæs; Moser, Thomas (2014). Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning :. ISSN 1890-9167. Volum 7. Hefte 6. s. 1-24.
 • Kløveager Nielsen, Trine; Sommersel, Hanna Bjørnøy; Tiftikci, Neriman; Vestergaard, Stinna; Søgaard Larsen, Michael; Ellegaard, Tomas; Kampmann, Jan; Moser, Thomas; Persson, Sven; Ploug, Niels (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige.
 • Moser, Thomas (2014). Læring og kropp.
 • Moser, Thomas; Storli, Rune (2014). Fysisk og motorisk utvikling.
 • Storli, Rune; Moser, Thomas (2014). Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv.
 • Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas (2014). Omsorg og læring : hvor "ny" er rammeplanen?.
 • Engelsen, Knut Steinar; Moser, Thomas; Wittek, Anne Line (2013). "...På nivå og omfang med..." Førstekvalifisering gjennom førstelektorløp - en analyse basert på erfaringer fra lærerutdanningene. ISSN 1893-8981. Volum 36. Hefte 4. s. 109-124. DOI: 10.3402/uniped.v36i4.23091.
 • Larsen, Michael Søgaard; Kampmann, Jan; Persson, Sven; Moser, Thomas; Ploug, Niels; Kousholt, Dorte (2013). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige. ISSN 1904-5255.
 • Moser, Thomas (2013). Barns kroppslighet som del av barnehagens helhetlige dannelsesoppdrag.
 • Moser, Thomas (2013). Den sosiale kroppen.
 • Moser, Thomas (2013). Motorikk, utvikling og læring: en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser.
 • Moser, Thomas (2013). Syn på læring i barnehageloven og rammeplanen.
 • Nordtorp, Heidi L.; Nyquist, Astrid; Jahnsen, Reidun; Moser, Thomas; Strand, Liv Inger (2013). Reliability of the Norwegian Version of the Children's Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and Preferences for Activities of Children (PAC). ISSN 0194-2638. Volum 33. Hefte 2. s. 199-212. DOI: 10.3109/01942638.2012.739269.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas (2013). Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave).
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Løge Hagen, Trond; Moser, Thomas (2013). Forord.
 • Weiß, Otmar; Voglsinger, Josef; Stuppacher, Nina; Moser, Thomas; Methlagl, Michael; Pammer, Ulrich (2013). Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines psychomotorischen Förderprogramms in der Volksschule und Neuen Mittelschule.. ISSN 0170-5792. Volum 3. s. 165-166.
 • Høihilder, Eli Kari; Karlsen, Asgjerd Vea; Moser, Thomas (2012). Digitale mapper som redskap i vurderingsprosessen : en undersøkelse blant lærerstudenter i pedagogikk. ISSN 0029-2052. Hefte 1. s. 27-41.
 • Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (2012). Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø.
 • Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas (2012). Rom for barnehage : velkommen inn.
 • Larsen, Michael Søgaard; Kampmann, Jan; Persson, Sven; Moser, Thomas; Ploug, Niels; Kousholt, Dorte (2012). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). ISSN 1904-5255. Hefte 10.
 • Løkken, Gunvor; Moser, Thomas (2012). Space and materiality in early childhood pedagogy - introductory notes. ISSN 2000-4508. Volum 3. Hefte 3. s. 303-315.
 • Moser, Thomas (2012). Barnehagens innerom som pedagogisk utviklingsprosjekt.
 • Moser, Thomas (2012). Det kropslige barn: nogle tanker om kropslighed og dannelse.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2012). De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer.
 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin (2012). Barnehagens fysiske miljø i nyere faglitteratur : et systematisk litteratursøk for tidsrommet 2000-2010.
 • Larsen, Michael Søgaard; Jensen, Bente; Johansson, Inge; Moser, Thomas; Ploug, Niels; Kousholt, Dorte (2011). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). ISSN 1904-5255. Hefte 7.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2011). Barnehagens rom og barnas hverdag - utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid.
 • Moser, Thomas (2010). Barns kroppslighet som del av barnehagens helhetlige dannelsesoppdrag.
 • Moser, Thomas (2010). Den sosiale kroppen.
 • Moser, Thomas (2010). Forord.
 • Moser, Thomas (2010). Motorikk, utvikling og læring - en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser.
 • Moser, Thomas (2010). Syn på læring i barnehageloven og rammeplanen.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development. ISSN 1350-293X. Volum 18. Hefte 4. s. 457-471. DOI: 10.1080/1350293X.2010.525931.
 • Moser, Thomas; Tholin, Kristin Rydjord (2010). Barnehagenes organisering - med et særlig blikk på tema- og konseptbarnehager.
 • Nordenbo, Sven Erik; Moser, Thomas; Jensen, Bente; Hjort, Katrin; Johansson, Inge; Ploug, Niels; Larsen, Michael Søgaard; Thornval, Mette (2010). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen).
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas (2010). Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Løge Hagen, Trond; Moser, Thomas (2010). Innledning.
 • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Frode, Søbstad (2009). Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 2. Hefte 1. s. 39-55.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas; Janson, Harald; Nærde, Ane (2009). Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie.
 • Moser, Thomas; Mortensen, Ilse Marie (2009). Børn og voksnes kropslighed i daginstitutioner. Refleksion og vident om kroppens betydning i dagtilbudet, med særlig vægt på socialt udsatte børn.
 • Nordenbo, S.; Jensen, Bente; Hjort, Katrin; Moser, Thomas; Ploug, Niels (2009). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen).
 • Nordenbo, Sven Erik; Kampmann, Jan; Moser, Thomas; Ploug, Niels (2009). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2006 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen).
 • Martinsen, Egil W.; Moser, Thomas (2008). Corporeality, exercise, mental health and mental disorders.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Mørreaunet, Sissel (2008). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?.
 • Jensen, Søren Kjær; Moser, Thomas (2008). Body bildung : an essay about learning and corporeality.
 • Juelskjær, Malou; Moser, Thomas; Schilhab, Theresa S. S. (2008). Introduction.
 • Moser, Thomas (2008). Psykososiale betrakninger.
 • Moser, Thomas (2008). Psykososiale betraktninger.
 • Moser, Thomas; Melvold, Line Beate Sanne; Jørgensen, Kari-Anne; Hagheim, Ann Kristin (2008). Om barnas rom og kropp, aktivitet og hvile : Kropp, bevegelse og helse.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari (2008). Epilog. Fagområdene i barnehagens verden.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari (2008). Prolog. Mulighetenes verden.
 • Schilhab, Theresa S. S.; Juelskjær, Malou; Moser, Thomas (2008). Learning Bodies.
 • Schilhab, Theresa S. S.; Juelskjær, Malou; Moser, Thomas (2008). Post Scriptum - On "Learning bodies".
 • Moser, Thomas; Röthle, Monica (2007). Ny rammeplan: Ny barnehagepedagogikk?.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk (2007). Forskning og kompetansebehov i barnehagen.
 • Moser, Thomas (2007). Børns kropslighed og sociale relationer.
 • Moser, Thomas (2007). Kropsforankret læring og aktivitet som pædagogiske begreber.
 • Moser, Thomas (2007). Rommet som pedagogisk (kon)tekst og det fysiske miljøet som læremiddel.
 • Moser, Thomas; Jensen, Bente (2007). Børn, krop og tumult - refleksioner over kompetence og kropskultur i pædagogiske institutioner.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika Anna (2007). Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika Anna (2007). Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer?.
 • Moser, Thomas; Röthle, Monika; Röthle, Monika (2007). Epilog. Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.
 • Moser, Thomas; Sanna, Thor Kristen (2007). Barnet som læringsaktør i barnehagen - kunnskap som mål og prosess.
 • Moser, Thomas; Sanna, Thor Kristen (2007). Barnet som læringsaktør i barnehagen - kunnskap som mål og prosess.
 • Röthle, Monika Anna; Moser, Thomas (2007). Epilog: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.
 • Röthle, Monika; Röthle, Monika; Moser, Thomas (2007). Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer? Prolog - Ny rammeplan, ny barnehage, nye utfordringer?.
 • Tholin, Kristin Rydjord; Moser, Thomas (2007). Omsorg og læring - hvor "ny" er rammeplanen?.
 • Moser, Thomas; Sanna, Thor Kristen (2006). Barnehagen som forskerskole?.
 • Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2005). Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis.
 • Jacobsen, Einar Berggraf; Moser, Thomas (2005). L97 og kroppsøvingsfaget med fokus på ungdomstrinnet lærernes erfaringer på utvalgte områder av L97 i relasjon til skoletrinn. ISSN 0029-2052. Hefte Årg. 89, nr 3. s. 244-258.
 • Moser, Thomas (2005). Kielii ja liike: Liikunnan mahdollisuudet kielen kehitysksen tukemisessa Språk og bevegelse: Idrettens muligheter for å støtte språkutviklingen.
 • Moser, Thomas (2005). Krop og bevægelse i dagtilbud.
 • Moser, Thomas (2005). Krop og bevægelse i dagtilbud.
 • Moser, Thomas (2005). Kropslighed og dagtilbud - hvad ved vi?.
 • Moser, Thomas (2005). Man bliver ikke bedre til matematikk ved at klatre i træer.
 • Moser, Thomas; Jacobsen, Einar Berggraf; Erdmann, Ralf (2005). Physical education in Norway.
 • Jacobsen, Einar Berggraf; Moser, Thomas (2004). Noe nytt fra "gymmen"? : stabilitet og forandring i kroppsøvingsfaget.
 • Moser, Thomas (2004). A richly woven tale. Book Review. ISSN 0163-8548. Volum 27. s. 341-348.
 • Moser, Thomas (2004). I begyndelsen er bevægelsen : Krop og bevægelse i Dagtilbud.
 • Moser, Thomas (2004). Læring og bevægelse. Hefte 6.
 • Moser, Thomas (2004). Motivasjon.
 • Moser, Thomas (2004). The significance of physical activity for the psychosocial domain : a crash between myths and empirical reality?.
 • Moser, Thomas (2003). Bevægelse i sproget – sproget i bevægelse bevægelse i sproget.
 • Moser, Thomas (2003). Evaluation und Effektkontrolle in der Psychomotorik Evaluering og effekt-kontroll i psykomotorikken.
 • Moser, Thomas (2003). Kroppens og bevægelsens betydning for børn i daginstitutioner.
 • Moser, Thomas; Jensen, Søren Kjær (2003). Viden i Bevegelse Knowledge in Motion.
 • Moser, Thomas; Weiss, Otmar (2003). Psychomotorische Fortbildungsmaßnahmen von KindergärtnerInnen. Werkstattbericht zur Evaluation von Veränderungen ausgewählter Aspekte des motorischen und psychosozialen Funktionsniveaus von Vorschulkindern.
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar (2002). En sunn psyke i en sprelsk kropp? Om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse fra et empirisk kvantitativt ståsted. Hefte 2. s. 1-17.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari (2000). Die Effekte psychomotorischen Trainings auf kognitive und motorische Lernvoraussetzungen bei Kindern. Volum 12. Hefte 1. s. 84-97.
 • Moser, Thomas (1998). I samforfatterskap med Stein Jacobsen og Bård Söderberg: Ord i bevegelse - Om sammenhengen mellom dysleksi og motorisk funksjonsnivå og dysleksiens spesifikke versus generelle karakter. En kontrollert kvantitativ undersøkelse blant 5. klassinger i Tønsbergdistriktet.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas (1997). Aerobic and anaerobic demands in short distance orienteering. ISSN 1012-0602. Volum 13. s. 4-26.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas (1997). Aerobic and anaerobic demands in short distance orienteering. ISSN 1012-0602. Hefte 01.feb. s. 4-25.
