Et profilbilde

Stipendiat
Maren Stabel Tvedt { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Maren Stabel Tvedt", "tel": "Telefon: 51832932 ", "email": "maren.s.tvedt@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret - Stavanger

Undervisning

Forskningsområder

Læringsmiljø

Relasjon lærer-elev 
Motivasjon
Psykisk helse
Vurderingspraksis

Utvalgte publikasjoner

Stornes, T., Tvedt, M. S., Bru, E. (2013). Best med test? Et motivasjonsteoretisk perspektiv på bruk av normative tester i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 4-5/2013, s. 315-325. 

Størksen, I., Ellingsen, I., Tvedt, M. S., og E. C. Idsøe (2013). Norsk vokabulartest (NVT) for barn i overgangen mellom barnehage og skole. Psykometrisk vurdering av en nettbasert test. Spesialpedagogikk, 4, 2013.

Masteroppgave i spesialpedagogikk:
Tvedt, M. S. (2011). Danseelevers ma?lorientering og opplevelse av det motivasjonelle klima i relasjon til selvoppfatning og emosjonelle problem. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger, Stavanger.

Pågående forskning

Phd:

Læringsmiljøets betydning for motivasjon og psykisk helse i videregående skole. 

Arbeidserfaring

2015- Stipendiat, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (UiS)

2011-2014: Rådgiver, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (deltid) (UiS)
2011-2014:  Lektor, Stavanger Katedralskole (deltid). Praktiske og teoretiske dansefag
2014: Veileder i dansedidaktikk, Institutt for musikk og dans (UiS)
2007-2011: Dansepedagog i kommunale kulturskoler: Stavanger, Sola og Gjesdal kommune
2004-2009: Danser, koreograf og pedagog i ulike prosjektbaserte oppdrag
2004-2007: Dansepedagog i private og kommunale danseskoler i København

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Stornes, Tor; Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin (2013). Best med test? Et motivasjonsteoretisk perspektiv på bruk av normative tester i grunnskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 97. Hefte 4-5. s. 315-325.
  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T; Tvedt, Maren Stabel; Idsøe, Ella Maria C. (2013). Norsk vokabulartest (NVT) for barn i overgangen mellom barnehage og skole : psykometrisk vurdering av en nettbasert test. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 78. Hefte 4. s. 41-54.
  • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin (2016). Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen.
  • Tvedt, Maren Stabel (2016). The learning environment in upper secondary school: It’s contribution to motivation, mental health and school completion. Programområde Læringsmiljø og psykisk helse; 2016-09-05.
  • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin (2016). Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen.