Et profilbilde

Stipendiat
Zahra Esmaeeli { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Zahra Esmaeeli", "tel": "Telefon: 51833267 ", "email": "zahra.esmaeeli@uis.no" }

Avdeling/enhet Det humanistiske fakultet
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24139

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Esmaeeli, Zahra (2016). Emergent Literacy and Early Reading Skills: A Multifactorial Perspective. University of Oslo; 2016-09-08.
  • Esmaeeli, Zahra (2016). Familierisiko for Dysleksi/ Lese- og Skrivevansker. Lesesenteret; 2016-06-14.
  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona (2016). Children at Family-Risk of Reading Difficulties: Modeling the Early Path of Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE) at School Start.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona (2016). MODELING THE EARLY PATH OF WORD READING: EFFECT OF EMERGENT LITERACY, HOME LITERACY ENVIRONMENT AND FAMILY BACKGROUND. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-17.
  • Esmaeeli, Zahra (2015). EMERGENT LITERACY SKILLS & HOME LITERACY ENVIRONMENT. Lesesenteret; 2015-06-16.
  • Esmaeeli, Zahra (2015). Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
  • Esmaeeli, Zahra (2015). Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE)by the Beginning of First Grade: Children with and without Familial Risk (FR) for Reading Difficulties. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2015). Emergent Literacy Skills of Children by Reading Onset: First-Language, Bilingual, and Second-Language Learners of Norwegian. Høgskolen i Hedmark og MultiLing (Senter for flerspråklighet; 2015-06-11 - 2015-06-13.
  • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2014). Emergent literacy skills and Vocabulary: First- and Second-language children. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.