 • Moser, Thomas (1995). Teori/Filosofi bak satsing på koordinasjonstrening.
 • Jordan Hagen, Britt Ellen; Moser, Thomas (2016). Kvalitet i barnehagens sosiale miljø og barns selvregulering. HSN. 92 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas; Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205495982. 88 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas; Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo A/S. ISBN 9788771601671. 80 s.
 • Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Leseman, Paul; Melhuish, Edward; Slot, Pauline (2016). CARE-Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC. Deliverable 6.3 Revised quality framework and indicators of quality and well-being.. Report to the European Commission.
 • Broekhuizen, Martine; Leseman, Paul; Moser, Thomas; van Trijp, Karin (2015). CARE-Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC. Deliverable 6.2: Stakeholders Study. Values, beliefs and concerns of parents, staff and policy representatives regarding ECEC services in nine European countries. First report on parents.. Utrecht University. 160 s.
 • Myhre, Nina Cathrine; Moser, Thomas (2015). Kvalitet i barnehagens språkmiljø i et allmennforebyggende perspektiv. HBV. 83 s.
 • Cronsteen, Nina Marie; Moser, Thomas (2014). Mangfold i barnehagen. HSN. 83 s.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Nærde, Ane; Dearing, Eric (2014). Sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer i barnehagen, og barns sosiale og faglige ferdigheter på første klassetrinn. Foreløpige resultater fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling (Rapport til Utdanningsdirektoratet, 15.12.2014). Atferdssenteret-Unirand. 20 s.
 • Moser, Thomas; Jakobsen, K. (2013). Report from Norway. Contribution to ”Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing early school leaving (ESL)”. Funded by the European Commission, Education and Culture Directorate-General, N° EAC/17/2012. Public Policy and Management Institute. 20 s.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2008). En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215012735. 227 s.
 • Røe, Lene; Braut, Reidun; Kolle, Elin; Moser, Thomas; Säfvenbom, Reidar; Storheim, Kjersti (2007). Bydelens barn i bevegelse : sluttrapport 2007. Norges idrettshøgskole. 66 s.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Jansen, Turdi Thorsby; Dudas, Bettina (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Prosjekt på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Delrapport 5 - Perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Høgskolen i Vestfold. ISBN 82-7860-176-3. 43 s.
 • Aanderaa, Berit; Moser, Thomas; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 3 - Vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant kommunale barnehageansvarlige. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601720. 87 s.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie; von Krogh, Fie (2006). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. HiST, NTNU, HiNT,DMMH, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. ISBN 9788251922296. 6 s.
 • Gulbrandsen, Åse; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Vintervold, Anne Lene (2006). Det var en gang et sykehus ... eller Kommer det an på størrelsen? : evaluering av oppstarten av barnehagen Sophies Hage. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601666. 71 s.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Moser, Thomas (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 1 - Dialogmøter mellom fylkesmenn og regionale høgskoler om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601682. 37 s.
 • Kolle, Elin; Storheim, Kjersti; Røe, Lene; Grydeland, May; Moser, Thomas; Säfvenbom, Reidar (2006). Bydelens barn i bevegelse : sluttrapport 2005. Norges Idrettshøgskole. 57 s.
 • Moser, Thomas; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 2 - Styreres vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601704. 63 s.
 • Moser, Thomas; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Aanderaa, Berit (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 6 - oppsummering og anbefalinger. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601798. 30 s.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Jansen, Turid Thorsby (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 - perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601763. 43 s.
 • Moser, Thomas; Tollefsen, Henning (2006). Når du først er fed, hvad så? : delprojekt 3 : registrering og sammenlignende analyse af forskellige behandlingstiltag for overvæktige voksne i Danmark. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 45 s.
 • Nesset, Grete; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 4 - Betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med barnehager. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601747. 34 s.
 • Moser, Thomas; Thoresen, Ingeborg Tveter (2005). Revidert rammeplan for barnehagen : forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Barne- og familiedepartementet. Barne- og familiedepartementet. 58 s.
 • Moser, Thomas; Tollefsen, Henning (2005). Når du først er fed, hvad så? : delprojekt 1 : børns psykosociale og vægtmæssige udvikling efter et ophold på Julemærkehjem. Learning Lab Denmark. 43 s.
 • Moser, Thomas; Tollefsen, Henning (2005). Når du først er fed, hvad så? : delprojekt 2 : registrering og sammenlignende analyse af forskellige behandlingstiltag i Danmark. Learning Lab Denmark. 45 s.
 • Moser, Thomas; Jacobsen, Einar Berggraf (2003). L97 og Kroppsøvingsfaget. Fra grå praktbok til grå hverdag? Synteserapport. Norges forskningsråd. 11 s.
 • Berggraf Jacobsen, Einar; Moser, Thomas (2002). Kroppsøvings/idrettsfagets innerom som pedagogisk tekst. En pilotundersøkelse om forekomst og bruk av inventar i et utvidet tekstperspektiv. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278600554. 50 s.
 • Berggraf Jacobsen, Einar; Moser, Thomas; By, Inger-Åshild; Fjeld, Jon Besse; Gundersen, Kjell Terje; Stokke, Rasmus (2002). L97 og kroppsøvingsfaget - fra blå praktbok til grå hverdag? - Elevenes og lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving : Hovedrapport 2. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278600635. 150 s.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari (2002). Sammenhengen mellom motorisk og språklig-kognitivt funksjonsnivå hos 11/12 åringer En oppfølgingsundersøkelse etter 4 år. Høgskolen i Østfold. ISBN 8278250979. 65 s.
 • Fjeld, Jon Besse; Stokke, Rasmus; Moser, Thomas; Gundersen, Kjell Terje; By, Inger-Åshild (2001). L-97 og kroppsøvingsfaget : fra blå praktbok til grå hverdag? : lærernes erfaringer knyttet til den nye læreplanen i kroppsøving. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278600473. 218 s.
 • Moser, Thomas (2000). Ein gesunder Geist in einem geschickten Körper? Zur Beziehung von Bewegung, Kognition, Sprache und Selbstbild bei 6- und 7-jährigen Kindern. Eine theoretische und empirische Studie. Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches Institut. 346 s.
 • Moser, Thomas (2000). Skaper fysisk aktivitet kloke og selvsikre mennesker? Myter og fakta rundt forbindelsen mellom motorikk, kognitiv læring og selvbilde.
 • Moser, Thomas; Jacobsen, Einar Bergraff; Jørgensen, Kari Anne; Folvik, Sven Egil; Lilletvedt, Karl H.; Braute, Jorunn Nyhus (1999). L97 og kroppsøvingsfaget: Fra blå praktbok til grå hverdag ? Delrapport 1: En teoretisk referanseramme for evaluering av L97. Høgskolen i Vestfold. 39 s.
 • Moser, Thomas; Jørgensen, Kari Anne; Folvik, Sven Egil; Lilletvedt, Karl H.; Thorseth, Narve; Braute, Jorunn Nyhus; Jacobsen, Einar Bergraf (1999). L97 og kroppsøvingsfaget: Fra blå praktbok til grå hverdag ? Del rapport 2: Lærernes og rektorenes vurderinger før iverksetting av L97 i et generlt perspektiv og et kroppsøvingsperspektiv. Høgskolen i Vestfold. 77 s.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas (1998). Aerobe og anaerobe arbeidskrav i kortdistanseorientering. Norges idrettshøgskole.
 • Moser, Thomas (2017). Å styrke systematisk arbeid i barnehagen – Hva innebærer det? Skolifisering eller bedre kvalitet for alle?. Bydel Grorud;
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul (2016). Expectations of ECEC from a European perspective: Views of parents, staff and policymakers. 2016-05-05 - 2016-05-07.
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul (2016). Parental attitudes towards diversity and inclusion in ECEC settings; a comparison between nine European countries. 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul; Melhuish, E (2016). The development of a transnational model on the evaluation of quality and well-being in ECEC. ICEC & BMFSFJ; 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul; Melhuish, Edward; Pastori, Giulia; Petrogiannis, Konstantinos (2016). Parents’ beliefs about future - oriented developmental and educational goals in ECEC: A comparison between nine European countries. 2016-07-10 - 2016-07-14.
 • Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Leseman, Paul; Melhuish, Edward; Pastori, Giulia; Petrogiannis, Konstantinos (2016). Teachers’ beliefs about future-oriented developmental and educational goals in ECEC: A comparison between nine European countries. 2016-06-29 - 2017-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2016). The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC.. Faculty of Psychology and Education, University of Porto; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2016). Measurement tools. Centre for educational measurement, CEMO; 2016-02-16.
 • Midteide Løkken, Ingrid; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2016). The relationship between caregiver-child interaction quality and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC. 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Moser, Thomas (2016). Barns kroppslighet og barnehagens dannelsesoppdrag. Læringsmiljøsenteret UiS og Nasjonalt Senter for mat, helse;
 • Moser, Thomas (2016). Frihet til å lære eller fritak fra læring. Dronning Mauds Minne for Barnehagelærerutdanning; 2016-10-26 - 2016-10-27.
 • Moser, Thomas (2016). Kroppslighet, fysisk aktivitet, læring og utvikling i barnehagen. Bydel Alna;
 • Moser, Thomas (2016). Körper und Bewegung im Kindergarten – neuere Forschungsergebnisse aus Skandinavien. Universität Osnabrück; 2016-03-13 - 2016-03-15.
 • Moser, Thomas (2016). Mixed method – Multimetode.
 • Moser, Thomas (2016). Tidlig innsats og barnehagens samfunnsoppdrag. Bedriftsøkonomisk institutt; 2016-08-22.
 • Moser, Thomas; Petorgiannis, Konstantinos; Melhuish, E (2016). ECEC-Quality Framework from the CARE project. European Comission - Education and Training; 2016-11-30 - 2016-12-01.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. 2016-06-29 - 2017-07-01.
 • Myhre, Nina Cathrine; Moser, Thomas (2016). Arbeid med GoBaN-prosjektet så langt og veien videre. GoBaN-prosjektet; 2016-02-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. 2016-06-28 - 2016-07-01.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). Measurments tools. Blikk for barn (BfB) og Gode barnehager for barn i Norge; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas (2015). Måling av sosiale ferdigheter. Atferdssentret; 2015-11-04.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth (2015). “Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Moser, Thomas (2015). Barnehagebarn til Beitostølen Helsesportssenter.
 • Moser, Thomas (2015). Forskning om barnehager og barnehagelærerutdanning – hva forskes det på?. EECERA & Selvorganisert med norske ph.d.-stiendiater; 2015-08-06.
 • Moser, Thomas (2015). Forskningsbasert barnehagelærerutdanning.
 • Moser, Thomas (2015). Forskningsoversikt og Curriculum Quality analysis and Impact Review of European Early Education and Care.
 • Moser, Thomas (2015). Fra "VI og DE" til "OSS".
 • Moser, Thomas (2015). Fragen zum norwegischen frühkindlichen Bildungssystem.
 • Moser, Thomas (2015). Førstelektorsøknad og kappe. Høgskulen i Sogn og Fjordane;
 • Moser, Thomas (2015). Hvordan vet vi at det vi gjør er det som er riktig? - om kvalitet.
 • Moser, Thomas (2015). Kosthold og damefotball. Teie idrettsforening, Nøtterøy sparebank;
 • Moser, Thomas (2015). Multimetode; Førstelektorsøknad og kappe.
 • Moser, Thomas (2015). Sammenhenger mellom motorikk, språk og matematikk. UiS - Lesesenteret i samarbeid med Stavanger kommune; 2015-11-24.
 • Moser, Thomas (2015). Sosial kompetanse i barnehagen.
 • Moser, Thomas (2015). The importance of building expertise and competence through PhD-candidates. "Blikk for barn" og "Gode barnehager for barn i Norge"; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Moser, Thomas (2015). The importance of building expertise and competence through PhD-candidates. 2015-10-27.
 • Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine (2015). Expectations of daycare from a European perspective: views of parents, daycare staff and policymakers. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP); 2015-08-24 - 2015-08-25.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Tønnessen, Finn Egil (2015). Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from the Stavanger Project. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn. Forskning.no. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. Financial Express. [Internett]; 2015-09-12.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities. The Free Press Journal. [Internett]; 2015-09-14.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency. Medical XPress. [Internett]; 2015-09-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Småbørn med god motorik er bedre til matematik. videnskap.dk. [Internett]; 2015-09-11.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter. barnehage.no. [Internett]; 2015-09-18.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals. International Business Times (Australian Edition). [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills. News Medical. [Internett]; 2015-09-10.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth (2015). Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud. Berlingske. [Avis]; 2015-09-12.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Moser, Thomas; Blömeke, Sigrid; Dearing, Eric (2015). What levels the playing field in the Norwegian ECEC model? Evidence from the BONDS study on 2-4 years old children”. European University Institute Florence; 2015-05-21 - 2015-05-23.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Moser, Thomas; Os, Ellen (2014). Norsk barnehageforskning. Hvor er vi og hvor er vi på vei?. Statped; 2014-12-12.
 • Moser, Thomas (2014). Barnehagens innhold og oppgaver - historisk og i et fremtidsperspektiv.
 • Moser, Thomas (2014). Hva er felles for fagene drama, musikk, kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøvning og idrett i lærerutdanning?.
 • Moser, Thomas (2014). Kropp, fysisk miljø og toddlernes hverdag.
 • Moser, Thomas (2014). Ledelse av arbeid med Workpackage 6 (CARE/EU-prosjekt). 2014-03-23 - 2014-03-26.
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie; Tønnessen, Finn Egil (2014). Prediction of the Development of Children’s Everyday Motor Competency in Early Childhood Education Institutions. European Associationfor Research on Learning and Instruction; 2014-08-25 - 2014-08-27.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Lesesenteret;
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2014). The relation between mathematical skills and motor skills in toddlers. European Early Childhood Education Research Association; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Hogsnes, Hilde Dehnæs; Moser, Thomas (2013). Alt handler ikke om hva barn kan.
 • Moser, Thomas (2013). Group size as structural quality indicator in ECEC - does it matter? Effects on children´s social competence and externalizing behaviour in a Norwegian context. EECERA; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Moser, Thomas (2013). Multimetode - å kombinere "kvantitativ og kvalitativ forskning". PRAKUT;
 • Moser, Thomas; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Dynamics and stability in the development of motor competency from toddler- to preschool age. European Early Childhood Education Research Association; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Backer-Grøndahl, Agathe; Ogden, Terje; Nærde, Ane (2013). Small is beautiful? Peer group size, social competence and aggression in Norwegian ECEC. European Association of Developmental Psychology; 2013-09-03 - 2013-09-07.
 • Moser, Thomas; Zachrisson, Henrik Daae; Nordahl, Kristin B.; Dearing, Eric (2013). Child care quality and language development. Society for Research in Child Development; 2013-10-01 - 2013-10-04.
 • Hogsnes, Hilde Dehnes; Moser, Thomas (2012). Barns sosiale utvikling og barns overgang fra barnehage til skole og sfo. Bamble kommune; 2012-10-02.
 • Hogsnes, Hilde Dehnes; Moser, Thomas (2012). Overgang, sammenheng og samarbeid mellom barnehage, skole og sfo. Fylkesmannen i Vestfold; 2012-12-14.
 • Moser, Thomas (2012). Barnehagens rom som pedagogisk ressurs. IKT i barnehagen. De yngste barnas liv i barnehagen. Høgskolen i Vestfold;
 • Moser, Thomas (2012). Die Bedeutung von Körper und Bewegung in skandinavischen Kindergärten. Tysk forening for idrettsvitenskap (DVS); 2012-04-20 - 2012-04-21.
 • Moser, Thomas (2012). ECEC-research in Norway and Scandinavia - mapping and appraisal of Scandinavian research in ECEC institutions (2006-2010). OECD;
 • Moser, Thomas (2012). Kvalitativ og kvantitativ forskning i lærerutdanningene. Hvilken rolle kan multimetode (mixed methods) spille?. DMMH;
 • Moser, Thomas (2012). Research projects at Vestfold University College. Aarhus University, Department of Education;
 • Moser, Thomas (2012). Rommet som pedagog. Udir;
 • Moser, Thomas (2012). Toddlernes barnehagerom.
 • Moser, Thomas (2012). Viktig å tenke rom. forskning.no. [Internett]; 2012-04-11.
 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin (2012). Barnehagens fysiske miljø. Et litteratursøk for tidsrommet 1990-2009 i samarbeid mellom bibliotekar og forsker. Høgskolen i Vestfold;
 • Moser, Thomas; Olsen, Heidi Kristin (2012). The physical environment of early childhood institutions. A review of literature (1990-2009). EECERA; 2012-08-29 - 2012-09-01.
 • Moser, Thomas (2011). Rommet som pedagog : barnehagens fysiske miljø. Voss kommune;
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2011). De yngste barns barnehage - en studie av kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. HiST, HiNT, NTNU, DMMH; 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Reier-Røberg, Kjetil; Moser, Thomas (2011). Evolution in Norwegian secondary schools: A pilot study towards assessing the importance of textbooks in understanding evolution. IARTEM; 2011-09-02 - 2011-09-06.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas (2011). Bevegelse binder all læring sammen. Fysioterapeuten. [Fagblad]; 2011-06-10.
 • Alvestad, Marit; Moser, Thomas; Johansson, Eva; Johansson, Jan-Erik; Lillemyr, Ole Fredrik (2010). Omsorg, lek og læring i barnehagen: En helhetlig tilnærming.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2010). Barnehagens rom og barnas hverdag. En undersøkelse om organiseringen av barn, rom og tid. 2010-05-10 - 2010-05-11.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers´ play, learning and development. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Moser, Thomas (2010). Architecture and Education: Norwegian Perspective. 2010-10-14.
 • Moser, Thomas (2010). Barne- og ungdomstrening. Norges idrettshøgskole; 2010-04-14.
 • Moser, Thomas (2010). Barnehager eller barnefabrikk? Skaper størrelsen av fremtidens barnehage et bedre rom for barn?. 2010-11-24 - 2010-11-25.
 • Moser, Thomas (2010). Ferske nyheter på barnehagefronten - hvilke føringer og konsekvenser for profesjonen og barnehagen? "NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst". 2010-11-25 - 2010-11-26.
 • Moser, Thomas (2010). Kindergarten space - materiality, learning and meaning making. 2010-10-13.
 • Moser, Thomas (2010). Kropp - Motorikk - Kompetanse. En teoretisk og empirisk drøfting av mulige sammenhenger. Linnéuniversitetet; 2010-09-29.
 • Moser, Thomas (2010). Nasjonal og internasjonal forskning på barnehager. 2010-11-23.
 • Moser, Thomas (2010). New approaches and innovative models in curriculum development. The Norwegian Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergarten. 2010-12-06 - 2010-12-07.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2009). Organisering av rom og tid for de minste barna i barnehagen. HiO;
 • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode (2008). Utfordringer i norsk barnehageforskning. Dronning Maud Minne Høgskole; 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode (2008). Forskning i barnehagen, aktuelle utfordringer og muligheter. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Moser, Thomas (2008). Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Moser, Thomas (2008). Barnehagen som arena for sosial utvikling : en pilotstudie. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Moser, Thomas (2008). Forskning i barnehagen - aktuelle utfordringer og muligheter. Arbeidsseminar. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Moser, Thomas (2008). Forskning og praksis i barnehagen. 2008-11-20 - 2008-11-21.
 • Moser, Thomas (2008). Mapping and Appraisal of Scandinavian Research in Early Childhood Institutions in 2006. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Moser, Thomas (2008). Mapping and appraisal of Scandinavian research in early childhood institutions in 2006. Selected results of the analysis of research into the situation in the Nordic countries about socially endangered children and day-care centres. What challenges arise?. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Moser, Thomas (2008). Plurality as a mean for a holistic quality control - preventing dogmatism and meaningless academic battle. 2008-06-11.
 • Moser, Thomas (2008). Rommet som pedagog - erfaringer fra tre romrelaterte prosjekter i barnehager. Dronning Mauds Minne Høgskole; 2008-11-03 - 2008-11-04.
 • Moser, Thomas; Søbstad, Frode (2008). Forskning i (og på) barnehagen - korte tilbakeblikk og forsøk på et lengre blikk inn i fremtiden. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Mørreaunet, Sissel; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby (2007). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Moser, Thomas (2007). Barnet som læringsaktør. 2007-12-03.
 • Moser, Thomas (2007). Clumsiness in children-do they grow out of it?A study of motor skills in 6-12 year-old Norwegian children. 2007-09-04 - 2007-09-09.
 • Moser, Thomas (2007). Das Kindergartenangebot in den nordischen Ländern - unter besonderer Berücksichtigung von Körper und Bewegung. 2007-09-26 - 2007-09-28.
 • Moser, Thomas (2007). Doing Indoor Spaces - Pedagogical Implications of Redesigning Kindergarten Rooms. 2007-02-08 - 2007-02-11.
 • Moser, Thomas (2007). Idrettsvitenskapenes stilling som akademisk disiplin innen idrettsvitenskap, og dens mulige bidrag til en forskerutdanning ved et utdanningsvitenskapelig fakultet. Högskolan i Malmö; 2007-04-24.
 • Moser, Thomas (2007). Kropp, bevegelse og læring. Högskolan i Malmö; 2007-04-25.
 • Moser, Thomas (2007). Physical space and corporeality - pedagogical implications of the organisation kindergarten rooms on children's play and activity. 2007-08-29 - 2007-09-01.
 • Moser, Thomas (2007). Research and theory regarding the relations between movement, self-perception and learning for children from 3-6 years. 2007-06-19.
 • Moser, Thomas (2007). Rummet som den tredje pædagog. Danmarks Pædagogiske Universitet; 2007-04-26.
 • Moser, Thomas; Melvold, Line Beate Sanne (2007). 5-åringer som praksisveiledere. Barn, førskolestudenter, barnehage- og høgskolepersonell i utviklende fellesskap. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Moser, Thomas; Mortensen, Ilse Marie (2007). Det kroppslige møte med barna og seg selv. Hvordan bruke det implisitte og selvfølgelige eksplisitt?. 2007-11-09.
 • Moser, Thomas; Segberg, Unni; Segberg, Unni (2007). Clumsiness in Children - do they grow out of it? A study of motor skills in 6 - 12 year old Norwegian children. 2007-09-04 - 2007-09-09.
 • Moser, Thomas; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby (2007). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Foyn-Bruun, Emilie; Moser, Thomas (2006). Small children condemned to freeze? The pedagogical foundations of Nature- and Outdoor Kindergartens in Norway. 2006-08-29 - 2006-09-03.
 • Moser, Thomas (2006). Arbeidet med revidert rammeplan. En kommentert presentasjon av arbeidsgruppens forslag til revidert rammeplan for barnehagen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; 2006-02-07.
 • Moser, Thomas (2006). Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Loen kommune; 2006-10-09.
 • Moser, Thomas (2006). Fysisk aktivitet og betydningen for helse, sosialisering, utvikling av selvtillit og motorikk og senere utvikling på skolen. Hof kommune; 2006-09-26.
 • Moser, Thomas (2006). Førskolelæreren som kropps- og bevegelsespedagog. Loen kommune; 2006-10-09 - 2006-10-10.
 • Moser, Thomas (2006). International early childhood education monitoring. 2006-01-12 - 2006-01-13.
 • Moser, Thomas (2006). Kompetanseplan. Vestfold fylkeskommune; 2006-09-26.
 • Moser, Thomas (2006). Kompetanseutvikling i barnehagen : bakgrunn og betingelser for kompetanseplanen for barnehagesektoren. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Moser, Thomas (2006). Kropp og bevegelse i forhold til utvikling og læring. HVE/SEKO; 2006-04-26.
 • Moser, Thomas (2006). Kropp, bevegelse og avspenning i barnehagen. IKEA; 2006-11-22.
 • Moser, Thomas (2006). Kropp, rom og læring og sånn. Levanger kommune; 2006-11-29.
 • Moser, Thomas (2006). Kroppen, livsstil, mestring og identitet. 2006-03-29.
 • Moser, Thomas (2006). Kroppslighet: Kropp, bevegelse, tumult og opplevelse i pedagogiske institusjoner. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Moser, Thomas (2006). Lek eller idrett?. Oslo kommune; 2006-11-30.
 • Moser, Thomas (2006). Ny rammeplan for barnehagen. RSK Vest-Finnmark; 2006-02-24.
 • Moser, Thomas (2006). Rammeplanens utfordringer for personalet. RSK Vest-Finnmark; 2006-11-08.
 • Moser, Thomas (2006). Refleksjoner over en revidert og redusert rammeplan. Høgskolen i Vestfold; 2006-06-06.
 • Moser, Thomas (2006). Refleksjoner rundt en revidert og redusert rammeplan. Levanger kommune; 2006-11-29.
 • Moser, Thomas (2006). Refleksjoner rundt rammeplanen. Oppegård kommune; 2006-11-03.
 • Moser, Thomas (2006). Resultater fra det nasjonale kartleggingsprosjektet om etter- og videreutdanning i barnehagesektoren. Kunnskapsdepartementet; 2006-12-06.
 • Moser, Thomas (2006). Revidert rammeplan. Sametinget; 2006-06-07 - 2006-06-08.
 • Moser, Thomas (2006). Revidert rammeplan - fra plan til praksis. Forventes det endringer i barnehagens praksis?. 2006-03-20.
 • Moser, Thomas (2006). Rommet - den tredje pedagogen. Skadeforebyggende Forum; 2006-11-07.
 • Moser, Thomas (2006). Rommet som kroppens pedagogiske (kon-)tekst - det fysiske miljøet som "læremiddel" for barns kroppslighet og læring. 2006-03-31.
 • Moser, Thomas; Bennett, John (2006). The Nordic Early Childhood Education and Care-systems (ECEC) in a pan-European Perspective. 2006-08-29 - 2006-09-03.
 • Moser, Thomas; Gulbrandsen, Åse; Vintervold, Anne Lene; Pettersvold, Mari (2006). Big space and small children - peril or challenge for early childhood education and care?. 2006-08-29 - 2006-09-03.
 • Moser, Thomas; Jørgensen, Kari-Anne; Melvold, Line Beate Sanne; Hagheim, Ann Kristin (2006). Fagområde Kropp, bevegelse og helse : prosjekt lek bevegelse og avspenning. 2006-11-16 - 2006-11-17.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2006). Storbarnehage i Tønsberg - en god eller dårlig løsning?.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari (2005). Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis. 2005-04-28 - 2005-04-29.
 • Moser, Thomas (2005). Barnehagedebatt anno 2005 : nye politiske føringer og dokumenter. 2005-04-06.
 • Moser, Thomas (2005). Barnehagereform : lovendring og rammeplanrevisjon. Hvor kommer de fra og hvor skal de føre hen?. Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane; 2005-03-30.
 • Moser, Thomas (2005). Den "nye" rammeplanen - hva skal endres, og hvorfor?. 2005-02-04.
 • Moser, Thomas (2005). Didaktik und Methodik in der Motopädagogik. Effektkontrolle. Niederösterreichische Landesakademie; 2005-02-14 - 2005-02-18.
 • Moser, Thomas (2005). Kropp, bevegelse og skole - praktisk og pedagogisk tilrettelegging. Effekter av fysisk aktivitet i skolen. Larvik kommune, Larvik Museum; 2005-01-12.
 • Moser, Thomas (2005). Ny rammeplan for barnehager. 2005-03-15.
 • Moser, Thomas (2005). Psykomotorikk ved pulten. 2005-03-10.
 • Moser, Thomas (2005). Revidering av Rammeplanen : hva skal endres og hvorfor?. 2005-01-10.
 • Moser, Thomas (2005). The Scandinavian Model. 2005-10-24 - 2005-10-25.
 • Moser, Thomas (2005). Ærta bærta sukkererta, skjorta di er altfor trang : kropp, bevegelse og selvoppfatning. 2005-01-17 - 2005-01-18.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2005). Lærer barn noe i barnehagen?.
 • Moser, Thomas; Pettersvold, Mari (2005). Å passe barn kan vel alle ....
 • Pettersvold, Mari; Moser, Thomas (2005). Forskningsnettverk Barnehageliv. 2005-04-28 - 2005-04-29.
 • Moser, Thomas (2004). Hvad sker der i hovedet på børn, når de bruger kroppen?. 2004-03-10.
 • Moser, Thomas (2004). Krop og læring. 2004-05-21.
 • Moser, Thomas (2004). Krop, bevægelse og læring : hvad tror vi, hvad ved I, hvad håper vi?. 2004-10-21.
 • Moser, Thomas (2004). Læring gennem bevægelse. 2004-11-09.
 • Moser, Thomas (2004). Mellom friluftsliv og slavetrinn : det flerkulturelle perspektivet i læremidler for kroppsøvingsfaget. 2004-02-05.
 • Moser, Thomas (2004). Motorisk utvikling og psykomotorisk trening. 2004-12-14.
 • Moser, Thomas (2004). Når du bevæger dig, lærer du. Men hvad?. 2004-08-21.
 • Moser, Thomas (2004). Reform i barnehagen : ny rammeplan og ny lov. Bakgrunn, status og utfordringer. 2004-12-03.
 • Moser, Thomas (2004). Revisjon av rammeplan for barnehagen : hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?. 2004-11-18.
 • Moser, Thomas (2004). Sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet for barn og unge. 2004-12-06.
 • Moser, Thomas (2004). Å styrke kvaliteten i barnehagen. 2004-09-17.
 • Pettersvold, Mari; Moser, Thomas (2004). Å være med på leken : Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold.
 • Moser, Thomas (2003). Kan fysisk aktivitet gøre os klogere?. 2003-10-02 - 2003-10-03.
 • Moser, Thomas (2003). The significance of physical activity for the psychosocial domain. A crash between myths an empirical reality?. 2003-11-20 - 2003-11-22.
 • Moser, Thomas (2003). Werden Kinder immer ungeschickter? : Gedanken zur Behauptung einer generellen Verschlechterung des motorischen Funktionsniveaus. 2003-05-29 - 2003-05-31.
 • Moser, Thomas (2003). Werden Kinder immer ungeschickter? Gedanken zur Behauptung einer generellen Verschlechterung des motorischen Funktionsniveaus. Blir barn stadig mer klossete? Noen tanker til påstanden om en generell forverring av det motoriske funksjonsnivået. 2003-03-29 - 2003-03-31.
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar; By, Inger-Åshild; Fjeld, Jon Besse; Fjeld, Jon Besse; Gundersen, Kjell Terje; Stokke, Rasmus (2003). Noe nytt fra gymsalen? Erfaringer med L97 i kroppsøvingsfaget. 2003-05-26 - 2003-05-27.
 • Moser, Thomas; Bodin, Torunn (2003). Multicultural aspects in Norwegian physical education books - a critical evaluation. 2003-08-14 - 2003-08-15.
 • Moser, Thomas; Utzon, Mikala (2003). Ensom og overvægtig. Er det sammenhæng mellom fedme, identitet og læring?. 2003-06-19.
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar (2002). Elevenes og lærernes erfaringer med den nye læreplanen i kroppsøving (L97) En kvalitativ undersøkelse. 2002-11-18 - 2002-11-20.
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar (2002). En sunn psyke i en flink kropp? Om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse fra et empirisk-kvantitativt ståsted. 2002-11-18 - 2002-11-20.
 • Moser, Thomas (2001). Konsekvenser av Reform 97 for kroppsøvingsfaget; Forskningsmetodiske problemer med særlig vekt på evalueringsaspektet; Presentasjon av utvalgte resultater. 2001-11-21.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari (2001). Sammenhengen mellom motorisk og språklig-kognitivt funksjonsnivå hos 11/12 åringer. En 4-år-etter undersøkelse. 2001-11-19 - 2001-11-21.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari; Didriksen, Arild Nordal (2001). Die Effekte eines 9-wöchigen psychomotorischen Trainings auf die Grob-und Feinmotorik 6- bis 8-jähriger nichtbehinderter Kinder mit schwachen motorischen Voraussetzungen. 2001-07-03 - 2001-07-07.
 • Moser, Thomas; Christiansen, Kari; Didriksen, Arild Nordal (2001). Kurz- und Langzeiteffekte psychomotorischen Trainings auf die Grobmotorik von Kindern mit schwachen motorischen Voraussetzungen. 2001-07-03 - 2001-07-07.
 • Moser, Thomas; Kristén, Lars (2001). Body, movement and the psycho-social thing … Some findings about the relation between motor performance, cognition, speech and self-perception in children.
 • Gjerset, Asbjørn; Johansen, Egil; Moser, Thomas; Enoksen, Eystein; Enoksen, Eystein (2000). Aerobic and anaerobic demands in short distance orienteering. 2000-09-07 - 2000-09-12.
 • Moser, Thomas (2000). Healthy minds in healthy bodies? The relation between motor performance, cogntion, speech and self-perception in 6- and 7-year-olds. 2000-07-19 - 2000-07-23.
 • Moser, Thomas (2000). Kroppsøving I i allmnnlærerutdanning - mål, innhold og oganisering. En meningsutvekslig med særlig fokus på fagets 'teoretiske grunnlag og innhold'. 2000-06-20 - 2000-06-22.
 • Moser, Thomas (2000). Psykomotorikk og barn.
 • Moser, Thomas (2000). Sprechen ist Silber, Bewegen ist Gold? Zum Zusammenhang zwischen Sprache und Bewegung aus psychomotorischer und handlungstheoretischer Sicht.
 • Moser, Thomas (2000). Un esprit sain dans un corps sain, lien entre cognition et motricité. [Healthy minds in healthy bodies - the relation between cognition and motor performance].
 • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar; By, Inger Åshild; By, Inger Åshild; Fjeld, Jon B.; Fjeld, Jon B.; Gundersen, Kjell Terje; Stokke, Rasmus (2000). L97 og kroppsøvingsfaget - Fra blå praktbok til grå hverdag? Kroppsøvingslærernes erfaringer med den nye fagplanen. 2000-11-30.
 • Moser, Thomas (2004). Krop og bevægelse : workshop.